VO-NHAT-BAT-NHI

Vũ Trụ Pháp giới không phải Nhân Duyên Sanh, không phải Tự nhiên

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,667
Điểm tương tác
720
Điểm
113
1. Chủ đề này nhằm mục đích bác bỏ hai luận điểm sau khi nói Vũ Trụ pháp giới.

Luận điểm 1: Vũ Trụ do nhân duyên sanh
Luận điểm 2: Vũ trụ tự nhiên mà có

Cả hai luận điểm này được Đức Phật bác bỏ trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 3.

thuvienhoasen.org

Đức Phật đã dạy rằng: 6 nhập, 12 xứ, 18 giới, 7 đại,...., vạn pháp xết về nguồn gốc thì không phải do nhân duyên sanh, cũng không phải tự nhiên mà có.
Vạn pháp đều là biểu hiện của Như Lai Tạng.

Như vậy Vũ Trụ pháp giới chính là toàn bộ biểu hiện của Như Lai Tạng, không phải Nhân Duyên sanh, không do Tự nhiên mà có.

2. Nói thêm: Vũ trụ pháp giới chính là sự tương tác của cộng đồng chân tâm tự tánh mà có, không do bất kì một hay nhiều nguyên nhân sanh ra nên nói là không phải nhân duyên, lại chẳng phải một Chân Tâm Tự Tánh nào tạo ra nên nói là không phải Tự Nhiên mà có; vì Chân Tâm tự Tánh là tự nhiên mà có (tự có), còn vũ trụ thì không tự có, nó rỗng lặng đó vậy.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

thì ra MOD VNBN cũng đang ráng học Lăng Nghiêm Đại Đại từ Kinh Thủ Lăng Nghiêm

- nhưng mà "THẤT ĐẠI HOÀN NGUYÊN ... khi mỗi đại hoàn nguyên, thì nguyên nhân hoàn nguyên: không phải tự nhiên, không phải nhân duyên" ---> chỗ này thì MOD VNBN MỜ TÍT [smile] (ahahahhahahah - smile)

hỏng hiểu thì phải đi xin và học hỏi
.. đừng RÁNG NỔ [smile] ... tôn sư trọng đạo luôn là CẦN THIẾT trên con đường học hỏi [smile]


phần (2) vẫn là THÓI QUEN KHÓ CHỪA [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,667
Điểm tương tác
720
Điểm
113
ha ha ha [smile]

thì ra MOD VNBN cũng đang ráng học Lăng Nghiêm Đại Đại từ Kinh Thủ Lăng Nghiêm

- nhưng mà "THẤT ĐẠI HOÀN NGUYÊN ... khi mỗi đại hoàn nguyên, thì nguyên nhân hoàn nguyên: không phải tự nhiên, không phải nhân duyên" ---> chỗ này thì MOD VNBN MỜ TÍT [smile] (ahahahhahahah - smile)

hỏng hiểu thì phải đi xin và học hỏi
.. đừng RÁNG NỔ [smile] ... tôn sư trọng đạo luôn là CẦN THIẾT trên con đường học hỏi [smile]


phần (2) vẫn là THÓI QUEN KHÓ CHỪA [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
Bản thân bạn lầm mê, ăn cái bánh vẽ mà chảng hề hay biết.
Cũng chỉ là kẻ tu học trên văn tự mà thôi. VNBN thấy là đã muốn buồn nôn rồi!

Thấy tứ đại có chỗ sanh khởi, rồi hoàn nguyên thì vốn đã sai ở niệm đầu rồi. Nếu niệm đầu ổn thì may ra mới hoàn nguyên!
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha[smile]

ÚI Chời .. mỗi lần MOD NICK XANH VNBN xuất hiện [smile]

---> thì tiếp theo là PHÁO HOA NGÀY TẾT [smile]

A ahahhahahaha ...Thất Đại Hoàn Nguyên .. không phải nhân duyên .. không phải tự nhiên làm MOD NICK XANH THICH NỔ muốn buồn nôn nhỉ ? [smile]


Địa Đại hoàn nguyên

Thủy Đại hoàn nguyên [smile]

Hỏa Đại hoàn nguyên [smile]

Phong Đại hoàn nguyên

Không Đại hoàn nguyên

Kiến Đại hoàn nguyên

Thức Đại hoàn nguyên -----> đều không phải TỰ NHIÊN ... Không Phải Nhân Duyên [smile]
- Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Cũng chỉ là kẻ tu học trên văn tự mà thôi. VNBN thấy là đã muốn buồn nôn rồi! - Mod Nick Xanh VNBN

MOD NICK XANH VNBN TỰ MÌNH đem "PHÁP BẢO" vô đây .. rùi tự mình nói là BUỒN NÔN [smile] .. thiệt là "BẮN PHÁO HOA" nhiều như thế nhỉ ? [smile]A hahahahahaha .. A hahahahahah . A hahahahahah ... đó là tại vì MOD NICK XANH THƯỜNG BẮN PHÁO .. mà không ĐẮC PHÁP đó nhỉ [smile]

thiên giang hữu thủy .. thiên giang --> NGUYỆT [smile]

vạn lý vô vân .. vạn lý thiên [smile]

thực hành muôn pháp .. .muôn "NHƯ THỊ" [smile]

thất đại hoàn nguyên .... thị ... PHÁP THÂN [smile]ờ mà đúng hông? [smile]
 
Last edited:

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha[smile]

A hahahaha ... thôi MOD VNVB ngồi xuống nghe về Kinh Thủ Lăng Nghiêm 1 lần đoạn này ... xem mình ĐANG SAI CHỖ NÀO nhé [smile]

Đức Phật đã dạy rằng: 6 nhập, 12 xứ, 18 giới, 7 đại,...., vạn pháp xết về nguồn gốc thì không phải do nhân duyên sanh, cũng không phải tự nhiên mà có.
Vạn pháp đều là biểu hiện của Như Lai Tạng.

Như vậy Vũ Trụ pháp giới chính là toàn bộ biểu hiện của Như Lai Tạng, không phải Nhân Duyên sanh, không do Tự nhiên mà có.

(1) Vạn Pháp Là Biểu HiệnCủa Như Lai Tạng .... tất cả là biểu hiện của Như Lai Tàng [smile]
Vạn Pháp Là Biểu HiệnCủa Như Lai Tạng ....
cái câu này .. thì đúng là câu chủ đê của 1 phẩm của Kinh Thủ Lăng Nghiêm [smile] ... coi thì biết liền chứ gì ? [smille]

cái chỗ mà MOD VNBN bám víu vào .. chính là mí cái đoạn này [smile] ... tuy nhiên ... mỗi lần MOD VNBN BỊ BÍ .. thì la hét om xòm [smile] .. bởi vì HAY THÍCH NÓI CHO LỚN [smile]... rùi không tự bào chữa được [smile](2) Chỗ mà MOD VNBN BỊ BẾ TẮC [smile] ... Tánh Tự Nhiên .. Tánh Nhân Duyên

Lại nữa, này A Nan! Vì sao nói rằng sáu nhập ---> vốn là tánh chân như mầu nhiệm của như lai tạng?

Này A Nan! Như con mắt kia, nhìn chăm chú một lúc lâu ---> thì sinh ra hoa mắt. Cả cái thấy và hoa mắt đều là những hiện tượng phát sinh từ thể tánh bồ đề thanh tịnh.

Nhân ---> nơi hai trần hư vọng là sáng và tối ---> phát ra cái thấy ở bên trong, (thức) ---> thu nạp các đối tượng vọng trần sáng tối này, ---> gọi đó là tánh thấy.

Cái thấy đó, ---> nếu xa rời hai thứ vọng trần sáng tối kia ---> thì hoàn toàn không có tự thể. (duyên khởi)


Như vậy, này A Nan! Thầy nên biết, cái thấy đó không phải từ nơi sáng nơi tối mà tới, ---> không phải do nhãn căn mà ra, cũng không phải do hư không phát sinh. Vì sao thế?


Nếu từ ánh sáng mà tới, thì khi bóng tối đến, ---> nó đã bị diệt theo ánh sáng rồi, lẽ ra không còn thấy được bóng tối nữa!
** Tánh Thấy ---> là ánh sáng ---> thì theo ánh sáng diệt ... khi bóng tối tới [smile]

Nếu từ bóng tối mà tới, thì khi ánh sáng đến, ---> nó đã bị diệt theo bóng tối rồi, lẽ ra không còn thấy được ánh sáng nữa!
** Tánh Thấy ---> là bóng tối ---> thì theo bóng tối diệt [smile] .. khi ánh sáng tới [smile]

Nếu do nhãn căn mà ---> ra thì hẳn là không có sáng tối, ---> và như vậy thì cái thấy vốn không có tự tánh.

Nếu do hư không phát sinh ---> thì khi nhìn ra trước thấy các cảnh tượng, ----> lúc quay trở về ---> thì phải tự thấy cái căn của nó;

vả lại, hư không ---> tự nhìn xem nó, ---> đâu có quan hệ gì đến “nhãn nhập” của thầy
!

*** Hư Không ... cũng không sinh ra ----> "nhãn nhập" .... nhưng NÓ TỰ NHÌN XEM NÓ [smile] ---> hỏng mắc mớ gì tới NHÃN NHẬP của Thầy [smile]

Bởi vậy nên biết ---> nhãn nhập là hư vọng, ---> vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên.

nhãn nhập ---> hỏng phải là sáng
nhãn nhập ---> không phải là tối
nhãn nhập ---> không phải là hư không [smile]


Vậy câu trả lời Tánh Nhân Duyên .. Tánh Tự Nhiên ở đâu ra [smile]

---> ở Quyển 3 nói Lục Nhập ... hoàn nguyên .. hỏng phải tánh tự nhiên .. hỏng phải tánh nhân duyên [smile]


(3) Câu Trả Lời ... Tánh Tự Nhiên .. Tánh Nhân Duyên [smile]
---> ở Quyển 3 nói Lục Nhập ... hoàn nguyên .. hỏng phải tánh tự nhiên .. hỏng phải tánh nhân duyên [smile]

---> thì câu TRẢ LỜI ... the dòng văn tự .. giải thích trước tùng món, từng phần là gì .. mới từ biết xem đơn giản ---> tới xem cái phức tạp hơn ---> thì câu trả lời .. nằm ở QUYỂN 2


ờ mà đúng hông? [smile]
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha ha [smile]


(1) A Nan: Như vậy là cái tánh thấy mầu nhiệm này ---> tánh của nó chắc chắn không phải là tự nhiên.
- Kinh Thủ Lăng Nghiêm .. Quyển 2 [smile]


Đại đức A Nan bạch Phật:

– Bạch đức Thế Tôn! Thật đúng như lời đấng Pháp Vương(77) dạy, tâm tánh cùng khắp mười phương pháp giới, trong lặng, thường trú, không có sinh diệt. Lời dạy này so với thuyết ông phạm chí Ta Tì Ca La xưa kia nói về “minh đế”, hoặc các thuyết ngoại đạo như nhóm Đầu-khôi(78) nói về “chân ngã(79) cùng khắp mười phương”, có gì khác nhau? Hồi ở tại núi Lăng-già(80), đức Thế Tôn cũng đã từng vì Bồ Tát Đại Tuệ(81) và đại chúng mà dạy rằng: “Chúng ngoại đạo kia thường nói tự nhiên, ---> nhưng Như Lai thì nói nhân duyên, hoàn toàn khác với thuyết của họ.

Nay con xem cái tánh thấy này ---> cũng là tự nhiên, không phải sinh, không phải diệt, xa lìa tất cả hư vọng điên đảo, hình như không phải là nhân duyên, mà đồng như thuyết tự nhiên kia.

Cúi xin đức Thế Tôn khai thị cho, (smile) ---> làm sao cho chúng con khỏi lạc vào tà kiến (smile) ---> mà đạt được tâm tánh chân thật sáng suốt nhiệm mầu.

*** (đừng lọt vào TÀ KIẾN TỰ NHÊN .... phải thế hông? [smile])
Phật bảo đại đức A Nan:

Như Lai dùng nhiều phương tiện khai thị như thế, ---> cốt chỉ cho thầy thấy rõ cái tướng chân thật,

nhưng thầy vẫn chưa liễu ngộ được tánh thấy là chân thật, ---> lại còn mê lầm [smile] ---> cho nó là tự nhiên!

Này A Nan! Nếu chắc thật là tự nhiên, ---> thì tự nó phải tỏ rõ ---> một cái thể tự nhiên.

Thầy hãy quán sát xem,

ở trong cái tánh thấy sáng suốt nhiệm mầu kia, ---> lấy cái gì làm thể tự nhiên?

Cái thấy ấy lấy cái sáng làm thể tự nhiên chăng?

Lấy cái tối làm thể tự nhiên chăng?


Lấy hư không làm thể tự nhiên chăng?

Lấy cái ngăn bít làm thể tự nhiên chăng?
Này A Nan!

Nếu cái sáng là thể tự nhiên ---> thì lẽ ra không thể thấy được tối;

nếu hư không là thể tự nhiên ---> thì lẽ ra không thể thấy được cái ngăn bít;

như vậy cho đến lấy các tướng tối ---> làm thể tự nhiên, ---> thì đến lúc sáng lên, cái tánh thấy liền tiêu diệt, ---> làm sao còn thấy được cái sáng?Đại đức A Nan thưa:


Như vậy là cái tánh thấy mầu nhiệm này, ---> tánh của nó chắc chắn không phải là tự nhiên. [smile] ...câu trả lời ... rõ ràng đó mà [smile... ]

tại vì MOD VNBN thường hay [smie] ... thích ĐƯA RA ĐỀ TÀI CẨU THẢ thôi [smile] .. cái gì mà TỰ CÓ TỰ NHIÊN [smile]


(2) Hư Không ... không phải là TỰ NHIÊN [smile]


A ahhahahahahah ...

Một ngày trong đời bỗng ...

- Thấy mình ----> là hư không

Em đi --->
như là gió,

Gió lộng ---> chiều qua sông

Đem mưa ---> mau đầy mắt, (1)

Ôi giọt buồn ---> se sắt trời đông (2)

(1) Nếu cái sáng là thể tự nhiên ---> thì lẽ ra ---> không thể thấy được tối;

(2) nếu hư không ---> là thể tự nhiên ---> thì lẽ ra --> không thể thấy được cái ngăn bít;
ờ mà đúng hông? [smile]
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,667
Điểm tương tác
720
Điểm
113
ha ha ha ha [smile]


(1) A Nan: Như vậy là cái tánh thấy mầu nhiệm này ---> tánh của nó chắc chắn không phải là tự nhiên.
- Kinh Thủ Lăng Nghiêm .. Quyển 2 [smile]


Đại đức A Nan bạch Phật:

– Bạch đức Thế Tôn! Thật đúng như lời đấng Pháp Vương(77) dạy, tâm tánh cùng khắp mười phương pháp giới, trong lặng, thường trú, không có sinh diệt. Lời dạy này so với thuyết ông phạm chí Ta Tì Ca La xưa kia nói về “minh đế”, hoặc các thuyết ngoại đạo như nhóm Đầu-khôi(78) nói về “chân ngã(79) cùng khắp mười phương”, có gì khác nhau? Hồi ở tại núi Lăng-già(80), đức Thế Tôn cũng đã từng vì Bồ Tát Đại Tuệ(81) và đại chúng mà dạy rằng: “Chúng ngoại đạo kia thường nói tự nhiên, ---> nhưng Như Lai thì nói nhân duyên, hoàn toàn khác với thuyết của họ.

Nay con xem cái tánh thấy này ---> cũng là tự nhiên, không phải sinh, không phải diệt, xa lìa tất cả hư vọng điên đảo, hình như không phải là nhân duyên, mà đồng như thuyết tự nhiên kia.

Cúi xin đức Thế Tôn khai thị cho, (smile) ---> làm sao cho chúng con khỏi lạc vào tà kiến (smile) ---> mà đạt được tâm tánh chân thật sáng suốt nhiệm mầu.

*** (đừng lọt vào TÀ KIẾN TỰ NHÊN .... phải thế hông? [smile])
Phật bảo đại đức A Nan:

Như Lai dùng nhiều phương tiện khai thị như thế, ---> cốt chỉ cho thầy thấy rõ cái tướng chân thật,

nhưng thầy vẫn chưa liễu ngộ được tánh thấy là chân thật, ---> lại còn mê lầm [smile] ---> cho nó là tự nhiên!

Này A Nan! Nếu chắc thật là tự nhiên, ---> thì tự nó phải tỏ rõ ---> một cái thể tự nhiên.

Thầy hãy quán sát xem,

ở trong cái tánh thấy sáng suốt nhiệm mầu kia, ---> lấy cái gì làm thể tự nhiên?

Cái thấy ấy lấy cái sáng làm thể tự nhiên chăng?

Lấy cái tối làm thể tự nhiên chăng?


Lấy hư không làm thể tự nhiên chăng?

Lấy cái ngăn bít làm thể tự nhiên chăng?
Này A Nan!

Nếu cái sáng là thể tự nhiên ---> thì lẽ ra không thể thấy được tối;

nếu hư không là thể tự nhiên ---> thì lẽ ra không thể thấy được cái ngăn bít;

như vậy cho đến lấy các tướng tối ---> làm thể tự nhiên, ---> thì đến lúc sáng lên, cái tánh thấy liền tiêu diệt, ---> làm sao còn thấy được cái sáng?Đại đức A Nan thưa:

Như vậy là cái tánh thấy mầu nhiệm này, ---> tánh của nó chắc chắn không phải là tự nhiên. [smile] ...câu trả lời ... rõ ràng đó mà [smile... ]

tại vì MOD VNBN thường hay [smie] ... thích ĐƯA RA ĐỀ TÀI CẨU THẢ thôi [smile] .. cái gì mà TỰ CÓ TỰ NHIÊN [smile]


(2) Hư Không ... không phải là TỰ NHIÊN [smile]


A ahhahahahahah ...

Một ngày trong đời bỗng ...

- Thấy mình ----> là hư không

Em đi --->
như là gió,

Gió lộng ---> chiều qua sông

Đem mưa ---> mau đầy mắt, (1)

Ôi giọt buồn ---> se sắt trời đông (2)

(1) Nếu cái sáng là thể tự nhiên ---> thì lẽ ra ---> không thể thấy được tối;

(2) nếu hư không ---> là thể tự nhiên ---> thì lẽ ra --> không thể thấy được cái ngăn bít;
ờ mà đúng hông? [smile]
hihihi, bận vẫn chưa hiểu, chưa rõ chân tướng, có hội nhưng chưa tới!
Cái tánh thấy mà bạn nói trong sự đối thoại của Ngài A Nan và Đức Phật, nó chưa phải là cái vốn có, (Tự có = cái vốn có = Tự Nhiên). Cái Tự Nhiên là cái tự có nhưng hành giả cứ nhận lầm là cái này rồi cái kia nên Đức Phật mới bác bỏ suốt.
Cụ thể, tánh thấy, tánh biết, tánh nghe,.... được hiểu gắn liền với các pháp thì là thế pháp, là chân lý tương đối, nó chưa phải là cái vốn có.

Tánh biết, tánh nghe, tánh thấy,.... làm một tánh thì tánh đó là tánh tự nhiên.

Sau một quá tình bác bỏ sự nhận lầm của Ngài A Nan và các vị Thánh đệ tử thì Đức Bổn Sư của chúng ta cũng khẳng định ai ai cũng có cái "VIÊN NGỌC SẴN CÓ" nơi mình mà chẳng tự biết.

VIÊN NGỌC SẴN CÓ = CÁI TỰ NHIÊN ĐÓ.

Vô số cái VIÊN NGỌC ấy tạo lập nên toàn bộ pháp giới nhân duyê, thánh, phàm, vật chất tinh thần,.....


Toàn bộ các hiện tượng như vậy, quy về nguồn gốc thì không do nhân duyên nào tạo ra nên nói là Phi Nhân Duyên. Rồi cũng chẳng phải một VIÊN NGỌC nào tạo ra nên nói phi Tự Nhiên.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ahhahahaha ... đã nói là MOD VNBN TÀO LÀO về kinh .. thì bi giờ [smile] ... KINH NÓI cũng hỏng chịu đọc luôn [smile]

MOD VNBN TÀO LAO MIẾT .. BỊ QUÊ cũng phải đọc mà [smile] .. Ahahahahahahah .. A hah ahahah .... phải thế mà [smile]

chứ không thì MOD VNBN cả đời có bao giờ đọc tới PHÁP BẢO ... thâm nhập kinh tạng .. ... bao giờ biết NHƯ LAI TẠNG TÂM là VIÊN NGỌC chứ [smile] .. tức là NHỨT THIẾT CHỦNG TRÍ đấy [smile]


TƯ BẤT TÀ ---> TRÍ TUỆ là VIÊN NGỌC CHIẾU SÁNG [smile]


Tư (Cetanā): Chữ Cetanā từ ngữ căn Cit = Suy tính. Sở hữu Tư phối hợp và đốc thúc các pháp đồng sanh tạo tác. Trong Thập Nhị Duyên Khởi (Paticcasammuppāda), sở hữu Tư gồm cả Hành (Sañkhāra) và Hữu (Bhava); trong Ngũ Uẩn, Hành Uẩn có đến 50 sở hữu (trừ sở hữu Thọ và sở hữu Tưởng), nhưng sở hữu Tư là quan trọng hơn hết; vì nó là trạng thái tính làm, quyết làm, cố tâm nên nó quyết định những hành động Thiện và Bất Thiện.

Phật ngôn: " Cetanānaṃ Bhikkhavekammaṃ vadāmi = Nầy các Tỳ Khưu, Nghiệp là Sở hữu Tư ".

Ðối với Dục giới tâm thì sở hữu Tư đóng vai trò chủ động đưa đến sự chất chứa các nghiệp. [smile... là MOD VNBN đó ... A ahahahah]


Ðối với Siêu Thế tâm, vì hướng đến sự diệt trừ các nghiệp nên sở hữu Tư ở đây không tạo thành nghiệp và được
sở hữu Trí Huệ (Paññā) ----> thay thế đóng vai trò chủ động. T

rong các tâm Quả (Vipāka) dù sở hữu Tư có xuất hiện ---> , nhưng không có ảnh hưởng vì các tâm Quả là những tâm thụ động nên không thể tạo nghiệp. - Vi Diệu Pháp


www.budsas.orgA ahhahaha .. bi giờ biết VIÊN NGỌC là TRÍ TUỆ rùi ... MOD TÀO LAO VNBN còn tình bằng vỗ mãi ... cái mà Khổng Phu Tử gọi là HẠ DI BẤT NGU không ? .... phải có TRÍ TUỆ mới có ÁNH SÁNG CHỨ .. phật đạo là ĐẠO TRÍ TUỆ mà [smile] [smile]ờ mà đúng hông? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,667
Điểm tương tác
720
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ahhahahaha ... đã nói là MOD VNBN TÀO LÀO về kinh .. thì bi giờ [smile] ... KINH NÓI cũng hỏng chịu đọc luôn [smile]

MOD VNBN TÀO LAO MIẾT .. BỊ QUÊ cũng phải đọc mà [smile] .. Ahahahahahahah .. A hah ahahah .... phải thế mà [smile]

chứ không thì MOD VNBN cả đời có bao giờ đọc tới PHÁP BẢO ... thâm nhập kinh tạng .. ... bao giờ biết NHƯ LAI TẠNG TÂM là VIÊN NGỌC chứ [smile] .. tức là NHỨT THIẾT CHỦNG TRÍ đấy [smile]


TƯ BẤT TÀ ---> TRÍ TUỆ là VIÊN NGỌC CHIẾU SÁNG [smile]


Tư (Cetanā): Chữ Cetanā từ ngữ căn Cit = Suy tính. Sở hữu Tư phối hợp và đốc thúc các pháp đồng sanh tạo tác. Trong Thập Nhị Duyên Khởi (Paticcasammuppāda), sở hữu Tư gồm cả Hành (Sañkhāra) và Hữu (Bhava); trong Ngũ Uẩn, Hành Uẩn có đến 50 sở hữu (trừ sở hữu Thọ và sở hữu Tưởng), nhưng sở hữu Tư là quan trọng hơn hết; vì nó là trạng thái tính làm, quyết làm, cố tâm nên nó quyết định những hành động Thiện và Bất Thiện.

Phật ngôn: " Cetanānaṃ Bhikkhavekammaṃ vadāmi = Nầy các Tỳ Khưu, Nghiệp là Sở hữu Tư ".

Ðối với Dục giới tâm thì sở hữu Tư đóng vai trò chủ động đưa đến sự chất chứa các nghiệp. [smile... là MOD VNBN đó ... A ahahahah]


Ðối với Siêu Thế tâm, vì hướng đến sự diệt trừ các nghiệp nên sở hữu Tư ở đây không tạo thành nghiệp và được
sở hữu Trí Huệ (Paññā) ----> thay thế đóng vai trò chủ động. T

rong các tâm Quả (Vipāka) dù sở hữu Tư có xuất hiện ---> , nhưng không có ảnh hưởng vì các tâm Quả là những tâm thụ động nên không thể tạo nghiệp. - Vi Diệu Pháp


www.budsas.orgA ahhahaha .. bi giờ biết VIÊN NGỌC là TRÍ TUỆ rùi ... MOD TÀO LAO VNBN còn tình bằng vỗ mãi ... cái mà Khổng Phu Tử gọi là HẠ DI BẤT NGU không ? .... phải có TRÍ TUỆ mới có ÁNH SÁNG CHỨ .. phật đạo là ĐẠO TRÍ TUỆ mà [smile] [smile]ờ mà đúng hông? [smile]
Cười không nhặt được mồm!
Thôi kệ, cũng có niềm vui ấy chứ.

Nếu như ban được sanh vào thời của Đạt Ma Sư Tổ thì có lẽ bạn cũng sẽ được Ngài Đạt Ma cho làm một bài tập như chính bản thân Ngài đã trãi qua là dựng một liều ở đồng trống để tạo chốn tu hành.

Bạn là đệ tử của Thần Tú rồi, vì chỉ biết: Tâm Như Đài gương sáng, phải lao chùi hàng ngày.

Trở lại chủ đề, bạn bảo Viên Ngọc trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm là Trí Tuệ của Phật thì chẳng hiểu gì cả.
Trong Kinh, Phật bảo chàng cùng tử có viên ngọc quý trong chéo áo, do NGU chẳng biết mà cam chịu làm kẻ nghèo. Nói như bạn" VIÊN NGỌC là TRÍ TUỆ" thì lẽ ra chàng cùng tử đã biết Viên Ngọc nhưng chàng ấy chẳng biết.

Nếu Khuclunglinh có Viên Ngọc = Trí Tuệ sẵn rồi thì đâu đến nói phải trôi dạt đến bây giờ.

Bạn nên biết, Viên Ngọc thì có sẵn nhưng Trí Tuệ thì không có sẵn đâu nhé.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha[smile] ... .

Ahahah â a ... A hahahahah ...

Ồ biết rồi .. biết rồi ... .. thì ra TÀO LAO VÔ TRÍ TUỆ .. cũng có thể CƯỜI VÀO NHỨT THIẾT CHỦNG TRÍ đấy [smile]

NGÃ MẠN có 9 cách

THUA ---> Ỷ ---> HƠN [smile] A hahahahahhaha a.. A hahahahaha

VÔ MINH --> Ỷ --> TRÍ TUỆ [smile] .. A hahahahahah . A ahahha a


ờ mà đúng hông? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,667
Điểm tương tác
720
Điểm
113
ha ha ha[smile] ... .

Ahahah â a ... A hahahahah ...

Ồ biết rồi .. biết rồi ... .. thì ra TÀO LAO VÔ TRÍ TUỆ .. cũng có thể CƯỜI VÀO NHỨT THIẾT CHỦNG TRÍ đấy [smile]

NGÃ MẠN có 9 cách

THUA ---> Ỷ ---> HƠN [smile] A hahahahahhaha a.. A hahahahaha

VÔ MINH --> Ỷ --> TRÍ TUỆ [smile] .. A hahahahahah . A ahahha a


ờ mà đúng hông? [smile]
Kakaka, VNBN cười bạn đấy, chứ có cười Nhất Thiết Chủng Trí đâu, có chỉ đích danh bạn đó.
Đừng lầm Viên Ngọc là Trí Tuệ nữa nhé!
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha[smile]

A ahhahahah ... ... sao mà MOD VNBN dám chứ [smile]

VÔ MINH --> Ỷ --> TRÍ TUỆ đó mà [smile]

trước sau gì cũng LÉN LÚT TỰ GỌT CHÂN VỪA GIÀY thôi [smile] ... MOD VNBN TÀO LAO GỌT CHÂN VỪA GIÀY Bao nhiêu lần rùi nhỉ [smile]

ngẫm hay những bậc TÀI HOA
chết là thể phách .. còn là TINH ANH - Nguyễn Du [smile]

A hahahhahahah ... về sau .. chẳng ai nhớ tới MOD VNBN .. vì MOD VNBN TÀO LAO QUÁ .. chẳng có TRÍ TUỆ gì hết [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,667
Điểm tương tác
720
Điểm
113
ha ha ha[smile]

A ahhahahah ... ... sao mà MOD VNBN dám chứ [smile]

VÔ MINH --> Ỷ --> TRÍ TUỆ đó mà [smile]

trước sau gì cũng LÉN LÚT TỰ GỌT CHÂN VỪA GIÀY thôi [smile] ... MOD VNBN TÀO LAO GỌT CHÂN VỪA GIÀY Bao nhiêu lần rùi nhỉ [smile]

ngẫm hay những bậc TÀI HOA
chết là thể phách .. còn là TINH ANH - Nguyễn Du [smile]

A hahahhahahah ... về sau .. chẳng ai nhớ tới MOD VNBN .. vì MOD VNBN TÀO LAO QUÁ .. chẳng có TRÍ TUỆ gì hết [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
hihi, nhớ hay không là việc ngoài lề, VNBN vốn đã chẳng quan tâm. Chắc bạn đang mong muốn mọi người nhớ đến bạn, ca ngợi bạn nên mới suy diễn như vậy!

Cái bụng của bạn cặn bã còn nhiều lắm, hễ động một chút là phán xét là hơn thua, tôn trọng với không tôn trọng. VNBN chỉ vì nhàn rỗi nên mới tiếp chuyện với bạn cho qua ngày.

Bạn hãy nên soi xét lại bản thân bạn, vì quan niệm VIÊN NGỌC = TRÍ TUỆ của bạn là không khế hợp với bất kì Kinh điển đại thừa nào cả. Chàng cùng tử điên đảo, Viên Ngọc ở anh ta vốn đã có sẵn rồi nhưng do diên đảo (Không Trí Tuệ) chẳng biết mà hóa ra thành chúng sanh, hễ biết rõ (Trí Tuệ) thì làm Phật.

Thí dụ khác: Chất vàng lúc ở trong vặng dơ thì xấu xí; nhưng nếu gạn bỏ hết cặn bẩn thì thành vàng ròng. Vàng ròng là do chất vàng tạo ra nhưng vàng ròng không có sẵn; còn chất vàng là thứ có sẵn. Cho nên không thể nói Chất vàng là vàng ròng sẵn được.

Bạn nên biết: khuclunglinh có tự tánh chân thật nhiệm màu tự có nhưng do vô minh mà tự tánh mình hóa ra khulunglinh giả tạm nhiều đời nhiều kiếp; khi sự vô minh được đoạn trừ thì lúc đó tự tánh mới hóa ra một khuclunglinh trí tuệ sáng suốt.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

Chậy ra chạy vô .. thập thò cửa lỗ [smile] ... giống như là MOD VNBN đang làm nhỉ ? [smile]

A hahahahahah .. A hahaahah ... Ô... lại BIẾN HÌNH rồi [smile]


ờ mà đúng hông? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,667
Điểm tương tác
720
Điểm
113
ha ha ha [smile]

Chậy ra chạy vô .. thập thò cửa lỗ [smile] ... giống như là MOD VNBN đang làm nhỉ ? [smile]

A hahahahahah .. A hahaahah ... Ô... lại BIẾN HÌNH rồi [smile]


ờ mà đúng hông? [smile]
hiiiii, thứ nhất là VNBN này khá bận, thứ hai, học pháp cần bỏ thời gian ra nghiên cứu. Bạn đọc mà chẳng ngẫm nghĩ, tay nhanh hơn não thì VNBN cảm thấy nói chuyện với bạn rất vô ích. Vả lại, VNBN không sống nhờ trang mạng này, niệm Phật và sống tốt đời sống của mình vẫn là trên hết.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

(1) THẦN NÔNG TỰ NỔ LÀ TỰ CÓ ---> Vậy thì MOD VNN CỨ CHẠY ĐI CHỜ CHI [smile]

Thần Nông .. bắn pháo hoa đầy trời
.. mà leo lét như NGỌN ĐÈN THIẾU LỬA nhỉ ? [smile]

"Viên Ngọc đã có sẵn lại là MỘT PHÁO HOA .. NỔ rùi ... mảnh rớt tùm lum" [smile]

Đại đức A Nan thưa:

Như vậy là cái tánh thấy mầu nhiệm này, ---> tánh của nó chắc chắn không phải là tự nhiên. [smile] ...


A hah ahahaha .. A hahahahaha .... Kinh Phật đã rành rành: chắc chắn không phải là TỰ NHIÊN .. mà cứ RÁNG THẦN NÔNG TỰ NỔ ... là TỰ CÓ [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên