Nguyên Chiếu

Thận trọng với những truyền bá sai lầm về Phật Pháp ?

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)

Quản trị viên
Phật tử
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
5/5/14
Bài viết
992
Điểm tương tác
390
Điểm
83
Hiện nay có rất nhiều ý kiến trên mạng đang truyền rất nhiều như :

1/Quy y PHẬT, quy y PHÁP , không cần quy y TĂNG => điều này cực kỳ nguy hại , nhất là người chưa hiểu về đạo Phật, chưa thực hành Phật pháp. Ví như học sinh đi học đến trường, có lớp, có sách mà không có Thầy giáo vậy, phủ nhận vai trò người hướng dẫn. Hơn nữa Tăng là đại diện cho Tam bảo để lưu truyền Phật Pháp.

2/Không " CÚNG DƯỜNG " , hãy làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo.... => đây cũng là luận kiến chưa đúng, trong " Lục độ ba la mật " có pháp bố thí là đứng đầu, bố thí nghĩa rất rộng, bố thí được hiểu là cho đi, bố thí là pháp giúp bớt cái tính keo kiệt ,tham lam, bố thí giúp mở rộng cõi lòng....Tam bảo bao gồm Phật Pháp Tăng, Tăng bảo là người truyền bá lời Phật dạy cho hàng Phật tử, về đạo đức, về tâm linh, nếu với trào lưu không cúng dường cho chùa thì đồng nghĩa với không cúng cho Tam Bảo, Phật và Pháp là kim cang bất hoại, chỉ còn Tăng bảo người đại diện cho Phật Pháp, là người hộ pháp, là người lưu truyền Chính Pháp, khi Tăng bảo không còn thì sẽ phá vỡ Tam bảo , sẽ làm cho xã hội thiếu vắng đạo đức, thiếu sự tự tế và niềm tin tâm linh. Điều này rất nguy hại cho xa hội hiện nay.

Tóm lại, từ thời Đức Phật còn tại thế đã có nhiều vị Tăng thực hành không đúng, đã có những thị phi, ngay cả Ngài cũng là người bị thị phi, nhưng không có nghĩa vì những vị Tăng chưa thực hành đúng giới luật mà lại nêu những luận điểm làm cho những người chưa hiểu , chưa rõ về đạo Phật thối tâm, mất phương hướng trên con đường tìm về với thực tại, với những an lạc mà giáo lý của Đức Phật đã đem lại.

Trong kinh có nói : Cung kính 100 người bình thường không bằng cung kính cho 1 người thiện, cung kính 1000 người thiện không bằng cung kính cho 1 người giữ 5 giới, cung kính 10000 người giữ 5 giới không bằng cung kính 1 vị Tu Đà Hoàn, cung kính 100000 người Tu Đà Hoàn không bằng cung kính 1 bậc Tư Đà Hàm, cung kính 1000000 vị Tư Đà Hàm không bằng cung kính 1 vị A Na Hàm, cung kính 10000000 vị A Na Hàm không bằng cung kính 1 vị A La Hán , cung kính mười ức vị A La Hán không bằng cung kính 1 vị Bích Chi Phật, cung kính cho một trăm ức vị Bích Chi Phật không bằng đem giáo lý Phật mà hóa độ Cha Mẹ hiện đời, giáo hóa ngàn ức Cha mẹ không bằng cung kính cho một vị mới phát tâm học Phật, thệ nguyện thành Phật để tế độ chúng sanh.

Vì vậy, trong thế gian này, thật có, giả có, tà sư có, hóa thân Bồ tát có.....vv..... chúng ta là 1 người bình thường khó phân biệt được chính tà, thật giả. Việc luận bàn có thể ở một góc độ nào đó rồi ngẫm nghĩ lại tự thân, đừng nên luận bàn những gì mình chưa rõ, chưa hiểu sẽ không tốt cho công đức của mình. Mỗi người có một phước phần, ta đang có những gì hiện nay là do phước ta đã có từ trước, cũng như ta tiền gởi ngân hàng vậy, nếu ta tiếp tục tạo phước thì tiền gởi càng tăng, nếu không gởi thêm mà tiêu hết thì sẽ không còn tiền hoặc bị thiếu nợ, nên khi hết phước sẽ rơi vào nỗi khổ niềm đau. Hãy trân trọng từng chút phước nhỏ dù có thể.

Nguyên Chiếu.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Ba Tuần

Well-Known Member

Quản trị viên
Tham gia
28/7/16
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
823
Điểm
113
Ba Tuần thì thấy sự lo lắng của Nguyên Chiếu là không cần thiết, thậm chí là trái ngược, người xưa có câu "hữu xạ tự nhiên hương", nếu người xuất gia học và hành đúng lời Phật dạy thì lo gì đồ chúng lại chẳng quy y cơ chứ ? Chỉ e đức hạnh thiếu khuyết, mượn đạo tạo đời, xa hoa hý luận, giới đức hủy phạm, sửa đổi giới cấm, tham cầu danh lợi, v..v thì lúc ấy có kêu gào ép buộc đồ chúng cũng chẳng ngó ngàng tới đâu.

Phật nói rõ ràng: sư tử lúc đứng, lúc đi, cho tới lúc nằm ngủ, chẳng có loài nào dám lại gần, cho tới cả khi bất động dã từ sự sống, cũng chẳng dám ăn thịt, chỉ có trùng sư tử là ăn thịt được sư tử mà thôi. Vậy thì ngoại đạo làm sao phá hoại được Chánh pháp ?

1. Về vấn đề Quy y Tam Bảo, Lục Tổ có dạy rõ ràng trong phẩm Sám hối, kinh Pháp Bảo Đàn như sau:

"Thiện tri thức, QUY Y GIÁC, lưỡng túc tôn, QUY Y CHÁNH, ly dục tôn, QUY Y TỊNH, chúng trung tôn. Từ nay trở đi, xưng GIÁC làm Thầy, trọn chẳng quy y tà ma ngoại đạo, dùng TỰ TÁNH TAM BẢO thường tự chứng minh. Khuyên các thiện tri thức, nên QUY Y TỰ TÁNH TAM BẢO: Phật tức là GIÁC, Pháp tức là CHÁNH, Tăng tức là TỊNH. Tự tâm quy y GIÁC thì tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc, hay lìa tài sắc, gọi là LƯỠNG TÚC TÔN. Tự tâm quy y CHÁNH, niệm niệm chẳng tà kiến, vì chẳng tà kiến nên chẳng có nhơn ngã, cống cao, tham ái, chấp trước, gọi là LY Dục TÔN. Tự tâm quy y TỊNH, tự tánh đối với tất cả cảnh giới trần lao ái dục đều chẳng nhiễm trước, gọi là CHÚNG TRUNG TÔN. Nếu tu hạnh này là tự quy y. Phàm phu chẳng hiểu, từ sáng đến tối thọ tam quy y, nếu nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật thì dựa vào đâu mà quy y? Nói lại thành vọng. Thiện tri thức, mọi người hãy xem xét kỹ, chớ lầm dụng tâm, trong Kinh rõ ràng nói là quy y tự tánh Phật, chẳng có nói quy y tha Phật. Tự tánh Phật, chẳng quy y thì đâu còn chỗ nào để quy y nữa! Nay đã tự ngộ, mỗi mỗi đều phải quy y TỰ TÁNH TAM BẢO, bên trong tự sửa tâm tánh, bên ngoài kính mến mọi người, tức là TỰ QUY Y vậy."

2. Về vấn đề cúng dường, trong Kinh Bẫy Mồi - Trung Bộ Kinh, Phật dạy rất rõ: Người thợ săn gieo đồ mồi không vì muốn đàn nai được no đủ, an vui mà vì muốn đàn nai xâm nhập và tham đắm, sau khi tham đắm chúng thành mê loạn, do mê loạn chúng trở nên phóng dật, do phóng dật đàn nai trở thành làm theo ý muốn của người thợ săn.

Kinh Thánh Cầu - Trung Bộ: "Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào bị trói buộc, bị tham đắm, bị mê say bởi năm dục trưởng dưỡng này, không thấy sự nguy hại của chúng, không biết rõ sự xuất ly khỏi chúng, mà thọ dụng chúng, những vị ấy cần phải được hiểu là: "Các Người đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, đã bị Ác ma sử dụng như ý muốn". Này các Tỷ-kheo, như một con nai sống trong rừng bị sập bẫy nằm xuống, con nai ấy cần phải được hiểu là: "Nó đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, đã bị thợ săn sử dụng như ý muốn. "

Lại nói : theo hạnh nhất toạ thực, ở dưới gốc cây đồng trống nghĩa trang tịnh xá, sàng toạ để ngồi thiền đinh và dược phẩm trị bệnh, ngoài ra đều thuyết tịnh, chẳng tham cất chứa.

Tiểu Kinh Dụ Dấu Chân Voi: "Ví như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; cũng vậy, Tỷ-kheo bằng lòng với tấm y để che thân, bát ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. Vị ấy thành tựu Thánh giới uẩn này, cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không lỗi lầm."

Thế thì mong cúng dường cho nhiều, phải chăng là ý muốn của ác ma ?

Vì thế Tăng Ni cần phải phản tỉnh tự xét, khéo tự chế phục tâm tham đắm danh lợi, tự xét mình trước gương giới luật Phật chế, để dần dần xuất thế tục gia, sau là xuất phiền não gia, cuối cùng là xuất tam giới gia. Như vậy mới xứng đáng đứng vào hàng Tăng Bảo, xứng đáng là phước điền của thế gian.

Mến kính,
Ba Tuần.
 
Last edited:

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)

Quản trị viên
Phật tử
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
5/5/14
Bài viết
992
Điểm tương tác
390
Điểm
83
Ba Tuần thì thấy sự lo lắng của Nguyên Chiếu là không cần thiết, thậm chí là trái ngược, người xưa có câu "hữu xạ tự nhiên hương", nếu người xuất gia học và hành đúng lời Phật dạy thì lo gì đồ chúng lại chẳng quy y cơ chứ ? Chỉ e đức hạnh thiếu khuyết, mượn đạo tạo đời, xa hoa hý luận, giới đức hủy phạm, sửa đổi giới cấm, tham cầu danh lợi, v..v thì lúc ấy có kêu gào ép buộc đồ chúng cũng chẳng ngó ngàng tới đâu.
Nguyên Chiếu xin cám ơn đạo hữu Ba Tuần đã góp ý.

Theo suy nghĩ riêng của Ng Chiếu thì với bài viết của Ng Chiếu có cái ngã , còn bài viết của đạo hữu Ba Tuần phá cái ngã. Người đời thường chưa ngộ luôn luôn chấp ngã, khi đã ngộ thì không thấy cái ngã.

Dạ, Nguyên Chiếu hiểu vậy đúng không ạ .
 

vienquang2

Administrator

Quản trị viên
Tham gia
12/7/07
Bài viết
771
Điểm tương tác
744
Điểm
93
Nguyên Chiếu xin cám ơn đạo hữu Ba Tuần đã góp ý.

Theo suy nghĩ riêng của Ng Chiếu thì với bài viết của Ng Chiếu có cái ngã , còn bài viết của đạo hữu Ba Tuần phá cái ngã. Người đời thường chưa ngộ luôn luôn chấp ngã, khi đã ngộ thì không thấy cái ngã.

Dạ, Nguyên Chiếu hiểu vậy đúng không ạ .
Theo VQ nghĩ:

  • ĐH Nguyên Chiếu nói lên suy nghĩ của người Phật tử Chân Chánh, lo cho Tam Bảo Phật- Pháp- Tăng.
  • ĐH Ba Tuần suy nghĩ nhắc nhở phản tỉnh với hàng Tăng Bảo ngày nay.

Nếu (ai đó) dung hòa được 2 luồng Tư Tưởng thì rất quý ạ.- Trong 2 suy tư này VQ không thấy chứa dấu Ngã chấp hay tự lợi cá nhân ạ.

Cả hai.- Rất đáng trân trọng

tr quảng2.webp
 
Last edited:

Ba Tuần

Well-Known Member

Quản trị viên
Tham gia
28/7/16
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
823
Điểm
113
Nguyên Chiếu xin cám ơn đạo hữu Ba Tuần đã góp ý.

Theo suy nghĩ riêng của Ng Chiếu thì với bài viết của Ng Chiếu có cái ngã , còn bài viết của đạo hữu Ba Tuần phá cái ngã. Người đời thường chưa ngộ luôn luôn chấp ngã, khi đã ngộ thì không thấy cái ngã.

Dạ, Nguyên Chiếu hiểu vậy đúng không ạ .
Đạo hữu có thể tiếp nhận ý kiến trái chiều mà lòng không vướng mắc ấy là Ngã trừ. Trên cơ sở Kinh Luật mà xét định đúng sai phải trái ấy là trạch pháp, cũng là Trí sinh, cũng là học theo lời Phật dạy.

Hàng Cư sĩ tại gia hộ trì Tam Bảo ấy là bổn phận của đệ tử Phật, tuy nhiên hai chữ "hộ trì" cần phải sáng tỏ:

Giới bản khất sĩ tân tu, HT Nhất Hạnh có ghi: " Chúng ta đều là con của đức Thế Tôn, chúng ta là sự tiếp nối của Người. Chúng ta phải làm cho được điều mà đức Thế Tôn phó thác. Đức Thế Tôn đã để ra rất nhiều tâm huyết để đào tạo tăng thân xuất gia của Người.

Mục đích của sự tân tu giới bản là để yểm trợ cho người xuất gia tự bảo hộ được tự do của mình, để cho con đường giải thoát đích thực có thể tiếp tục...

Người tại gia có cơ hội đọc Giới bản tân tu sẽ có khả năng phân biệt được vị xuất gia nào có hành trì giới luật nghiêm túc và vị nào không hành trì, do đó sẽ biết yểm trợ cho đoàn xuất gia một cách hữu hiệu".


Tứ sự cúng dường: ăn, mặc, ở , thuốc trị bệnh là vừa đủ để yểm trợ cho Tăng thành Bảo, ngoài ra không cần dư thừa thêm nữa. Như cây muốn lớn phải có đủ đất, nước, nắng, phân; hễ một thứ suy yếu hay dư thừa đều ngăn trệ sự sống và phát triển của cây cả, sự cúng dường cho hàng xuất gia cũng cần phải vừa đủ như vậy.

Mến kính,
Ba Tuần.
Ps: Phật giáo Việt Nam có được cơ đồ như ngày nay không phải dễ dàng, sự hi sinh của các bậc Trưởng lão Tăng già không phải là nhỏ, nên hàng hậu học 4 chúng cần phải nghiêm cẩn bảo hộ Phật pháp, để Phật pháp có thể trụ thế lâu dài nơi thế gian.
 
Last edited:

vienquang2

Administrator

Quản trị viên
Tham gia
12/7/07
Bài viết
771
Điểm tương tác
744
Điểm
93
Đạo hữu có thể tiếp nhận ý kiến trái chiều mà lòng không vướng mắc ấy là Ngã trừ. Trên cơ sở Kinh Luật mà xét định đúng sai phải trái ấy là trạch pháp, cũng là Trí sinh, cũng là học theo lời Phật dạy.

Hàng Cư sĩ tại gia hộ trì Tam Bảo ấy là bổn phận của đệ tử Phật, tuy nhiên hai chữ "hộ trì" cần phải sáng tỏ:

Giới bản khất sĩ tân tu, HT Nhất Hạnh có ghi: " Chúng ta đều là con của đức Thế Tôn, chúng ta là sự tiếp nối của Người. Chúng ta phải làm cho được điều mà đức Thế Tôn phó thác. Đức Thế Tôn đã để ra rất nhiều tâm huyết để đào tạo tăng thân xuất gia của Người.

Mục đích của sự tân tu giới bản là để yểm trợ cho người xuất gia tự bảo hộ được tự do của mình, để cho con đường giải thoát đích thực có thể tiếp tục...

Người tại gia có cơ hội đọc Giới bản tân tu sẽ có khả năng phân biệt được vị xuất gia nào có hành trì giới luật nghiêm túc và vị nào không hành trì, do đó sẽ biết yểm trợ cho đoàn xuất gia một cách hữu hiệu".


Tứ sự cúng dường: ăn, mặc, ở , thuốc trị bệnh là vừa đủ để yểm trợ cho Tăng thành Bảo, ngoài ra không cần dư thừa thêm nữa. Như cây muốn lớn phải có đủ đất, nước, nắng, phân; hễ một thứ suy yếu hay dư thừa đều ngăn trệ sự sống và phát triển của cây cả, sự cúng dường cho hàng xuất gia cũng cần phải vừa đủ như vậy.

Mến kính,
Ba Tuần.
Ps: Phật giáo Việt Nam có được cơ đồ như ngày nay không phải dễ dàng, sự hi sinh của các bậc Trưởng lão Tăng già không phải là nhỏ, nên hàng hậu học 4 chúng cần phải nghiêm cẩn bảo hộ Phật pháp, để Phật pháp có thể trụ thế lâu dài nơi thế gian.
Mô Phật. Nhân lời cảnh tỉnh của ĐH Ba Tuần. VQ tự thấy mình vô cùng tội lỗi với đàn na tín thí.

Trước kia. vì ỷ mình là Trụ Trì chùa, có nhiều phước báu, nhiều tiền tài, danh vọng, địa vị v.v... VQ đã tự cao ngã mạn. Xem những vị Tăng nghèo, những vị không có chùa để làm chủ.- Gọi các Bậc ấy là "TÂN ĐỒ LÔ".- Khi có lễ lộc bố thí trai Tăng, thì VQ chỉ tiếp đãi, trọng vọng các Thầy có chức, có quyền, các Thầy có chùa hoặc có Phật tử đông, Mời các Vị ấy vào Trai Đường
(để mong có hồi đáp về sau, mình sẽ không phí của đã cúng hôm nay) . Còn các Thầy nghèo dù là Chân Tu cũng bị bạc đãi. đuổi ra ngồi riêng, nếu cho ăn cơm thì không cúng dường (Bao thư). Hoặc có khi. Cho các Thầy dưới quyền mình ra tận cửa chùa mà ngăn cấm, đuổi sua không cho vào chùa (sợ suy xuất quyền lợi, tiền của) . Nay VQ cảm thấy Hổ Thẹn và xin Sám Hối tội lỗi của mình.-

Xin Tam Bảo chứng minh cho VQ .- Nếu những tội "Mạn Phật- Khinh Tăng- bỏn xẻn" kể trên, mà kiếp sau có bị đọa Địa Ngục.- Thì xin chỉ một mình VQ phải chịu, không nên liên lụy đến những người do kém sáng suốt mà lầm tin theo sự Vô minh của kẻ xúc xiểm các Bậc Chân Tu.

lạy.webp

A Di Đà Phật.
 
Last edited:

Ba Tuần

Well-Known Member

Quản trị viên
Tham gia
28/7/16
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
823
Điểm
113
Mô Phật. Nhân lời cảnh tỉnh của ĐH Ba Tuần. VQ tự thấy mình vô cùng tội lỗi với đàn na tín thí.

Trước kia. vì ỷ mình là Trụ Trì chùa, có nhiều phước báu, nhiều tiền tài, danh vọng, địa vị v.v... VQ đã tự cao ngã mạn. Xem những vị Tăng nghèo, những vị không có chùa để làm chủ.- Gọi các Bậc ấy là "TÂN ĐỒ LÔ".- Khi có lễ lộc bố thí trai Tăng, thì VQ chỉ tiếp đãi, trọng vọng các Thầy có chức, có quyền, các Thầy có chùa hoặc có Phật tử đông, Mời các Vị ấy vào Trai Đường
(để mong có hồi đáp về sau, mình sẽ không phí của đã cúng hôm nay) . Còn các Thầy nghèo dù là Chân Tu cũng bị bạc đãi. đuổi ra ngồi riêng, nếu cho ăn cơm thì không cúng dường (Bao thư). Hoặc có khi. Cho các Thầy dưới quyền mình ra tận cửa chùa mà ngăn cấm, đuổi sua không cho vào chùa (sợ suy xuất quyền lợi, tiền của) . Nay VQ cảm thấy Hổ Thẹn và xin Sám Hối tội lỗi của mình.-

Xin Tam Bảo chứng minh cho VQ .- Nếu những tội "Mạn Phật- Khinh Tăng- bỏn xẻn" kể trên, mà kiếp sau có bị đọa Địa Ngục.- Thì xin chỉ một mình VQ phải chịu, không nên liên lụy đến những người do kém sáng suốt mà lầm tin theo sự Vô minh của kẻ xúc xiểm các Bậc Chân Tu.

lạy.webp

A Di Đà Phật.
Thế Thân phỉ báng đại thừa,
Bèn xin cắt lưỡi để chừa tội xưa,
Anh Ngài Vô Trước mới thưa:
Hãy nên giữ lại, để chừa lỗi sau.

Nhờ vậy, Bách Pháp nhiệm mầu,
Chúng sanh đắc độ thoát sầu vô biên.
Nay Thầy Giáo Hạnh tinh chuyên,
Một niệm sám hối, tội thời sạch tiêu.

Từ nay khó dễ bao điều,
Giáo thời quyết giữ, Hạnh thời nghiêm thân.
Thánh giới, Hộ trì các căn,
Chánh niệm tỉnh giác, rồi vào Định sâu.
Một đời Giác ngộ chẳng lâu,
Ngày sau thành Phật, chúng sanh nương nhờ.

Nam mô Tam Thế chư Phật, Đại đức Hiền Thánh Tăng tác đại chứng minh.

Mến kính,
Ba Tuần.
 
Last edited:

trừng hải

Well-Known Member

Quản trị viên
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,170
Điểm tương tác
772
Điểm
113
Mô Phật. Nhân lời cảnh tỉnh của ĐH Ba Tuần. VQ tự thấy mình vô cùng tội lỗi với đàn na tín thí.

Trước kia. vì ỷ mình là Trụ Trì chùa, có nhiều phước báu, nhiều tiền tài, danh vọng, địa vị v.v... VQ đã tự cao ngã mạn. Xem những vị Tăng nghèo, những vị không có chùa để làm chủ.- Gọi các Bậc ấy là "TÂN ĐỒ LÔ".- Khi có lễ lộc bố thí trai Tăng, thì VQ chỉ tiếp đãi, trọng vọng các Thầy có chức, có quyền, các Thầy có chùa hoặc có Phật tử đông, Mời các Vị ấy vào Trai Đường
(để mong có hồi đáp về sau, mình sẽ không phí của đã cúng hôm nay) . Còn các Thầy nghèo dù là Chân Tu cũng bị bạc đãi. đuổi ra ngồi riêng, nếu cho ăn cơm thì không cúng dường (Bao thư). Hoặc có khi. Cho các Thầy dưới quyền mình ra tận cửa chùa mà ngăn cấm, đuổi sua không cho vào chùa (sợ suy xuất quyền lợi, tiền của) . Nay VQ cảm thấy Hổ Thẹn và xin Sám Hối tội lỗi của mình.-

Xin Tam Bảo chứng minh cho VQ .- Nếu những tội "Mạn Phật- Khinh Tăng- bỏn xẻn" kể trên, mà kiếp sau có bị đọa Địa Ngục.- Thì xin chỉ một mình VQ phải chịu, không nên liên lụy đến những người do kém sáng suốt mà lầm tin theo sự Vô minh của kẻ xúc xiểm các Bậc Chân Tu.

lạy.jpg

A Di Đà Phật.

Cung kính đảnh lễ Thầy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


trừng hải
 

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
An Long Cũng Xin Chia Sẻ Với Thiển Trí :

Nhân Không => Quả Chẳng Tạo Miền !
"Bóng Trăng Trong Nước "...Hỏi Niềm Nào Đây ??? !
Chẳng TƯ => Tự Tịnh Tròn Đầy .
Ảnh Sao Gương Hiện => Chẳng Tầy Dây Dưa .
Nhân Quả Tính Tự Đâu Thừa ,
" Bóng" Sao Hiện Vậy ... Đâu Chừa Tính Toan.
Không Mầu => Ngọc Hiện Chính Đoan .
Tự Chân Thanh Tịnh >< Đa Đoan Dối Lừa .
Kìa Tầm => Quấn Kén Nhả Tơ ,
Cắn Được Bay Thoát ! ... Mấy Giờ " Ngài " Ơi ???
- Tất Cả Chớp Huyễn ...= Phật Lời . !
Tỉnh Giác = > Rành Rõ => Tùy Thời Ứng Duyên .
Duyên NHƯ...Bình Đẳng Khắp Miền ,
Mới Chân Lợi Lạc => Khắp Niềm Chúng Sanh .
Chớ Còn THIỆN ...Bởi Tư Tình ,
Rối Loạn Chư Pháp ...Điêu Linh Muôn Loài .
Phật Đà Chỉ Rõ Ai Ơi :
- Chân Thiện Thanh Tịnh Chính Thời TÂM KHÔNG .
------------
-Chớ Còn Tạo Tác => Rắn , Rồng ,
Tò Vò Nuôi Nhện ! ...Sinh Sông , Đóng Đò ...
 

Hư Không Tạng

Registered

Phật tử
Tham gia
29/3/24
Bài viết
5
Điểm tương tác
3
Điểm
3
Nếu ai cũng có tinh thần học Phật như quý vị trên đây thì đúng là lan tỏa được rất nhiều lợi ích cho mình và cho người. Xin tán thán!
Có lẽ chư vị ít nhiều cũng có những tiến bộ tâm linh ở một chừng mực nào đó nên ít bị ngoại cảnh chi phối. Những nhận xét của quý vị khiến cho người đọc thấy được các khía cạnh đa chiều.
Chứ như tôi thấy thì ngày nay quần chúng bị ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN mà chẳng tự biết. Chỉ chạy theo hiện tượng bên ngoài, tự biến mình thành công cụ cho kẻ khác lợi dụng để tìm kiếm lợi ích.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member

Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,696
Điểm tương tác
728
Điểm
113
Hiện nay có rất nhiều ý kiến trên mạng đang truyền rất nhiều như :

1/Quy y PHẬT, quy y PHÁP , không cần quy y TĂNG => điều này cực kỳ nguy hại , nhất là người chưa hiểu về đạo Phật, chưa thực hành Phật pháp. Ví như học sinh đi học đến trường, có lớp, có sách mà không có Thầy giáo vậy, phủ nhận vai trò người hướng dẫn. Hơn nữa Tăng là đại diện cho Tam bảo để lưu truyền Phật Pháp.

2/Không " CÚNG DƯỜNG " , hãy làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo.... => đây cũng là luận kiến chưa đúng, trong " Lục độ ba la mật " có pháp bố thí là đứng đầu, bố thí nghĩa rất rộng, bố thí được hiểu là cho đi, bố thí là pháp giúp bớt cái tính keo kiệt ,tham lam, bố thí giúp mở rộng cõi lòng....Tam bảo bao gồm Phật Pháp Tăng, Tăng bảo là người truyền bá lời Phật dạy cho hàng Phật tử, về đạo đức, về tâm linh, nếu với trào lưu không cúng dường cho chùa thì đồng nghĩa với không cúng cho Tam Bảo, Phật và Pháp là kim cang bất hoại, chỉ còn Tăng bảo người đại diện cho Phật Pháp, là người hộ pháp, là người lưu truyền Chính Pháp, khi Tăng bảo không còn thì sẽ phá vỡ Tam bảo , sẽ làm cho xã hội thiếu vắng đạo đức, thiếu sự tự tế và niềm tin tâm linh. Điều này rất nguy hại cho xa hội hiện nay.

Tóm lại, từ thời Đức Phật còn tại thế đã có nhiều vị Tăng thực hành không đúng, đã có những thị phi, ngay cả Ngài cũng là người bị thị phi, nhưng không có nghĩa vì những vị Tăng chưa thực hành đúng giới luật mà lại nêu những luận điểm làm cho những người chưa hiểu , chưa rõ về đạo Phật thối tâm, mất phương hướng trên con đường tìm về với thực tại, với những an lạc mà giáo lý của Đức Phật đã đem lại.

Trong kinh có nói : Cung kính 100 người bình thường không bằng cung kính cho 1 người thiện, cung kính 1000 người thiện không bằng cung kính cho 1 người giữ 5 giới, cung kính 10000 người giữ 5 giới không bằng cung kính 1 vị Tu Đà Hoàn, cung kính 100000 người Tu Đà Hoàn không bằng cung kính 1 bậc Tư Đà Hàm, cung kính 1000000 vị Tư Đà Hàm không bằng cung kính 1 vị A Na Hàm, cung kính 10000000 vị A Na Hàm không bằng cung kính 1 vị A La Hán , cung kính mười ức vị A La Hán không bằng cung kính 1 vị Bích Chi Phật, cung kính cho một trăm ức vị Bích Chi Phật không bằng đem giáo lý Phật mà hóa độ Cha Mẹ hiện đời, giáo hóa ngàn ức Cha mẹ không bằng cung kính cho một vị mới phát tâm học Phật, thệ nguyện thành Phật để tế độ chúng sanh.

Vì vậy, trong thế gian này, thật có, giả có, tà sư có, hóa thân Bồ tát có.....vv..... chúng ta là 1 người bình thường khó phân biệt được chính tà, thật giả. Việc luận bàn có thể ở một góc độ nào đó rồi ngẫm nghĩ lại tự thân, đừng nên luận bàn những gì mình chưa rõ, chưa hiểu sẽ không tốt cho công đức của mình. Mỗi người có một phước phần, ta đang có những gì hiện nay là do phước ta đã có từ trước, cũng như ta tiền gởi ngân hàng vậy, nếu ta tiếp tục tạo phước thì tiền gởi càng tăng, nếu không gởi thêm mà tiêu hết thì sẽ không còn tiền hoặc bị thiếu nợ, nên khi hết phước sẽ rơi vào nỗi khổ niềm đau. Hãy trân trọng từng chút phước nhỏ dù có thể.

Nguyên Chiếu.
1. Hiiiii, đạo hữu nói vậy thì không đúng rồi. Phật Tử chân chính không quy ý các xàm tăng đâu; còn với Tăng chân chính thì họ vẫn kính ngưỡng và quy y đó thôi.

Trước khi Phật nhập Niết Bàn, Ngaì có dạy là sau này hãy nương tựa ngọn đuốc của chính mình và lấy giới làm Thầy.

Thế giới luân hồi này, là thế giới của các hiện tượng: Sinh, Trụ, Dị, Diệt. Phật Pháp lưu hành trong thế giới này cũng phải chịu quy luật như vậy.

Còn ở Thế Giới Tịnh Độ của chư Phật như Cực Lạc thì không có 4 tướng sanh, trụ, dị, diệt.

2. Người bỏ tiền ra cúng dường, cũng mong muốn đồng tiền mình bỏ ra có ý nghĩa. Cúng dường cho các xàm tăng để cho họ sống trong sự sung sướng, giàu sang, ròi xa Phật Pháp; thì khi đó giúp ích cho người nghèo là tốt đẹp hơn bội phần.

=> Chỉ cần chùa chiền, tăng đoàn giữ gìn được giới đức của mình thì tự nhiên được Phật Tử ủng hộ, hộ pháp.

Phật Tử quay lưng thì nguyên cớ do đâu? Thì do sự xấu xa được nhìn thấy.
Hy vọng, Phật giáo Việt Nam hãy chấn chỉnh nội bộ của mình.
 

trừng hải

Well-Known Member

Quản trị viên
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,170
Điểm tương tác
772
Điểm
113
2. Người bỏ tiền ra cúng dường, cũng mong muốn đồng tiền mình bỏ ra có ý nghĩa. Cúng dường cho các xàm tăng để cho họ sống trong sự sung sướng, giàu sang, ròi xa Phật Pháp; thì khi đó giúp ích cho người nghèo là tốt đẹp hơn bội phần.

=> Chỉ cần chùa chiền, tăng đoàn giữ gìn được giới đức của mình thì tự nhiên được Phật Tử ủng hộ, hộ pháp.

Phật Tử quay lưng thì nguyên cớ do đâu? Thì do sự xấu xa được nhìn thấy.
Hy vọng, Phật giáo Việt Nam hãy chấn chỉnh nội bộ của mình.

Hề hề

Tư tưởng phá hoại
Vì sao gọi là phá hoại vì tư tưởng này chửi cả người cúng dướng (ngu) lẫn người nhận cúng dường (tham) và cả chính thể (bất lực trong quản lý)

Sự phá hoại thường dẫn đến hỗn loạn


Trừng Hải
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member

Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,696
Điểm tương tác
728
Điểm
113
Hề hề

Tư tưởng phá hoại
Vì sao gọi là phá hoại vì tư tưởng này chửi cả người cúng dướng (ngu) lẫn người nhận cúng dường (tham) và cả chính thể (bất lực trong quản lý)

Sự phá hoại thường dẫn đến hỗn loạn


Trừng Hải
Hjjjj, đó là thực trạng hiện nay, cần phải chấn chỉnh. Nếu khong chấn chỉnh thì chỉ càng suy đồi thêm. Lẽ nào nói lên thực trạng thì gọi là chửi sao đạo hữu. Rõ rằng có rất đông người cuồng tín cúng dường, rồi có những Thầy tham tài sản, danh vọng. Thực tế là vậy. Còn việc quản lí thì rõ ràng còn nhiều yếu kém. Mà yếu kém thì phải sửa. VNBN đang góp ý để tốt lên đấy chứ.

Đạo hữu, đồng lõa với thực trạng đó sao nhỉ?

Xưa kia, thời Phật tại thế, Đức Phật cũng đã chấn chỉnh tăng đoàn mấy lần.
 

trừng hải

Well-Known Member

Quản trị viên
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,170
Điểm tương tác
772
Điểm
113
Hjjjj, đó là thực trạng hiện nay, cần phải chấn chỉnh. Nếu khong chấn chỉnh thì chỉ càng suy đồi thêm. Lẽ nào nói lên thực trạng thì gọi là chửi sao đạo hữu. Rõ rằng có rất đông người cuồng tín cúng dường, rồi có những Thầy tham tài sản, danh vọng. Thực tế là vậy. Còn việc quản lí thì rõ ràng còn nhiều yếu kém. Mà yếu kém thì phải sửa. VNBN đang góp ý để tốt lên đấy chứ.

Đạo hữu, đồng lõa với thực trạng đó sao nhỉ?

Xưa kia, thời Phật tại thế, Đức Phật cũng đã chấn chỉnh tăng đoàn mấy lần.


Hề hề,

Tư tưởng phá hoại với những ai biết bổn phận, có trách nhiệm và tình cảm với thực trạng đang diễn ra rất dễ nhận biết nên thường được nhân danh với những chiêu bài như "Để có một xã hội tốt đẹp hơn", "Vì những điều thiêng liêng, thiện lành", "Vì sự tiến bộ của xã hội"...cùng chiếc bánh vẽ được mô tả bằng hình ảnh lãng mạn đầy chất thơ ca như phụng hoàng lửa tái sinh từ đống tro tàn!!!???
Mục đích của sự phá hoại là HỖN LOẠN dựa trên nền tảng tạo ra sự mâu thuẩn và kích động sự mâu thuẩn bằng các hành vi như CHỤP MŨ...bởi nơi thế giới hiện tượng thì hiện lượng luôn có sự bất bình đẳng dụ như người ngu bao giờ cũng nhiều hơn người thông minh, kẻ dễ bị kích động chiếm số hơn người bình tĩnh...mà gây ra biết bao thảm họa, tang tóc...trong lịch sử nhân loại.
Và để thuyết phục hơn trong tư tưởng phá hoại vẫn có những điều đúng nhưng những điều đúng này không nhằm mục đích xây dựng mà chủ yếu gây ra sự phá hoại.
...


Trừng Hải
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member

Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,696
Điểm tương tác
728
Điểm
113
Hề hề,

Tư tưởng phá hoại với những ai biết bổn phận, có trách nhiệm và tình cảm với thực trạng đang diễn ra rất dễ nhận biết nên thường được nhân danh với những chiêu bài như "Để có một xã hội tốt đẹp hơn", "Vì những điều thiêng liêng, thiện lành", "Vì sự tiến bộ của xã hội"...cùng chiếc bánh vẽ được mô tả bằng hình ảnh lãng mạn đầy chất thơ ca như phụng hoàng lửa tái sinh từ đống tro tàn!!!???
Mục đích của sự phá hoại là HỖN LOẠN dựa trên nền tảng tạo ra sự mâu thuẩn và kích động sự mâu thuẩn bằng các hành vi như CHỤP MŨ...bởi nơi thế giới hiện tượng thì hiện lượng luôn có sự bất bình đẳng dụ như người ngu bao giờ cũng nhiều hơn người thông minh, kẻ dễ bị kích động chiếm số hơn người bình tĩnh...mà gây ra biết bao thảm họa, tang tóc...trong lịch sử nhân loại.
Và để thuyết phục hơn trong tư tưởng phá hoại vẫn có những điều đúng nhưng những điều đúng này không nhằm mục đích xây dựng mà chủ yếu gây ra sự phá hoại.
...


Trừng Hải
Hjjjj, Ngài đi xa quá rồi.
Việc đó trước hết là nhiệm vụ của các vị chức sắc Phật giáo. Sau đó đến cộng đồng tăng ni, kế nữa là cư sĩ tại gia và người hâm mộ Phật Pháp.

Nói chung chung cũng khó, VNBN không muốn bàn nữa. Việc của ai thì người đó cố gắng làm tốt.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên