TỰ MÔN & CHÚ TRONG KINH PHÂT Và THẦN CHÚ

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
1,150
Điểm tương tác
71
Điểm
48
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Trong KINH PHẬT CHÁNH THỐNG, Có PHẦN : TỰ MÔN & CHÚ.
Mình Xin Chia Sẻ Nhận Thức Qua Trải Nghiệm VI MẬT này Để Cùng Thảo Luận .

@ Thí Dụ Trong KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT Có PHẨM = LA TỰ MÔN .
#- Khi Tụng Niệm Các TỰ MÔN NÀY Với Sự TẬP TRUNG CAO= NIỆN TỰ ( NGÔN NGỮ )=Tín Hiệu Mang Năng Lượng THÔNG TIN Của CÁ THỂ TRUYỀN TIN ( PHẬT LỰC )-> THÂM NHẬP TẠNG CĂN =LÀM LƯU THÔNG & THANH TỊNH NHỮNG KẾT NỐI ( ĐƯỜNG KINH MẠCH KẾT NỐI TẠNG CĂN ) =ĐÁNH THỨC TIỀM THỨC TƯƠNG ƯNG ( NĂNG LƯỢNG THÔNG TIN CÓ TRONG NHỮNG CHỦNG TỬ NGHIỆP ĐANG LƯU TRỮ TRONG TẠNG CĂN QUA TRẢI NGHIỆM TỪ VÔ THỈ )
# - THÍ DỤ = TỰ ; LA !???...CHỈ MỘT KHUNG CẢNH KHÔNG GIAN =BAO LA = TƯƠNG ƯNG VỚI NHẬN THỨC TRẢI NGHIỆM CỦA CÁ THỂ HIỆN TẠI Như ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MỘT CÁNH ĐỒNG RỘNG LỚN. Nếu Ý THỨC ĐÌNH CHỈ HIỆN TRẠNG NÀY =THÌ CÔNG NĂNG NHẬN BIẾT Và DỪNG = NHƯ CHỈ ĐỊNH ( HOẠT ĐỘNG THỤ ĐÔNG CỦA HỆ TỰ ĐIỀU HÀNH NẰM NƠI TUYẾN YÊN=VÔ MINH HÀNH ). Nhưng KHI TỤNG NIỆM Vơi Chỉ ĐỊNH + KHÔNG XÁC ĐỊNH =TRẠNG THÁI NGHI TÌNH =HỆ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG MẠNH -TRUY TÌM THÔNG TIN ẨN TÀNG SÂU NƠI TẠNG THỨC QUÁ KHỨ:
-BAO LA = CỦA THẢO NGUYÊN Khi QUÁ KHỨ TRẢI NGHIỆM ĐỜI SỐNG NƠI ĐÓ
-BAO LA = CỦA BIỂN CẢ Khi QUÁ KHỨ TRẢI NGHIỆM ĐỜI SỐNG NƠI ĐÓ
-----------
-BAO LA =CỦA VŨ TRỤ Với NĂNG LƯỢNG PHẬT LỰC HIỆN ĐANG NIỆM TƯƠNG TÁC
@ TẤT CẢ NHỮNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG CÙNG CÔNG NĂNG ĐẶC THÙ Và THÔNG TIN LIÊN QUAN Về TỰ : LA-> KHI ĐỦ DUYÊN Sẽ " NỞ XÒE " Trong Hành Giả Với Dạng VỌNG TƯỞNG TỰ TÂM HIỆN Và = TỰ BIẾT .

! - THẦN TRÚ : Là NHỮNG Ý NGUYỆN CÙNG CÔNG NĂNG Của Một Vị CHƯ THẦN ,Hay CHƯ THIÊN NÀO ĐÓ -> ĐÃ ĐƯỢC GIẢI THOÁT MỘT PHẦN HAY NHIỀU PHẦN ( TÙY THEO CÔNG HẠNH HUÂN TẬP ) -> (NHƯ KINH HOA NGHIÊM ĐẪ ĐỀ CẬP ĐẾN GIỚI CHƯ THIÊN , THẦN ĐẮC GIẢI THOÁT TỪNG MÔN )
#-NÊN THẦN CHÚ = CHỈ CÓ NHƯNG CÔNG NĂNG HỖ TRỢ _HỘ NIỆM VỚI NHỮNG ĐẶC THÙ CÔNG HẠNH MÀ CHƯ VỊ CÔNG PHU TU HÀNH HUÂN TẬP NÊN=ĐẤY LÀ NÓI VỀ CÁC CẢNH GIỚI THẦN CHÚ DO CHƯ THIÊN THẦN TỰ PHÁT NGUYỆN TU HỌC PHẬT PHÁP Và HỘ TRÌ PHẬT PHÁP
#- TRONG PHÁP GIỚI = LƯU THÔNG NHIỀU LOẠI CHÚ TƯƠNG ƯNG VỚI CẢNH GIỚI Và NHẬN THỨC TÙY THEO NGHIỆP LỰC CỦA CÁC CHÚNG HỮU TÌNH THỌ MẠNG CÙNG CÔNG NĂNG Và NGHIỆP BÁO CỦA NÓ


-THẦN CHÚ + CHỈ CÓ CÔNG NĂNG CỤC BỘ ,TÌNH THẾ; = GIÚP THOÁT KHỎI CẢNH GIỚI TƯƠNG ƯNG ĐANG KẸT TRONG RẮC RỐI ( CHUYỂN ĐỔI MÔI TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG TƯƠNG TÁC VÀO "DẢI TẦN " ĐẶC THÙ TƯƠNG ƯNG .
-PHẬT CHÚ =CÓ CÔNG NĂNG TÁC ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TOÀN BỘ NGHIỆP LỰC (THÂN CĂN & KHÍ GIỚI)=TƯƠNG THÍCH ĐỂ TƯƠNG ƯNG VỚI TRÍ HUỆ GIẢI THOÁT.

@ KHI TỤNG NIỆM CHÚ THÀNH TỰU : THÂN CĂN SẼ KHAI MỞ ĐƯỜNG SẠN ĐẠO RIÊNG ( KINH MẠCH ) ĐẶC THÙ ĐỂ CÓ SỰ LIÊN KẾT HUY ĐỘNG CÔNG NĂNG CỦA NGUỒN NĂNG LƯỢNG KHÍ GIỚI TƯƠNG ƯNG .
- VÀ CŨNG BỊ CHI PHỐI VỀ LỰC LƯỢNG NÀY .
 

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
1,150
Điểm tương tác
71
Điểm
48
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
LƯU Ý : Khi Tụng Niệm-Luyện Các CHÚ KHÔNG TƯƠNG THÍCH Đã Có CÔNG NĂNG Và BỊ CHI PHỐI Bởi ĐÃ HÌNH THÀNH CÁC ĐƯỜNG SẠN ĐẠO =( KHÍ ĐẠO - HỆ KINH MẠCH) LÀ ĐÃ TÁC THÀNH = LỐI MÒN TƯƠNG TỤC ( NGHIỆP LỰC ) Và CHỊU CHI PHỐI TƯƠNG TÁC CỦA THẾ LỰC KHÍ GIỚI NGUỒN NĂNG LƯỢNG CHÚ ĐẶC THÙ ...HOẶC CÁC RẮC RỐI VỀ VẤN ĐỀ CHÚ THUẬT
-@ MUỐN THOÁT RA Và HÓA GIẢI =LỐI MÒN TƯƠNG TỤC Thì NÊN :
@- NIỆM HỒNG DANH CÁC CHƯ PHẬT VÀ CHƯ ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
! - THEO TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH THÌ :
@- NIỆM HỒNG DANH ĐỨC PHẬT :=DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
#- HỒNG DANH : THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
# HỒNG DANH : ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.
... CHO ĐẾN KHI BÌNH THƯỜNG HẲN ....RẤT HIỆU NGHIỆM
 

Bảng vàng công đức

Bên trên