Z

Bát Quan Trai Giới và các chi của Giới Bát Quan .

zelda

Registered
Phật tử
Tham gia
20/10/06
Bài viết
291
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
Ph?t Gi�o Nguy�n Thu?
CHI CỦA GIỚI BÁT QUAN TRAI
GIỚI SÁT SANH CÓ 5 CHI:
1- Chúng sanh có thức tánh (Pāṇo).
2- Biết chúng sanh có thức tánh (Pāṇasaññitā).
3- Tính giết (Vadhakacittaṃ).
4- Ráng sức giết (Upakkamo).
5- Chúng sanh chết bởi sự ráng sức ấy (Tena maranaṃ).
GIỚI TRỘM CẮP CÓ 5 CHI:
1- Vật có chủ gìn giữ (Parapariggahitaṃ).
2- Biết rằng vật có chủ gìn giữ (Para-pariggahitasaññitā).
3- Tính trộm cắp (Theyyacittaṃ).
4- Ráng sức trộm cắp (Upakkamo).
5- Trộm cắp được bởi ráng sức ấy (Tena haranaṃ).
GIỚI TÀ DÂM CÓ 4 CHI:
1- Người nữ không nên tà dâm, nghĩa là gái có người gìn giữ (Agamanīyaṭṭhānaṃ).
2- Tính tà dâm với gái đó (Tasmiṃ sevanācittaṃ).
3- Ráng sức tà dâm (Upakkamo).
4 - Đã tà dâm (Maggena maggappaṭipādanaṃ).
GIỚI NÓI DỐI CÓ 4 CHI:
1- Điều không thật (Atathaṃ vatthu).
2- Tính nói dối (Visaṃvādanacittaṃ).
3- Ráng sức nói dối (Tajjo vāyāmo).
4- Đã làm cho người tin chắc lời nói dối ấy (Parassa tadatthavijānanaṃ).
GIỚI ẨM TỬU CÓ 4 CHI:
1- Rượu (Majjanīyavatthu).
2- Tính uống (Pātukamyatācittaṃ).
3- Ráng sức uống rượu ấy (Tajjo vāyāmo).
4- Đã uống rượu ấy khỏi cổ (Tassa pānaṃ).
GIỚI HÀNH DÂM CÓ 4 CHI:
1- Trong 30 khiếu [1] (Bhedanavatthu).
2- Tính hành dâm (Sevanācittaṃ).
3- Ráng sức hành dâm (Tajjo vāyāmo).
4- Đã hành dâm (Maggena maggappaṭipādanaṃ).
GIỚI ĂN SÁI GIỜ CÓ 3 CHI:
1- Sái giờ (là từ chinh xế đến mặt trời mọc) (Vikālo).
2- Vật thực được phép ăn trong giờ (Yāvakālikaṃ). (từ mặt trời mọc đến đứng bóng).
3- Đã ăn khỏi cổ (Ajjhoharaṇaṃ).
GIỚI MÚA HÁT, ĐỜN, KÈN, XEM MÚA HÁT, NGHE ĐỜN KÈN, ĐIỂM TRANG NHAN SẮC, NHỨT LÀ XỨC DẦU THƠM, DỒI PHẤN, ĐEO TRÀNG HOA CÓ 6 CHI:
1- Múa hát, đờn kèn (Naccagītādi).
2- Tính làm (Kattukamyatācittaṃ).
3- Đi nghe hoặc xem và đã nghe hoặc đã xem (Sutadassanatthāya gamanaṃ).
4- Vật để trang điểm nhất là tràng hoa (Mālādi).
5- Cố ý dùng đồ trang điểm nhan sắc (Dhāraṇacchandatā).
6- Đã dùng đồ trang điểm mà trang sức (Tassa dhāraṇaṃ).
GIỚI NẰM NGỒI CHỖ QUÁ CAO VÀ XINH ĐẸP CÓ 3 CHI:
1- Nơi nằm ngồi quá cao và xinh đẹp (Uccāsayanamahāsayanaṃ).
2- Tính nằm hoặc ngồi (Paribhogacittaṃ).
3- Đã nằm hoặc đã ngồi (Paribhogakaraṇaṃ).

Khi thiện tín đã phạm đều đủ chi trong mỗi giới gọi là đứt giới, bằng phạm chưa đủ chi, chỉ gọi là giới bất tịnh.

Kết luận : Bát quan trai giới là giới hạnh thật khó do vây trước tiên phải thọ ngũ giới cho thật vững chắc rồi sau đó mới đến Bát Quan Trai Giới . Người hằng giữ giới thật trong sạch thì Chư THiên cùng nhân loại đều tôn trọng và cũng là trong 10 hạng người đáng để Bậc Trời Đế Thích đãnh lễ .
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên