Công Đức Tổ Sư

Z

zhang

Guest
VUN TRÔNG MỘT CỘI BỒ ĐỀ
ĐỂ CHO TRĂM HỌ QUAY VỀ NƯƠNG THÂN
MÀ NGƯỜI HÓA KIẾP CỐ NHÂN
TÌM ĐÂU CHO THẤY BƯỚC CHÂN PHI PHÀM
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên