Tâm chính là Phật

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi:
Hiện tại người Giác Ngộ Cái gì ĐÓ???
Tại sao phải gọi là Bản TÂM, CHÂN TÂM???

Có một người thắc mắc:
Chẳng lẽ người Giác Ngộ Cái gì ĐÓ phải NHAI LẠI ĐỜM RẢI như là " TÂM chính là Phật???


Có một người hỏi: Vậy người Giác Ngộ thời nay không phải là giác ngộ???

Có một người thắc mắc:
TRI KIẾN Phật có cần phải LẬP TRI không ta???

 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
26/12/17
Messages
3,662
Reaction score
763
Points
113
ha ha ha [smile]

Phật đạo tu hành tại tâm ... nên cái NHƯ ... đã nằm ở chỗ TÂM AN --> LÝ ĐẮC .... tâm càng thanh tịnh thì lối thoát ...cái lý giải thoát càng phải rõ ràng [smile]

Do duyên vô minh, này các Tỷ-kheo, có các hành. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là như tánh, bất hư vọng tánh, bất dị như tánh, y duyên tánh ấy. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lý duyên khởi - Tương Ưng Bộ

Đồng với sự xuất hiện của cái NHƯ ở tâm cũng tức là thức huyền chỉ, .. cũng là tùy duyên .. cũng là thuận tánh .. cũng là

tri huyễn thì --> huyễn diệt
biết vọng --> thì vọng tancũng là

tùy duyên sanh diệt
thanh tịnh bất biến


--> có chỗ nào gọi là TRI KIẾN LẬP TRI [smile] .... kiểu nghi ngờ thành KHỐI ... 1 CỤC RỐI BÒNG BONG chẳng có lối thoát, tâm tánh chẳng rõ ràng ...

- vắt chày ra nước

- đá cá lăn dưa [smile]

... những BIỂN HIỆN KHỐI NGHI 1 CỤC .. chẳng tâm chẳng tánh .. chẳng an .. chẳng lành ... chẳng NHƯ .. chẳng TRI ... chẳng minh bạch .. chẳng rõ ràng ... [smile] ... lẫn lộn TÙM PHÈO --> chính là VÔ MINH đấy [smile]

và cũng là bảo "tâm chính là phật" lại TRÙNG TRÙNG 1 ĐỐNG NGHI TÌNH [smile] .... 1 câu hỏi [smile] .... 2 câu hỏi .. 3 câu hỏi ... 1 MỚ BÒNG BONG rối loạn [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi:
Đức Phật THẤY BIẾT gì gọi " là Bản TÂM???"

Có một người thắc mắc:
Cái gì Đức Phật nói ra đều không có nghĩa thật phải không???


Có một người hỏi:
Lục Tổ Huệ Năng THẤY BIẾT gì gọi "NÓ! Chẳng phải VẬT???"

Có một người thắc mắc:
LẬP TRI cái KHÔNG BIẾT là gì???


Gọi TRI KIẾN Phật cũng là NHAI LẠI ĐỜM RẢI phải không ta???
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
26/12/17
Messages
3,662
Reaction score
763
Points
113
ha ha ha [smile]

Tâm chính là phật [smile] .. cũng chẳng có phật ngoài tâm [smile]

Tri Kiến Phật --> cũng ở chỗ VÔ MINH nữa [smile] .... bởi vì tất cả mọi chúng sanh đều sẽ thành phật [smile]

khi mà VÔ MINH học được chữ NHƯ [smile] ...

Do duyên vô minh, này các Tỷ-kheo, có các hành. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là như tánh, bất hư vọng tánh, bất dị như tánh, y duyên tánh ấy. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lý duyên khởi - Tương Ưng Bộ


cũng là điều mà VÔ MINH rất là mong chờ .. và tất cả mọi người CŨNG CHỜ GIÙM cho VÔ MINH [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63

Nếu một đời người SỐNG không VỌNG TƯỞNG thì chắc chắn chẳng ai muốn Giác Ngộ phải không ta???
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
26/12/17
Messages
3,662
Reaction score
763
Points
113
ha ha ha [smile]

nghĩa chính của chữ NHƯ --> LÝ DUYÊN KHỞI [smile] ---> cho tất cả các NGÃ (tức là các trạng thái, các cõi của tâm)

--> chính là TÙY DUYÊN [smile]

(này các Tỳ Kheo .. tướng nó thế này .. nó sanh thế này .. nó trụ thế này .. nó diệt thế này ) .... [smile]


Do duyên vô minh, này các Tỷ-kheo, có các hành. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là như tánh, bất hư vọng tánh, bất dị như tánh, y duyên tánh ấy. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lý duyên khởi - Tương Ưng Bộ

Coi kỹ ... thì là coi ra được [smile] ...

tùy duyên sanh diệt

thanh tịnh bất biến

--> chính là NHƯ TÁNH .. là LÝ DUYÊN KHỞI ... là VÔ NGÃ TƯỚNG [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi: Cái gì là VỌNG???

Có một người thắc mắc:

AI Đang mong cầu Cái gì vậy???

KIẾN TÁNH và TRUYỀN TÂM. Nghĩa là Kiến Tánh phải đươc Thầy Tổ (Tăng Bảo) dùng "Tâm Ấn Tâm" mà không thể đọc vaì ba chữ ( văn tự dù lầ Kinh điển) mà có thể đắc Pháp đươc (giaó ngoai biệt truyền).

Duyên may Viên Quang được phước duyên đắc Pháp????? nơi Hoà Thượng Pháp Sư Thích Thiện Trí. Ngài là bậc đắc truyền thừa từ Tổ Long Thọ (Tổ thứ 14 Thiền Tông).

Nay có duyên sự. VQ kính Đảnh lễ chư Phật chư Tổ mang Tâm Ấn nầy truyền trao kẻ hữu duyên???

Có một người hỏi:
Vậy Mong Cầu là VỌNG???

Có một người thắc mắc: NGHĨ Cái gì vậy???


Có một người hỏi: Không NGHĨ là không VỌNG???

Có một người thắc mắc:
Suy NGHĨ xong rồi nói KHÔNG NGHĨ cũng là VỌNG TƯỞNG phải không???
 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi:
Có phải Copy and Paste là VỌNG???

Có một người thắc mắc:
Mình thật sự KHÔNG BIẾT nên mình nói mình thật sự KHÔNG BIẾT cũng là VỌNG TƯỞNG???

Vì KHÔNG BIẾT mình CÓ cái ĐẾCH gì???
Tại sao lại BIẾT Copy and Paste nói mình CÓ đắc, CÓ pháp để CHỨNG
???

 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi:
Nói PHẢI TRÁI là VỌNG TƯỞNG???

Có một người thắc mắc:
Cái gì xưa nay vốn PHẢI thì nói TRÁI cũng không thể nào TRÁI???

Hôm nay PHẢI! Ngày mai TRÁI là gì???
 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi:
Đức Phật nói "Tin TA! Sao lại PHỈ BÁNG ta???"


Có một người thắc mắc:

TIN Đức Phật không bằng TỰ TIN nơi mình phải không???
Không TỰ TIN nơi mình thì không phải là mình TỰ mình PHỈ BÁNG mình hay sao???


Ờ mà phải đúng không???
 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi:
Tại sao ngài Viên Quang nói "Coi chừng TÀ MA, NGOẠI ĐẠO phá hoại Phật Pháp???

Có một người thắc mắc:
Bàng Uẩn nói: Có MẮT như MÙ???
CHƯA CHỨNG ĐẮC Pháp VÔ NGÃ TƯỚNG nên KHÔNG THẤY:

"CHÂN TƯỚNG của TÀ MA, NGOẠI ĐẠO cũng là VÔ NGÃ TƯỚNG???"Có một người hỏi:
Thế nào là VÔ NGÃ TƯỚNG???

Có một người thắc mắc:
Người KIẾN TÁNH như kkt aka LaughingHaHa hay nguyễn viết trí vẫn chưa Copy and Paste ở diễn đàn này???

Ờ mà phải đúng không???
 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi:
DUYÊN MAY nên ngài Viên Quang KIẾN TÁNH???

Có một người thắc mắc:
Ông chưa được như ngài Viên Quang đâu mà HỎI???


Có một người hỏi:
THEO ngài Viên Quang chắc được???

Có một người thắc mắc:
Thiền Tông có câu "BIẾT VỌNG! Không THEO là nghĩa gì???


Có một người hỏi:
Vậy làm sao ĐƯỢC như ngài Viên Quang???

Có một người thắc mắc:
Ông mà ĐƯỢC như ngài Viên Quang cũng chỉ là THEO ĐUÔI, BỢ MÔNG phải không???

Thiền Tông có câu " THẤY bằng thầy cũng chẳng ĐƯỢC gì là sao vậy???Có một người hỏi: Vậy người KIẾN TÁNH được gì???

Có một người thắc mắc:
DUYÊN MAY thì như ngài Viên Quang???
RỦI RO thì ĐƯỢC một khuclunglinh le lói như đom đóm???
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
26/12/17
Messages
3,662
Reaction score
763
Points
113
ha ha ha [smile]

hèn chi người ta nói MẠT NA THỨC là truyền tống thức [smile].... cái gì XÚC THỌ TƯỞNG TƯ TÁC Ý .. cũng là đều là nó ...

- đem vào

- rùi lại đem ra [smile]

đây ... chính là ví dụ cụ thể của THỨC MẠT NA đây [smile]


Những ai tiếp tục rơi,

Dòng luân chuyển sanh tử,

Ðến hữu này hữu khác,

Sanh thú --> do vô minh. (smile)

Vô minh này, --> đại si, (smile_

Ðưa đến luân chuyển dài,

Chúng sanh, minh đạt được,

Không còn phải tái sanh.
- Tiểu Bộ Kinh


Thiền Uyển Tập Anh .. có chuyện ông Từ Đạo Hạnh 1 thiền sư ... khi chết để lại nhục thân có mùi hương [smile]

từ đời LÝ TRẦN .. tới mí trăm năm sau khi Giặc Minh xâm lược ... mà cái nhục thân --> vẫn còn thơm [smile]

nên giặc ghét quá mang đi đốt [smile]


nhưng trước đó, trước khi chết ổng có dặn dò rằng:

ta chưa tu thành chánh quả nên còn phải luân hồi ... chừng nào đạt được NIẾT BÀN .. thì cái THÂN này TAN RÃ [smile]

bảo đảm là hết thơm [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Last edited:

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi: Tại sao phải SÁM HỐI???

Có một người thắc mắc:
Tại sao phải Gặp Phật! Giết Phật??? Gặp Tổ! Giết Tổ mới là CHÂN SÁM HỐI???


Có một người hỏi: Nói rõ thêm được không???

Có một người thắc mắc:
Làm gì, nói gì mà mình KHÔNG BIẾT thì SÁM HỐI với cái gì???


Có một người hỏi: TÔI làm gì, nói gì mà sao TÔI lại KHÔNG BIẾT??? Vô Lý???

Có một người thắc mắc:
SÁM HỐI để Giác Ngộ THÀNH Phật là BIẾT hay là KHÔNG BIẾT???

Có một người hỏi: SÁM HỐI là VỌNG???

Có một người thắc mắc: BIẾT rõ ràng cái gì MÌNH cũng KHÔNG BIẾT là gì???


Có một người hỏi: Thiền sư nào đó nói: BIẾT VỌNG! Không THEO mới là CHÂN SÁM HỐI???

Có một người thắc mắc: Tại sao phải SÁM HỐI???


Có một người hỏi: Tại sao ngài Viên Quang phải KIẾN TÁNH???
Có một người thắc mắc: Tại sao khuclunglinh phải SÁM HỐI???
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
26/12/17
Messages
3,662
Reaction score
763
Points
113
ha ha ha [smile]

Dầu tại bãi chiến trường
Thắng ngàn ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng - Tiểu Bộ Kinh

Dầu tại bãi chiến trường
Thắng ngàn ngàn quân địch,
Thắng VÔ MINH --> tốt hơn [smile]
Thật chiến thắng tối thượngVô Minh gì .... đáng sợ [smile]

Thắng VÔ MINH --> tốt hơn [smile]

là chiến thắng tối thượng [smile]ờ mà đúng hông ?
 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi:
Tại sao ngài Viên Quang KIẾN TÁNH nói "VÔ MINH nói LOẠN NGÔN???"

Có một người thắc mắc:
Tại sao Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác nói: "THẬT TÁNH VÔ MINH là Phật Tánh???"Có một người hỏi:
Tại sao ngài Viên Quang KIẾN TÁNH nói: "Phải HẾT VÔ MINH mới được???"

Có một người thắc mắc:
Vậy phải HẾT VÔ MINH mới được NÓI như ngài Viên Quang???


Có một người hỏi:
KIẾN TÁNH thì sẽ HẾT VÔ MINH???

Có một người thắc mắc:
THẬT TÁNH VÔ MINH là KHÔNG BIẾT hay CHÂN NHƯ là THẬT TÁNH???

Có một người hỏi:
Đức Phật nói: Do VÔ MINH nên mới CÓ Sanh TỬ???

Có một người thắc mắc:
KHÔNG BIẾT là CÓ hay KHÔNG CÓ???Có một người hỏi:
Ngài Viên Quang KIẾN TÁNH rồi CÓ hay KHÔNG CÓ Sanh TỬ???

Có một người thắc mắc:
Chắc Chắn ngài Viên Quang sẽ nói:
"Xưa nay THẬT TÁNH VÔ MINH của ngài Viên Quang vốn KHÔNG BIẾT nói LOẠN NGÔN???"


"Nguời TU Phật thường hay TỰ VẢ vào MỒM!"

Mod doccoden ngữ lục
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
26/12/17
Messages
3,662
Reaction score
763
Points
113
ha ha ha [smile]

Vô Minh gì .... đáng sợ [smile]

Ai --> cũng biết làm gì


Thắng VÔ MINH --> tốt hơn [smile]

thắng rùi ... là THẬT TƯỚNG [smile]
Vô Minh gì .... đáng sợ [smile]

Ai --> cũng biết làm gì


Thắng VÔ MINH --> tốt hơn [smile]

thắng rùi ... là THẬT TÁNH [smile]ờ mà đúng hông ?
 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63
Có một người hỏi:
Tại sao ngài Viên Quang KIẾN TÁNH, kkt LaughingHaHa KIẾN CẮN thường hau Copy&Paste câu:

"Con chó chạy theo CỤC XƯƠNG???"

Có một người thắc mắc:
Con chien ngoại đạo khoái chạy theo cái gì???

Đức Chúa Trời hay Đức Phật???

Có một người hỏi:
Vậy người KIẾN TÁNH hay KIẾN CẮN là CỤC XƯƠNG???

Có một người thắc mắc:
Vậy mấy người TU theo Phật là CHÓ hết sao???

Có một người hỏi:
Tại sao "Sư tử chỉ CẮN người???"

Có một người thắc mắc: Có thằng VÔ MINH nào đứng cho nó cắn vậy???Có một người hỏi: Đó là NGỤ NGÔN mà???

Có một người thắc mắc:
TU cũng là theo Phật mà ông phải CHẠY THEO những người KIẾN TÁNH hay KIẾN CẮN CHỈ Copy & Paste????
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
26/12/17
Messages
3,662
Reaction score
763
Points
113
ha ha ha [smile]

chắc là VÔ MINH đọc hỏng hiểu phật lý ... chơn nghĩa của LÝ DUYÊN KHỞI rùi đó [smile]

--> Vô Minh mà gặp + cộng với + Cục Xương .. thì Cục Xương cũng là KHÔNG [smile] ....thì đó là NHƯ TÁNH

--> cũng như Bộ Xương của Thầy Từ Lộ mà hết thơm ... thì đó là ngày ổng thành CHÁNH QUẢ [smile]


Do duyên vô minh, này các Tỷ-kheo, có các hành. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là như tánh, bất hư vọng tánh, bất dị như tánh, y duyên tánh ấy. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lý duyên khởi - Tương Ưng Bộ

do vậy ... VÔ MINH những diễn tiến của THỰC TƯỚNG .. là quá trình hiển lộ của THỰC TƯỚNG [smile]


mà cũng vì vậy ... mà

- Vô Minh --> duyên Hành --> thì chỗ "HÀNH" đó .. là biểu hiện .. quá trình của người đó ... khi đối diện VÔ MINH [smile]

có khi nhìn thấy như là THẤT TÌNH LỤC DỤC ... XÚC THỌ TƯỞNG TƯ TÁC Ý --> đều hiện ra như vậy ...

--> thì đó là BIỂU HIỆN --> của VÔ MINH --> duyên HÀNH đó [smile]


người đắc đạo HOÀN TOÀN TRONG SẠCH ... do thấy nghĩa của VÔ MINH [smile] ... là NHƯ TÁNH ... là LÝ DUYÊN KHỞI ...

nên .. có ha ha hahahahahhahahahahahhahahahahah

---> CƯỜI vì nhìn thấy THỰC TƯỚNG --> là đấy [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

Vo Minh

Registered
Activity

0%

Longevity

35%

Joined
27/12/17
Messages
730
Reaction score
244
Points
63

Vì có Phật, có Giác Ngộ là đối tượng ngược lại quên mất chính mình.

Có một người suốt đời gặp người nào cũng ca tụng, tán thán, tâng bốc hết Ngài Viên Quang đến Sư Toại Khanh, Sư Viên Minh…v….v

Đến ngày CẬN TỬ mới thều thào trăn trối lại:
"KHÔNG BIẾT mấy người đó GIÁC NGỘ chưa???

Chắc Chắn là MÌNH chưa???"
 
Top