5

tu ở đây

  • Thread starter 5thanhcuchi
  • Ngày bắt đầu
5

5thanhcuchi

Guest
không có niết bàn
sa vào địa ngục
không có địa ngục
bay lên niết bàn

con người ở đâu ?
trần gian hiện tại
không tu không tu
sa vào địa ngục

tu mau tu mau
bay lên niết bàn
con người ở đâu ?
trần gian hiện tại
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

thichnhuantruong

Registered
Phật tử
Tham gia
24/8/07
Bài viết
103
Điểm tương tác
1
Điểm
18
hay hay ........bài này cũng hay quá .dung la ko có niet bàn và ko có địa ngục
 
5

5thanhcuchi

Guest
tham vấn sư

sư gỏ mõ sư tụng kinh
có địa ngục có linh hồn
sư cầu siêu lên niết bàn
có niết bàn sư tu thiền
thích nhuận trường
sư thích gì ?
sư nhuận gì ?
sư trường gì ?
 

thichnhuantruong

Registered
Phật tử
Tham gia
24/8/07
Bài viết
103
Điểm tương tác
1
Điểm
18
thích thì chẳng thích gì
nhuận này chẳng nhậun chi
trượng đây là danh tự
do tôi mà hiệp thành
 

phivan

Registered
Phật tử
Tham gia
15/6/06
Bài viết
1,138
Điểm tương tác
1
Điểm
38
Có có , Không không,
Chẳng không, chẳng có,
Có, không, chẳng một,
Nằm ngoài Trung Đạo .

Mến,
 

nhukhong

Registered
Phật tử
Tham gia
24/9/07
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
...........
Bất khứ
Bất lai
Bất trụ
Bất nhập
Bất xuất
...........
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên