Tánh thấy, tánh nghe, tánh biết,... là 1 tánh.

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,657
Điểm tương tác
576
Điểm
113
Những ai cho rằng tánh thấy gắn liền với sự thấy, gắn liền với mắt, gắn liền với hoạt động thấy hay không thấy,.... đều là sai lầm. Vì sao? Đều là vướng víu nơi tướng pháp.

Cũng vậy, những ai cho rằng tánh nghe gắn liền với sự nghe, gắn liền với lỗ tai, gắn liền với hoạt động nghe hay không nghe,.... đều là sai lầm. Vì sao? Đều là vướng víu nơi tướng pháp.

Cũng vậy, những ai cho rằng tánh biết gắn liền với sự biết, gắn liền với tâm thức, gắn liền với hoạt động tâm lí thức hay ngủ,.... đều là sai lầm. Vì sao? Đều là vướng víu nơi tướng pháp.

Các tánh thấy, nghe, biết,... xưa nay đều vốn có, bất luận ở bất kì tình trạng gì, dù ở trong sanh tử hay giải thoát, dù có tâm thức hay không có, dù có tri giác hay chưa có,.... đều cũng như vậy. Tất cả tánh ấy là 1, chính là tự tánh mình hay là Phật tánh hay là Tánh viên giác....., vốn chẳng có tên, lập danh làm phương tiện để đánh thức người mê.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,559
Điểm tương tác
807
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha hahahahahh ... đang cười VNBN nữa đấy [smile]


nhân ngoại --> hữu --> nhân

tâm ngoại --> hữu --> tâm

tánh ngoại --> hữu --> tánh [smile]

cho nên ... lập luận theo hướng "TÁNH TRONG TÁNH" ... TÂM TRONG TÂM ... NHÂN TRONG NHÂN [xmile]

--> ổn hơn [smile] x x x x xcũng như LỤC TỔ HUỆ NĂNG nói [smile]

đâu ngờ --> TỰ TÁNH xưa nay --> VẪN THANH TỊNH


--> ĐÓ .. cái tánh duy nhất đó ... ổn mà [smile] [xmile] xx x x xx x x ... bởi vì nó có đặc tinh HỮU TÌNH .. có đặc tính thanh tịnh không bao giờ đổi thay [xmile]ờ mà đúng hông ? [xmile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,657
Điểm tương tác
576
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha hahahahahh ... đang cười VNBN nữa đấy [smile]


nhân ngoại --> hữu --> nhân

tâm ngoại --> hữu --> tâm

tánh ngoại --> hữu --> tánh [smile]

cho nên ... lập luận theo hướng "TÁNH TRONG TÁNH" ... TÂM TRONG TÂM ... NHÂN TRONG NHÂN [xmile]

--> ổn hơn [smile] x x x x xcũng như LỤC TỔ HUỆ NĂNG nói [smile]

đâu ngờ --> TỰ TÁNH xưa nay --> VẪN THANH TỊNH


--> ĐÓ .. cái tánh duy nhất đó ... ổn mà [smile] [xmile] xx x x xx x x ... bởi vì nó có đặc tinh HỮU TÌNH .. có đặc tính thanh tịnh không bao giờ đổi thay [xmile]ờ mà đúng hông ? [xmile]
Kkk, này ông bạn trụ pháp ơi!
Không có tướng nhất định, đó là thanh tịnh. Cái thanh tịnh này là tự thân, là bản thể, bất luận mọi hoàn cảnh của ông, nó vẫn thanh tịnh, hữu tình kia đâu có ảnh hưởng gì tới sự thanh tịnh ấy mà ông bạn mang vào cho là đặc tính trong cái thanh tịnh, làm nhân cho sanh tử.

Nó không hề quy định bất kì một đặc tính nào, nó không phải vô tình, không hữu tình, không phải người, không phải trời, không súc sanh, không phải ngã quỹ, không phảu địa ngục, không phải Thanh văn, không phải Duyên giác, không phải Bồ Tát, nhẫn cho đến chẳng phải Phật. Mà nó đều có thể là tất cả, tùy theo nhân duyên.

Ông bạn nói: "nó có đặc tinh HỮU TÌNH" thì là do tâm trụ pháp mà nói chưa có tri kiến rốt ráo. NÓ có trước tất cả vạn vật, có trước hữu tình thì không thể nói nó có đặc tính hữu tình.


Ông bạn cần sửa lại như sau: một cá nhân với trạng thái hữu tình có thể giác ngộ và thanh tịnh. Mọi người đều có thể nói: "tôi có Phật tánh" nhưng không thể nói: " Chỉ hữu tình mới có Phật tánh" vì sao? Vì đó là chấp pháp, chấp Phật tánh có tướng, cụ thể là tướng hữu tình; trong khi Phật luôn dạy Phật tánh là cái vô tướng, bất khả tư nghì.
 
Last edited:

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,559
Điểm tương tác
807
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha hahahahahh ... đang cười VNBN nữa đấy [smile]

Không có tướng nhất định, đó là thanh tịnh. Cái thanh tịnh này là tự thân, là bản thể, bất luận mọi hoàn cảnh của ông, nó vẫn thanh tịnh, hữu tình kia đâu có ảnh hưởng gì tới sự thanh tịnh ấy mà ông bạn mang vào cho là đặc tính trong cái thanh tịnh, làm nhân cho sanh tử. - VNBN

mỗi lần VNBN toàn là ĐÍA với NGHI TÌNH [xmile]


đã nói TỰ TÁNH vốn là THANH TỊNH [xmile] .... thì mỗi lần VNBN CÓ KHỔ [xmile]

--> thì VNBN đi đâu [xmile] ... đó là toàn bộ nội dung của GIÁO LÝ PHẬT MÔN đó ...


nhưng VNBN rất là sum la DANH TỪ NGHI TƯỚNG PHÁP TƯỚNG mà bản thân chẳng hiểu nghi tình pháp tướng nghĩa là gì [xmile] ... phải thế mà [xmile]


ờ mà đúng hông ? [xmile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,657
Điểm tương tác
576
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha hahahahahh ... đang cười VNBN nữa đấy [smile]

Không có tướng nhất định, đó là thanh tịnh. Cái thanh tịnh này là tự thân, là bản thể, bất luận mọi hoàn cảnh của ông, nó vẫn thanh tịnh, hữu tình kia đâu có ảnh hưởng gì tới sự thanh tịnh ấy mà ông bạn mang vào cho là đặc tính trong cái thanh tịnh, làm nhân cho sanh tử. - VNBN

mỗi lần VNBN toàn là ĐÍA với NGHI TÌNH [xmile]


đã nói TỰ TÁNH vốn là THANH TỊNH [xmile] .... thì mỗi lần VNBN CÓ KHỔ [xmile]

--> thì VNBN đi đâu [xmile] ... đó là toàn bộ nội dung của GIÁO LÝ PHẬT MÔN đó ...


nhưng VNBN rất là sum la DANH TỪ NGHI TƯỚNG PHÁP TƯỚNG mà bản thân chẳng hiểu nghi tình pháp tướng nghĩa là gì [xmile] ... phải thế mà [xmile]


ờ mà đúng hông ? [xmile]
Khổ, hết khổ đều là nhân duyên. Cái vốn thanh tịnh đó tự nó khong có khổ và hết khổ, không phải do nhân duyên khổ và hết khổ mới có, chỉ thông qua khổ và hết khổ đó thị hiện sự tồn tại của cái vốn thanh tịnh.

Bởi vậy, ông bạn cho rằng nó có đặc tính hữu tình là vướng màu pháp tướng rồi, lập cái tướng hữu tình trong cái vốn thanh tịnh. Nên biết nếu nói đặc tính thì nó có đặc tính của mọi loài, mọi cấp bậc.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,559
Điểm tương tác
807
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahahah .. đang cười VNBN nữa đấy [xmile]

cái miệng VNBN đúng là đảo điên .. tương pháp .. mà chẳng hiểu TƯỚNG và PHÁP nghĩa là gì [xmile]

CỤ THỂ toàn là VNBN ĐÍA mà có [smile]

chứ TỰ TÁNH của AI cũng vẫn là THANH TỊNH [smile]

cứ nhìn người ta cả đời tìm nó ... là biết rùi [xmile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,657
Điểm tương tác
576
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahahah .. đang cười VNBN nữa đấy [xmile]

cái miệng VNBN đúng là đảo điên .. tương pháp .. mà chẳng hiểu TƯỚNG và PHÁP nghĩa là gì [xmile]

CỤ THỂ toàn là VNBN ĐÍA mà có [smile]

chứ TỰ TÁNH của AI cũng vẫn là THANH TỊNH [smile]

cứ nhìn người ta cả đời tìm nó ... là biết rùi [xmile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
Vốn Thanh Tịnh thì vẫn là thanh tịnh đó thôi, không lẽ nhờ ông bạn làm ra sự thanh tịnh đó sao! kkkk, thấy do mình làm ra là chấp pháp rồi. Ông bạn vẫn chưa đủ tín tâm ở chỗ thanh tịnh vốn có này: chớ nên áp đặt cho cái thanh tịnh đó bất kì một đặc tính nào cả, tại nơi đó ông bạn sẽ thấy nó có tất cả đặc tính khả dĩ.

"Thấy" cái thanh tịnh vốn có đó là còn ở chỗ nhân duyên. Nhân duyên chưa đủ thì làm sao thấy được! Người nào chưa thấy thì họ đi tìm là phải rồi, tìm thế nào để thấy thì còn tùy mỗi người nữa.

Cái thanh tịnh vốn có thì sớm muộn gì cũng thấy. Vì nó là thật mà, không có cái giả nào che đậy được.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,559
Điểm tương tác
807
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha ha haahah ... đang cười VNBN nữa đấy [smile]


Cái thanh tịnh vốn có thì sớm muộn gì cũng thấy. Vì nó là thật mà, không có cái giả nào che đậy được. - VNBN

-->
đó là cái chỗ NHƯỢC ĐIỂM của VNBN ... là TỰA Ỷ ... VÀO SI [xmile]


cái gì gọi là SỚM MUỘN GÌ nhỉ ... như là VNBN đợi CHẾT QUEO ... CÓ NGƯỜI CÕNG VÀO CÕI CỰC LẠC mà VNBN hình dung mường tượng mãi 1 đời người [smile]

--> cho VNBN tu hành tiếp đó hả ? [xmile] ... CÒN LÂU VNBN MỚI BIẾT NHÉ ... [smile]

- và trong khi VNBN ĐỢI CHỜ ĐIỀU ĐÓ xảy ra .. có biết ... trong TAM GIỚI còn bao nhiêu KHỔ SẦU hông ? [smile]

--> 1 BỂ KHỔ [xmile]

ha ha ahahhahahahahaha

ờ mà đúng hông ? [xmile]
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,657
Điểm tương tác
576
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha ha haahah ... đang cười VNBN nữa đấy [smile]


Cái thanh tịnh vốn có thì sớm muộn gì cũng thấy. Vì nó là thật mà, không có cái giả nào che đậy được. - VNBN

-->
đó là cái chỗ NHƯỢC ĐIỂM của VNBN ... là TỰA Ỷ ... VÀO SI [xmile]


cái gì gọi là SỚM MUỘN GÌ nhỉ ... như là VNBN đợi CHẾT QUEO ... CÓ NGƯỜI CÕNG VÀO CÕI CỰC LẠC mà VNBN hình dung mường tượng mãi 1 đời người [smile]

--> cho VNBN tu hành tiếp đó hả ? [xmile] ... CÒN LÂU VNBN MỚI BIẾT NHÉ ... [smile]

- và trong khi VNBN ĐỢI CHỜ ĐIỀU ĐÓ xảy ra .. có biết ... trong TAM GIỚI còn bao nhiêu KHỔ SẦU hông ? [smile]

--> 1 BỂ KHỔ [xmile]

ha ha ahahhahahahahaha

ờ mà đúng hông ? [xmile]
kkkk, "thấy" mà VNBN nói là thành Phật chứ không phải Kiến Tánh; có Tánh Phật thì thành Phật thôi, chứ chẳng lẽ thành gì khác sao ông bạn, theo Lý là vậy. Còn sớm hay muộn là cái chuyện cá nhân mỗi người, không thể nói chung chung được, đâu phải muốn nhanh là nhanh được.

Đơn cử như Văn Thù Bồ Tát chẳng hạn, đã từng là Thầy của rất nhiều Phật, và tương lai rất rất lâu nữa Ngài ấy mới thành Phật.

Những người vãng sanh Cực Lạc là tin 48 nguyện và Đức Phật A Di Đà, không nhất thiết phải kiến tánh, vì trong Kinh Cực Lạc là thế giới phương tiện chứ không phải là trạng thái Niết Bàn của tâm mà ông bạn đã bóp méo, không tôn trọng lời Phật dạy.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,559
Điểm tương tác
807
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahah ...đang cười VNBN nữa đấy [smile]

(1) VNBN thật ra chẳng "TỊNH" --> ĐỘ [smile]

thật ra VNBN nên kiểm soát lại TÂM TRẠNG của VNBN .. [xmile] ...

--> cứ mỗi lần VNBN QUÝNH LÊN ... là y như rằng --> TUNG RA HÀNG LOẠI SƯƠNG KHÓI [smile]


*** người ta nói ... đang ĐỨNG Ở DƯỚI CÁI HỐ --> thì ĐỪNG ĐÀO THÊM [smile]

--> bởi vì CÀNG ĐÀO CÀNG ĐỨNG ở dưới hố --> sâu hơn [xmile] x x x x x x x


cho nên .. VNBN BỚT ĐÍA XẠO... kềm chế TÁNH NÓNG GIẬN .. CUỒNG VỌNG của VNBN là được rùi [smile]


chẳng phải VNBN đang quảng bá TỊNH ĐỘ sao ? [smile]

--> TỊNH rồi .. thì KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT [smile] ... cũng chẳng cần CHẠY QUANH SÂN [smile] .. nổi giận như vậy [smike]

ờ mà đúng hông ? [xmile]
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,657
Điểm tương tác
576
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahah ...đang cười VNBN nữa đấy [smile]

(1) VNBN thật ra chẳng "TỊNH" --> ĐỘ [smile]

thật ra VNBN nên kiểm soát lại TÂM TRẠNG của VNBN .. [xmile] ...

--> cứ mỗi lần VNBN QUÝNH LÊN ... là y như rằng --> TUNG RA HÀNG LOẠI SƯƠNG KHÓI [smile]


*** người ta nói ... đang ĐỨNG Ở DƯỚI CÁI HỐ --> thì ĐỪNG ĐÀO THÊM [smile]

--> bởi vì CÀNG ĐÀO CÀNG ĐỨNG ở dưới hố --> sâu hơn [xmile] x x x x x x x


cho nên .. VNBN BỚT ĐÍA XẠO... kềm chế TÁNH NÓNG GIẬN .. CUỒNG VỌNG của VNBN là được rùi [smile]


chẳng phải VNBN đang quảng bá TỊNH ĐỘ sao ? [smile]

--> TỊNH rồi .. thì KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT [smile] ... cũng chẳng cần CHẠY QUANH SÂN [smile] .. nổi giận như vậy [smike]

ờ mà đúng hông ? [xmile]
Nói vậy thì không chánh tư duy rồi, những điều mà bản thân chưa xác thực mà nói càng thì bậy lắm ông bạn ơi. Tự rao giảng tu cao mà ông bạn cứ đoán mò rồi phát ngôn bừa bãi thì sao đúng được, kakakaka. VNBN thấy ông bạn đã đi quá giới hạn thì tất nhiên phải cảnh tỉnh, còn ông bạn có tỉnh ra chút nào không thì là do ông bạn. Hơn nữa còn cho rằng VNBN đang sân si,.... mà chỉ là đoán không hà. kakakaka

Người ta chỉ y pháp chứ đâu y người. Chẳng lẽ, nhìn tăng phá giới các kiểu thì Phật Pháp sai sao!

Niệm Phật vãng sanh, không đòi hỏi phải hết sân si thì Phật vẫn rước, rước về để độ cho nó hết sân si. Còn Thiền thì ngược lại, bản thân phải hết sân si, hết vọng ngữ,... thì mới mong gọi là ... cái gì hiện tiền đó.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,559
Điểm tương tác
807
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha ha ahahah... đang CƯỜI VNBN nữa đấy [smile]

thật ra .. VNBN vốn chẳng Y PHÁP --> Y PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ --> thì TÂM của VNBN vốn đã được TỊNH HÓA rùi [smile]

nhìn thấy VNBN đang SÂN SI nhảy tưng tưng .. tung khói xì hơi khắp nơi thì cũng biết [smile]

đó là bởi vì VNBN đang MƯỢN TỊNH ĐỘ như cái BÌNH PHONG .. thực hành nó như là 1 phương pháp thỏa mãn "TÍN NGƯỠNG" riêng tư của VNBN thôi [smile]

--> BỊA ĐẶT TÙM LUM ... mà đòi PHÁP MÔN TỊNH HÓA [smile] ...

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,657
Điểm tương tác
576
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha ha ahahah... đang CƯỜI VNBN nữa đấy [smile]

thật ra .. VNBN vốn chẳng Y PHÁP --> Y PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ --> thì TÂM của VNBN vốn đã được TỊNH HÓA rùi [smile]

nhìn thấy VNBN đang SÂN SI nhảy tưng tưng .. tung khói xì hơi khắp nơi thì cũng biết [smile]

đó là bởi vì VNBN đang MƯỢN TỊNH ĐỘ như cái BÌNH PHONG .. thực hành nó như là 1 phương pháp thỏa mãn "TÍN NGƯỠNG" riêng tư của VNBN thôi [smile]

--> BỊA ĐẶT TÙM LUM ... mà đòi PHÁP MÔN TỊNH HÓA [smile] ...

ờ mà đúng hông ? [smile]
TỊNH HÓA thì là đặc sản của Thiền, muốn tịnh thì tâm phải khách quan chớ theo cái ý tâm đắc thiên lệch một pháp môn mà sanh tâm như ông bạn thì thua rồi.

Ở CỰC LẠC, Phật tiếp dẫn cả kẻ phạm thập ác, tứ trọng,... Chứ mà Tịnh Hóa rồi thì Phật tiếp dẫn làm cái gì nữa.
Cực Lạc thế giới là do Phật dạy đàng hoàng, .... chứ đâu phải tín ngưỡng. Hơn nữa, VNBN đã nói VNBN là một phàm phu, trần trụi như vậy thì cần gì bình phong kakaka.

E rằng những người đang tự cho "tu cao", là "thánh nhân" kia không dám thừa nhận cái thực tế của bản thân, mượn cái Lý Thượng Thừa để cố che đậy một thứ phàm phu. kakakaka
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,559
Điểm tương tác
807
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahahha ... đang cười VNBN nữa đấy [smile]

(1) TÂM ĐẠO

WOW .. phật đạo là THANH TỊNH ĐẠO .. mà TỊNH HÓA TÂM .. là đặc sản của THIỀN TÔNG hả ? [smile]

ơ hơ [smile] ... VNBN có phải là phật tử --> để học TÂM ĐẠO hông vậy ? [smile]

hay là HỌC để BAY LÊN TRỜI [smile] .. CUNG ĐIỆN NGUY NGA [smile]

*** mà cũng khen VNBN NGỤY TRANG với danh từ PHẬT ĐẠO khéo léo lắm đó [smile] .. chỉ là có nhiều SƠ HỞ .. TỬ HUYỆT hơi nhiều thôi [smile] ...

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,657
Điểm tương tác
576
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahahha ... đang cười VNBN nữa đấy [smile]

(1) TÂM ĐẠO

WOW .. phật đạo là THANH TỊNH ĐẠO .. mà TỊNH HÓA TÂM .. là đặc sản của THIỀN TÔNG hả ? [smile]

ơ hơ [smile] ... VNBN có phải là phật tử --> để học TÂM ĐẠO hông vậy ? [smile]

hay là HỌC để BAY LÊN TRỜI [smile] .. CUNG ĐIỆN NGUY NGA [smile]

*** mà cũng khen VNBN NGỤY TRANG với danh từ PHẬT ĐẠO khéo léo lắm đó [smile] .. chỉ là có nhiều SƠ HỞ .. TỬ HUYỆT hơi nhiều thôi [smile] ...

ờ mà đúng hông ? [smile]
Đặc sản là đặc trưng nhất thiết phải có đúng chất lượng. Chứ VNBN không nói pháp môn khác không cần!
Nghĩa là bàn về mức độ Tịnh Độ Tịnh Hóa Tâm.
Thiền Tông, phải tịnh hóa nó tối thiểu ở mức làm chủ sanh tử.

Còn như niệm Phật vãng sanh thì tùy sức mà làm, Tịnh được phần nào thì hay phần đó, còn nếu không được thì cũng không sao, cứ bám Phật hiệu mà cầu Phật tiếp dẫn về Cực Lạc độ hóa tiếp tục.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,559
Điểm tương tác
807
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahahha ... đang cười VNBN nữa đấy [smile]

1 người chẳng còn cần PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ là PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ nữa .. mà chỉ cần nó phục vụ cho tín ngưỡng cẩu thả của VNBN ..

thật ra .. VNBN có phải thật lòng học hỏi TỊNH ĐỘ hông ? [smile] ... chứ không cần VNBN XIỂN DƯƠNG PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ [smile]ờ mà đúng hông ? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,657
Điểm tương tác
576
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahahha ... đang cười VNBN nữa đấy [smile]

1 người chẳng còn cần PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ là PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ nữa .. mà chỉ cần nó phục vụ cho tín ngưỡng cẩu thả của VNBN ..

thật ra .. VNBN có phải thật lòng học hỏi TỊNH ĐỘ hông ? [smile] ... chứ không cần VNBN XIỂN DƯƠNG PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ [smile]ờ mà đúng hông ? [smile]
Thì phải học ở những người đã xiển dương đi trước. Chứ một người ngoại lai thì không thể khế hợp, không đúng Kinh điển bổn phái.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,559
Điểm tương tác
807
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahah ... đang cười VNBN nữa đấy [smile]

VNBN chính là người nói TỊNH ĐỘ xa rời với TÂM ĐẠO [smile] ... vậy thì VNBN NGOẠI LAI bao nhiêu rùi nhỉ [smile]

đã nhắn nhủ bao nhiêu lần .. TỊNH ĐỘ vốn không phải là BÌNH PHONG che đậy được TỊNH ĐỘ BIẾN CHẤT của VNBN rùi [smile] ..

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,657
Điểm tương tác
576
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahah ... đang cười VNBN nữa đấy [smile]

VNBN chính là người nói TỊNH ĐỘ xa rời với TÂM ĐẠO [smile] ... vậy thì VNBN NGOẠI LAI bao nhiêu rùi nhỉ [smile]

đã nhắn nhủ bao nhiêu lần .. TỊNH ĐỘ vốn không phải là BÌNH PHONG che đậy được TỊNH ĐỘ BIẾN CHẤT của VNBN rùi [smile] ..

ờ mà đúng hông ? [smile]
Các vị đi trước đều nói thế, tôi cũng học hỏi và nói lại, Thiện Đạo đại sư nè, Pháp Nhiên Hoàng Nhân nè, Ấn Quang Đại Sư nè, Hòa Thượng Trí Tịnh nè, .... nhiều tấm gương vãng sạnh đều dạy Cực Lạc Thế Giới. Trong Kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ Phật, Quán Vô Lượng Thọ Phật, Niệm Phật Ba La Mật,.... đều dạy Cực Lạc thế giới.

Tâm Đạo với cái chuyện vãng sanh đâu có mâu thuẫn gì nhau đâu. Tại gì ông bạn không dung thông được hai thứ đó cho nên mới thấy mâu thuẫn, thấy mâu thuẫn nên bài xích cái chuyện vãng sanh.

Người vãng sanh Cực Lạc để tu học chắc chắn chứng Vô sanh Pháp Nhẫn, được Vô Sanh Pháp Nhẫn mới hành đúng Tâm Đạo. Còn như chưa chứng mà nói "tôi đang hành Tâm Đạo" đều là lời nói bờ môi chót lưỡi như ông bạn hiện nay vậy đó.

Hãy nghe lời Phật dạy này, nghiên cứu cho bớt dốt:
Thí dụ như làm gạch để xây nhà vậy. Tuy đã nhào trộn đất sét, bỏ vô khuôn và đã đúc ra hình dạng của viên gạch. Nhưng muốn viên gạch được bền lâu, chắc chắn, không hư rã, chịu được nắng chói mưa sa, thì cần phải đưa vào lò lửa nung đốt một hạn kỳ. Người niệm Phật cũng lại như thế. Tuy công phu niệm Phật trong hiện kiếp đã đặt nền tảng vững vàng cho sự nghiệp giải thoát, nhưng sau đó phải vãng sanh Tịnh-độ, lãnh thọ sự giáo hóa của Phật và Thánh-chúng cho tới khi thành tựu Vô-sanh Pháp-nhẫn. Sau đó, mới đủ năng lực hiện thân khắp mười phương hành Bồ-Tát đạo, ra vào sanh tử mà không trói buộc, trở lại chốn ác trược mà chẳng nhiễm ô, cứu độ chúng sanh không có hạn lượng
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,559
Điểm tương tác
807
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha hahahahhaha ... đang cười VNBN nữa đấy [smile]

chỗ KẸT của VNBN tại vì VNBN tâm tánh thiếu NGAY THẲNG thôi [smile]

- TỊNH ĐỘ vốn là 1 PHÁP MÔN ... thực hành để TỊNH HÓA TÂM [smile]

--> VNBN PHỤC CHẾ ĐÍA XẠO cho nó trở thành... hoàn toàn TÍN NGƯỠNG RIÊNG TƯ [smile]

nói thiệt nhé .. cá mớ DANH TỪ mà VNBN đang xài đó ... đi sâu vào bất kỳ danh từ nào trên tâm học [smile] --> VNBN cũng hông dám nói thêm [smile]

điều này chứng tỏ cái ÁO BỀ NGOÀI CỦA VNBN thì sang .. nhưng hỏng GÓI ĐƯỢC LỬA --> NÉT CUỒNG VỌNG của VNBN [smile] .. phải thế mà [smile]


TÁNH duy Vô Phú (tánh không che đậy) --> NGŨ BIẾN HÀNH

người xưa nói TÁNH vốn không có che đậy ... qua NGŨ BIẾN HÀNH .. xúc, thọ, tưởng, tư, tác ý ... mà hiện ra

--> cũng qua đó .. cái TÁNH NGƯỜI đang TỰA Ỷ vào cũng hông che đậy được [smile]


cho nên .. đúng là VNBN đang phơi bày TÁNH của VNBN rùi đó .. [smile] ... qua sự BỊA ĐẶT BÀY VẼ của VNBN về đủ mọi vấn đề .. TỊNH ĐỘ, THIỀN TÔNG [smile]


TÁNH duy vô phú ... ngũ biến hành

giới địa tùy tha .. nghiệp lực sanh

đại thừa bất liễu nhơn mê chấp

do thử năng hưng .. luận chủ tranh - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa


ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Last edited:
Bên trên