PHẬT TÁNH _CHƠN TÂM

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,996
Điểm tương tác
639
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahhaha ... A hah ahahahah .. VỪA - - NGHĨ lộ sát cơ [smile] .. tại hạ các hạ gì ... MAN RI DÃ CHIẾN hả ? [smile]

(1) VỪA - NGHĨ DỐT TÂM HỌC [smile] ... ĐÍA NỔ PHẬT PHÁP [smile]

CON ÁC MA .. định dụ ông PHẬT hiểu sai như nó ..trong Kinh Tương Ưng Bộ bị ông Phật quở cho 1 bài thơ [smile]

Ðối vị --> ưa kiêu mạn,

Ở đây --> không điều phục,

Không trí tuệ sáng suốt,

Không định tĩnh nhiếp tâm,

Ðộc thân --> trú rừng núi, (A hahahahahahahahahaha)

Sống với tâm phóng dật, (UI .. giống VỪA - - NGHĨ ... lao ra đường XẠO ĐẠO ghê )

Vị ấy không vượt khỏi,

Sự chi phối ma lực
. " - Tương Ưng Bộ

ờ mà đúng hông ? [smile]
kakakaka, liu liu mắc cở. kakakaka

Tột cùng tánh MA là tánh Phật. Chưa biết rõ rốt ráo tánh Phật thì ma tánh vẫn còn hiển hiện.
Ma của chúng sanh thì chiếm hữu đi, của tao, của tao.
Ma của Thanh văn, Duyên giác thì mấy con ma này sẽ làm ta khổ, ta không chơi với chúng nữa.
Ma của Bồ tát thì chúng sanh có Phật tánh sao chẳng chịu giác ngộ, nay ta phải độ họ.

Còn Ma của bạn thì cũng phải có nhưng lại chẳng biết, lại thấy nơi người khác có Ma, thấy thông qua ngữ điệu, thông qua văn phong ư?! Chỉ dựa vào bền ngoài mà kết thì đúng là cạn cợt, tâm đạo còn hạn hẹp.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
5,371
Điểm tương tác
904
Điểm
113
ha ha ha[smile]

A hahahahahhaha ... A hahahahahahha ... đúng là VỪA - - NGHĨ chỉ là ĐÍA ĐÍA và DỐT PHẬT HỌC như là ÁC MA [smile]

chẳng phải ông PHẬT cũng không thèm DIỆT ĐỘ ÁC MA sao ? [smile] ... chỉ HÔ BIẾN ĐI MA [smile] thôi [smile] ... â hahahahahhahahahahahahha

Ðối vị --> ưa kiêu mạn,

Ở đây --> không điều phục,

Không trí tuệ sáng suốt,

Không định tĩnh nhiếp tâm,

Ðộc thân --> trú rừng núi, (A hahahahahahahahahaha)

Sống với tâm phóng dật, (UI .. giống VỪA - - NGHĨ ... lao ra đường XẠO ĐẠO ghê )

Vị ấy không vượt khỏi,


ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Bên trên