Phòng tiếp nhận bài viết chờ xem xét

H
  • Đã khóa
  • Dán lên cao
Trả lời
10
Xem
3K
  • Dán lên cao
  • Article
Trước hết, xin phép thầy @admin, thầy @vienquang6, @Bạch Vân Nhi, @Ba Tuần, @Tịch Nhiên ... cùng toàn thể các thành viên trong Ban Quản Trị và các thành viên của Diễn Đàn. Thời gian vừa qua...
Trả lời
39
Xem
12K
H
  • Đã khóa
2 3
Trả lời
56
Xem
9K
hoiquangphanchieu
H
H
  • Đã khóa
Trả lời
11
Xem
4K
H
Trả lời
13
Xem
3K
hoiquangphanchieu
H
  • Đã khóa
http://www.phatphapthuchanh.com/showthread.php?107-%E1%BA%A2nh-Thi%E1%BB%81n-ng%E1%BB%AF . Haizzz. Ai cũng rõ biết sắc tướng vốn không nhưng đó chỉ là hiểu biết thế gian, người mới học phật...
Trả lời
1
Xem
2K
Ôi ! toàn khải yêu quý của mẹ, Con làm gì mà người ta la toáng lên là Hắc cơ cướp quyền điều hành vậy ? _ Híc....híc ! Con có răng mô ? Dì Hoatihon thấy buồn chân đi ra khỏi khám dạo mát một...
Trả lời
26
Xem
28K
  • Đã khóa
[quote=Thanh Trúc, post: 0] Ôi ! toàn khải yêu quý của mẹ, con cười gì thế ? _ Dạ ! con cười : THUỐC ĐẮNG ĐẢ TẬT, LỜI THẬT MẤT LÒNG...
Trả lời
8
Xem
4K
  • Đã khóa
3/ CHỨNG ĐẠT CHÂN LÝ : _ 4 NHÁNH này hay TỨ DIỆU ĐẾ là do một con người đầu tiên trên thế gian này tu tập CHỨNG ĐẠT làm chủ SANH , GIÀ , BỆNH , CHẾT và làm chủ SANH TỬ LUÂN HỒI . Đó là Đức Bổn...
Trả lời
14
Xem
5K
Kính các đạo hữu! Tôi có ý kiến như thế này. Đây là diển đàn giành cho chúng sanh, vậy hãy để chúng sanh bàn giải. Nếu có vị nào là cao tăng đắc đạo vào đây thì vô cùng hoan hỉ, nhưng các vị...
Trả lời
4
Xem
3K
Trả lời
19
Xem
8K
R
1- Nếu chọn theo lời dạy của Thánh hiền là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì bạn chọn ánh sáng có tốc độ lớn nhất vũ trụ là : Vô hạn (Km)/s vốn là hiện thân của vô số chư Phật biến thành ánh sáng nhìn...
Trả lời
2
Xem
2K
S
HỒI 1: THẦY TRÒ ĐÀM ĐẠO,CÓ TRÍ GIẢ KHỜ,PHẬT SỐNG MỞ LÒNG,HIỀN SINH KHÔNG NGẠI. Tế phật: haha ! chúng sanh thường lấy khổ làm vui,lấy vui làm khổ,lấy giả làm thật,lấy thật làm giả.mỗi ngày chỉ...
Trả lời
1
Xem
2K
Bên trên