Xá Lợi của Đức Phật và chư vị Thánh chúng

NicholasChan

Registered
Phật tử
Tham gia
7 Thg 12 2006
Bài viết
25
Điểm tương tác
0
Điểm
1


Xá Lợi huyết Phật Thích Ca Mâu Ni
SKxaloimau.jpg


Xá Lợi đầu Phật Thích Ca Mâu Ni
skXALOIDAU.jpg


Xá Lợi răng Phật Thích Ca Mâu Ni
rangphat4.jpg

rangphat1.jpg
rangphat3.jpg
rangphat2.jpg


xá lợi của huyết Phật Thích Ca Mâu Ni
1xaloicuamauPhatThichCaMauNimaucauv.jpg


xá lợi của não Phật Thích Ca Mâu Ni
1xaloicuanaoPhatTCMN7mau.jpg


xá lợi huyết Phật Thích Ca Mâu Ni
1xaloicuamauPTCMNmaudo.jpg


xá lợi não Phật Thích Ca Mâu Ni
1xaloicuanaoPhatTCMN-7mau.jpg


xá lợi não Phật Thích Ca Mâu Ni
1XALOICUANAOPTCM7MAU.jpg


xá lợi cốt Phật Thích Ca Mâu Ni
1xaloicuaxuongphatTCMN.jpg


xá lợi não Phật Thích Ca Mâu Ni
1xaloicuanaophatthichcami7mau.jpg


xá lợi huyết Phật Thích Ca Mâu Ni
1xaloicuamauPhatTCMAMAUDACAM.jpg


xá lợi huyết Phật Thích Ca Mâu Ni
1xaloicuamauPhatThichCAmAUnImauvang.jpg


xá lợi não Phật Thích Ca Mâu Ni
1xaloicuanaoPhatTCMN.jpg


xá lợi tôn giả Phú Lâu Ná ( Thuyết Pháp Đệ Nhất )
xaloicuatongiaphulaunathuyetphapde.jpg


xá lợi tôn giả A Ná Luật ( Thiên Nhãn Đệ Nhất )
xaloicuaTonGiaANaLuat.jpg


xá lợi tôn giả Kiều Trần Như - 1 trong ngũ đại tỳ kheo ( Thần Thông đệ nhất )
xaloicuaTonGiaKieuTranNhu-NguDaiTiK.jpg


xá lợi tôn giả Bạt Đề Lợi Ca ( 1 trong ngũ đại tỳ kheo )
xAlOI.jpg


xá lợi tôn giả Ba Cổ Lạp ( Kiện Khang Đệ Nhất )
xaloicuatongiabacola.jpg


xá lợi Phật Bích Chi
xaloicuaPhatTi.jpg


xá lợi tôn giả Ương Ca Ma La ( xá lợi tôn giả 999 cánh tay )
xaloicuatongiauongcamalaxaloitongia.jpg


xá lợi Cổ A La Hán
xaloicuacoalahan.jpg



Xá Lợi Milarepa
milarepa2.jpg


Xá Lợi Tôn Gỉa A Nan
Ananda.jpg


Xá Lợi Tôn Gỉa Xá Lợi Phất
sariputraxaloiphat.jpg





 

laitutran247

Registered
Phật tử
Tham gia
25 Thg 4 2007
Bài viết
471
Điểm tương tác
3
Điểm
18
Địa chỉ
http://www.chuavanphat.org/
oh rất tán dương bạn đã đăng những hình ảnh quý báu này

Xá Lợi của Chư tăng thời cận đại






















 
Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên