Phòng bầu cử - Bỏ phiếu tín nhiệm chung

  • Dán lên cao
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể thành viên trong Diễn Đàn Phật Pháp Online. Chỉ hai tuần nữa là sang năm 2012 rồi. Cũng đến thời kỳ Bỏ Phiếu Tín Nhiệm. Thắm thoát Thánh...
Trả lời
0
Xem
7K
  • Dán lên cao
  • Article
Trước hết, xin phép thầy @admin, thầy @vienquang6, @Bạch Vân Nhi, @Ba Tuần, @Tịch Nhiên ... cùng toàn thể các thành viên trong Ban Quản Trị và các thành viên của Diễn Đàn. Thời gian vừa qua...
Trả lời
39
Xem
12K
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MƯU NI PHẬT. Thư cảm ơn và Báo cáo hết NK. Kính thưa Thầy Admin Kính thưa Ban Đại Biểu, Kính thưa Quý vị Điều Hành viên và toàn thể Quý Thiện Hữu Tri Thức trong...
Trả lời
0
Xem
6K
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật. Kính thưa Đại chúng. Căn cứ Nội qui diễn đàn về quyền hạn của Trưởng Ban Đại biểu. Căn cứ Nội qui diễn đàn về Hướng dẫn giải quyết tranh chấp quan điểm nếu...
Trả lời
21
Xem
15K
Danh sách 15 vị Tân Ban Đại Biểu: 1. tt_chuyenphapluan 2. Bạch Vân Nhi 3. hoangtri 4. Hắc phong 5. Hoatihon 6. Bangtam 7. Nguyên Chiếu 8. cunconmocoi 9. Ngọc Quế 10.Minh Định 11. Linh...
Trả lời
18
Xem
14K
  • Đã khóa
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa Ban Điều Hành cùng toàn thể Thành viên trong Diễn Đàn Phật Pháp Online Thể theo sự yêu cầu của Tổng Quản Thánh Tri sẽ từ chức vào cuối niên khóa...
Trả lời
29
Xem
26K
Nam Mô Bổn Sư Thich Ca Mâu ni Phật. Kính thưa Ban Đại Biểu và toàn thể đại chúng. Vừa rồi, Admin đã soạn thảo các điều lệ nội quy, kính mời các Đại Biểu đọc kỷ xem xét từng khoản và bỏ phiếu...
Trả lời
8
Xem
11K
Kính thưa Ban Điều Hành và Đại Chúng. Căn cứ theo kết quả bỏ phiếu liên quan bầu cử 3 vị Quản Trị Viên Cao Cấp, Ban Điều Hành nhận thấy Lele và Bạch Vân Nhi có lá phiếu bầu chọn kế tiếp nhau...
Trả lời
7
Xem
11K
Kính thưa Ban Điều Hành và Đại Chúng. Căn cứ theo kết quả bỏ phiếu liên quan 3 vị Quản Trị Viên Cao Cấp. THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa Đại chúng, thay mặt Ban Đại...
Trả lời
3
Xem
9K
  • Đã khóa
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. Công Bố danh sách 7 thành viên Ban Đại Biểu (Diễn Đàn).Và bầu cử chức danh 3 quản trị viên cao cấp. Kính thưa toàn thể Ban Điều Hành và các thành viên trong...
Trả lời
28
Xem
27K
Kính thưa toàn thể đại chúng. Kính cám ơn Thầy Viên Quang - Trưởng Ban Đại Biểu Lâm Thời đã tổ chức bỏ phiếu liên quan các điều lệ nội quy để tham thảo ý kiến của toàn thể các thành viên trong Hệ...
Trả lời
0
Xem
7K
Kính thưa toàn thể quý vị. Vừa qua, Ban Điều Hành đã chờ đợi các thành viên đưa ra thêm danh sách thành viên ứng cử, thế nhưng Ban Điều Hành không thấy các thành viên đưa thêm danh sách ứng cử...
Trả lời
25
Xem
24K
Kính thưa toàn thể quý vị. Ban Điều Hành lâm thời, Admin đã đề cử chính thức là Thầy Viênquang6 làm Trưởng Ban Đại Biểu lâm thời và Sư Cô tanphqm làm Phó Ban đại biểu lâm thời để chuẩn bị cho bầu...
Trả lời
0
Xem
17K
Bên trên