xin hoan hỷ thành tâm khai dẩn

5

5thanhcuchi

Guest
mắt ta thường thấy
tai ta thường nghe
chẳng thiện bởi thấy
chẳng ác bởi nghe
tự khởi nắm duyên trần
ôm mang ác thiện

vô hình sẳn đủ
vui khổ vô sanh Ngọc Phật đây rồi
thông dụng thường hằng

Ngọc
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

5

5thanhcuchi

Guest
tự tánh thanh tịnh

thấy ở trong mắt
nghe ở lổ tai
không khởi thiện ác
theo duyên mà làm
tự tánh thanh tịnh

trần kim oanh - bạc liêu
 

nhukhong

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 10 2007
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
Việc làm ta biết nào ai biết ?
Nghĩ sao nói vậy mới là thiệt !
Thế gian cười chê ,Phật cười gật
Chẳng vọng ,chẳng chơn khởi nhất thiết !

Như Không
 
5

5thanhcuchi

Guest
nhất thiết trí

việc làm ta biết nhân quả nghiệp
nghỉ chánh nói chánh đúng chánh pháp
thế gian cười hiểu Phật không mê
sáng nhất thiết trí chẳng vọng chơn
 

nhukhong

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 10 2007
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
Re: nhất thiết trí

Việc ta làm ,ta không biết
Thiện ác nghiệp củng tự diệt!
Thế gian mất, Phật tự mất !
Hửu -vô vi củng chẳng thiết.
 
5

5thanhcuchi

Guest
xin hỏi

tu rồi không làm gì nữa
chỉ làm điều thiện không làm điều ác
chỉ niệm phật tụng kinh ngồi thiền
thế gian phật tự tại hiện tiền
hửu vô vi niệm vô niệm an lành
 

phivan

Registered
Phật tử
Tham gia
15 Thg 6 2006
Bài viết
1,138
Điểm tương tác
1
Điểm
38
Khi nào tu viên mãn ?
Hạnh Phúc cho mình,
Và Hạnh Phúc chúng sinh .


Mến,
 
5

5thanhcuchi

Guest
khi nào tu viên mãn

khi nào thành bồ tát
phát đại nguyện tu hành
khi nào thành Phật ngay
là lúc đó viên mãn
khi nào tu viên mãn
bây giờ và tại đây
các vị phật cứu độ
tất cả chúng sanh
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên