Vạn Vật TRỐNG KHÔNG, TRỐNG RỖNG.

Vo Minh

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
2,260
Điểm tương tác
377
Điểm
83

Muốn tìm tâm, đừng tìm ngoài
Bản thể như nhiên tự rỗng lặng.
Niết-bàn sanh tử buộc ràng suông
Phiền não Bồ-đề đối địch rỗng.
Tuệ Trung
 

Vo Minh

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
2,260
Điểm tương tác
377
Điểm
83
Cái gì THẤY....TRỐNG RỖNG, TRỐNG KHÔNG????

Cái gì THẤY....TRỐNG RỖNG, TRỐNG KHÔNG thì không còn TRỐNG RỖNG TRỐNG KHÔNG để THẤY.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,621
Điểm tương tác
698
Điểm
113
ĐỒ NGU ăn cám LỢN.

Đức-Phật NÓI nè mày:
NGƯỜI NGU dễ tè CHO ĐÓ là THẬT.
Người TRÍ BIẾT CHẲNG PHẢI THẬT.

Sự GIẾT HẠI cũng như vậy.
phàm phu CHO ĐÓ là THẬT.
CHƯ Phật BIẾT là CHẲNG PHẢI THẬT.
Kẻ biết chẳng phải thật là Thật hay chẳng phải Thật?

Sau hết tất cả, kẻ Tịch Tịnh là ai mà bảo là không phải Thật? Nếu nói kẻ đó không thật thì kẻ dó làm sau mà tịch tịnh được; vì kẻ không thật đều phải tan hoại như hoa đóm.
 

Vo Minh

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
2,260
Điểm tương tác
377
Điểm
83Này A-nan, Tỳ-kheo nào hành như vầy, ‘KHÔNG CÓ ta, KHÔNG CÓ SỞ HỮU của ta; ta sẽ KHÔNG TỒN TẠI, SỞ HỮU của ta sẽ KHÔNG TỒN TẠI; những gì CÓ trước kia,’ hoàn toàn XẢ LY như vậy.
Nhưng này A-nan, nếu Tỳ-kheo ấy VUI THÍCH với sự XẢ ấy, ĐẮM trước nơi sự XẢ ấy, AN TRÚ nơi XẢ ấy, Tỳ-kheo như thế chắc chắn không chứng đắc Niết-bàn...


... “Này A-nan, Tỳ-kheo nào hành như vầy, KHÔNG CÓ ta, KHÔNG CÓ SỞ HỮU của ta; ta sẽ KHÔNG TỒN TẠI, SỞ HỮU của ta sẽ KHÔNG TỒN TẠI; những gì CÓ trước kia,’ hoàn toàn XẢ LY như vậy.
Và này A-nan, nếu Tỳ-kheo ấy KHÔNG ƯA THÍCH với XẢ ấy, KHÔNG ĐẮM trước XẢ ấy, KHÔNG AN TRÚ nơi XẢ ấy, thì này A-nan, Tỳ-kheo thực hành như thế, chắc chắn chứng đắc Niết-bàn...”

Kinh Trung A Hàm MA 75,
 

Vo Minh

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
2,260
Điểm tương tác
377
Điểm
83
Kẻ biết chẳng phải thật là Thật hay chẳng phải Thật?

Sau hết tất cả, kẻ Tịch Tịnh là ai mà bảo là không phải Thật? Nếu nói kẻ đó không thật thì kẻ dó làm sau mà tịch tịnh được; vì kẻ không thật đều phải tan hoại như hoa đóm.
ĐỒ NGU ăn cám LỢN.
Kẻ BIẾT phải là mày.

Ông Phật là "kẻ" BIẾT cái THÂN của ổng KHÔNG THẬT nên ổng mới nói:
"Ta KHÔNG PHẢI ta! Ta KHÔNG PHẢI của ta!"


 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,621
Điểm tương tác
698
Điểm
113
ĐỒ NGU ăn cám LỢN.
Kẻ BIẾT phải là mày.

Ông Phật là "kẻ" BIẾT cái THÂN của ổng KHÔNG THẬT nên ổng mới nói:
"Ta KHÔNG PHẢI ta! Ta KHÔNG PHẢI của ta!"
Vậy thì kẻ biết là Thật hay không Thật?
Như Phật Thích Ca Mâu Ni thì ông Phật Thật là ai?
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,351
Điểm tương tác
1,072
Điểm
113
ha ha ha[smile]

Phật đạo tu hành tại tâm .. thì cái tâm tức là phật [smile] ... cái gì mà mây mưa om xòm vậy VÔ MINH ? [smile]

---> BỰC BỘI hỏng phục hả ? [smile]ha ha ha [smile]

  • Vào cuối canh 1: Thấy NHÂN QUẢ ở TỰ THÂN (thấy rõ nhân quả qua Túc mệnh).
  • Vào cuối canh 2: Thấy NHÂN QUẢ ở chúng sanh (Minh và Thiên nhãn minh).
  • Vào cuối canh 3: Thấy rõ NHÂN QUẢ và SỰ THẬT của TỨ ĐẾ (đắc Lậu tận minh).
  • Vào cuối canh 5: Chứng ngộ VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ (TỊCH TỊNH) sau khi THIỀN QUÁN xuôi ngược chiều DUYÊN KHỞI.
... và VM chẳng biết là ông Phật Thích Ca nhìn thấy gì .. và cái gì tịch tịnh nhỉ ?[smile]


VM biết làm sao tới CHÂN TÂM = ĐẠI ĐỊNH .. thì muốn nhiêu có nhiêu [smile] .. A hahahahaha

83. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến.

85. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra

87. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,
Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông

89. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,
Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhĩ thông.


89. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,
Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhĩ thông.

91. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,
Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm thông

93. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,
Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh

95. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,
Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí huệ về sanh tử của chúng sanh

97. “Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,
Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. - Kinh Trường Bộ

ờ mà đúng hông?[smile]
 
Last edited:

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,351
Điểm tương tác
1,072
Điểm
113
ha ha ha [smile]

vì VM còn luôn ngoái đầu lại .. chắc chắn VM sẽ hóa thành TƯỢNG MUỐI [smile] ... A hahaha

A ahahaahahaha ... A hahahahahah ....vẫn không SAI ĐƯỢC NHỈ [smile] ... lời người xưa dạy có sai bao giờ [smile] .. A ahhahahahahhathật ra .. trong kinh PHẬT ông PHẬT chỉ thiệt rõ có thể làm sao nhìn thấy mức độ thành tín của 1 người trong THUẬN NGHỊCH SANH TỬ = 2 luồng tập khí [smile]

tất cả thế gian

SỐNG CHẾT nối nhau

SỐNG theo đường thuận (smile)

CHẾT theo đường khác (smile)

khi vừa mệnh chung

chưa dứt hơi ấm (smile]

THIỆN, ÁC 1 đời ..

đồng thời hiện ra

cái THUẬN của SỐNG [smile]

cái NGHỊCH của CHẾT [smile]

2 luồng tập khí ..

xen kẽ lẫn nhau
- KINH THỦ LĂNG NGHIÊM


VM vốn nói lời phi đạo ... cũng tự nhận ra .. giả vờ hối lỗi đi theo đường khác .. nhưng cũng như đoạn kinh THỦ LĂNG NGHIÊM nói .. đó là đường nghịch so với ước muốn của VM (smile)

và VM hỏng hề có thật tâm đi lên con đường đó .. vốn chưa hề hạ NHẤT ĐAO LƯỠNG ĐOẠN


- sự sống chia làm 2 phần .. hỏng liền được nửa [smile]

đàng này VM vốn chẳng hiền tí nào .. đem cái thuận của SỐNG chôn kín trong nội tâm [smile] .. GIẤY CHẲNG GÓI ĐƯỢC LỬA .. bao nhiêu bình bông rùi cũng sẽ cháy tan [smile]

vì VM còn luôn ngoái đầu lại .. chắc chắn VM sẽ hóa thành TƯỢNG MUỐI [smile] ... A hahaha


ờ mà đúng hông? [smile]
 

Vo Minh

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
2,260
Điểm tương tác
377
Điểm
83
Cái THÂN này phải ĐỢI đầy đủ NHÂN DUYÊN mới CÓ, nên gọi là pháp TƯƠNG ĐÃI.

Thứ gì ĐỢI nhau mà CÓ thì Phật Tổ nói ‘KHÔNG CÓ bản chất THẬT’.

KHÔNG PHẢI là PHÁP TỰ DƯNG mà CÓ để CÓ THỂ TỰ CHỦ, TỰ QUYẾT ĐỊNH trường tồn vĩnh viễn.

ĐỦ DUYÊNn mới CÓ. HẾT DUYÊN liền KHÔNG.

SANH và DIỆT, SỐNG và CHẾT cũng KHÔNG CÓ THỂ TỰ CHỦ, TỰ QUYẾT ĐỊNH.

SANH và DIỆT, SỐNG và CHẾT. Đó là mặt HIỆN TƯỢNG DUYÊN KHỞI BIẾN HIỆN của vạn pháp.

HIỆN TƯỢNG DUYÊN KHỞI BIẾN HIỆN của vạn pháp như là BONG BÓNG nước.
MƯA XUẤT HIỆN thì mới XUẤT HIỆN BONG BÓNG nước .
KHÔNG CÓ mưa thì BONG BÓNG nước KHÔNG XUẤT HIỆN.
MƯA XUẤT HIỆN thì mới XUẤT HIỆN BONG BÓNG nước.
HẾT MƯA thì BONG BÓNG nước PHẢI DIỆT.

Con người ra đời cũng PHẢI theo QUI LUẬT ấy.
Phật Tổ ra đời cũng PHẢI theo QUI LUẬT ấy.

Chỉ khác, chư vị THẤY ra được BẢN CHẤT của vạn pháp:

"Vạn vật CHỈ là VẬT TRỐNG KHÔNG RỖNG TRỐNG KHÔNG.."
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,621
Điểm tương tác
698
Điểm
113
Cái THÂN này phải ĐỢI đầy đủ NHÂN DUYÊN mới CÓ, nên gọi là pháp TƯƠNG ĐÃI.

Thứ gì ĐỢI nhau mà CÓ thì Phật Tổ nói ‘KHÔNG CÓ bản chất THẬT’.

KHÔNG PHẢI là PHÁP TỰ DƯNG mà CÓ để CÓ THỂ TỰ CHỦ, TỰ QUYẾT ĐỊNH trường tồn vĩnh viễn.

ĐỦ DUYÊNn mới CÓ. HẾT DUYÊN liền KHÔNG.

SANH và DIỆT, SỐNG và CHẾT cũng KHÔNG CÓ THỂ TỰ CHỦ, TỰ QUYẾT ĐỊNH.


SANH và DIỆT, SỐNG và CHẾT. Đó là mặt HIỆN TƯỢNG DUYÊN KHỞI BIẾN HIỆN của vạn pháp.

HIỆN TƯỢNG DUYÊN KHỞI BIẾN HIỆN của vạn pháp như là BONG BÓNG nước.
MƯA XUẤT HIỆN thì mới XUẤT HIỆN BONG BÓNG nước .
KHÔNG CÓ mưa thì BONG BÓNG nước KHÔNG XUẤT HIỆN.
MƯA XUẤT HIỆN thì mới XUẤT HIỆN BONG BÓNG nước.
HẾT MƯA thì BONG BÓNG nước PHẢI DIỆT.

Con người ra đời cũng PHẢI theo QUI LUẬT ấy.
Phật Tổ ra đời cũng PHẢI theo QUI LUẬT ấy.

Chỉ khác, chư vị THẤY ra được BẢN CHẤT của vạn pháp:


"Vạn vật CHỈ là VẬT TRỐNG KHÔNG RỖNG TRỐNG KHÔNG.."
Trong lý luận này có sự mâu thuẫn là: Vật trống rỗng trống không nhưng cớ sao lại phát sanh ra tướng trạng? Đã không thì làm sao biến thành có?

Thiếu Chân Tâm, thành ra học thuyết của bạn trở thành nhị thừa.

Cái trống rỗng trống không nơi bạn cần phải "không luôn" thì cái thấy của bạn mới thấy đúng sự thật.
 

Vo Minh

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
2,260
Điểm tương tác
377
Điểm
83
ĐỒ NGU ăn cám LỢN.

TƯỚNG TRỐNG RỖNG, TRỐNG KHÔNG là TƯỚNG của cái THÂN như con LỢN của mày đó mày.

TƯỚNG TRỐNG RỖNG, TRỐNG KHÔNG còn có NGHĨA là TƯỚNG của THÂN mày TRỐNG RỖNG, TRỐNG KHÔNG như HIỆN TƯỢNG bong bóng nước.
 

Vo Minh

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
2,260
Điểm tương tác
377
Điểm
83
Đức Phật QUÁN cái THÂN của ổng TRƯỚC TIÊN...
RỒI mới QUÁN tới vạn vật bản chất cũng TRỐNG RỖNG, TRỐNG KHÔNG giống như bản chất của cái THÂY THÚI RÙM của Đức Phật.

Đức Phật đâu có NGU ĐẦN đi QUÁN TRỐNG RỖNG, TRỐNG KHÔNG???
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,621
Điểm tương tác
698
Điểm
113
ĐỒ NGU ăn cám LỢN.

TƯỚNG TRỐNG RỖNG, TRỐNG KHÔNG là TƯỚNG của cái THÂN như con LỢN của mày đó mày.

TƯỚNG TRỐNG RỖNG, TRỐNG KHÔNG còn có NGHĨA là TƯỚNG của THÂN mày TRỐNG RỖNG, TRỐNG KHÔNG như HIỆN TƯỢNG bong bóng nước.
Nếu đã trống rỗng thì sao có sự sanh ra và hoại diệt của thân này?
 

Vo Minh

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
2,260
Điểm tương tác
377
Điểm
83
Nếu đã trống rỗng thì sao có sự sanh ra và hoại diệt của thân này?
Mày KHÔNG PHẢI là được SANH ra.
Mày KHÔNG PHẢI là CHẾT.

Mày là HIỆN TƯỢNG như HIỆN TƯỢNG mưa.

Mày do NHÂN DUYÊN KHỞI mà XUẤT HIỆN như bong bóng nước XUẤT HIỆN do MƯA.

Mày cũng do NHÂN DUYÊN DIỆT mà BIỂN MẤT như bong bóng nước BIỂN MẤT do HẾT MƯA.

Mày xuống lớp MẪU GIÁO học lại Thập Nhị nhân duyên đi mầy.
 

Vo Minh

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
2,260
Điểm tương tác
377
Điểm
83
vạn vật KHÔNG PHẢI vạn vật.
Con người KHÔNG PHẢI con người.

Bởi vì vạn vật, con người, bong bóng nước chỉ là cái TÊN GỌI như cái TÊN VÔ NHẤT BẤT NHỊ cũng chỉ là cái TÊN GỌI.

Còn CÁI GÌ sau cái TÊN GỌI cũng KHÔNG PHẢI là VẬT.
HIỆN TƯỢNG không phải VẬT. bong bóng nước KHÔNG PHẢI...VẬT..
MƯA không phải VẬT.

CÁI GÌ sau cái TÊN GỌI chỉ là TỨ ĐẠI do NHÂN DUYÊN KHỞI tác hợp lại để XUẤT HIỆN một khoảng thời gian....rồi NHÂN DUYÊN TAN BIẾN thì TỨ ĐẠI cũng phải TAN BIẾN theo.
 

Vo Minh

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
2,260
Điểm tương tác
377
Điểm
83
BIẾN MẤT chắc chắn KHÔNG PHẢI là VÃNG SANH rồi.

VÃNG SANH không được thì:
TỰ TỬ cũng KHÔNG PHẢI là CHẾT.

MƯA có bao giờ CHẾT???
XUÂN có bao giờ CHẾT???

BẤT TĂNG, BẤT GIẢM cũng là NGHĨA này.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,351
Điểm tương tác
1,072
Điểm
113
ha ha ha[smile]

Phật đạo tu hành tại tâm .. thì cái tâm tức là phật [smile] ... cái gì mà mây mưa om xòm vậy VÔ MINH ? [smile]

---> BỰC BỘI hỏng phục hả ? [smile]ha ha ha [smile]

  • Vào cuối canh 1: Thấy NHÂN QUẢ ở TỰ THÂN (thấy rõ nhân quả qua Túc mệnh).
  • Vào cuối canh 2: Thấy NHÂN QUẢ ở chúng sanh (Minh và Thiên nhãn minh).
  • Vào cuối canh 3: Thấy rõ NHÂN QUẢ và SỰ THẬT của TỨ ĐẾ (đắc Lậu tận minh).
  • Vào cuối canh 5: Chứng ngộ VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ (TỊCH TỊNH) sau khi THIỀN QUÁN xuôi ngược chiều DUYÊN KHỞI.
... và VM chẳng biết là ông Phật Thích Ca nhìn thấy gì .. và cái gì tịch tịnh nhỉ ?[smile]


VM biết làm sao tới CHÂN TÂM = ĐẠI ĐỊNH .. thì muốn nhiêu có nhiêu [smile] .. A hahahahaha

83. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến.

85. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra

87. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,
Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông

89. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,
Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhĩ thông.


89. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,
Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhĩ thông.

91. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,
Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm thông

93. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,
Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh

95. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,
Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí huệ về sanh tử của chúng sanh

97. “Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,
Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. - Kinh Trường Bộ

ờ mà đúng hông?[smile]
 

Vo Minh

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
2,260
Điểm tương tác
377
Điểm
83
"Ông VÔ NHẤT BẤT NHỊ CHỈ là HIỆN TƯỢNG do DUYÊN KHỞI mà XUẤT HIỆN, và BIẾN MẤT???"
Vì ông VÔ NHẤT BẤT NHỊ chưa có được PHẬT-TRI KIẾN thì:

HỎI: "VẬY khi ông VÔ NHẤT BẤT NHỊ:

Lúc CẬN TỬ thì "CÁI GÌ????" PHẢI BỊ những NGHIỆP BÁO...KÉO ĐI SANH TỬ LUÂN HỒI????"
 

Vo Minh

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
2,260
Điểm tương tác
377
Điểm
83
"Ông Kim-Cang Thời Luận cũng CHỈ là HIỆN TƯỢNG do DUYÊN KHỞI mới XUẤT HIỆN, và BIẾN MẤT???"
NHƯNG ông Kim-Cang Thời Luận có nói: "TÂM THỨC??????? đi VÃNG SANH???"

TÂM THỨC???? là PHẬT-TRI KIẾN nghĩa là cái THẤY của Đức-Phật.
TÂM ở đâu??? Ở HIỆN TƯỢNG???
THỨC ở đâu??? Ở HIỆN TƯỢNG???
Vì ông Kim-Cang Thời chưa có được PHẬT-TRI KIẾN:

HỎI: "VẬY khi ông Kim-Cang Thời Luận:
Lúc CẬN TỬ thì "CÁI GÌ????" PHẢI BỊ những NGHIỆP BÁO...KÉO ĐI SANH TỬ LUÂN HỒI????"
 

Vo Minh

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
2,260
Điểm tương tác
377
Điểm
83
Làm sao "DIỄN TẢ PHẬT-TRI KIẾN???"

Đây là "CÂU HỎI của Đức-Phật.

Bởi vì:

Đức-Phật THẤY không qua MẮT hay NHÃN THỨC
Đức-Phật THẤY không qua TÂM THỨC hay BÁT THỨC.
Đức-Phật THẤY không qua TÂM THỨC PHÂN BIỆT.
Đức-Phật THẤY không qua TÊN GỌI, TƯỚNG TRẠNG.


Trong cái THẤY! Chỉ là cái THẤY là PHẬT-TRI KIẾN.


Chỉ người nào THẤY được NGHĨA LÝ:
"Ở đâu???"

Thì người đó là: ""NGÓN TAY chỉ trăng.....Ờ đâu...."
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên