Trích lục:KINH HIỀN NHÂN

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
1. Làm người có 4 điều tự nguy:
1/ Gánh vác việc nhà người
2/ Làm chứng việc nhà người
3/ Làm mai mối vợ chồng người
4/ Tin theo lời tà xiển.

Trong Kinh dạy rằng:"Người ngu chuyên làm việc ác, tự rước lấy sự tai hoạ vào thân. Đời này vui lòng , lung ý, đời sau mang tội rất nặng"

2. Kết bạn có 4 thứ:
1/ kết bạn như hoa.
2/ kết bạn như cân.
3/ kết bạn như núi.
4/ kết bạn như đất.

Sao là kết bạn như hoa?
Khi bông hoa còn tươi tốt thì giắt trên đầu, khô héo rồi thì bỏ đi. Kết bạn cũng như thế: hễ thấy giàu sang thì xu phụ theo, thấy nghèo nàn lại bỏ làm lơ.

Sao là kết bạn như cân?

Khi để vật nặng thì đầu gục xuống, vật nhẹ thì đầu vổng lên. Kết bạn cũng như thế:có qua có lại thì cung kính nhau, không qua lại thì khinh rẻ nhau.

Sao là kết bạn như núi?
Hòn núi vàng,loài chim thú tựu về còn được chói màu vàng rực. Kết bạn cũng như thế:Khi sang thì sang với nhau, khi vui đồng vui.

Sao là kết bạn như đất?
Tất cả mọi vật nương đất mà sinh.Kết bạn cũng như thế: làm bạn để nuôi dưỡng ủng hộ ân hậu không quên
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
3. Làm người có 4 điều tự hoại:
1/ Cây có nhiều hoa trái thì nặng, dễ gãy nhánh
2/ Rắn độc, ngậm nọc độc, độc sẽ trở lại hai nó
3/ Kẻ làm tôi không hiền thì sẽ hại nước nhà.
4/ Người làm việc bất thiện khi chết sẽ đoạ vào đia ngục.

Vậy nên Kinh dạy: " Sự độc ác do tâm simh ra và sẽ trở lại tự hại tâm mình; cũng như sắt sinh ra sét, chất sét ấy sẽ trở lại tiêu hình của sắt"

4. Người có trí biết 4 việc không tin:
1/ Bạn tà nguỵ.
2/ Bề tôi nịnh xiển
3. Vợ yêu nghiệt
4/ con bất hiếu.

Trong Kinh dạy:" Bạn tà hại người. Tôi nịnh hại triều. Vợ yêu nghiệt phá nhà. con bất hiếu hại cả cha mẹ."

 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
6. Có 10 trạng thái tỏ cho biết là CÓ YÊU QUÝ, TRỌNG HẬU:
1/ Xa nhau lâu không quên
2/ Thấy nhau thì vui mừng
3/ Có món ngon vật là thì san sẻ cho nhau
4/ Khi có lỡ lời, đừng quá trách chấp nhau
5/ Nghe điều lành (về bạn) càng thêm vui vẻ
6/ Thấy việc dữ đem lời trung chính mà can ngăn (bạn)
7/ Làm những việc khó khăn (cho bạn)
8/ Không đem việc riêng (của bạn) nói với người.
9/ Khi gặp việc bối rối phải giải quyết cho nhau
10/ Khi nghèo khổ không rời nhau

Nên Kinh có dạy:"Bỏ dữ làm lành, tu tập đúng như pháp, đem lời trung chánh dạy dỗ,nghĩa hiệp có đạo."

7. Có 8 việc biết là KHÔNG ƯA NHAU:
1/ Thấy nhau sắc mặt thay đổi
2/ Liếc ngó, không nhìn thẳng; không thẳng thắn (với nhau)
3/ Lời nói không ôn hoà.
4/ Nói lời phải cho là quấy.
5/ Nghe lời suy bại htì vui thích.
6/ Nghe lời hưng thịnh thì không vui.
7/ Huỷ bỏ, chê bai việc tốt đẹp của người.
8/ Tán thành việc ác của người.

Kinh dạy :" Lỡ đánh chết người tội ấy còn có thể dung thứ. Dùng tâm độc âm mưu để hại người, tâm niệm ấy rất không nên gần"
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
7. Có 9 sự chứng tỏ đó là người trí:
1/ Biết người hiền kẻ ngu
2/ Biết người sang kẻ hèn
3/ Biết việc nào khó việc nào dễ
4/ Biết việc nào đáng bỏ, việc nào nên làm
5/ Biết nhiệm vụ mình
6/ Vào nước nào biết phong tục nước ấy
7/ Biết chỗ trở về
8/ Học rộng biết nhiều
9/ Biết được túc mạng

Kinh có dạy:" Khi tai nạn gấp rút mới biết được lòng bạn. Có đánh nhau mới biết kẻ yếu người mạnh. Có luận nghị mới biết được người trí. Lúc cơm thua gạo kém mới biết người có lòng nhân"

8. Có 8 điều được an ổn:
1/ Được của cha mẹ để lại
2/ Có nghề nghiệp đảm bảo lấy sự sống của mình
3/ Có học htức cao
4/ Có bạn hiền
5/ Có vợ trinh lương
6/ Được người con hiếu thảo
7/ Tôi tớ được hoà thuân
8/ Xa lìa việc ác

Kinh dạy:" Sinh ra sẵn có của cha mẹ để lại và gặp được bạn hiền là rất cần thiết. Các việc ác không phạm đến và có phước là rất thích "
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
9. Có 8 cái thích:
1/ Cùng làm việc với người hiền
2/ Được học với bậc Thánh nhân
3/ Tánh tình nhân từ, ôn hoà
4/ Sự nghiệp mỗi ngày được hưng thịnh
5/ Diệt được tánh giận dữ
6/ Biết phòng ngừa tai nạn
7/ Biết nương gần đạo pháp
8/ Bạn bè không dối gạt nhau

Kinh dạy :" Có Phật ra đời rất thích. Diễn giảng đạo pháp rất thích. Chúng Tăng nhóm họp và hoà thuận rất thích. Hoà thuận thì được an vui"

10. Có 10 trường hợp mà MÌNH KHÔNG THỂ KHUYÊN CAN
1/ Tham lam che mất lương tri
2/ Tham đắm sắc đẹp
3/ Ưa danh vọng địa vị
4/ Ngang tàng, bạo ngược
6/ Nhút nhát
7/ Kiêu mạn, buông lung
8/ Ưa tranh đấu
9/ Người chấp tục si mê
10/ Kẻ tiểu nhân

Kinh nói:'Nói pháp cho người ngu nghe cũng như nói với kẻ điếc
. Những ai khó hoá độ thì không thể khuyên can"
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
11. Có 10 trường hợp mà mình không nên nói với người:
1/ Kẻ ngạo mạn
2/ Kẻ ngu độn
3/ Kẻ hay lo sợ
4/ Kẻ ham vui cơi
5/ Kẻ hay e lệ
6/ Kẻ câm ngọng
7/ Kẻ cừu hận
8/ Kẻ đói lạnh
9/ Kẻ mắc nhiều việc
10/ Kẻ tham thiền, tịnh lự

Trong Kinh có câu: "Làm được thì hẵng nên nói, làm không được thì đừng nói suông, Lời hư nguỵ không thành tín thì các bậc minh triết không thèm đoái đến"

12. Có 10 việc không nên thân cận và tin cậy:
1/ Vua tôi hậu đãi
2/ Tình nhân của một người đàn bà mình quen
3/ Kẻ ỷ sức mạnh
4/ Kẻ ỷ vào tiền của
5/ Chỗ nước chảy rất mạnh
6/ Chỗ nhà cũ tường xiêu
7/ Hang rồng hang rắn
8/ Chỗ quan quân tra xét
9/ Chỗ kẻ đã thù giận mình
10/ Chỗ có trùng độc.

Trong Kinh có câu: "Những ai bảo uống rượu không say, những ai bảo đã say không loan, vua hậu đãi, đàn bà thương yêu, tất cả những thứ ấy rất khó tin cậy"
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
13. Có 5 CÁI GHÉT
1/ Ác khẩu hại người
2/ Gièm pha, xiểm nịnh và thúc giục sự đấu tranh
3/ rầy rà không thuận hoà
4/ Ganh ghét và trù rủa
5/ Nói hai lưỡi hại người

Kinh dạy: "Làm cho kẻ khác mệt nhọc và mình múốn sự hay ho về phần mình thì chỉ rước hoạ vào thân, tự gây lấy oán thù sâu nặng"

14.Có 5 TÍNH TỐT thì được người cung kính:
1/ Nhu hoà nhẫn nhịn
2/ Cung kính và có tín tâm
3/ Mau mắn và ít nói
4/ Lời nói đi đôi với việc làm
5/ Đối với người bạn càng lâu càng thâm hậu

Kinh có dạy: "Nếu biết thương lấy mình phải dè dặt giữ mình. Các bậc hiền sĩ có chí hướng cao thượng học hiểu chính đáng thì không bao giờ lầm lạc"

15.Có 5 NGUYÊN NHÂN khiến NGƯỜI KHINH MẠN:
1/ Kẻ ngã mạn
2/ kẻ quần áo dơ bẩn
3/ Kẻ thiếu suy nghĩ
4/ Kẻ dâm ô, vô lễ
5/ kẻ chơi bời không tiết độ

Kinh dạy: "Giữ và thâu nhiếp ý tưởng vào chỗ chính đáng cũng như ngựa theo dây cương; không kiêu không mạn thì bậc trời, người đều cung kính"
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
16. Có 10 hạng người KHÔNG NÊN MỜI VỀ NHÀ:

1/ Thầy ác
2/ Bạn tà
3/ Kẻ hay khinh bỉ bậc Thánh nhân
4/ Kẻ hay nói tráo trở
5/ Kẻ dâm ô
6/ Kẻ thèm rượu
8/ Kẻ không biết ân nghĩa
9/ Đàn bà con gái mất nết
10/ Tỳ thiếp ưa trang sức

Kinh nói: " Lánh xa người ác, đừng làm bạn dâm lung, chỉ nên tùng sự các bậc hiền giả mới mong thành ngừoi minh đức"

17. Có 8 điều kiện để đuợc AN VUI:

1/ Vâng thờ, kính thuận các sư trưởng
2/ Đem hiếu thuận dạy cho người khkác
3/ Khiêm nhường với kẻ trên người dưới
4/ Tập tánh nhân đức, ôn hoà
5/ Đến cứu người trong cơn nguy cấp
6/ Quên mình, nghĩ đến người
7/ Phải thu thuế, ăn lời nhẹ và phải tiết kiệm
8/ Bỏ hận thù xưa

Kinh dạy: "Chuyên tu cội đức, nghĩ trước rồi làm sau, cứu giúp người trong cơn nguy cấp và bần khổ, thì trọn đời đựoc an vui"

18. Bậc trí giả có 12 điều PHẢI LUÔN NGHĨ NHỚ TỚI không bao giờ lãng quên:

1/ Khi gà gáy sáng đã nghĩ đến tội lỗi mà lo việc phúc đức để bù lại
2/ Nhớ việc hầu hạ tôn thân
3/ Gặp việc gì cũng suy nghĩ, dự bị trước
4/ luôn suy nghĩ lánh xa sự nguy hại
5/ luôn suy nghĩ kỹ rồi mới nói để khỏi phải lầm lạc
6/ Đem lời trung chính dạy bảo, nhắc nhở để đến với kẻ lầm lạc
7/ Nghĩ đến kẻ nghèo khổ để thương xót cung cấp và cứu hộ họ
8/ Lo làm việc bố thí nếu mình có của
9/ Phải nhớ đến việc ăn uống có chừng có độ
10/ Phải nghĩ nhớ đến sự công bằng khi phân xử
11/ Phải nhớ đem ân từ ban bố cho nhân gian
12/ Nếu mình là quân sĩ hay võ quan, phải thường nghĩ đến sự huấn luyện

Kinh dạy: "Làm việc phải lo dự bị trước, như vậy sự nghiêp sẽ mỗi ngày mỗi lớn, không khi nào thât bại"
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
10 HẠNH TỐT CỦA BẬC ĐẠI HIỀN

19. 10 HẠNH TỐT CỦA BẬC ĐẠI HIỀN

1. Học rộng hiểu nhiều
2. Không phạm giới luật
3. Kính thờ Tam Bảo
4. Thọ pháp lành không quên
5. Kềm chế được tham sân si
6. Tu được bốn pháp tâm bình đẳng
7. Ưa thích làm việc ân đức
8. Không niễu hại chúng sanh
9. Hay hoá độ được người bất nghĩa
10.Không lầm lẫn giữa việc lành và việc ác

Kinh nói:"Gặp được bậc đại hiền rất khó. Các bậc ấy ở đâu thì bà con quyến thuộc và người chung quanh đều nhờ cậy"
 

Chủ đề tương tự

Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên