Ba Tuần

Tư tưởng Doccoden về Phật giáo

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,667
Điểm tương tác
720
Điểm
113
ha ha ha [smile]\


(1) Viên Ngọc TRÍ TUỆ [smile]

A ahahhahaha ... nhiều khi người ta NÓI KHÔNG NGHE .. mà người ta CỨ NGHE [smile]... MOD TÀO LAO VNBN có 1 cố tật .. là CỨ TA ĐÂY BẢN CHẤT NGỌC NGÀ [smile] ... ..làm như AI NÓI CŨNG hông nghe .. rùi BẮT CHƯỚC học theo hỏng chừa 1 thứ gì [smile] .. A ahahahahahahahaha

. mà nói miết .

từ TỊNH ĐỘ ---> chạy sang ---> THIỀN TÔNG [smile]
từ Kinh A DI ĐÀ, VÔ LƯỢNG THỌ ..---> chạy sang ---> Kinh Thủ Lăng NGhiêm [smile]

từ mong đợi VÃNG SANH ---> tới ---> NIẾT BÀN TỰ THÂN [smi;e]

vậy thử hỏi ... 1 quốc gia nghèo .. đam mê NGŨ DỤC [smile] ... mí ngàn năm vẫn nghèo ... làm sao trở thành 1 quốc gia giàu có được [smile]

----> PHẢI CÓ TRÍ TUỆ đó thôi [smile] ... vì TRÍ TUỆ .. trí là VIÊN NGỌC [smile] .... chứ TRÍ TUỆ làm sao mà tự có [smile] .. phải tự thân học hỏi thì mới có thôi [smile]
có phải vìMOD TÀO LAO VNBN SAI LẦM bao phen ... quên mất TRÍ TUỆ là gì rùi nhỉ ? [smile]

(1) Phải Có DUYÊN TÀO LAO [smile] ---> TÀO LAO VÔ TẬN SỐ [A hahahaha .. smile]


Do vì Tâm-thể nhơ bẩn --> mà chúng sanh mãi luân chuyển trong ba cõi, sáu đường, đời đời chịu khổ.

---> cái này là DO MOD NICK XANH VNBN TÀO LAO MIẾT [smile] ... khổ hoài chẳng xong ... áp đụng thiệt đúng VÔ CÙNG [smile] .. khoe kinh để TỰ MÌNH HẠI MÌNH nhé [smile] ... Ahahahahahahahh

cho nên .. trả lời MOD VNBN ... TÀO LAO .. là tại vì NGU (VÔ MINH) ... tại vì TÂM THỂ nhơ bẩn [smile] .. Ahahahahahh


1 bàn tay không thể làm ra tiếng vỗ ... trừ khi nó vỗ vào cái gì khác ... ở đây bàn tay có nghĩa là TRẦN LAO [smile] ...cho nên .. trí là nói đến TRÍ TUỆ Ở BÀN TAY [smile] chứ không thiên thủ thiên nhãn BỒ TÁT sử dụng nhiều TAY làm gì MOD VNBN nhỉ ? [smile] .. A hahahahahha


ờ mà đúng hông? [smile]
kakakaka, hài quá khuclunglinh ơi!

Bạn nói "trí là VIÊN NGỌC "

Thì ra bấy lâu nay bạn có nhận ra Viên Ngọc của tự thân bạn đâu. Đâu phải đợi đến có trí thì mới có viên ngọc. Đâu phải thành Phật mới có Phật Tánh; mà Phật Tánh vốn là sẵn có nơi mình rồi, tu tập đủ duyên thì nó hiển lộ ra mà gọi là Trí.

Bạn không rõ cội nguồn thì làm sao có trí của Phật được!
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

MOD VNBN ĐANG BỊ XỆ rùi đó [smile]

A hahahahah .. .ồ ... QUÊ QUÁ tới kakakakakakakakakk luôn rùi nhỉ [smile]

A ah hahah cứ mỗi lần kakakakkaaaka .. tức là MOD VNBN ĐANG BỊ XỆ rùi đó [smile]

Ờ .. thì TRÍ TUỆ là VIÊN NGỌC ... cho nên .... PHÁP BẢO ... là VIÊN NGỌC [smile] .. chứ không thì MOD VNBN TÀO LAO miết [smile] ... hỏng có TRÍ TUỆ [smile] ... làm cho VIÊN NGỌC PHÁP BẢO trở thành CỤC ĐÁ vô tri luôn [smile]


hài gì đâu .. thâm nhập kinh tạng .. trí tuệ như hải là đúng mà [smile]

hỏng bằng nụ cười này đâu [smile]

A hahahahahhahahaha ... A hahahahahahahahah .. A ahhahahahahhahaha ... phải thế thôi nhỉ [smile]

*** CỤC ĐÂ vô tri vô giác [smile]...nhưng nó bản nhiên thanh tịnh .. không 1 tí vô minh nào ... gọi nó là PHẬT CỤC ĐÂ à [smile] ? ... gọi nó là VIÊN NGỌC à ? [smile]


(1) Phải Có DUYÊN TÀO LAO [smile] ---> TÀO LAO VÔ TẬN SỐ [A hahahaha .. smile]


Do vì Tâm-thể nhơ bẩn --> mà chúng sanh mãi luân chuyển trong ba cõi, sáu đường, đời đời chịu khổ.

---> cái này là DO MOD NICK XANH VNBN TÀO LAO MIẾT [smile] ... khổ hoài chẳng xong ... áp đụng thiệt đúng VÔ CÙNG [smile] .. khoe kinh để TỰ MÌNH HẠI MÌNH nhé [smile] ... Ahahahahahahahh

cho nên .. trả lời MOD VNBN ... TÀO LAO .. là tại vì NGU (VÔ MINH) ... tại vì TÂM THỂ nhơ bẩn [smile] .. Ahahahahahh

1 bàn tay không thể làm ra tiếng vỗ ... trừ khi nó vỗ vào cái gì khác ... ở đây bàn tay có nghĩa là TRẦN LAO [smile] ...cho nên .. trí là nói đến TRÍ TUỆ Ở BÀN TAY [smile] chứ không thiên thủ thiên nhãn BỒ TÁT sử dụng nhiều TAY làm gì MOD VNBN nhỉ ? [smile] ..


(2) Nhứt Thiết Trí [smile] ---> CHIẾU SÁNG [smile]


Nguyện các chúng sanh ---> đều là căn khí --> vô thượng nhứt thiết trí.


Nguyện các chúng sanh --> thường đặng ---> chiếu sáng - Bố Thí Hoa Hương Bồ Tát, Kinh Đại Niết Bàn [smile]


(3) Ca Diếp: Con là Đệ Tử của Phật ... Phật thành tựu Nhất Thiết Trí [smile]

Ca-diếp đảnh lễ dưới chân Phật và bạch rằng:

“Bạch Thế Tôn, Phật là Thầy của con. Con là đệ tử của Phật --> . Phật thành tựu Nhất thiết trí. --> Con không có Nhất thiết trí.” [smile]

[498a] Đức Thế Tôn bảo: 1637 “Thật vậy, Ca-diếp, thật vậy, Ca-diếp! Ta có Nhất thiết trí. Ông không có Nhất thiết trí.” Bấy giờ Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diếp vì chính mình mà nói bài tụng: Ngày xưa, không biết gì, Thờ lửa: cầu giải thoát, Tuy già vẫn mù tối, Tà, không thấy chân tế. Nay con thấy Thượng Tích, Rồng Vô Thượng đã dạy: Vô vi, thoát hết khổ, 1638 Thấy rồi, sanh tử dứt
Kinh Trung A Hàm, Kinh Tần Tì Sa La VươngTôn Giả Ma Ha Ca Diếp ... còn nhận là hỏng có NHẤT THIẾT TRÍ ... dù ông là bậc đại trí tuệ .. còn MOD VNBN TÀO LAO TỐI NGÀY mà cứ VỌNG ĐÒI ---> CÓ NGỌC [smile] [smile] ... có ĐÁ thì có [smile]

MOD VNBN [smile] .. cũng hỏng có VIÊN NGỌC luôn [smile] ... [smile] ... RÁNG mà GỌT CHÂN VỪA GIÀY đi nhé [smile] .. vì nó chính là THỦY GIÁC[smile] ---> cứ phải đổi mới sau từng phen ớn lạnh [smile]

*** PHẬT TỬ hỏng lấy TRÍ TUỆ làm thọ mạng của pháp thân .. thì lấy TÀO LAO à ? [smile] ... hèn chi hỏng biết tôn sư trọng đạo [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 
Last edited:

doccoden

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
10/7/16
Bài viết
631
Điểm tương tác
372
Điểm
63
Chào các bạn

Lâu rồi vào lại diễn đàn thấy mọi người vẫn bàn luận xôm tụ, khiến doccoden cảm thấy rất vui. Cảm ơn bạn Ba Tuần đã 'tổng kết' quan điểm của tôi về PG. Dù đã giải thích nhiều lần nhưng tôi vẫn thấy có người hiểu sai ý mình. Chẳng hạn VNBN, nói rằng đó là thuyết tạo hóa.

Hí hí, nếu thuyết tạo hóa thì sao nào? Nó sai với tư tưởng của Phật giáo à?

Doccoden đố tất cả các bạn tìm ra trong kinh sách PG chỗ nào Phật bác bỏ Đấng sáng tạo. Thật ra ngài chỉ bác bỏ Linh hồn, oái oăm thay các Phật tử lại tin là có linh hồn (dù dùng ngôn từ khác, kiểu bình mới rượu cũ). Tại sao ngài chỉ đề cập đến Linh hồn mà không nói gì đến Thượng đế? Nếu các bạn hiểu đúng tư tưởng của Ấn Độ giáo và Phật giáo thì ắt có câu trả lời.

Trước đây tôi đã thảo luận với VNBN về chuyện này rồi. Xin nhắc lại: tư tưởng của VNBN là theo thuyết tạo hóa, vì cho rằng mỗi người đều có một tự tánh có tính chất là tự tồn tại và các tự tánh'bắt tay nhau' tạo ra mọi thứ trong vũ trụ. Còn'Không' mà tôi nói không phải là một thực thể (nên không thể nói là có) cũng không phải là hư vô (nên không thể nói là không có) mà nó chính là nền tảng, là bản chất của vạn vật.

Thứ cao siêu nhất, huyền diệu nhất cũng chính là thứ đơn giản nhất, cơ bản nhất. KHÔNG, Không tánh, Phật tánh...không cần tìm đâu xa, mà hãy'hồi đầu thị ngạn', tức Tâm tức Phật.

"Nếu các người muốn biết
Chư Phật trong ba đời
Nên quán tánh pháp giới
Tất cả do tâm tạo"

(Kinh Hoa Nghiêm)


Đấy, VNBN thấy chưa, Phật giáo cũng có thuyết về Đấng sáng tạo, và đó chính là Tâm.

Hí hí.
 

CHOCOLATE

Registered
Phật tử
Tham gia
17/1/24
Bài viết
151
Điểm tương tác
121
Điểm
43
Ha ha..

Hế lô ông anh trẻ trâu mà tóc bạc của tôi nha! Chào mừng quay lại diễn đàn!

Sau cơn đại dịch còn nhìn thấy mặt.

Hạnh ngộ

Hạnh ngộ

:D
 

doccoden

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
10/7/16
Bài viết
631
Điểm tương tác
372
Điểm
63
Ha ha..

Hế lô ông anh trẻ trâu mà tóc bạc của tôi nha! Chào mừng quay lại diễn đàn!

Sau cơn đại dịch còn nhìn thấy mặt.

Hạnh ngộ

Hạnh ngộ

:D

Ai vậy nhỉ, sao biết tôi tóc bạc? Chắc đoán mò nhưng nói vậy khiến tôi có tật giật mình nha.
 

doccoden

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
10/7/16
Bài viết
631
Điểm tương tác
372
Điểm
63
Cách hiểu trên là tương ưng với Tánh Không, Bát nhã, là công cụ nền tảng để học pháp.
Nhưng đó chưa phải chân lí tối hậu. Người nào học theo đó mà lại chẳng có tâm Bồ Đề thì sẽ vào an trú trong sự vắng lặng của Thanh Văn và Duyên giác. Người có tâm Bồ Đề thì sự tiến lui vẫn còn xảy ra.

Chân Lí tối hậu là Tự Tánh Mình. Rõ Tự tánh Mình sẽ thẳng đến cứu cánh tuyệt đối.

Anh đã khuyên răn cu Nhí nhiều lần rồi mà vẫn không nghe là sao hè. Muốn bàn luận về Phật pháp với anh doccoden mà cu Nhí bị mất căn bản thì anh biết nói gì đây. Cũng giống như cu không thuộc bản cửu chương mà cứ muốn tranh cãi bài toán nhân chia là thế này thế kia mới đúng. Hài vãi.

Về nhà ôn lại giáo lý phật học căn bản: con người không có tự tánh (nhân vô ngã) vạn vật không có tự tánh (pháp vô ngã). Con người không có tự tánh mà chỉ do ngũ uẩn hợp thành, suy xét trong từng uẩn cũng không thấy có tự tánh, do đó PG nói là 'ngũ uẩn giai không'.

Kể cũng lạ, hễ anh hỏi tới thì bí lù rồi giả lơ, vội đánh trống lãng sang chuyện khác. Chờ anh đi khỏi lại lảm nhảm rao giảng Tà pháp: nào là con người có tự tánh có tính chất rắn chắc đặc sệt, nào là các tự tánh của nhiều người hợp tác với nhau tạo ra vạn vật, bla bla...Nhưng khi anh doccoden hỏi vậy cái ghế cu đang ngồi, cái nhà cu đang ở, chiếc xe cu đang chạy, v.v...là do tự tánh nào sanh ra? Thế là cu Nhí lại cứng họng. Hí hí.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,667
Điểm tương tác
720
Điểm
113
Chào các bạn

Lâu rồi vào lại diễn đàn thấy mọi người vẫn bàn luận xôm tụ, khiến doccoden cảm thấy rất vui. Cảm ơn bạn Ba Tuần đã 'tổng kết' quan điểm của tôi về PG. Dù đã giải thích nhiều lần nhưng tôi vẫn thấy có người hiểu sai ý mình. Chẳng hạn VNBN, nói rằng đó là thuyết tạo hóa.

Hí hí, nếu thuyết tạo hóa thì sao nào? Nó sai với tư tưởng của Phật giáo à?

Doccoden đố tất cả các bạn tìm ra trong kinh sách PG chỗ nào Phật bác bỏ Đấng sáng tạo. Thật ra ngài chỉ bác bỏ Linh hồn, oái oăm thay các Phật tử lại tin là có linh hồn (dù dùng ngôn từ khác, kiểu bình mới rượu cũ). Tại sao ngài chỉ đề cập đến Linh hồn mà không nói gì đến Thượng đế? Nếu các bạn hiểu đúng tư tưởng của Ấn Độ giáo và Phật giáo thì ắt có câu trả lời.

Trước đây tôi đã thảo luận với VNBN về chuyện này rồi. Xin nhắc lại: tư tưởng của VNBN là theo thuyết tạo hóa, vì cho rằng mỗi người đều có một tự tánh có tính chất là tự tồn tại và các tự tánh'bắt tay nhau' tạo ra mọi thứ trong vũ trụ. Còn'Không' mà tôi nói không phải là một thực thể (nên không thể nói là có) cũng không phải là hư vô (nên không thể nói là không có) mà nó chính là nền tảng, là bản chất của vạn vật.

Thứ cao siêu nhất, huyền diệu nhất cũng chính là thứ đơn giản nhất, cơ bản nhất. KHÔNG, Không tánh, Phật tánh...không cần tìm đâu xa, mà hãy'hồi đầu thị ngạn', tức Tâm tức Phật.

"Nếu các người muốn biết
Chư Phật trong ba đời
Nên quán tánh pháp giới
Tất cả do tâm tạo"

(Kinh Hoa Nghiêm)


Đấy, VNBN thấy chưa, Phật giáo cũng có thuyết về Đấng sáng tạo, và đó chính là Tâm.

Hí hí.
Hi, bạn nên đọc và hiểu rõ điều mà VNBN muốn nói Tự Tánh là chân lí tuyệt đối, chứ không hề bác bỏ tánh không (Duyên khởi).

Bạn nói:
Còn'Không' mà tôi nói không phải là một thực thể (nên không thể nói là có) cũng không phải là hư vô (nên không thể nói là không có) mà nó chính là nền tảng, là bản chất của vạn vật.

Bạn chưa hiểu nguồn gốc của tánh không thì nên mới thấy tánh không là bản chất. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, chính Đức Phật đã bác bỏ những quan niệm của các bậc Thanh Văn, Duyên giác về chân lí tuyệt đối.

Bạn lại nói:
Phật giáo cũng có thuyết về Đấng sáng tạo, và đó chính là Tâm.

Như vậy, bạn vừa cho vạn vật có bản chất là Không nhưng lại cũng cho là do Tâm tạo. Như vậy, nơi bản thân bạn chưa có sự thống nhất trong quan niệm vũ trụ quan rồi nhé. Như vậy, vạn vật vũ trụ pháp giới là do KHÔNG tạo ra hay do TÂM tạo ra, bạn hãy xác định xem và báo cáo nhé!

 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,667
Điểm tương tác
720
Điểm
113
Anh đã khuyên răn cu Nhí nhiều lần rồi mà vẫn không nghe là sao hè. Muốn bàn luận về Phật pháp với anh doccoden mà cu Nhí bị mất căn bản thì anh biết nói gì đây. Cũng giống như cu không thuộc bản cửu chương mà cứ muốn tranh cãi bài toán nhân chia là thế này thế kia mới đúng. Hài vãi.

Về nhà ôn lại giáo lý phật học căn bản: con người không có tự tánh (nhân vô ngã) vạn vật không có tự tánh (pháp vô ngã). Con người không có tự tánh mà chỉ do ngũ uẩn hợp thành, suy xét trong từng uẩn cũng không thấy có tự tánh, do đó PG nói là 'ngũ uẩn giai không'.

Kể cũng lạ, hễ anh hỏi tới thì bí lù rồi giả lơ, vội đánh trống lãng sang chuyện khác. Chờ anh đi khỏi lại lảm nhảm rao giảng Tà pháp: nào là con người có tự tánh có tính chất rắn chắc đặc sệt, nào là các tự tánh của nhiều người hợp tác với nhau tạo ra vạn vật, bla bla...Nhưng khi anh doccoden hỏi vậy cái ghế cu đang ngồi, cái nhà cu đang ở, chiếc xe cu đang chạy, v.v...là do tự tánh nào sanh ra? Thế là cu Nhí lại cứng họng. Hí hí.
Bản thân bạn không hiểu lời VNBN này nói thành ra suy diễn đủ thứ.
VNBN không hề nói Tự Tánh ở chỗ nào nhé.

Trước khi bạn muốn phán xét quan điểm người khác thì phải hiểu đã. Còn như bạn chưa hiểu thì đó chỉ là suy diễn cá nhân.

Bạn nói: .
Nhưng khi anh doccoden hỏi vậy cái ghế cu đang ngồi, cái nhà cu đang ở, chiếc xe cu đang chạy, v.v...là do tự tánh nào sanh ra? Thế là cu Nhí lại cứng họng. Hí hí.
=> Câu hỏi đã ngu ngốc thì VNBN chỉ phản bác câu hỏi. Tự tánh không ở riêng trong một vật cố định nào thì câu hỏi của bạn đã không đúng rồi. Chỗ hiểu của bạn ở mức Duyên Giác thừa, chưa phải rốt ráo.

Thay vì hỏi cái ghế, bây giờ hỏi ngay bản thân bạn:
docoden xét đến cùng tột do cái gì tạo ra (xét đến cùng cái gì khởi ra docoden giả tạm) ? Có hay không một cá nhân thật thị hiện làm docoden? Nếu không thì kẻ luân hồi là ai và kẻ giác ngộ là ai? Nếu có thì người thật đó như thế nào, tại sao lại thị hiện ra docoden giả tạm này?

Hiện tại bạn chưa trả lời được các câu hỏi trên vì bạn còn lưu trú ở tánh không, bạn chưa rõ chân lí tối hậu. Không cần nói giáo lý gì cao xa. Trả lời xác đáng các câu hỏi trên thì Ok.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

pháo bắn lên trời

nổ phát từa lưa

vui như ngày tết

còn gì mà hiểu ? [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 

doccoden

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
10/7/16
Bài viết
631
Điểm tương tác
372
Điểm
63
Hi, bạn nên đọc và hiểu rõ điều mà VNBN muốn nói Tự Tánh là chân lí tuyệt đối, chứ không hề bác bỏ tánh không (Duyên khởi).

Bạn nói: Còn'Không' mà tôi nói không phải là một thực thể (nên không thể nói là có) cũng không phải là hư vô (nên không thể nói là không có) mà nó chính là nền tảng, là bản chất của vạn vật.

Bạn chưa hiểu nguồn gốc của tánh không thì nên mới thấy tánh không là bản chất. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, chính Đức Phật đã bác bỏ những quan niệm của các bậc Thanh Văn, Duyên giác về chân lí tuyệt đối.

Bạn lại nói:
Phật giáo cũng có thuyết về Đấng sáng tạo, và đó chính là Tâm.

Như vậy, bạn vừa cho vạn vật có bản chất là Không nhưng lại cũng cho là do Tâm tạo. Như vậy, nơi bản thân bạn chưa có sự thống nhất trong quan niệm vũ trụ quan rồi nhé. Như vậy, vạn vật vũ trụ pháp giới là do KHÔNG tạo ra hay do TÂM tạo ra, bạn hãy xác định xem và báo cáo nhé!

Cu Nhí như ếch ngồi đáy giếng nên dùng mắt ếch của mình mô tả lại những gì anh nói thì sao mà đúng được. Anh đã ra khỏi giếng nên cái thấy của anh đâu có giống như cu. Anh đã nói nhiều lần trước đây rồi mà cu quên hoài: Không, Tánh không, Chân không, Chân tâm, Như Lai, Phật,....dù có rất nhiều tên nhưng chỉ nói về một thứ. Thật ra nói'tạo ra' là không đúng, dễ bị hiểu sai. Trong kinh Hoa nghiêm chỉ nói là vạn vật do Chân tâm biến hiện chứ không tạo tác cái gì cả.

Có khi kinh sách nói vạn vật do Vọng tâm tạo ra cũng...đúng luôn, điều quan trọng là hiểu đúng theo nghĩa của nó chứ đừng bám vào ngôn từ. Thật ra Chân tâm và Vọng tâm không phải là hai thứ khác biệt nhau (nhưng cũng không phải là một thứ). Hí hí, kể cũng hài, dù cu lấy tên là 'Vô nhất bất nhị' nhưng anh biết cu đếch hiểu gì về cái tên của mình.

Bản thân bạn không hiểu lời VNBN này nói thành ra suy diễn đủ thứ.
VNBN không hề nói Tự Tánh ở chỗ nào nhé.

Trước khi bạn muốn phán xét quan điểm người khác thì phải hiểu đã. Còn như bạn chưa hiểu thì đó chỉ là suy diễn cá nhân.

Bạn nói: .
Nhưng khi anh doccoden hỏi vậy cái ghế cu đang ngồi, cái nhà cu đang ở, chiếc xe cu đang chạy, v.v...là do tự tánh nào sanh ra? Thế là cu Nhí lại cứng họng. Hí hí.
=> Câu hỏi đã ngu ngốc thì VNBN chỉ phản bác câu hỏi. Tự tánh không ở riêng trong một vật cố định nào thì câu hỏi của bạn đã không đúng rồi. Chỗ hiểu của bạn ở mức Duyên Giác thừa, chưa phải rốt ráo.

Thay vì hỏi cái ghế, bây giờ hỏi ngay bản thân bạn:
docoden xét đến cùng tột do cái gì tạo ra (xét đến cùng cái gì khởi ra docoden giả tạm) ? Có hay không một cá nhân thật thị hiện làm docoden? Nếu không thì kẻ luân hồi là ai và kẻ giác ngộ là ai? Nếu có thì người thật đó như thế nào, tại sao lại thị hiện ra docoden giả tạm này?

Hiện tại bạn chưa trả lời được các câu hỏi trên vì bạn còn lưu trú ở tánh không, bạn chưa rõ chân lí tối hậu. Không cần nói giáo lý gì cao xa. Trả lời xác đáng các câu hỏi trên thì Ok.

Cu nói mãi nói miết về Tự tánh đó chứ. Bây giờ khoan bàn đến những vấn đề khác, tập trung làm rõ vấn đề căn bản này trước, vì những vấn đề khác đều liên quan đến nó.

1. Cu Nhí có công nhận Phật giáo nói rằng con người và vạn vật đều không có tự tánh?
2. Cu thấy nói vậy là đúng hay sai?
3. Cái mà cu nói'con người thật' hay'thực thể' hay gì gì đó thật ra là cái gì? Nó có phải là tự tánh hay không?

À quên, cu bị mất căn bản mà, anh sợ là cu còn mất căn bản hơn nữa, đến nỗi không biết'tự tánh' có nghĩa là gì luôn. Nếu vậy thì phải dắt cu đi xuống lớp dưới nữa, chứ nói đến những điều trên xem ra vẫn còn'cao cấp' đối với cu Nhí.
 
Last edited:

doccoden

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
10/7/16
Bài viết
631
Điểm tương tác
372
Điểm
63
1. Cu Nhí có công nhận Phật giáo nói rằng con người và vạn vật đều không có tự tánh?
2. Cu thấy nói vậy là đúng hay sai?
3. Cái mà cu nói'con người thật' hay'thực thể' hay gì gì đó thật ra là cái gì? Nó có phải là tự tánh hay không?

Đây là 'kính chiếu yêu' để phân biệt Cháp pháp và Tà pháp. Nếu cu Nhí tự nhận mình theo Chánh pháp thì đừng tránh né. Tiện thể cu nên nói luôn cách hiểu của mình về Tự tánh. Muốn làm toán giỏi mà không chịu học thuộc bản cửu chương thì chả ai chỉ dạy được.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,667
Điểm tương tác
720
Điểm
113
Đây là 'kính chiếu yêu' để phân biệt Cháp pháp và Tà pháp. Nếu cu Nhí tự nhận mình theo Chánh pháp thì đừng tránh né. Tiện thể cu nên nói luôn cách hiểu của mình về Tự tánh. Muốn làm toán giỏi mà không chịu học thuộc bản cửu chương thì chả ai chỉ dạy được.
kakakaka, điều căn bản đó VNBN biết chứ. Nhưng bạn chưa biết về Tự Tánh nên mới thấy mẫu thuẫn.
Đức Phật bỏ vạn pháp (kể con người) đều vô ngã, không có thực thể cố định. Nhưng Đức Phật không hề bác bỏ sự tồn tại của Tự Tánh.

Thí dụ: sóng và nước. Sóng là vạn pháp, nước là Tự Tánh. Sóng không có một thực thể nào gọi là sóng, điều này cũng giống như con người và vạn vật không có thực thể cố định xác định là nó. Còn nước thì chính nó là nó, chính là thực thể tự nó. (Ở đây lấy thí dụ nước là tự tánh chỉ là tương đối thôi, vạn vật không có cái nào thí dụ cho Tự tánh được).

Thí dụ, bản thân Phật Thích Ca Mâu Ni, giờ thì Ngài ấy đã nhập Niết Bàn. Ngài ấy là cái gì? Mà nhập Niết Bàn không những không mất đi mà Ngài sống đời sống vĩnh cửu an lạc không sanh tử. Cái đó, chính Tự Tánh của Phật Thích Ca Mâu Ni; cởi bỏ tất cả vạn duyên (tất cả các thứ vô ngã) thì Ngài vẫn không biến mất, bởi đó là Tự Tánh tự có của Ngài. Tất cả Kinh Điển Đại Thừa đều để nói lên đều đó, Tự Tánh hay Phật Tánh.


Bây giờ, lấy thí dụ ngay bản thân bạn docoden: bạn rốt cuộc là cái gì mà tại sao khi mê làm chúng sanh, khi giác thì làm Phật? Nếu câu hỏi này, bạn cũng không hiểu hoặc không biết để trả lời thì bạn chưa đủ duyên để thảo luận về Tự tánh với VNBN.
 

doccoden

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
10/7/16
Bài viết
631
Điểm tương tác
372
Điểm
63
kakakaka, điều căn bản đó VNBN biết chứ. Nhưng bạn chưa biết về Tự Tánh nên mới thấy mẫu thuẫn.
Đức Phật bỏ vạn pháp (kể con người) đều vô ngã, không có thực thể cố định. Nhưng Đức Phật không hề bác bỏ sự tồn tại của Tự Tánh.

Thí dụ: sóng và nước. Sóng là vạn pháp, nước là Tự Tánh. Sóng không có một thực thể nào gọi là sóng, điều này cũng giống như con người và vạn vật không có thực thể cố định xác định là nó. Còn nước thì chính nó là nó, chính là thực thể tự nó. (Ở đây lấy thí dụ nước là tự tánh chỉ là tương đối thôi, vạn vật không có cái nào thí dụ cho Tự tánh được).

Thí dụ, bản thân Phật Thích Ca Mâu Ni, giờ thì Ngài ấy đã nhập Niết Bàn. Ngài ấy là cái gì? Mà nhập Niết Bàn không những không mất đi mà Ngài sống đời sống vĩnh cửu an lạc không sanh tử. Cái đó, chính Tự Tánh của Phật Thích Ca Mâu Ni; cởi bỏ tất cả vạn duyên (tất cả các thứ vô ngã) thì Ngài vẫn không biến mất, bởi đó là Tự Tánh tự có của Ngài. Tất cả Kinh Điển Đại Thừa đều để nói lên đều đó, Tự Tánh hay Phật Tánh.


Bây giờ, lấy thí dụ ngay bản thân bạn docoden: bạn rốt cuộc là cái gì mà tại sao khi mê làm chúng sanh, khi giác thì làm Phật? Nếu câu hỏi này, bạn cũng không hiểu hoặc không biết để trả lời thì bạn chưa đủ duyên để thảo luận về Tự tánh với VNBN.

Đấy, anh nói có sai đâu, cu bị mất căn bản Phật học mà. Hí hí.

Cu nói Phật giáo không hề bác bỏ Tự tánh, chỉ bác bỏ Bản ngã và Thực thể. Được rồi, bây giờ anh yêu cầu cu định nghĩa xem 3 thứ đó là gì, để xem chúng khác nhau ra sao nhé.

.....

  • Ở ví dụ của cu Nhí cho thấy Tự tánh hay Thực thể đều là như nhau, chỉ khác nhau ở tên gọi.
  • Quan điểm của cu về vấn đề Phật nhập Niết bàn được gọi là quan điểm thường hằng. Còn ngược lại gọi là quan điểm đoạn diệt. Đức Phật bác bỏ cả 2 quan điểm sai lầm này.
 

doccoden

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
10/7/16
Bài viết
631
Điểm tương tác
372
Điểm
63
Trước đây anh từng đề cập những vấn đề trên rồi. Cũng giống như Không, Tánh không, Chân không, Chân tâm, Phật, Ông chủ, Bản lai diện mục, Như Lai...đều là những tên gọi khác nhau cho cùng một thứ. Tự tánh, Bản ngã, Thực thể...cũng đều là những tên gọi khác nhau cho cùng một thứ. Kinh sách PG có khi nói'vạn pháp vô ngã' (không có bản ngã), có khi nói chúng không có tự tánh, hoặc nói không có thực thể.

=>Nói sao cũng đúng hết nhé cu Nhí.


Về 2 tà kiến là Thường kiến và Đoạn kiến, xưa kia Vachagotta đã hỏi Phật'Sau khi chết, Phật còn tồn tại hay không tồn tại?' và ngài đã im lặng, không trả lời. Nhiều người cứ suy diễn Phật không trả lời là vì thế này thế kia, nhưng thật ra câu hỏi hàm ý rằng câu trả lời sẽ phải là Có tồn tại (1) hoặc Không tồn tại (2). Trả lời theo cách nào cũng sai, vì (1) là Thường kiến còn (2) là Đoạn kiến. Đây là 2 quan điểm sai lầm mà người đời mắc phải, do bị vô minh.

=> Nói sao cũng sai hết nhé cu Nhí.
 

doccoden

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
10/7/16
Bài viết
631
Điểm tương tác
372
Điểm
63
Thí dụ, bản thân Phật Thích Ca Mâu Ni, giờ thì Ngài ấy đã nhập Niết Bàn. Ngài ấy là cái gì? Mà nhập Niết Bàn không những không mất đi mà Ngài sống đời sống vĩnh cửu an lạc không sanh tử. Cái đó, chính Tự Tánh của Phật Thích Ca Mâu Ni; cởi bỏ tất cả vạn duyên (tất cả các thứ vô ngã) thì Ngài vẫn không biến mất, bởi đó là Tự Tánh tự có của Ngài. Tất cả Kinh Điển Đại Thừa đều để nói lên đều đó, Tự Tánh hay Phật Tánh.

Anh doccoden lại phải nhắc cu Nhí học thuộc lòng câu nói bất hủ của Đức Phật:

"Hỡi các Tỳ kheo, khi mà Ngã hay bất cứ cái gì thuộc về Ngã không có, thì quan điểm tư duy này: "Vũ trụ là Linh hồn, ta sẽ là Linh hồn sau khi chết, sẽ trường cửu, tồn tại, vĩnh viễn bất biến, và ta sẽ hiện hữu như thế cho đến vô tận thời gian", quan điểm ấy có phải là hoàn toàn điên rồ chăng?"

(Trung bộ kinh)
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên