Phước Đức

  • Thread starter imported_Trung Buu
  • Ngày bắt đầu
I

imported_Trung Buu

Guest
Phước Đức

Phước là bố thí giúp người ta
Đức phải thẳng ngay sống thật thà
Phước tạo thiện duyên tăng tuổi thọ
Đức năng thắng số giảm tai ba
Phước dày vật chất tự nhiên đến
Đức lớn tinh thần cao thượng ra
Phước đức đứng đầu trong cõi thế
Người nhiều phước đức tiếng thơm xa.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên