Trung Quán Kiến lần 1.

Kim Cang Thoi Luan

Registered
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
661
Điểm tương tác
161
Điểm
43
tuong-phat-a-di-da - Copy (2).jpgSinh từ tâm bi, nguyện làm lợi ích chúng sinh

Thiên trong chư Thiên đắc tối thắng đoạn chứng

Cứu Hộ Hướng dẫn chúng sinh BẰNG THUYẾT DUYÊN KHỞI


Con kính lễ Đấng Năng Vương (đức Phật), Mặt Trời Ngôn Thuyết.
57181964_408230826621845_3270294726032490496_n - Copy (3) - Copy.jpgKhéo làm sáng tỏ luận lý DUYÊN KHỞI THÂM SÂU

Nghĩa chân như mật ý Kinh Bát Nhã lìa biên

Vị khai tông Trung Quán Đại Thừa như lời Phật thọ ký


Con kính lễ dưới chân Ngài Long Thọ.
 
Last edited:

Kim Cang Thoi Luan

Registered
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
661
Điểm tương tác
161
Điểm
43
giai thoat trong long ban tay 10.jpg*Giải Thoát Trong Lòng Bàn Tay của đức pháp chủ Gelugpa ngài Pabongka Rinpoche:

Ở đây ngài Long Thọ đã được huyền ký là vị sư vô song giảng giải đúng tư tưởng của Đấng Chiến thắng về sự làm thế nào để từ bỏ hai cực đoan chấp không và chấp có.

Bởi thế chúng ta phải tìm học tri kiến này bằng cách theo bước chân Ngài.

Có nhiều tri kiến chỉ do người ta bốc đồng sáng chế ra cũng được công bố là sâu sắc.

Nhưng tri kiến tối hậu thì phù hợp với những tư tưởng của ngài Long Thọ.

Và điều chắc chắn là, thay đổi những tư tưởng [của ngài Long Thọ] này tức là trình bày sai lạc tư tưởng của Đấng Chiến thắng._________________________________________________________


giai thoat trong ban tay 14.jpg*Giải Thoát Trong Lòng Bàn Tay của đức pháp chủ Gelugpa ngài Pabongka Rinpoche:


Mã Minh Bồ Tát nói: “Như kẻ lái buôn đã đến hòn đảo châu ngọc mà lại trở về hai bàn tay không.”

Nói cách khác, người lái buôn đến một hòn đảo vàng bạc, đã không được gì mà lại vướng vào nợ nần rồi về tay không. Chúng ta chỉ được tái sinh làm người thuận lợi một lần. Thực không có gì đáng tiếc hơn nếu ta không tu tập mà chỉ tích lũy tội nghiệp rồi đi xuống các “đọa xứ” (ác đạo).
 

Kim Cang Thoi Luan

Registered
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
661
Điểm tương tác
161
Điểm
43
57181964_408230826621845_3270294726032490496_n - Copy (4) - Copy.jpg


Trung Quán Bảo Hành Vương Chánh Luận
Tiếng Phạn: Rājaparikathā-ratnamāla


Kính lễ tất cả Chư Phật và Bồ Tát!

Con kính lễ Đấng Nhất Thiết Trí
Ngài là bạn thân độc nhất của mọi hữu tình
Giải thoát tất cả lỗi lầm
Mọi công đức trang nghiêm.


Ca Tụng Những Người Đáng Ca Tụng nói:
Đức Phật tuyên bố: “Ta là bạn
của những chúng sinh không ai che chở”.
 
Last edited:

Kim Cang Thoi Luan

Registered
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
661
Điểm tương tác
161
Điểm
43
dbdffcf69623014ca644119bff820596-e1492762017903.jpg


Trước tiên là pháp sinh cõi cao
Sau đó xuất sinh quyết định thiện
Do sinh được cõi cao
Tuần tự đạt quyết định thiện.

Cõi cao an lạc thiện lành
Quyết định thiện là giải thoát
Tóm lại phương pháp thành tựu hai nhân này
Gom trong niềm tin và trí tuệ.

Có tín tâm nương tựa pháp
Trí tuệ biết đúng đắn
Hai điều này, chính yếu là trí tuệ

Niềm tin đi trước trí tuệ.
 

Kim Cang Thoi Luan

Registered
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
661
Điểm tương tác
161
Điểm
43
57181964_408230826621845_3270294726032490496_n - Copy - Copy.jpgPháp nào có thể chiến thắng
Dục, sân, sợ hãi và si mê
Pháp đó chính là niềm tin
Pháp khí thù thắng của quyết định thiện.


Ai khéo quán sát toàn diện
Mọi hành động của thân ngữ ý
Biết làm lợi ích cho mình và kẻ khác
Thường thực hành như thế là người trí.

Không sát sinh, trộm cắp
Bỏ tà hạnh vợ người
Không nói dối, lời ly gián
Lời thô ác, phù phiếm.

Tâm không tham, không làm hại
Bỏ tất cả tà kiến
Đây là mười nghiệp đạo trắng (thiện nghiệp)
Ngược lại là mười nghiệp đạo đen

(bất thiện nghiệp).


Không uống rượu, chánh mạng, bi tâm,

Bất hại và cung kính bố thí
Cúng dường bậc đáng cúng
Lược thuyết pháp là như vậy.

Nếu chỉ hành khổ hạnh bức não thân
Đây không phải là pháp sinh cõi cao
Vì không từ bỏ hại kẻ khác
Không lợi ích cho ai.

 

Kim Cang Thoi Luan

Registered
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
661
Điểm tương tác
161
Điểm
43
87954270_1916767698467217_880030677167243264_n.jpgKhông hành trì bố thí,
Tín, trì giới và nhẫn nhục
Diệu pháp con đường lớn sáng ngời
Tự hành hạ thân thể như loài vật
Sai lạc đi vào đường hiểm ác.


Luân hồi thảm hoạ tịch liêu

Cây chúng sinh bất an không bờ bến
Độc phiền não loạn thân tâm

Đi mải miết trong mù tăm vô định.
 

Kim Cang Thoi Luan

Registered
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
661
Điểm tương tác
161
Điểm
43
Sát sinh, thọ mạng ngắn ngủi
Tổn hại bị nhiều người hãm hại
Trộm cắp bị nghèo khổ thiếu thốn
Tà dâm gặp nhiều kẻ oán thù.


Nói dối bị phỉ báng
Lời ly gián bị thân quyến phân ly
Lời thô ác phải bị nghe tiếng xấu
Nói phù phiếm thì lời nói không được tôn trọng.


Tâm tham lam hy vọng tiêu tan
Hại tâm gặp nhiều sợ hãi
Tà kiến bị ác kiến sai lầm
Uống rượu bị tâm cuồng loạn.


Lấy của không cho bị bần cùng
Tà mạn sẽ bị lừa gạt
Tự cao sinh vào giai cấp thấp
Ghen tỵ sẽ bị thiếu uy đức.


Sân hận thì dung sắc xấu xí
Không học hỏi bậc trí sẽ ngu si
Mọi quả báo xấu này đến trước
Sau này sinh vào ác thú
.


Thông thường các bất thiện chín mùi
Như ở trước đã nói
Ngược lại từ bỏ chúng
Thì mọi thiện quả sinh khởi.


Bất thiện nghiệp là hành động
Sinh khởi từ tham, sân và si
Thiện nghiệp sinh khởi từ
Vô tham, vô sân và vô si.


Bất thiện chịu khổ não
Tương ứng tái sinh ác
Thiện sinh mọi an lạc
Tái sinh cõi an lành.


Hãy bỏ mọi bất thiện
Của thân, lời và ý
Thường làm các điều thiện
Nên dạy ba pháp này.


Do pháp này được giải thoát
Địa ngục, ngạ quỷ và bàng sinh
Khiến sinh vào cõi trời, người
Hưởng an lạc phước đức.


Cảm thọ an lạc ở cõi thiền
Vô Lượng, Vô Sắc, Phạm Thiên, v.v…
Là pháp tăng thượng sinh

Ở đây lược nói quả báo.
 
Bên trên