CUNG DUONG TAM-BAO

B

bangtam

Guest
CUNG DUONG TAM-BAO

Con lay tam - khong vuon phien nao ay

Dang cung duong coi phat muoi phuong

Va dung , hay sai - giua chon vo thuong

xin chuyen hoa - cung duong vo luong phap

Tam doi dai - biet phan xin giai thoat ,

Ca thay nghe van thuo lam me

Phat tanh bat sanh- con nguyen quay ve

Nuong tua khap muoi phuong Tang - Kinh le .

Kinh

BangTam
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên