Tây Du

  • Thread starter imported_Trung Buu
  • Ngày bắt đầu
I

imported_Trung Buu

Guest
Tây Du

Đại Đường Tam Tạng thỉnh kinh
Nhập Trúc cầu pháp một mình vân du
Con đường Tơ lụa âm u
Nhất sinh thập tử nghìn thu lưu truyền
Ba Tạng Thánh Điển chân nguyên
Phụng chiếu dịch thuật trùng tuyên Pháp mầu
Chuyển ngữ Phạn ra Hán câu
Cú nghĩa uyên bác thẩm sâu vô cùng
Đến đời Mãn Thanh oai hùng
Ngô Thừa Ân muốn hưng phùng Phật gia
Cảm ân đức Phật Thích Ca
Tạo Tây du ký viết ra răn đời
Dựa trên Duy thức làm lời
Tâm vương tâm sở đồng thời Đường Tăng
Độ ba đệ tử: Ngộ Năng
Ngộ Không, Ngộ Tịnh kết bằng tâm giao
Ngộ Năng chơn chất lao đao
Sai đâu đánh đó chẳng cao có gì
Ngộ Tịnh ăn ngủ li bì
Đụng chuyện biếng nhác sánh vì bác trư
Ngộ Không sốc vác mệt đừ
Trước sau lo liệu coi từ hành vi
Đường đi nước bước lắm khi
Yêu ma quỷ kế lâm nguy muôn trùng
Giang hồ hiểm ác hoành tung
Ngang tàng bạo ngược ngại ngùng chi ai
Cản trở những người thẳng ngay
Không muốn Tam Tạng làm Thầy nhơn Thiên
Bản tánh vốn dĩ lương hiền
A-lại-da-thức chẳng phiền chơi khâm
Mến thương hết cõi dương âm
Trân trọng quý kính đạo tâm đạo tình.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên