M

BA MÓN ĐỒ CỔ

Minh Huy

Registered
Phật tử
Tham gia
3/4/07
Bài viết
179
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
USA
BA MÓN ĐỒ CỔ

Đệ tử của thiền sư Nhất Hưu là tướng quân Túc Lợi, mời thiền sư Nhất Hưu đến nhà dùng trà, và đem những món đồ cổ bày ra và luôn miệng hỏi cách nhìn của Thiền sư. Thiền sư đáp:

- Rất tốt! Để tăng thêm sự sáng chói của những món đồ cổ của ông, ta cũng có ba món:

1. Khối đá của Bàn Cổ lúc khai thiên lập địa.

2. Chén ăn cơm của đại thần trung kiên nhiều triều đại.

3. Cây gậy vạn năm của cao tăng dùng.

Nếu như ông thâu cất một chỗ thì hay lắm.

Tướng quân vui mừng quá nói:

- Cám ơn Thiền sư, cần bao nhiêu tiền một món?

Nhất Hưu đáp:

- Chẳng cần cám ơn, mỗi vật cần một ngàn lượng bạc.

Tướng quân tuy đau lòng, nhưng biết ba món này giá trị rất cao, do đó xuất ba ngàn lạng bạc mua, sai thị tùng theo thiền sư Nhất Hưu đi trước đem cổ vật về. Nhất Hưu về đến chùa, bảo đệ tử rằng:

- Đem viên đá chặn cửa ra đây, lại có chén cơm cho chó ăn và cây gậy mà chính ta mua hết mười đồng bạc, đem cho người này mang về đi!

trình cho chủ nhân và nói rõ mọi chuyện. Tướng quân quá giận chạy tìm thiền sư Nhất Hưu nói cho ra lẽ. Nhất Hưu tươi cười dạy:

Thị tùng của tướng quân mang ba món đồ về - Trước mắt chính là lúc đói kém, mỗi nhà dân không đủ ba bữa cơm, tướng quân lại có lòng dạ nào mà thưởng thức đồ cổ? Nên tôi đem ba ngàn lạng bạc của ông cứu giúp dân nghèo, thay ông tạo công đức. Giá trị này trọn đời dùng chẳng hết, so với đồ cổ còn quý báu hơn.

Tướng quân ngoài sự hổ thẹn ra, càng thêm bội phục trí tuệ và từ bi của Thiền sư.

 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên