D

Bố Thí và Từ Bi Hỉ Xả

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1/10/06
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i
daodietkho có 1 câu chuyện như thế này nghĩ mãi mà vẫn không ra câu chuyện đó như sau.

"có 2 anh bạn khi ra đến ngoài đường thì gặp 1 người ăn xin, anh A thì Tu theo đạo phật có quan niệm rằng thấy người nghèo khổ thì nên giúp đỡ người ta dù ít dù nhiều cốt là ở tấm lòng, bố thí hoan hỉ không nghĩ ngợi, nếu mà anh A Bố thí cho người ăn xin đó thì người ăn xin đó sẽ mắc nợ anh A mà 2 bên cứ phải vay vay trả trả nợ nần lẫn nhau,

còn anh B lại cho rằng nếu anh A mà làm như thế thì người ăn xin đó sẽ ỷ lại không chịu làm gì cả mà chỉ đi ăn xin thôi. nếu theo ý kiến anh B thì sẽ không bao giờ Bố thí cho ai hết mà cách này cũng hay ko gậy Nợ nần lẫn nhau trong các kiếp sau theo các bạn thì làm sao để giải quyết câu hỏi trên ? :D :D :D cho hợp cả Đời lẫn Đạo
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

dct87

Registered
Phật tử
Tham gia
11/8/06
Bài viết
189
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
Di�m Ph� ??
Có 2 anh bạn khi ra đến ngoài đường thì gặp 1 người ăn xin, anh A thì Tu theo đạo phật có quan niệm rằng thấy người nghèo khổ thì nên giúp đỡ người ta dù ít dù nhiều cốt là ở tấm lòng, bố thí hoan hỉ không nghĩ ngợi, nếu mà anh A Bố thí cho người ăn xin đó thì người ăn xin đó sẽ mắc nợ anh A mà 2 bên cứ phải vay vay trả trả nợ nần lẫn nhau,

Tại vì anh A này không học phật, nếu học phật thì khi anh bố thí anh sẽ niệm rằng "nguyện đem công đức này, trang nghiêm cõi tịnh độ, hay hướng về quả bồ đề, hay hướng về tất cả chúng sanh...." Nếu đã hướng cái quả ấy thì trong đầu anh A đâu còn nghĩ ai thiếu nợ mình. Nếu lỡ hậu kiếp có gặp nhau, anh A làm thầy tu thì sẽ được hưởng sự cúng dường chu đáo.


còn anh B lại cho rằng nếu anh A mà làm như thế thì người ăn xin đó sẽ ỷ lại không chịu làm gì cả mà chỉ đi ăn xin thôi. nếu theo ý kiến anh B thì sẽ không bao giờ Bố thí cho ai hết mà cách này cũng hay ko gậy Nợ nần lẫn nhau trong các kiếp sau theo các bạn thì làm sao để giải quyết câu hỏi trên ? cho hợp cả Đời lẫn Đạo

Vì cả hai không học phật nên không biết hành các pháp bố thí, nên mới có suy nghĩ mẫu thuẫn, nếu học phật thì sẽ biết làm gì, nên làm gì và không nên làm gì.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên