TÂM THƯ

  • Thread starter imported_Trung Buu
  • Ngày bắt đầu
I

imported_Trung Buu

Guest
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TẦM THANH CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Kính thưa chư vị Thiện hữu tri thức! Lời đầu tiên T.Bửu xin kính chúc chư vị Pháp hữa trong diễn đàn luôn luôn: VÔ THƯỢNG AN ỔN - VÔ LƯỢNG CÁT TƯỜNG NHƯ Ý.
Kính thưa chư vị Pháp hữu! Bằng tất cả tấm lòng trân trọng quý kính Phật Pháp, lẽ cố nhiên T.Bửu chỉ muốn trình bày với nỗi lòng mạo muội thầm kín của mình, thông qua những lời tâm huyết, như lý tác ý của Chánh Đạo: lợi mình, lợi người, lợi cả hai, hay nói cách khác, không lợi mình, hại người, hại cả hai. Với thiển ý, kính xin chư vị Pháp hữu cùng với chúng tôi đồng tâm hiệp lực đóng góp sức mạnh đại đoàn kết cho Diễn Đàn Giao Lưu Văn Thơ Truyện Cổ Phật Giáo này, nhằm xuyên qua tất cả tâm tư nguyện vọng của chư vị; trực tâm, thâm tâm, nhiệt tâm và thiện tâm hành đạo chính nơi mỗi mỗi tự thân tâm mình mà góp phần tươi đẹp sống động thêm cho Ngôi Nhà Chánh Pháp đây vậy. Một lần nữa kính cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ độ trì chư vị thức giả, trí giả, hành giả luôn luôn: Thân tâm an lạc - vạn sự hanh thông - tùy tâm mãn nguyện - Phật sự viên thành.
 
Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên