Tâm chính là Phật

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
26/12/17
Messages
3,662
Reaction score
763
Points
113
ha ha ha [smile]

đã nói là Phật Đạo tu hành tại TÂM .. hỏng có TÂM TÁNH ... lấy gì mà hiểu được [smile] ... COPY và PASTE cũng hỏng biết chỗ [smile]

--> nghe được cái hỏng thể nghe .. thấy được cái hỏng thể thấy ... MẶC SỨC vào đâu cũng moi ra được [smile]


(1) Danh --> Vọng Tình --> Vô Sắc [smile]

nếu tâm chẳng theo DANH --> thì vọng tình đâu khởi [smile] - Đạo TínVà này các Tỷ-kheo, thế nào là danh sắc? Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý; đây gọi là danh. Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo ra; đây gọi là sắc. Như vậy đây là danh, đây là sắc. Ðây gọi là danh sắc. – Tương Ưng Bộ

cho nên .. nói Vô Niệm .. Chánh Niệm .. Chánh Ngữ .. mà chẳng hiểu được ý nghĩa [smile] ... thì cũng không nói được [smile]


Chính vì điên đảo tưởng,

Tâm Ông bị thiêu đốt,

Hãy từ bỏ tịnh tướng,

Hệ lụy đến tham dục,

Nhìn các hành vô thường,

Khổ đau, không phải ngã,

Dập tắt đại tham dục,

Chớ để bị cháy dài;

Hãy tu tâm bất tịnh,

Nhứt tâm, khéo định tĩnh,

Tu tập thân niệm trú,

Hành nhiều hạnh yểm ly;

Hãy tập hạnh vô tướng,

Ðoạn diệt mạn tùy miên,

Nhờ quán sâu kiêu mạn,

Hạnh Ông được an tịnh. - Tương Ưng Bộ
* do dó .. nói Danh = Vô Sắc .... thì chẳng theo Danh --> Vô Danh --> tức là các tướng hỏng Ý và luôn cả Hỏng Sắc Chất [smile]

--> là chỗ ĐIỂU ĐẠO [smile] ... [smile] .... ờ ... ờ ... vậy đó [smile]

* vậy mà khi TÁNH BIẾN KẾ SỞ CHẤP .. điên đảo tuôn chảy ầm ầm ... xuất hiện không che đậy (vô phú) ... qua các biến hành [smile] --> mà nói là chẳng có GÌ COI ĐƯỢC thì là lạ [smile]

--> Chạy vào TRONG KINH .. PHÁP NGỮ PHÁP THOẠI ... lôi ra 1 đống TƯƠNG ƯNG --> là chuyện [smile] --> DỄ ÒM [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi:
Tại sao Thiền sư Kakua là người đã mang Thiền vào nước Nhật lại "IM LẶNG???"

Có một người thắc mắc: Nói gì mới không phải là VỌNG NGÔN???


Có một người hỏi:
Nói Phật Pháp là VỌNG NGÔN???

Có một người thắc mắc: Sao không để Phật Pháp TỰ nói ra???


Có một người hỏi: Phật Pháp TỰ nói ra???

Có một người thắc mắc:
Có phải Phật Pháp không có TẬP KHÍ nên nói ra không phải là Thân Khẩu Ý???
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
26/12/17
Messages
3,662
Reaction score
763
Points
113
ha ha ha [smile]

tánh -> duy vô phú (không che đây) --> ngũ biến hành (xúc, thọ, tưởng tư, tác ý)

giới địa --> tùy tha .... nghiệp lực sanh [smile]

nhị thừa --> bất liễu nhân --> mê, chấp

do thử năng hưng
--> luận chủ tranh


nói TÂM CHÍNH LÀ PHẬT .. mà những câu hỏi .. chẳng hề thấy TÂM ĐÂU ? TÂM GÌ ? ... chẳng hiểu GIỚI ĐỊA TÙY THA đó chính là "THỨC THỨ TÁM" ... cũng là TÂM [smile]

nói Thân Khẩu Ý --> Hành --> nói hành nghiệp lại chẳng thấy hỏi ... xúc, thọ, tưởng, tư, tác ý --> tuôn chảy ầm ầm trong GIỚI ĐỊA [smile] --> TÀNG THỨC [smile]

vì vậy nói TÂM chính là PHẬT mà chẳng thấy tâm đâu .. nên những câu hỏi về PHẬT PHÁP ..chẳng có TƯƠNG ƯNG [smile]

nhìn vào đúng chỉ là THỬ NGẠN [smile] ... chứ không phải là THỬ NĂNG HƯNG [smile]

là nơi các LUẬN CHỦ chỉ rõ ... nơi chốn tu hành [smile] ... PHẬT ĐẠO TU HÀNH tại TÂM [smile]

nên kinh mới nói bốn khoa (ngũ uẩn, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới) + 7 đại ... là biểu hiện của NHƯ LAI TÀNG [smile]


do đó ..nhìn vào GIỚI ĐỊA [smile] ... qua ngũ biến hành (xúc thọ tưởng tư tác ý) .. cũng nhìn thấy ĐỊNH và TUỆ của giới địa đó [smile] ... [smile] [smile] ... [smile] ... tương ưng xảy ra trong giới địa đó [smile] ...

--> và đó là nội dung của TƯƠNG ƯNG BỘ [smile]

ờ mà đúng hông ?
 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi:
TÔI giác ngộ thì TÔI nên IM LẶNG hay NÓI???

Có một người thắc mắc:
Vấn Đề ở đây là TÔI giác ngộ cái gì???

Có VÔ LƯỢNG người giác ngộ vẫn còn đang thắc mắc phải không ta??? 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
26/12/17
Messages
3,662
Reaction score
763
Points
113
ha ha ha [smile]

-- Ai
bạn kẻ đi đường?

Ai
bạn người ở nhà?

Ai
bạn khi cần thiết?

Ai bạn cho đời sau?

Bạn đường,
bạn đi đường,

Bạn ở nhà là mẹ,

Bạn bè khi cần thiết,

Mới là bạn thường xuyên,

Công đức tự mình làm,

Là bạn cho đời sau. - Tương Ưng Bộ


cho nên ... tâm chính là PHẬT .. thì tâm cũng chính là BẠN [smile]


vì vậy ... biết rõ NGƯỜI BẠN NÀY ... cũng là GIÁC NGỘ [smile]

-- Vật gì
tốt không già?

Vật gì
tốt
trường cửu?

Vật gì
vật báu người?

Vật gì
cướp không đoạt? - Tương Ưng Bộ [smile]ờ mà đúng hông ? [smile]
 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Sư thượng đường, lặng thinh một lúc lâu rồi nói:

"Thật là khó mà tìm được then chốt để xướng Đạo".

Dù mỗi lời đều tương khế thì cũng còn nhiều câu hỏi chưa giải đáp, huống chi ăn nói huyên thuyên.

Như thế có mang lại sở ích gì???
Thiền sư Vân Môn Văn Yển
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
26/12/17
Messages
3,662
Reaction score
763
Points
113
ha ha ha [smile]

nhược nhân dục --> liễu tri [smile]

tam thế --> nhứt thiết phật

ưng --> quán --> pháp, giới, tánh

nhứt thiết --> duy tâm .. tạocho nên đã nói TÂM chính là PHẬT .. thì đó cũng là NƠI BẮT ĐẦU và NƠI KẾT THÚC [smile] ... phật pháp muôn ngàn đồng về [smile]

--> 1 TẤC VUÔNG [smile] - Đạo Tín [smile]


chẳng phải là 1 lời đâu nhé ... mà là VÔ LƯỢNG NGÔN .. VÔ LƯỢNG NGỮ [smile] --> cũng đều từ 1 nguồn mà ra [smile]

ngọc lý --> bí thanh [smile] --> diễn diệu âm

cá trung mãn mục --> lộ thiền tâm [smile]

hà sa cảnh thị --> bồ đề đạo

nghĩ hướng Như Lai --> cách vạn tầm [smile]


vốn đã NHIỀU .. thì làm sao mà ÍT được [smile]

lại cứ nói TÂM CHÍNH LÀ PHẬT mà lại chẳng tin có BỒ ĐỀ TÂM [smile] ... lắm lời .. ít lời .. nghĩa là gì chứ [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Last edited:

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi:
Tại sao Thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm nói "Người chưa chứng đắc cần phải nín lặng."???

Có một người thắc mắc: Vậy còn những Người CHỨNG ĐẮC???

Chẳng lẽ lại đi BẮT CHƯỚC IM LẶNG hay NÓI (Copy and Paste)???

 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
26/12/17
Messages
3,662
Reaction score
763
Points
113
ha ha ha [smile]

Hành Nghiệp bao hàm Thân Khẩu Ý [smile]

Cho nên .. mà đã nói có Ý, có Thân .. có Khẩu .. thì qua 5 tâm sở biến hành: Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Tác Ý .. thì nhìn thấy ngay [smile]

như vậy .. người CHƯA CHỨNG ĐẮC [smile] --> khi NÓI [smile] .. xúc thọ tưởng tư tác ý sẽ có những biểu hiện của người chưa chứng đắc [smile]

--> Oán Tăng Hội ... Ái Biệt Ly .. Cầu Bất Đắc ... thất tình .. hỷ nộ ... bất bình thường [smile]

cho nên ... BỞI KHÔNG DỨT ĐƯỢC HÀNH NGHIỆP ... mà CỨ NÓI thì đúng là VÔ MINH chẳng phải do VÔ MINH ĐỘ ... mà là DO VÔ MINH HẠI [smile]


vì vậy mới nhấn mạnh TRÍ TUỆ [smile]

Tri huyển thì huyễn diệt

biết Vọng .. thì Vọng Tan [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi:
TÂM là Giả Danh cho cái gì???
Phật là Giả Danh cho cái gì???
Pháp là Giả Danh cho cái gì???

Có một người thắc mắc:

Cái gì GIẢ DANH có cần phải IM LẶNG hay NÓI NHÁI (Copy and Paste)???


 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
26/12/17
Messages
3,662
Reaction score
763
Points
113
ha ha ha [smile]

hỏng tâm --> chẳng cầu phật
cầu phật --> chính là tâm - Đạo Tín

hỏng có tâm .... ngoài phật (chơn tâm)
chẳng có phật ... ngoài tâm (chơn phật)

giả --> tác --> phi tâm phật

chơn --> tác --> giả --> phật, tâm [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi:
TÂM là Bản THỂ của vạn vật vũ trụ phải không???

Có một người thắc mắc:

Ông BIẾT gọi TÂM ông là gì chưa???
 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi:
Có phải CHÂN TÂM, CHÂN THƯỜNG, CHÂN Phật là NHƯ LAI không đến, không đi???

Có một người thắc mắc:
Ông thử NHẬN XÉT vạn vật vũ trụ COI có cái nào "MUỐN ĐI ĐẾN" đâu không???
Chỉ tại ông VÔ CỚ ông lại MUỐN ông ĐI được ĐẾN đâu vậy???

Tây Phương Cực Lạc làm Phật NHƯ LAI không đến, không đi???

 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
26/12/17
Messages
3,662
Reaction score
763
Points
113
ha ha ha [smile]

Ơ hơ ... sao VÔ MINH lại VÔ MINH đến thế nhỉ ? [smile]

tui gọi tâm tui --> chính là PHẬT [smile]

nhờ nó mà tui biết được tất cả mọi cảm giác vui buồn trên đời ... tất cả mọi khó khăn, cũng là NHỜ NÓ GIẢI QUYẾT GIÙM CHO đó [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi:
TÂM chỉ là cái TÊN gọi cho CÁI gì ĐÓ???

Tại sao những người tu hành cả bao nhiêu kiếp vẫn KHÔNG TỰ BIẾT gọi "CÁI gì ĐÓ ở ngay nơi mình là gì???"


Có một người thắc mắc:

Tại sao Thiền Sư Đại Huệ nói:
KHÔNG TỰ BIẾT là Tặc Nhân Dĩ Lộ???
 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi:

Tại sao Đức Phật nói ngài là cái gì ĐÓ gọi là "Như Lai! KHÔNG ĐẾN! KHÔNG ĐI???"

Có một người thắc mắc:
"CÁI gì MUỐN chắc chắn THÀNH Như Lai! KHÔNG ĐẾN! KHÔNG ĐI???"
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
26/12/17
Messages
3,662
Reaction score
763
Points
113
ha ha ha [smile]

tâm --> ở NƠI VÔ MINH --> thì dữ dằn ... phá làng phá xóm [smile]

tâm --> ở NƠI TRÍ TUỆ --> thì hiền lành ...loang loáng hào quang [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi:
Tánh THẤY là Nhãn Thức???

Có một người thắc mắc:
Tánh THẤY là Tánh hay là THẤY???
Nhãn Thức là THỨC hay là MẮT???


Có một người hỏi:
Vậy Tánh THẤY không phải là THẤY???

Có một người thắc mắc:
Vô NGÃ bằng cái gì để THẤY gì???

Có một người hỏi:
Vậy Nhãn Thức mới là THẤY???

Có một người thắc mắc:
THỨC phải có lục căn nên không phải là THẤY phải không???


Có một người hỏi:
Vậy MẮT phải có THỨC hay THỨC phải có MẮT mới THẤY???

Có một người thắc mắc:
Người Copy and Paste THẤY bằng TÁNH hay bằng Nhãn Thức???


Có một người hỏi:
Người Giác Ngộ THẤY bằng TÁNH hay bằng Nhãn Thức???

Có một người thắc mắc:

Kiến TÁNH là Tri KIẾN Phật THẤY bằng gì???

 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi:
KHÔNG TỰ BIẾT gọi "CÁI gì ĐÓ ở ngay nơi mình thì Phật Đạo tu hành tại "CÁI gì ĐÓ" sao được???

Có một người thắc mắc:
CÁI gì ĐÓ ở ngay nơi mình nên "GỌI" là gì đây ta???

 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
26/12/17
Messages
3,662
Reaction score
763
Points
113
ha ha ha [smile]

thấy được cái TÂM CHƠN THẬT [smile]

thấy từ cái TÂM CHÂN THẬT ấy [smile]

--> thì NHÃN THỨC --> tức là TÁNH ... THẤY .. .cũng tức là THẤY TÁNH [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Top