5

co Dung chua LAM TE Q.1 TP.HCM

  • Thread starter 5thanhcuchi
  • Ngày bắt đầu
5

5thanhcuchi

Guest

cô Dung chùa Lâm Tế Q.1 .TP.HCMchân không tất tả

hai mắt sáng soi

chấp tay kính lễ

Bồ Tát các ngàinước sôi pha trà

trà sen cúng Phật

trà thiền mời cụ

khách mười phương xabông hoa xinh đẹp

thơm ngát hoa tươi

cúng Phật hoa cười

Thiền mười phương PhậtQuả ngon ngọt lạ

khắp cả mười phương

dâng cúng Phật đà

công tu quả mãnnhang trầm ngào ngạt

giới sạch Bồ Tát

tịnh thân khẩu ý

giới định huệ hươngmột ngọn đèn sáng

truyền đăng Phật , Tổ

Lâm Tế chánh tông

tinh tấn tu hành

theo Thầy theo TổCơm thơm trắng ngon

cúng Ngọ dâng Phật

Thọ Bát cơm Phật

tiến tu đạo hạnhnếp cái hoa vàng

oãn nếp trắng ngon

xôi vàng dâng Phật

nắm xôi Bờm cườiChè thơm hoa cau

chè kho chè lam

hay lam hay làm

công quả phát tâmmắt mờ còn học

kinh Phật tụng trì

chuông đánh mõ gỏ

Thơ Thiền gần xakính Phật trọng Tăng

Bồ Tát các ngài

Phát tâm cúng dường

xây chùa đúc tượngQuan Âm niệm Phật

A Di Đà Phật

tay lần tràng hạt

Vãng sanh Cực LạcBồ tát giới Duyên Thắng
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên