Thế nào là chánh pháp ?

nhukhong

Registered
Tham gia
24 Thg 10 2007
Bài viết
280
Điểm tương tác
86
Điểm
28
Tu xong

TU XONG
Kính thưa quý vị đồng tu !
Từ khi những bài Pháp hành mà Thầy Kính yêu chúng tôi đã giảng dạy và được chúng tôi cúng dường . Hôm nay có duyên trở lại , chúng tôi xin được hỏi : Có vị nào tu tập làm chủ được : SANH , GIÀ , BỆNH , CHẾT và CHẤM DỨT TÁI SANH LUÂN HỒI được chưa ? .
Nếu có vị nào nhập được BẤT TỬ TÂM ĐỊNH thì xin cho biết Pháp danh và nên hoằng dương Chánh Pháp . Để báo đáp ơn Thầy , ơn Phật !
Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Nam Mô Bậc Chân Nhân đã dẫn con vào Đạo !

***​
 

connhoemkhong

Registered
Tham gia
16 Thg 7 2014
Bài viết
182
Điểm tương tác
60
Điểm
28
TU XONG
Kính thưa quý vị đồng tu !
Từ khi những bài Pháp hành mà Thầy Kính yêu chúng tôi đã giảng dạy và được chúng tôi cúng dường . Hôm nay có duyên trở lại , chúng tôi xin được hỏi : Có vị nào tu tập làm chủ được : SANH , GIÀ , BỆNH , CHẾT và CHẤM DỨT TÁI SANH LUÂN HỒI được chưa ? .
Nếu có vị nào nhập được BẤT TỬ TÂM ĐỊNH thì xin cho biết Pháp danh và nên hoằng dương Chánh Pháp . Để báo đáp ơn Thầy , ơn Phật !
Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Nam Mô Bậc Chân Nhân đã dẫn con vào Đạo !

***​

Kính đạo hữu!
Chắc đạo hữu hoặc có người có thể thẩm định được người đã giác ngộ, làm chủ được : SANH , GIÀ , BỆNH , CHẾT và CHẤM DỨT TÁI SANH LUÂN HỒI được chăng ? .
Còn chánh Pháp thì như đạo hữu nói là đạo hữu đã trao truyền rồi thì cần gì ai trao truyền nữa.
Với lại tôi ngu dốt không hiểu , nhờ đạo hữu giảng giùm BẤT TỬ TÂM ĐỊNH là nghĩa thế nào, quả thật tôi rất mù mờ về câu này.
 

nhukhong

Registered
Tham gia
24 Thg 10 2007
Bài viết
280
Điểm tương tác
86
Điểm
28
Kính đạo hữu!
Chắc đạo hữu hoặc có người có thể thẩm định được người đã giác ngộ, làm chủ được : SANH , GIÀ , BỆNH , CHẾT và CHẤM DỨT TÁI SANH LUÂN HỒI được chăng ? .
Còn chánh Pháp thì như đạo hữu nói là đạo hữu đã trao truyền rồi thì cần gì ai trao truyền nữa.
Với lại tôi ngu dốt không hiểu , nhờ đạo hữu giảng giùm BẤT TỬ TÂM ĐỊNH là nghĩa thế nào, quả thật tôi rất mù mờ về câu này.


Kính thưa đạo hữu !
Những thắc mắc và câu hỏi của đạo hữu thì trên chuyên mục này chúng tôi đã trình bày tất cả rồi , do quý đạo hữu không đọc hết nên mới hỏi như vậy !. Nếu có DUYÊN quý đạo hữu TU TẬP thì sẽ THÔNG SUỐT và CHỨNG ĐẠT CHÂN LÝ mà Đức Phật và Thầy Kính yêu chúng tôi đã giảng dạy .
Kính chúc quý đạo hữu nếu có DUYÊN TU TẬP CHÁNH PHÁP này thì sẽ thấy điều Đức Phật dạy : “ PHÁP Ta không có thời gian đến để mà thấy “ !là chân thật !

Mến
NK
 

connhoemkhong

Registered
Tham gia
16 Thg 7 2014
Bài viết
182
Điểm tương tác
60
Điểm
28
Kính thưa đạo hữu !
Những thắc mắc và câu hỏi của đạo hữu thì trên chuyên mục này chúng tôi đã trình bày tất cả rồi , do quý đạo hữu không đọc hết nên mới hỏi như vậy !. Nếu có DUYÊN quý đạo hữu TU TẬP thì sẽ THÔNG SUỐT và CHỨNG ĐẠT CHÂN LÝ mà Đức Phật và Thầy Kính yêu chúng tôi đã giảng dạy .
Kính chúc quý đạo hữu nếu có DUYÊN TU TẬP CHÁNH PHÁP này thì sẽ thấy điều Đức Phật dạy : “ PHÁP Ta không có thời gian đến để mà thấy “ !là chân thật !

Mến
NK

thực lòng tôi không phải là người khó tính. hoặc như nhiều người liệt tôi vào hàng hay bắt bẻ....
Nhưng đạo hữu đã nói: Có vị nào tu tập làm chủ được : SANH , GIÀ , BỆNH , CHẾT và CHẤM DỨT TÁI SANH LUÂN HỒI được chưa ? .
Nếu có vị nào nhập được BẤT TỬ TÂM ĐỊNH thì xin cho biết Pháp danh và nên hoằng dương Chánh Pháp .

Vậy tôi hỏi lại đạo hữu là sai hay là chân thật?
Đạo hữu cứ trả lời tôi
: có thật có người thẩm định được người đã làm chủ được : SANH , GIÀ , BỆNH , CHẾT và CHẤM DỨT TÁI SANH LUÂN HỒI không?
Đạo hữu hãy giới thiệu với diễn đàn người này đi.
Rồi tất tần tật các câu hỏi của đạo hữu tôi sẽ trả lời theo hiểu biết của tôi, dù rằng chưa khẳng định nó là như thế nào , nhưng hết sức chân thật.
Còn khoan hãy bàn chánh tà ..... nên hay không nên...
Mong đạo hữu lấy tâm từ đạo hạnh mà chia sẻ
Còn câu : “ PHÁP Ta không có thời gian đến để mà thấy “ sẽ trả lời vào khi khác sẽ hay hơn
 

nhukhong

Registered
Tham gia
24 Thg 10 2007
Bài viết
280
Điểm tương tác
86
Điểm
28
Tu xong

thực lòng tôi không phải là người khó tính. hoặc như nhiều người liệt tôi vào hàng hay bắt bẻ....
Nhưng đạo hữu đã nói: Có vị nào tu tập làm chủ được : SANH , GIÀ , BỆNH , CHẾT và CHẤM DỨT TÁI SANH LUÂN HỒI được chưa ? .
Nếu có vị nào nhập được BẤT TỬ TÂM ĐỊNH thì xin cho biết Pháp danh và nên hoằng dương Chánh Pháp .

Vậy tôi hỏi lại đạo hữu là sai hay là chân thật?
Đạo hữu cứ trả lời tôi
: có thật có người thẩm định được người đã làm chủ được : SANH , GIÀ , BỆNH , CHẾT và CHẤM DỨT TÁI SANH LUÂN HỒI không?
Đạo hữu hãy giới thiệu với diễn đàn người này đi.
Rồi tất tần tật các câu hỏi của đạo hữu tôi sẽ trả lời theo hiểu biết của tôi, dù rằng chưa khẳng định nó là như thế nào , nhưng hết sức chân thật.
Còn khoan hãy bàn chánh tà ..... nên hay không nên...
Mong đạo hữu lấy tâm từ đạo hạnh mà chia sẻ
Còn câu : “ PHÁP Ta không có thời gian đến để mà thấy “ sẽ trả lời vào khi khác sẽ hay hơn

TU XONG
Hành giả tự biết mình tu xong chưa ?
Hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy : “ Ta giác ngộ chánh đẳng giác là nhờ TÂM KHÔNG PHÓNG DẬT từ đó muôn pháp lành sanh “ .
Hãy lắng nghe Thầy kính yêu chúng tôi dạy:
Vậy TÂM KHÔNG PHÓNG DẬT là gì ? Là TÂM LY DỤC LY ÁC PHÁP ; Là TÂM BẤT ĐỘNG trước các ÁC PHÁP và các CẢM THỌ ; Là TÂM THANH THẢN AN LẠC, VÔ SỰ ; Là BẤT ĐỘNG TÂM ĐỊNH ; Là VÔ TƯỚNG TÂM ĐỊNH( không có 3 tướng THAM , SÂN , SI ) ; Là SƠ THIỀN ; Là NIẾT BÀN ( không có 5 chi thiền) ; Là TÂM VÔ LẬU ; Là TÂM KHÔNG : THAM , SÂN , SI , MẠN, NGHI v ..v.
Như vậy là TU XONG tự mình biết rõ ràng : “ SANH đã tận PHẠM HẠNH đã thành , những việc cần làm đã làm , không còn trở lại trạng thái này nữa “
Trên trang này đã có nói quá rõ rồi quý vị ạ!

 

nhukhong

Registered
Tham gia
24 Thg 10 2007
Bài viết
280
Điểm tương tác
86
Điểm
28
Ngày 25 tháng 01 năm 2020 ( tức là ngày mùng 01 tháng giêng năm Canh tý )
PHÂN BIỆT TRẠNG THÁI SƠ THIỀN & NIẾT BÀN
( Trạng thái AN TRÚ của chư PHẬT mười phương và chư HIỀN THÁNH đệ tử Phật )
Kính thưa quý vị đồng tu , chúng ta thường hay nghe thuyết pháp nói về Niết bàn hay nói về chư Phật mười phương hay cỏi tây phương cực lạc … Nhưng thực tế chắc chắn còn rất nhiều người chưa hiểu rõ ! . Bởi sự AN TRÚ của chư Phật và các Thánh đệ tử Phật không phải là “ nơi chốn” mà là “ trạng thái” của THÂN – TÂM , lúc sống cũng như lúc bỏ thân họ AN TRÚ ở đó . Chúng tôi may mắn được một vị Thầy tu chứng giảng dạy và hướng dẫn tu tập NÊN mới biết rõ . Hôm nay , nhân dịp đầu xuân ,xin chia sẻ cùng quý vị kính mong quý vị chớ nên tranh luận nếu thấy khác với sự hiểu biết của quý vị về NIẾT BÀN và SƠ THIỀN mà hãy lo tu tập và biết nơi AN TRÚ của chư Phật và các bậc Thánh đệ tử Phật sẽ giúp ích cho quý vị trong quá trình tu tập pháp môn “ TAM VÔ LẬU HỌC “ nếu muốn tìm cầu sự GIẢI THOÁT và không PHÓNG DẬT !.
Hãy lắng nghe lời Đức Phật và Thầy Kính yêu chúng tôi giảng dạy :
1/ Khi tu tập xong giai đoạn GIỚI , tức là LY DỤC LY ÁC PHÁP và nhập được SƠ THIỀN , lúc này THÂN – TÂM hành giả đã XẢ LY NGŨ TRIỀN CÁI . Kết quả là : Trạng thái SƠ THIỀN gồm có năm chi thiền là : TẦM ( Suy nghĩ THIỆN ) , TỨ ( Tác ý THIỆN ) , HỶ LẠC ( THÂN – TÂM an vui tự nhiên ) , NHẤT TÂM ( Tâm luôn luôn Định trên HƠI THỞ mà không PHÓNG DẬT ) ( xin nói rõ THIỆN ở đây là THIỆN VÔ LẬU ) . Trạng thái này cũng chính là lúc Đức bổn sư Thích Ca mâu Ni và các Bậc Thánh ra giảng dạy Pháp cho đại chúng !.Nhưng khi giảng dạy xong thì Đức Phật và các bậc Thánh sẽ AN TRÚ ở trạng thái NIẾT BÀN .
2/ Niết bàn là trạng thái của THÂN -TÂM khi không quan tâm đến “ NĂM CHI THIỀN “ . Trạng thái này còn có tên gọi là “ BẤT ĐỘNG TÂM ĐỊNH “ hay “ VÔ TƯỚNG TÂM ĐỊNH “ hoặc là “ BẤT TỬ TÂM ĐỊNH “ ….” TÂM BẤT ĐỘNG THANH THẢN , AN LẠC , VÔ SỰ “ !.
Kính chúc quý vị thanh thản , an lạc , vô sự !
NK

 
Bên trên