Tăng bảo được thành lập từ bao giờ!?

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Các bạn thân mến!
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Chúng ta đều biết Tam Bảo là ba ngôi Phật, Pháp, Tăng quý báu nhất thế gian, để chúng ta hướng về nương tựa (quy y). Phật bảo chính là đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Pháp bảo là những lời vàng ngọc do Phật nói ra, Tăng bảo là những đệ tử của Phật.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Vậy xin đố các bạn Tăng bảo được thành lập từ lúc nào, tại đâu, do ai thâu nhận và có bao nhiêu người?
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Kính.
</span></span>
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<p style="padding-left: 56px;">Phật pháp cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên nay được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Hổng lẽ nào!!!!???
</span></span>
 

hungcom

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 8 2009
Bài viết
726
Điểm tương tác
342
Điểm
63

Các bạn thân mến!

Chúng ta đều biết Tam Bảo là ba ngôi Phật, Pháp, Tăng quý báu nhất thế gian, để chúng ta hướng về nương tựa (quy y). Phật bảo chính là đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Pháp bảo là những lời vàng ngọc do Phật nói ra, Tăng bảo là những đệ tử của Phật.

Vậy xin đố các bạn Tăng bảo được thành lập từ lúc nào, tại đâu, do ai thâu nhận và có bao nhiêu người?

Kính.

Kính bác Tuấn Tú !


Theo thiễn ý của hungcom, có lẻ bác muốn hỏi :


"Vậy xin đố các bạn Tăng ĐOÀN được thành lập từ lúc nào, tại đâu, do ai thâu nhận và có bao nhiêu người?"


Vì "Tăng bảo" thì không có thời điểm thành lập, cũng như không có thời điểm kết thúc, không gian vô cùng, thời gian vô tận, chỉ khi nào Chư Tăng chỉ chạy theo thời thế, theo Danh, theo Lợi, theo Tình, theo sự thành đạt trong cuộc đời giả tạm thì lúc đó không còn "Tăng bảo" nữa, chỉ còn có PHÀM TĂNG mà thôi.


Riêng về câu hỏi của bác, theo h/c :


_ Ngày xưa có lần đức Phật Thích Ca nhìn đàn kiến trước cổng Tinh Xá, Ngài mĩm cười, thị giả hỏi duyên cớ, đức Phật nói : "Từ vô lượng kiếp về trước thuở Phật .....(?) ra đời, đàn kiến này cũng đã bò trước cửa Tinh Xá của vị Phật ấy như bây giờ (đến nay chúng vẫn chưa thoát kiếp kiến _ côn trùng"(Về chi tiết này xin bác lục tìm dùm con)Như thế Tăng đoàn không chỉ được thành lập sau khi Phật Thích Ca thành đạo, mà trong quá khứ lâu xa về trước đã có (Có Tăng đoàn mới có Tinh Xá, còn nếu không có Tăng đoàn thì không có Tinh Xá)


Kính !

 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
Đồng ý những điều chú hungcom nói về tánh của Tam Bảo, nhưng ở đây chúng ta nên học về giáo pháp của Phật trong hiện tại khi đức Phật đản sanh tại Ấn Độ, nên vẫn mãi mãi có Tam Bảo cho chúng ta quay về nương tựa (quy y), dù biết đó là hình tướng. Có lẽ chú hiểu ý tôi, vậy chú "mở hàng" dùm câu đố này đi. Câu chuyện đàn kiến chú kể, tôi có đọc, nhưng không nhớ ở kinh nào vì kinh điển nhiều quá, hy vọng lên mạng sẽ tìm ra.

Chúc vui.
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
Riêng về câu hỏi của bác, theo h/c :


_ Ngày xưa có lần đức Phật Thích Ca nhìn đàn kiến trước cổng Tinh Xá, Ngài mĩm cười, thị giả hỏi duyên cớ, đức Phật nói : "Từ vô lượng kiếp về trước thuở Phật .....(?) ra đời, đàn kiến này cũng đã bò trước cửa Tinh Xá của vị Phật ấy như bây giờ (đến nay chúng vẫn chưa thoát kiếp kiến _ côn trùng"(Về chi tiết này xin bác lục tìm dùm con)Như thế Tăng đoàn không chỉ được thành lập sau khi Phật Thích Ca thành đạo, mà trong quá khứ lâu xa về trước đã có (Có Tăng đoàn mới có Tinh Xá, còn nếu không có Tăng đoàn thì không có Tinh Xá)
Kính !
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Chú hungcom thân mến!
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Câu chuyện chú kể sơ qua về đàn kiến là do tích chuyện ông Tu Đạt, tức trưởng giả Cấp Cô Độc xây cất tịnh xá Kỳ Viên cúng dường đức Phật. Tôi trích một đoạn nói về đàn kiến này giữa ông Xá Lợi Phất và Tu Đạt trong Kinh Hiền Ngu, Phẩm thứ bốn mươi ba do Hòa thượng Thích Trung Quán dịch, trang 362-363, như sau:
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">"... Ông (Tu Đạt) ngó lại thấy ngài (Xá Lợi Phất) có sắc buồn liền hỏi:
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Tôn giả tại sao buồn?
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Đáp (Xá Lợi Phất):
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Ông có thấy các con kiến ở trong đám đất này không?
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Dạ, ngó thấy.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Đời quá khứ cũng ở khu đất này, ông làm Tịnh Xá khu đất này cúng Phật, những con kiến ấy cũng sinh ở đây. Thời đức Phật Tỳ Sá Phù, ông cũng làm tịnh xá ở khu đất này cúng Phật, thời những con kiến ấy cũng sanh ở đó. Thời đức Phật Câu Lưu Tôn, ông cũng làm Tịnh xá ở khu đất này cúng Phật, những con kiến ấy nó cũng ở đây. Thời đức Phật Câu Na Hàm Nâu Ni, ông cũng làm Tịnh xá ở khu đất này cúng Phật, thời những con kiến ấy nó cũng sanh ở đó. Thời đức Phật Ca Diếp ông cũng làm Tịnh xa ở khu đất này cúng Phật, thời những con kiến ấy cũng sanh ở đây, cho đến nay đã chín mươi mốt kiếp phải làm mỗi thân kiến không được giải thoát. Ông nên biết sanh tử lâu dài như thế, cốt phải tu phúc làm thiết yếu..."
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Hy vọng đoạn này đáp đúng câu hỏi của chú. Nếu không phải thì tôi cũng chịu thua. Tôi đọc xong thì nhớ liền, lục trong tủ sách lấy cuốn kinh Hiền Ngu, tra mục lục một lúc lâu thì tìm ra bài viết ở trên.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Qua đoạn này nói bảy vị Phật ở Hiền Kiếp thì đều có ông Cấp Cô Độc (Tu Đạt) và những đàn kiến sanh ở đó, cho đến đời Phật Thích Ca là chín mươi mốt kiếp vẫn chưa thoát khỏi kiếp làm thân kiến...
<p style="padding-left: 56px;">Rất thảm thương là đường sanh tử
Dám khuyên người ngó thử lại coi
Thân như pháo đã châm ngòi
Nổ vang một tiếng rồi coi thế nào?
Tiếc công lao biết bao xiết kể
Sự đáo đầu cũng thế mà thôi
Trăm năm sự nghiệp phủi rồi
Minh minh biển khổ luân hồi cực thân!
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN:justify">Chú có thể xem thêm tích truyện đàn kiến tại đây ==>KINH HIỀN NGU
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Đoạn trích dẫn trong sách của tôi là lối dịch thời xưa. Nay đã được hiệu đính lại theo văn phong bây giờ cho dễ hiểu.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Kính.
</span></span>
 

Chúng sinh sợ Quả

Registered
Phật tử
Tham gia
12 Thg 3 2012
Bài viết
293
Điểm tương tác
104
Điểm
43
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Các bạn thân mến!
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Chúng ta đều biết Tam Bảo là ba ngôi Phật, Pháp, Tăng quý báu nhất thế gian, để chúng ta hướng về nương tựa (quy y). Phật bảo chính là đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Pháp bảo là những lời vàng ngọc do Phật nói ra, Tăng bảo là những đệ tử của Phật.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Vậy xin đố các bạn Tăng bảo được thành lập từ lúc nào, tại đâu, do ai thâu nhận và có bao nhiêu người?
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Kính.
</span></span>

Con kính chào Bác Tuân Tú
Xin phép cho con hỏi: có phải là như này, khi nhắc tới Tăng Bảo : là những Bậc Thánh Tăng đệ tử Phật không ạ ?
Thân kính !
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
Vâng, đúng rồi! Các Thánh đệ tử của Phật sau này rất đông, trong các kinh điển đều có nói ở phần đầu kinh với con số tượng trưng là 1250 vị. Trong câu đố nói về thời điểm nào Tam Bảo trong đó có Tăng bảo được thành lập. Có thêm một người nữa tham dự hy vọng sẽ lôi cuốn thêm những vị khác vào trả lời.

Thành viên đông lắm mà, số người truy cập ngày nào cũng trên bảy tám trăm người, hổng lẽ lại không có người biết việc này sao cà!? Hay là chê không đáng học nên chỉ đọc mà không vào đáp!?
 

Chúng sinh sợ Quả

Registered
Phật tử
Tham gia
12 Thg 3 2012
Bài viết
293
Điểm tương tác
104
Điểm
43
Vâng, đúng rồi! Các Thánh đệ tử của Phật sau này rất đồng, trong các kinh điển đều có nói ở phần đầu kinh với con số tượng trưng là 1250 vị. Trong câu đố nói về thời điểm nào Tam Bảo trong đó có Tăng bảo được thành lập. Có thêm một người nữa tham dự hy vọng sẽ lôi cuốn thêm những vị khác vào trả lời.

Thành viên đông lắm mà, số người truy cập ngày nào cũng trên bảy tám trăm người, hổng lẽ lại không có người biết việc này sao cà!? Hay là chê không đáng học nên chỉ đọc mà không vào đáp!?

Vậy có phải là tăng bảo xuất hiện tại cõi Ta Bà khi:

Phật Thích Ca thành đạo
Thế Tôn chuyển bánh xe Pháp
Và vị Thánh để tử Phật đầu tiên xuất hiện và xin xuất gia ( Ngài Kiều Trần Như ).

Thân kính.
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Hoan hô! Đúng rồi! Đó là lúc Phật chuyển Pháp Luân lần đầu tiên với pháp Tứ Thánh Đế tại Vườn Nai (Lộc Uyển) để độ năm anh em ông Kiều Trần Như (là năm người bạn đồng tu khổ hạnh hồi trước). Ngài Kiều Trần Như đắc quả trước nhất và bốn ông sau lần lượt đắc quả theo. Thế là Tăng Bảo được thành hình từ lúc đó với năm người.
<CENTER><TABLE WIDTH=250 BORDER=1 BORDERCOLOR="#000000" CELLPADDING=4 CELLSPACING=0><COLWIDTH=700>
<TR><TD WIDTH="20%" HEIGHT="50%" STYLE="background: #0099ff"><CENTER>
chuyenphapluan.jpg
</CENTER></TD></TR>
<TR><TD WIDTH="20%" HEIGHT="5%" STYLE="background: #ff3366"><FONT COLOR="yellow">
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Vườn Nai thơm ngát pháp Như Lai
Từ đây thành tựu ba ngôi báu
Là Phật, là Pháp, là Tăng bảo
Là ba báu quí nhất thế gian.</TD></TR></TABLE></CENTER></
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Ý nghĩa "Quy Y Tam Bảo":
<P style="TEXT-ALIGN: center">Rút gươm huệ dứt dây thân ái,
Kíp tầm thầy cầu phái quy y.
Kiên trì ngũ giới, tam quy,
Mở lòng từ nhẫn, sân si phải chừa.
<Br>Chữ Tam là chơn như Tam bảo,
Phật, Pháp, Tăng chỉ tại lòng ta.
Phật là giác tánh soi xa,
Giữ đàng sáng suốt vượt qua cõi trần.
Nghĩa chữ Pháp giữ phần chánh kiến,
Dứt kiêu căng bỏ chuyện thị phi.
Tăng là thủ tịnh tinh vi,
Sáu căn trong sạch dung nghi thuận hòa.
Vận Tam bảo ấy ra đối trị,
Dứt sáu trần chính thị chơn tu.
Còn như bỉnh tức công phu,
Luyện tinh, thần, khí rùa mù cây trôi.
Tánh Tam bảo phân rồi chỉ rõ,
Người tu hành lấy đó thềm thang.
<Br>Còn câu Tam bảo thế gian,
Chia ra thể dụng đôi đàng phân minh.
Phật bửu là tượng hình ra đó,
Ðể phụng thờ lòng có chủ trương.
Pháp là ba tạng chiêu chương,
Những lời Phật Tổ truyền phương tu hành.
Tăng bửu là lòng thành xuất tục,
Chán mùi đời cạo tóc đi tu.
Cửa thiền tinh tấn công phu,
Chí tâm vượt đến vô dư Niết bàn.
Nghĩa Tam bảo thế gian là đó,
Nhờ có thầy đường ngỏ mới thông.
Thầy như lạch nước lòng sông,
Nếu không lòng lạch nước thông bao giờ.
Mắt lờ mờ tay rờ chân bước,
Thế vậy mà xông lướt sao xong.
Quy y trước sửa tấm lòng,
Có thầy chỉ giáo ra vòng tử sanh.
Có thể dụng mới thành đạo lý,
Thấy trăng nhờ người chỉ cho ta.
<Br>Chữ Quy phân bạch ấy là,
Trở nên hắc ám về nhà quang minh.
Nghĩa chữ Y nên hình mặc áo,
Ðứng làm người Thánh giáo phải tuân.
Trau dồi đạo đức sáng trưng,
Nước không xao động lố vừng trăng thanh.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Kính.
</span></span>
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Tam Bảo có ba bậc:
<p style="padding-left: 56px;"><B>- Đồng thể Tam Bảo</B>:
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify"><B>1. Đồng thể Phật bảo</B>: là nói tánh sáng suốt của tâm chơn như.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify"><B>2. Đồng thể Pháp bảo</B>: là nói đức dụng chơn chánh của tâm chơn như.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify"><B>3. Đồng thể Tăng bảo</B>: là nói bản thể thanh tịnh của tâm chơn như.
<p style="padding-left: 56px;"><B>- Xuất thế gian Tam Bảo</B>:
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify"><B>1. Xuất thế gian Phật bảo</B>: chỉ đức Phật Thích Ca và hết thảy chư Phật đã hoàn toàn giải thoát.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify"><B>2. Xuất thế gian Pháp bảo</B>: chỉ chánh pháp thực hành để tiêu diệt các phiền não như pháp Tứ Đế, Thập nhị nhân duyên, Lục độ và Thất Bồ đề phần v.v...
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify"><B>3. Xuất thế gian Tăng bảo</B>: chỉ các bậc A la hán, Duyên giác, Bồ tát đã chứng quả Vô sanh.
<p style="padding-left: 56px;"><B>- Thế gian trụ trì Tam Bảo</B>:
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify"><B>1. Thế gian trụ trì Phật bảo</B>: chỉ về Phật cốt, Phật tượng.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify"><B>2. Thế gian trụ trì Pháp bảo</B>: chỉ về Tam Tạng: Kinh, Luật, Luận.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify"><B>3. Thế gian trụ trì Tăng bảo</B>: chỉ các bậc Tỳ kheo chơn chánh, đạo đức trang nghiêm, giới hạnh trong sạch.
</span></span>
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên