Luật Tạng

 • Dán lên cao
Bát Kỉnh Pháp của chư Tăng đối với chư Ni (Văn bản Bát Kỉnh Pháp này được Thiền Sư Nhất Hạnh tuyên đọc trong một buổi pháp thoại tại Nội Viện Phương Khê cho giới xuất gia ngày 08/4/2008. ) 1...
Trả lời
2
Xem
4K
 • Đã khóa
 • Dán lên cao
GIỚI ? LUẬT? HT THIỆN SIÊU Chữ giới thường được dành cho hàng xuất gia và tại gia đệ tử của đức Phật thọ trì để đem đến an lạc cho bản thân và cho xã hội, công đức của nó vô luợng vậy nghĩa...
Trả lời
0
Xem
4K
 • Dán lên cao
 • Article
Trước hết, xin phép thầy @admin, thầy @vienquang6, @Bạch Vân Nhi, @Ba Tuần, @Tịch Nhiên ... cùng toàn thể các thành viên trong Ban Quản Trị và các thành viên của Diễn Đàn. Thời gian vừa qua...
Trả lời
39
Xem
13K
span style=font-family: Times New Roman; font-size:16ptspan style=color: blue; CENTERBSỰ XUẤT HIỆN ĐỊNH AN CHỈ TRONG TÂM LỘ TRÌNH/B I(Trích sách: Thanh Tịnh Đạo, Tập I Thích Nữ Trí...
Trả lời
2
Xem
4K
 • Đã khóa
HỎI: Tôi nghe nói các đại giới đàn chỉ truyền giới Bồ tát Phạm Võng gồm 10 giới trong và 48 giới khinh. Nay tôi muốn tìm hiểu và thọ trì 6 giới trọng và 28 giới khinh (thuộc Tại Gia Bồ Tát Giới...
Trả lời
0
Xem
6K
 • Đã khóa
Mục đích Đức Phật chế giới luật để giúp cho hàng đệ tử tại gia cũng như xuất gia ngăn ngừa các hành động xấu ác, làm mọi điều thiện để có được cuộc sống an vui lợi lạc. Nếu không hiểu ý nghĩa...
Trả lời
0
Xem
3K
Nghi thức truyền giới Bồ-tát, Thập Thiện và Bồ-tát tại gia HT.Thích Trí Thủ TỰA Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh...
Trả lời
0
Xem
3K
Thọ Giới Hòa Thượng Thích Huệ Hưng giảng Đại Đức Thích Thiện Toàn ghi Đứng về mặt giới pháp, hàng ngũ đệ tử Phật được chia làm 7 nhóm: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma na...
Trả lời
0
Xem
3K
THỌ VÀ ĐẮC ĐẠI THỪA BỒ TÁT GIỚI GIỚI THIỆU PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA BỒ TÁT GIỚI- THỌ VÀ ĐẮC ĐẠI THỪA BỒ TÁT GIỚI. I. Tổng Luận Và Ý Nghĩa: 1. Tổng luận: Ý thức tự giác là yếu tố cơ bản để...
Trả lời
0
Xem
3K
Phá Hòa Hợp Tăng Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Trong Học Pháp có một giới cần phải nhận định cho rõ là giới phá hòa hợp Tăng. Tăng từ 4 vị trở lên, không biết chúng mà đồng một Kiết-ma, đồng...
Trả lời
0
Xem
3K
 • Đã khóa
YẾU ĐIỂM GIỚI LUẬT Giới luật là một trong ba tạng giáo điển của Phật đà. Hai tạng Kinh và Luận có xen sự nghị luận của các Bồ tát và các đệ tử Phật v.v... Về luật thì nhất định chỉ có đức Phật...
Trả lời
0
Xem
3K
Năm điều Phật dạy chớ quên Sát sanh thứ nhất, chẳng nên phạm vào Thương người, thương vật như nhau Giữ gìn mạng sống dài lâu, vẹn toàn Thứ hai trộm cắp tham lam Cũng nên xa lánh, mình làm...
Trả lời
0
Xem
3K
K
 • Đã khóa
CHƯƠNG VII THỨC-XOA-CA-LA-NI[1] Điều 1[2] aaaaa Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo mặc niết-bàn-tăng,[3] có lúc mặc thấp, có lúc...
2 3
Trả lời
58
Xem
20K
kequaduong
K
Phụ Lục 1: Danh Sách Bồ Tát Giới Phạn Võng Ghi chú.- Nhiều vị chú thích nói khi tụng giới không nên tụng tên của mỗi giới. Lý do là vì tên ấy do các vị chú thích đặt ra, và có nhiều tên không...
Trả lời
0
Xem
3K
K
TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm. Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng...
Trả lời
10
Xem
5K
kequaduong
K
TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm. Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng -ooOoo-...
Trả lời
202
Xem
46K
kequaduong
K
 • Đã khóa
NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG VIỆC TRÌ GIỚI NGUYÊN MINH Chúng ta có thể tóm lại tác dụng chuyển biến của 5 giới đối với người thọ giới theo một cách ngắn gọn và dễ hiểu hơn. Trong giai đoạn thứ...
Trả lời
0
Xem
3K
Giới luật là nguồn sinh lực của Tăng già Để bảo hộ sự thanh tịnh, hòa hợp trong Tăng đoàn và giữ gìn bản thểTỷ kheo không cho hư hủy đồng thời để tránh sự chê bai của người thế tục, tránh gây...
Trả lời
0
Xem
3K
 • Đã khóa
TỨ PHẦN LUẬT 四分律 _______ Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm. Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng...
Trả lời
75
Xem
20K
PHỎNG VẤN HT TUYÊN LUẬT SƯ: Thượng MINH Hạ THÔNG (GNO )LTS: Là một trong những bậc tôn túc dụng công hành trì và nghiên cứu chuyên sâu về giới luật, HT.Thích Minh Thông vừa được cung thỉnh làm...
Trả lời
0
Xem
3K
 • Đã khóa
GIỚI LUẬT:TIẾNG NÓI TỪ NGUỒN TÂM Tuệ Hải - Thích Quảng Văn Luật tạng là một trong ba tạng giáo điển của Phật giáo, và giới luật đóng một vai trò hết sức quan trọng trong sự duy trì cũng...
Trả lời
0
Xem
3K
 • Đã khóa
GIỚI LUẬT LÀ THỌ MẠNG CỦA PHẬT PHÁP Hòa Thượng Thượng TRÍ Hạ TỊNH ( Ban Đạo từ tại Ðại giới đàn Thiện Hòa, ngày 01-04-1993 tại Ðại Tòng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu) Ðức Phật là một đấng đại...
Trả lời
0
Xem
3K
 • Đã khóa
XIII. ÁC TÁNH BẤT THỌ NHÂN NGỮ[156] A. DUYÊN KHỞI Một thời, đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-thiểm-di.[157] Bấy giờ, Tôn giả tỳ-kheo Xiển-đà [158] vì tánh ngoan cố nên...
Trả lời
10
Xem
8K
Bên trên