K

Do Nhân gì?, Do Duyên gì? Một Hành Giả Niệm Phật: Nhất Niệm Sẽ Vãng Sanh Về Tịnh Độ.

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,444
Điểm tương tác
176
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
À nghĩ mãi mới hiểu bạn này nói gì. Nhưng tại sao tôi lại thấy nó gần gũi quen thuộc thế nhỉ. Giống thư được trở lại tuổi thơ ấy. Nhưng nó cũng mới thật, vì tuổi thơ tôi chưa bao giờ để ý tới, vô tâm vô tình. Đúng là một đứa trẻ hư mà!
-Một Trẻ Thơ : VÔ TÂM VÔ TÌNH !.... Nhưng KHÔNG BIẾT RÕ THẤY RÕ ...Mọi Sự--->Đó Là VÔ TÂM,VÔ TÌNH Của VÔ MINH HÀNH.
-Một Hành Giả HỌC PHẬT Tỉnh Giác=KHÔNG VÔ TÂM VÔ TÌNH ! Mọi Sự PHẢI TẬP TRUNG CẢM NHẬN =BIẾT RÕ -THẤY RÕ...Nhưng KHÔNG NHẬN SÉT PHÂN BIỆT & BÌNH LUẬN Hay THAM GIA TẠO TÁC --->VẪN TẬP CHUNG CẢM NHẬN Với TINH THẦN TÔN TRỌNG SỰ VIỆC ĐANG DIỄN RA ; ĐÚNG NHƯ CHÂN THẬT NÓ ĐANG LÀ ...>>> CÔNG PHU LÂU RẦY : MỚI THẤY ĐƯỢC QUY LUẬT VẬN HÀNH ->TIẾN TRIỂN CHÂN THỰC CỦA CÁC PHÁP (TRÍ TUỆ GIẢI THOÁT=SỰ THẤY BIẾT CHÂN THẬT KHÔNG MÊ LẦM ) Mà ỨNG SỬ Để THOÁT KHỎI MỌI RẮC RỐI HIỆN TẠI Và RẮC RỐI PHÁT SANH Do NHẬN THỨC MÊ LẦM.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
À nghĩ mãi mới hiểu bạn này nói gì. Nhưng tại sao tôi lại thấy nó gần gũi quen thuộc thế nhỉ. Giống thư được trở lại tuổi thơ ấy. Nhưng nó cũng mới thật, vì tuổi thơ tôi chưa bao giờ để ý tới, vô tâm vô tình. Đúng là một đứa trẻ hư mà!

ha ha ha [smile]

A ha hahahahaha ... còn chống chế ... DỄ THƯƠNG ghê [smile]


(1) TÂM PHÁP .... luôn là mới mẻ [smile] .. là thực tại sinh động

đó là tại vì bạn chưa hiểu nghĩa chữ TÂM PHÁP --> NGÃ PHÁP [smile] ... bởi vì từng NGÃ .. từng PHÁP ...

- sự hình thành của chúng .... tích tụ của ngũ uẩn ..

- hoạt động biến chuyển của chúng với duyên khởi ... và tâm thức [smile]

- khi nào người ta cố chấp... khi nào khổ quá người ta buông bỏ ...

---> đó là những THỰC TẠI SINH ĐỘNG [smile] ... mà đã là thực tại sinh động thì từng pháp luôn luôn mới mẻ ... tuy chúng có quy luật vận hành của chúng

- là mỗi pháp đều VÔ NGÃ --> vạn pháp VÔ NGÃ [smile]

nhưng cái nắm .. cái mở .. cái cột .. cái thả .. tùy duyên [smile] biến hiện ... mà thay đổi biến hóa theo [smile]

[ TÂM "NGŨ UẨN" PHÁP | TÂM "NGŨ UẨN" PHÁP | TÂM "NGŨ UẨN" PHÁP |

cho nên .. đối với người học pháp .. đắc pháp .. từng pháp luôn là từng chương mới mẻ .. sinh động .. thực tại .. hiện hữu ... từng nét từng lối từng ly dều là MỚI MẺ, SINH ĐỘNG ... NHƯ LÀ SÁNG TẠO ... y như là GẶP THƯỢNG ĐẾ vậy [smile]

cho nên .. thầy VIÊN MINH của Tổ Đình Bửu Long ... khi ông đắc pháp cũng nói ... "Thầy cảm ơn THƯỢNG ĐẾ (Pháp) đã ban cho thầy giọt đắng cay này" [smile]

đó là ổng nói tới PHÁP ... như là PHẬT PHÁP ... và chỗ đắng cay đó .. là TẬP KHÍ trong từng "TÂM" PHÁP [smile]


ông Phật cũng chẳng nói gì khác hơn khi miêu tả VÔ MINH ... ổng nói VÔ MINH .. hay VÔ THỦY VÔ MINH [smile] .. khó biết nó từng đâu ra ..

nhưng khi nó thành khuôn khổ .. thành sinh mệnh .. thành ngã (tự tại, làm chủ mọi quyết định)

--> thì ổng nhìn ra ngay TẬP KHÍ của mỗi sinh mệnh đó .. khuôn khổ đó bao gồm 10 đặc tính chung: THẬP KIẾT SỬ ...

- Thân Kiến .. Hoài Nghi .. Giới Cấm Thủ .... ...... phải thế hông ? [smile]

khi người ta nói QUEN .. là nói QUEN những "đặc tính đặc thù chung như vậy" .... nhưng phải học thấy những đặc tính này rùi mới quen ... mà áp dụng của nó ... luôn có biến đổi thích hợp tùy duyên sinh động ...

-> còn khi bạn nói QUEN .. thì chỉ là LỜI NÓI --> ĐIÊU NGÔN, MỊ CHÚNG [smile] .. A ha hahahahah


cho nên .. mí cái đó là MIÊU TẢ --> DUY THỬC "SỞ" hiện .. bởi vì .. Tâm Thức ở trong mỗi con người .. là các tâm sở biến hiện [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,444
Điểm tương tác
176
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
-Một Hành Giả HỌC PHẬT Tỉnh Giác=KHÔNG VÔ TÂM VÔ TÌNH ! Mọi Sự PHẢI TẬP TRUNG CẢM NHẬN =BIẾT RÕ -THẤY RÕ...Nhưng KHÔNG NHẬN SÉT PHÂN BIỆT & BÌNH LUẬN Hay THAM GIA TẠO TÁC
Để Rõ Nghĩa Hơn,Mình Xin Trích Một Đoạn Kinh LĂNG GIÀ Nói Về Cảnh Giới Cảm Nhận Của Chư Như Lai ,Để Cùng Tham Cứu Và Thảo Luận .
..."Cũng thế, Như Lai độ tất cả khổ não chúng sanh,do Tam muội bản nguyện tâm đại bi, chẳng xả pháp giới, dù chúng sanh chưa chứng Niết Bàn bức bách Như Lai đến mức nào củng chẳng nổi sân hận ."...
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,667
Điểm tương tác
720
Điểm
113
"Tuyệt học, vô vi, nhàn đạo nhân
Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân
Vô minh thật tánh tức Phật tánh..."

Hí hí,, nhất niệm "A Di Đà Phật " thì chắc chắn về Tịnh Độ,, dù xả bỏ báo thân hay chưa... Vì sao?

Vì khi nhất niệm tức là nhất sở nệm,, tức là không có sở niệm khác để so sánh khái niệm. Nên lìa thức phân biệt. Mà lìa thức thì tự tánh hiện tiền, khế lý "Tuyệt học vô vi... Vô minh tức là Phật tánh". Vậy là tự tánh dụng... Muôn nơi cùng khắp!

Mà tự tánh tức là Tịnh Độ...

Kết luận: Niệm Phật nhất niệm... Chắc chắn vãng sanh Tịnh Độ!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT...
Hơi cao quá rồi, nhọc nhằn, người thời nay rất hiếm người làm được như bạn nói.
Nhất niệm trong pháp niệm Phật vãng sanh Cực Lạc là nói đến cái Tín Tâm và Nguyện Tâm bất thối chuyển của hành giả vào 48 đại nguyện và con đường Phật Đạo. Do đó, một phàm phu hoàn toàn có thể niệm Phật đến nhất niệm, và họ vẫn còn trong địa phận của phàm phu dù rất nhỏ, chỉ khi vãng sanh thì địa vị phàm phu mới được đoạn trừ.

Còn bạn nói nhất niệm mà lìa luôn thức phân biệt thì đó là thánh nhân rồi, họ hoàn toàn đủ năng lực nhập Niết Bàn cắt đứt ảnh hưởng của pháp hữu vi, sanh tử tự tại chẳng bị trói buộc.
 
Last edited:

giacnhanckn

Registered
Phật tử
Tham gia
23/1/23
Bài viết
76
Điểm tương tác
5
Điểm
8
Hơi cao quá rồi, nhọc nhằn, người thời nay rất hiếm người làm được như bạn nói.
Nhất niệm trong pháp niệm Phật vãng sanh Cực Lạc là nói đến cái Tín Tâm và Nguyện Tâm bất thối chuyển của hành giả vào 48 đại nguyện và con đường Phật Đạo. Do đó, một phàm phu hoàn toàn có thể niệm Phật đến nhất niệm, và họ vẫn còn trong địa phận của phàm phu dù rất nhỏ, chỉ khi vãng sanh thì địa vị phàm phu mới được đoạn trừ.

Còn bạn nói nhất niệm mà lìa luôn thức phân biệt thì đó là thánh nhân rồi, họ hoàn toàn đủ năng lực nhập Niết Bàn cắt đứt ảnh hưởng của pháp hữu vi, sanh tử tự tại chẳng bị trói buộc.
Hình như ý bác đó là dùng pháp môn Quán âm hay sao đó
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

chỉ khi vãng sanh --> thì địa vị phàm phu mới được đoạn trừ. - Vừa - - Nghĩ

A ha hahahahahah ... không địa vị phàm phu .. thì là địa vị gì ? [smile]

ờ mà đúng hông ? [xmile] [xmile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,667
Điểm tương tác
720
Điểm
113
ha ha ha [smile]

chỉ khi vãng sanh --> thì địa vị phàm phu mới được đoạn trừ. - Vừa - - Nghĩ

A ha hahahahahah ... không địa vị phàm phu .. thì là địa vị gì ? [smile]

ờ mà đúng hông ? [xmile] [xmile]
Cái này nói về hành giả niệm Phật vãng sanh Cực Lạc thế giới nhé. Không phải nói chung chung mà bốc phót. Bạn nên nghiên cứu kinh điển đi, giáo nghĩa Tịnh Độ Cực Lạc này bạn chưa hiểu rõ.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,667
Điểm tương tác
720
Điểm
113
Hình như ý bác đó là dùng pháp môn Quán âm hay sao đó
kakaka, ngay chỗ "hình như" là chỗ bạn cần hiểu rõ, quán xét bản thân.
Pháp môn tôi đang hành trì là niệm trì danh hiệu Phật A Di Đà cầu vãng sanh Cực Lạc.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,667
Điểm tương tác
720
Điểm
113
Mọi người hãy đọc đoạn Kinh Niệm Phật Ba La Mật sau đây, Phật giải thích rõ tại sao người tu niệm trì danh hiệu Phật A Di Đà phải phát nguyện vãng sanh Cực Lạc thế giới mới thành tựu.


Bạch đức Thế-Tôn, con thường tin và nghĩ rằng Niệm Phật tức là thành Phật ngay trong đời nầy. Thế thì tại sao hôm nay đức Thế-Tôn lại ân cần khuyên bảo chúng con phải phát nguyện vãng sanh Cực-Lạc quốc độ ở Tây phương ?"

Khi ấy, đức Thích-Ca mỉm cười, giơ cao cánh tay hữu, lấy bàn tay xoa trên đỉnh đầu của Trưởng-giả Diệu-Nguyệt, mà nói lời nầy:

- "Hay thay ! Hay thay ! Diệu-Nguyệt cư sĩ, đây là pháp khó tin, khó hiểu bậc nhất mà Như-Lai chưa từng nói. Đây là pháp tối thượng Nhứt thừa, chứa đựng vô lượng vô biên ý nghĩa vi diệu mà Như-Lai đợi đến đúng lúc, đúng thời mới ban cho, tự như hoa Ưu-đàm-bát-la mấy muôn ngàn năm mới nở một lần. Đây là Tạng Pháp bí mật của chư Phật ba đời, ví như viên bảo châu trên búi tóc Luân-vương không thể khinh xuất giao cho người khác. Mà Như-Lai chỉ truyền giao cho bất cứ chúng sanh nào quyết chí hoàn thành địa vị Thiên Nhân Sư, tiếp nối hạt giống Bồ-đề.

Nầy Diệu-Nguyệt cư sĩ, nay ta dùng cặp mắt toàn giác để quan sát Tâm hiện tiền của chúng sanh, thì thấy rõ bản chất của cái Tâm ấy gọi là Tâm-thể, Tâm thể ấy vốn không có hình dáng, tướng mạo, không có sắc chất, không dài, không ngắn, không quá khứ, không hiện tại, không vị lai, không dữ, không lành, không sanh, không diệt, cũng chẳng phi sanh diệt. Tâm-thể ấy luôn luôn xa rời tất cả luận giải của thế gian. Do vì Tâm-thể nhơ bẩn mà chúng sanh mãi luân chuyển trong ba cõi, sáu đường, đời đời chịu khổ. Do vì Tâm-thể ấy trở nên thanh tịnh, mà chúng sanh được thành tựu giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, đắc quả A-la-hán ... nhẫn đến địa vị Phật Đà.

Bởi duyên với các pháp ác, mà Tâm-thể ấy tạo ra cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, A-tu-la nhẫn đến chìm trôi triền miên bất tận nơi những cõi khổ khắp mười phương. Bởi duyên với các pháp lành mà Tâm-thể ấy tạo ra cảnh giới Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền v.v...

Lại nữa, do vọng niệm tương tục nối nhau không dứt, mà biến hiện đủ loại hình tướng, sắc thân, thọ mạng, ẩm thực, quyến thuộc, phiền não để hưởng dụng trong các cảnh giới kia. Hoặc cam chịu những quả báo khổ lạc do những nhân tố sai biệt. Đời đời như thế mãi, chưa lúc nào tạm ngừng nghỉ.

Nầy Diệu-Nguyệt cư sĩ, nên biết rằng danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật chính là Pháp-thân Viên-mãn Chu-biến Nhất-thiết-xứ, là Phật-tánh thậm thâm có đầy đủ mọi năng lực vô úy bất khả tư nghị, có đầy đủ diệu dụng vô ngại bất tư nghị. Là cứu cánh siêu việt tối thượng, có đầy đủ năng lực bất khả thuyết, bất khả xưng tán, để chuyển hóa vô minh thành ra giác ngộ, sinh tử thành Niết-bàn. Là phương tiện vi diệu bật nhất, thường cải biến hết thảy Sở-y và Sở-hành của mọi chúng sanh, đưa tất cả tướng trạng hữu lậu, trói buộc, trở về với Bản-tánh Vô-lậu, Giải-thoát.

Cho nên, nếu chúng sanh nào đem Tâm-thể của mình mà duyên với danh hiệu Nam-Mô A-Di-Đà Phật, thì Tâm-thể của người ấy dần dần trở nên vô cấu nhiễm, dần dần phát sanh vô lượng vô biên đức tướng Như-Lai. Do vậy, tự nhiên thấy mình ở trong thế giới Cực-Lạc trang nghiêm, thù thắng. Cùng một lúc, cái niệm tưởng Nam-mô A-Di-Đà Phật sẽ phát khởi thân lượng, oai nghi, tướng hảo và quang minh của đức A-Di-Đà cùng chư vị Thánh-chúng.

Nầy Diệu-Nguyệt cư sĩ, người ở nơi ý nghĩa ấy phải nên hiểu rõ như thế !

Pháp môn Niệm Phật chính là là chuyển biến cái Tâm-thể của chúng sanh, bằng cách không để cho Tâm-thể ấy duyên với vọng niệm, với lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, với huyễn cảnh, với trí lực, với kiến chấp, với mong cầu, với thức phân biệt v.v... Mà chỉ đem Tâm-thể ấy duyên mãi với danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật. Không bao lâu, người niệm Phật tự nhiên đi vào chỗ vắng lặng, sáng suốt, an lạc cảm ứng với nguyện lực của đức A-Di-Đà, thấy mình sanh vào cõi nước Cực-Lạc, thân mình ngồi trên tòa sen báu, nghe Phật và Bồ-Tát nói pháp, hoặc thấy Phật lấy tay xoa đảnh ...

Lại nữa Diệu-Nguyệt, nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho Tâm-thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết, tự nhiên chứng nhập Sơ-phần Pháp-thân, âm thầm ứng hợp với BI TRÍ TRANG NGHIÊM của Phật - nhưng chưa thể đắc Tam-minh, Lục-thông, vô lượng Đà-ra-ni, vô lượng Tam-muội, nhẫn đến chưa thể đắc Nhất-thiết Chủng-trí, chẳng thể đồng đẳng với chư Phật được mà chỉ thành tựu bước đầu tiên trên lộ trình Như-Thật-Đạo.

Thí dụ như làm gạch để xây nhà vậy. Tuy đã nhào trộn đất sét, bỏ vô khuôn và đã đúc ra hình dạng của viên gạch. Nhưng muốn viên gạch được bền lâu, chắc chắn, không hư rã, chịu được nắng chói mưa sa, thì cần phải đưa vào lò lửa nung đốt một hạn kỳ. Người niệm Phật cũng lại như thế. Tuy công phu niệm Phật trong hiện kiếp đã đặt nền tảng vững vàng cho sự nghiệp giải thoát, nhưng sau đó phải vãng sanh Tịnh-độ, lãnh thọ sự giáo hóa của Phật và Thánh-chúng cho tới khi thành tựu Vô-sanh Pháp-nhẫn. Sau đó, mới đủ năng lực hiện thân khắp mười phương hành Bồ-Tát đạo, ra vào sanh tử mà không trói buộc, trở lại chốn ác trược mà chẳng nhiễm ô, cứu độ chúng sanh không có hạn lượng.

Thí dụ như việc khắc họa hình tượng. Tuy đã dùng gỗ tốt đẽo gọt lâu ngày và tạo nên hình dáng con người. Nhưng phải bỏ ra một thời gian lâu xa để chạm trổ thêm mắt, tại, miệng, nét mặt, nếp nhăn, dáng vẻ, bộ tịch, thần sắc ... Người niệm Phật cũng lại như thế. Tuy đã phát khởi tín tâm dũng mãnh, và công phu không gián đoạn, bê trễ, nhưng nếu tái sanh cõi Ta-bà thì vẫn bị luân chuyển vì Định Tuệ còn non kém, quả đức chưa hoàn mãn. Cần phải vãng sanh Cực-Lạc thế giới, cận kề Phật và Thánh-chúng, thành tựu vô lượng Ba-la-mật thâm nhập Tam-muội Tổng-trì-môn, phát hoằng thệ nguyện đi khắp mười phương giáo hóa vô số chúng sanh. Không lâu, lấy cỏ rãi nơi Bồ-đề đạo-tràng, hàng phục ma quân, thành Đẳng-chánh-giác, Chuyển-pháp-luân Vô-thượng.

Diệu-Nguyệt cư sĩ, nên biết rằng được vãng sanh Cực-Lạc thì không bao giờ trở lại địa vị phàm phu với thân xác ngũ uẩn nữa. Do đó, mới gọi là Bất-thối-chuyển. Từ đó về sau, dần dần thành tựu mười thứ Trí-lực, mười tám pháp Bất-cộng, năm nhãn, sáu thông, vô lượng Đà-ra-ni, vô số Tam-muội, thần thông du hí, biện tài vô ngại ... đầy đủ bao nhiêu công đức vô lậu của Đại Bồ-Tát, cho đến khi đắc quả Phật. Bởi vậy mà Ta, Thích-Ca Mâu-Ni Thế-Tôn hôm nay trân trọng xác quyết rằng : VÃNG SANH ĐỔNG Ý NGHĨA VỚI THÀNH PHẬT, VÌ VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT.
 
Last edited:

giacnhanckn

Registered
Phật tử
Tham gia
23/1/23
Bài viết
76
Điểm tương tác
5
Điểm
8
Mọi người hãy đọc đoạn Kinh Niệm Phật Ba La Mật sau đây, Phật giải thích rõ tại sao người tu niệm trì danh hiệu Phật A Di Đà phải phát nguyện vãng sanh Cực Lạc thế giới mới thành tựu.


Bạch đức Thế-Tôn, con thường tin và nghĩ rằng Niệm Phật tức là thành Phật ngay trong đời nầy. Thế thì tại sao hôm nay đức Thế-Tôn lại ân cần khuyên bảo chúng con phải phát nguyện vãng sanh Cực-Lạc quốc độ ở Tây phương ?"

Khi ấy, đức Thích-Ca mỉm cười, giơ cao cánh tay hữu, lấy bàn tay xoa trên đỉnh đầu của Trưởng-giả Diệu-Nguyệt, mà nói lời nầy:

- "Hay thay ! Hay thay ! Diệu-Nguyệt cư sĩ, đây là pháp khó tin, khó hiểu bậc nhất mà Như-Lai chưa từng nói. Đây là pháp tối thượng Nhứt thừa, chứa đựng vô lượng vô biên ý nghĩa vi diệu mà Như-Lai đợi đến đúng lúc, đúng thời mới ban cho, tự như hoa Ưu-đàm-bát-la mấy muôn ngàn năm mới nở một lần. Đây là Tạng Pháp bí mật của chư Phật ba đời, ví như viên bảo châu trên búi tóc Luân-vương không thể khinh xuất giao cho người khác. Mà Như-Lai chỉ truyền giao cho bất cứ chúng sanh nào quyết chí hoàn thành địa vị Thiên Nhân Sư, tiếp nối hạt giống Bồ-đề.

Nầy Diệu-Nguyệt cư sĩ, nay ta dùng cặp mắt toàn giác để quan sát Tâm hiện tiền của chúng sanh, thì thấy rõ bản chất của cái Tâm ấy gọi là Tâm-thể, Tâm thể ấy vốn không có hình dáng, tướng mạo, không có sắc chất, không dài, không ngắn, không quá khứ, không hiện tại, không vị lai, không dữ, không lành, không sanh, không diệt, cũng chẳng phi sanh diệt. Tâm-thể ấy luôn luôn xa rời tất cả luận giải của thế gian. Do vì Tâm-thể nhơ bẩn mà chúng sanh mãi luân chuyển trong ba cõi, sáu đường, đời đời chịu khổ. Do vì Tâm-thể ấy trở nên thanh tịnh, mà chúng sanh được thành tựu giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, đắc quả A-la-hán ... nhẫn đến địa vị Phật Đà.

Bởi duyên với các pháp ác, mà Tâm-thể ấy tạo ra cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, A-tu-la nhẫn đến chìm trôi triền miên bất tận nơi những cõi khổ khắp mười phương. Bởi duyên với các pháp lành mà Tâm-thể ấy tạo ra cảnh giới Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền v.v...

Lại nữa, do vọng niệm tương tục nối nhau không dứt, mà biến hiện đủ loại hình tướng, sắc thân, thọ mạng, ẩm thực, quyến thuộc, phiền não để hưởng dụng trong các cảnh giới kia. Hoặc cam chịu những quả báo khổ lạc do những nhân tố sai biệt. Đời đời như thế mãi, chưa lúc nào tạm ngừng nghỉ.

Nầy Diệu-Nguyệt cư sĩ, nên biết rằng danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật chính là Pháp-thân Viên-mãn Chu-biến Nhất-thiết-xứ, là Phật-tánh thậm thâm có đầy đủ mọi năng lực vô úy bất khả tư nghị, có đầy đủ diệu dụng vô ngại bất tư nghị. Là cứu cánh siêu việt tối thượng, có đầy đủ năng lực bất khả thuyết, bất khả xưng tán, để chuyển hóa vô minh thành ra giác ngộ, sinh tử thành Niết-bàn. Là phương tiện vi diệu bật nhất, thường cải biến hết thảy Sở-y và Sở-hành của mọi chúng sanh, đưa tất cả tướng trạng hữu lậu, trói buộc, trở về với Bản-tánh Vô-lậu, Giải-thoát.

Cho nên, nếu chúng sanh nào đem Tâm-thể của mình mà duyên với danh hiệu Nam-Mô A-Di-Đà Phật, thì Tâm-thể của người ấy dần dần trở nên vô cấu nhiễm, dần dần phát sanh vô lượng vô biên đức tướng Như-Lai. Do vậy, tự nhiên thấy mình ở trong thế giới Cực-Lạc trang nghiêm, thù thắng. Cùng một lúc, cái niệm tưởng Nam-mô A-Di-Đà Phật sẽ phát khởi thân lượng, oai nghi, tướng hảo và quang minh của đức A-Di-Đà cùng chư vị Thánh-chúng.

Nầy Diệu-Nguyệt cư sĩ, người ở nơi ý nghĩa ấy phải nên hiểu rõ như thế !

Pháp môn Niệm Phật chính là là chuyển biến cái Tâm-thể của chúng sanh, bằng cách không để cho Tâm-thể ấy duyên với vọng niệm, với lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, với huyễn cảnh, với trí lực, với kiến chấp, với mong cầu, với thức phân biệt v.v... Mà chỉ đem Tâm-thể ấy duyên mãi với danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật. Không bao lâu, người niệm Phật tự nhiên đi vào chỗ vắng lặng, sáng suốt, an lạc cảm ứng với nguyện lực của đức A-Di-Đà, thấy mình sanh vào cõi nước Cực-Lạc, thân mình ngồi trên tòa sen báu, nghe Phật và Bồ-Tát nói pháp, hoặc thấy Phật lấy tay xoa đảnh ...

Lại nữa Diệu-Nguyệt, nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho Tâm-thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết, tự nhiên chứng nhập Sơ-phần Pháp-thân, âm thầm ứng hợp với BI TRÍ TRANG NGHIÊM của Phật - nhưng chưa thể đắc Tam-minh, Lục-thông, vô lượng Đà-ra-ni, vô lượng Tam-muội, nhẫn đến chưa thể đắc Nhất-thiết Chủng-trí, chẳng thể đồng đẳng với chư Phật được mà chỉ thành tựu bước đầu tiên trên lộ trình Như-Thật-Đạo.

Thí dụ như làm gạch để xây nhà vậy. Tuy đã nhào trộn đất sét, bỏ vô khuôn và đã đúc ra hình dạng của viên gạch. Nhưng muốn viên gạch được bền lâu, chắc chắn, không hư rã, chịu được nắng chói mưa sa, thì cần phải đưa vào lò lửa nung đốt một hạn kỳ. Người niệm Phật cũng lại như thế. Tuy công phu niệm Phật trong hiện kiếp đã đặt nền tảng vững vàng cho sự nghiệp giải thoát, nhưng sau đó phải vãng sanh Tịnh-độ, lãnh thọ sự giáo hóa của Phật và Thánh-chúng cho tới khi thành tựu Vô-sanh Pháp-nhẫn. Sau đó, mới đủ năng lực hiện thân khắp mười phương hành Bồ-Tát đạo, ra vào sanh tử mà không trói buộc, trở lại chốn ác trược mà chẳng nhiễm ô, cứu độ chúng sanh không có hạn lượng.

Thí dụ như việc khắc họa hình tượng. Tuy đã dùng gỗ tốt đẽo gọt lâu ngày và tạo nên hình dáng con người. Nhưng phải bỏ ra một thời gian lâu xa để chạm trổ thêm mắt, tại, miệng, nét mặt, nếp nhăn, dáng vẻ, bộ tịch, thần sắc ... Người niệm Phật cũng lại như thế. Tuy đã phát khởi tín tâm dũng mãnh, và công phu không gián đoạn, bê trễ, nhưng nếu tái sanh cõi Ta-bà thì vẫn bị luân chuyển vì Định Tuệ còn non kém, quả đức chưa hoàn mãn. Cần phải vãng sanh Cực-Lạc thế giới, cận kề Phật và Thánh-chúng, thành tựu vô lượng Ba-la-mật thâm nhập Tam-muội Tổng-trì-môn, phát hoằng thệ nguyện đi khắp mười phương giáo hóa vô số chúng sanh. Không lâu, lấy cỏ rãi nơi Bồ-đề đạo-tràng, hàng phục ma quân, thành Đẳng-chánh-giác, Chuyển-pháp-luân Vô-thượng.

Diệu-Nguyệt cư sĩ, nên biết rằng được vãng sanh Cực-Lạc thì không bao giờ trở lại địa vị phàm phu với thân xác ngũ uẩn nữa. Do đó, mới gọi là Bất-thối-chuyển. Từ đó về sau, dần dần thành tựu mười thứ Trí-lực, mười tám pháp Bất-cộng, năm nhãn, sáu thông, vô lượng Đà-ra-ni, vô số Tam-muội, thần thông du hí, biện tài vô ngại ... đầy đủ bao nhiêu công đức vô lậu của Đại Bồ-Tát, cho đến khi đắc quả Phật. Bởi vậy mà Ta, Thích-Ca Mâu-Ni Thế-Tôn hôm nay trân trọng xác quyết rằng : VÃNG SANH ĐỔNG Ý NGHĨA VỚI THÀNH PHẬT, VÌ VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT.
Việc của bác thì bác cứ làm thôi... Hihi không cần hiểu cũng được mà... Phật vẫn tiếp dẫn. Mà về đến Cực lạc cảnh vật nơi đó cũng An bình lắm chỉ sợ bác lại tìm Cực lạc khác nữa thôi
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

chỉ khi vãng sanh --> thì địa vị phàm phu mới được đoạn trừ. - Vừa - - Nghĩ

*** bới XẠO đi VỪA - - NGHĨ [smile]

A ha hahahahahah ... không địa vị phàm phu .. thì là địa vị gì ? [smile]

ờ mà đúng hông ? [xmile] [xmile]
 

giacnhanckn

Registered
Phật tử
Tham gia
23/1/23
Bài viết
76
Điểm tương tác
5
Điểm
8
ha ha ha [smile]

chỉ khi vãng sanh --> thì địa vị phàm phu mới được đoạn trừ. - Vừa - - Nghĩ

*** bới XẠO đi VỪA - - NGHĨ [smile]

A ha hahahahahah ... không địa vị phàm phu .. thì là địa vị gì ? [smile]

ờ mà đúng hông ? [xmile] [xmile]
Ôi tôi lại sai nữa, chấp vào cái thấy của mình mà đi chê bác VNBN. Cảm ơn bác khuclunglinh đã nhắc nhở. Xin lỗi hai bác nhé
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha hahahah ... Ờ ... VỪA - - NGHĨ cũng như người ...

- vừa nhận phàm phu ...

- lại VỪA QUÁ QUEN THUỘC với QUÊ HƯƠNG CỰC LẠC .. THÂN THIẾT như CHA GIÀ ... như NƠI CHÔN RAU CẮT RÚN [smile] ... phải thế hông ? [smile]


--> hai cái này nó "PHIÊU PHIÊU" giống như 1 paradox ... 1 nghịch lý .... làm sao ấy [smile] [xmile] [xmile]| Pháp | Pháp | Pháp | .... hiện tượng vạn pháp

| Tâm "Ngũ Uẩn" Sanh Diệt | Tâm "Ngũ Uẩn" Sanh Diệt | Tâm "Ngũ Uẩn" Sanh Diệt |


đừng sợ ... TÂM SANH DIỆT .. hãy cứ bám sát nó ... sự biến đổi của cái thấy tới vô lượng tâm .. tới nhất tâm

đối với mỗi người học đạo học --> luôn là cái gì đó MỚI MẺ .. SÁNG TẠO .. HÂP DẪN [smile]À ... năm nay là năm QUÝ MÃO .... QUÝ là ÂM ... ... MÃO cũng là ÂM [smile] = ( - ) (- ) = Song Âm

vậy bạn biết tại sao năm trước đó .. NHÂM DẦN = (+ ) (+ ) = Song Dương

tai sao Dịch Học lại có nguyên lý từng CẶP ÂM ... từng CẶP DƯƠNG nối tiếp nhau ... như từng năm đang xảy ra vậy [smile]


vậy trong Phật Đạo .. nó là gì ? [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Last edited:

giacnhanckn

Registered
Phật tử
Tham gia
23/1/23
Bài viết
76
Điểm tương tác
5
Điểm
8
ha ha ha [smile]

A ha hahahah ... Ờ ... VỪA - - NGHĨ cũng như người ...

- vừa nhận phàm phu ...

- lại VỪA QUÁ QUEN THUỘC với QUÊ HƯƠNG CỰC LẠC .. THÂN THIẾT như CHA GIÀ ... như NƠI CHÔN RAU CẮT RÚN [smile] ... phải thế hông ? [smile]


--> hai cái này nó "PHIÊU PHIÊU" giống như 1 paradox ... 1 nghịch lý .... làm sao ấy [smile] [xmile] [xmile]| Pháp | Pháp | Pháp | .... hiện tượng vạn pháp

| Tâm "Ngũ Uẩn" Sanh Diệt | Tâm "Ngũ Uẩn" Sanh Diệt | Tâm "Ngũ Uẩn" Sanh Diệt |


đừng sợ ... TÂM SANH DIỆT .. hãy cứ bám sát nó ... sự biến đổi của cái thấy tới vô lượng tâm .. tới nhất tâm

đối với mỗi người học đạo học --> luôn là cái gì đó MỚI MẺ .. SÁNG TẠO .. HÂP DẪN [smile]À ... năm nay là năm QUÝ MÃO .... QUÝ là ÂM ... ... MÃO cũng là ÂM [smile] = ( - ) (- ) = Song Âm

vậy bạn biết tại sao năm trước đó .. NHÂM DẦN = (+ ) (+ ) = Song Dương

tai sao Dịch Học lại có nguyên lý từng CẶP ÂM ... từng CẶP DƯƠNG nối tiếp nhau ... như từng năm đang xảy ra vậy [smile]


vậy trong Phật Đạo .. nó là gì ? [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
Ôi tôi đâu biết cảnh giới của thánh nhân như thế nào đâu, không dám nói tới. Thôi tôi không dám tranh luận với các bác nữa đâu. Hết tết rồi :p
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahahhaha ... cho ông làm THÁNH thì trước tết sau ông đã CHẾT hỏng biết bao nhiêu lần [smile]

--> thôi đi ... làm PHÀM PHU ông sẽ đỡ khổ hơn .. chứ bi giờ CHẾT là TÉT BÉT {smile]

ờ mà đúng hông ? [xmile]
 

giacnhanckn

Registered
Phật tử
Tham gia
23/1/23
Bài viết
76
Điểm tương tác
5
Điểm
8
ha ha ha [smile]

A hahahahahhaha ... cho ông làm THÁNH thì trước tết sau ông đã CHẾT hỏng biết bao nhiêu lần [smile]

--> thôi đi ... làm PHÀM PHU ông sẽ đỡ khổ hơn .. chứ bi giờ CHẾT là TÉT BÉT {smile]

ờ mà đúng hông ? [xmile]
Em đâu dám hơn các bác đâu.Em mãi thua thôi. Có rác rưởi gì cho em xin hết nhé. Em cảm ơn các bác nhiều hí hí :p
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha hahahahhaah .. bạn ở trong một môi trường .. cái đẹp của bạn ... chính là CÁI ĐẸP của TẤT CẢ mọi người [smile] ...

--> bởi vì nó phải giống như mọi người khác [smile]

thì đó mới là 1 CẢNH ĐẸP ... THẬT là đẹp [smile] ... là NHƯ [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,444
Điểm tương tác
176
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
ha ha ha [smile]

A ha hahahahhaah .. bạn ở trong một môi trường .. cái đẹp của bạn ... chính là CÁI ĐẸP của TẤT CẢ mọi người [smile] ...

--> bởi vì nó phải giống như mọi người khác [smile]

thì đó mới là 1 CẢNH ĐẸP ... THẬT là đẹp [smile] ... là NHƯ [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
- Khì..Khì....
-Như Vậy...Như Vậy ......
....VÀ CŨNG KHÔNG Như Vậy ! ??? ....Vì Đã " HẾT PHƯƠNG TIỆN "...Như Vậy !???
(Rạo Rực Như...Nhưng Bé Không Lớn ! ??? )

@-
thì đó mới là 1 CẢNH ĐẸP...THẬT là đẹp [ smile]...là NHƯ [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
 

giacnhanckn

Registered
Phật tử
Tham gia
23/1/23
Bài viết
76
Điểm tương tác
5
Điểm
8
Các bác có việc gì thì cứ bảo em một câu để em hộ. Ngại quá đi, chỉ biết đi xin xỏ : D
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,444
Điểm tương tác
176
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
| Pháp | Pháp | Pháp | .... hiện tượng vạn pháp

| Tâm "Ngũ Uẩn" Sanh Diệt | Tâm "Ngũ Uẩn" Sanh Diệt | Tâm "Ngũ Uẩn" Sanh Diệt |


đừng sợ ... TÂM SANH DIỆT .. hãy cứ bám sát nó ... sự biến đổi của cái thấy tới vô lượng tâm .. tới nhất tâm

đối với mỗi người học đạo học --> luôn là cái gì đó MỚI MẺ .. SÁNG TẠO .. HÂP DẪN [smile]À ... năm nay là năm QUÝ MÃO .... QUÝ là ÂM ... ... MÃO cũng là ÂM [smile] = ( - ) (- ) = Song Âm

vậy bạn biết tại sao năm trước đó .. NHÂM DẦN = (+ ) (+ ) = Song Dương

tai sao Dịch Học lại có nguyên lý từng CẶP ÂM ... từng CẶP DƯƠNG nối tiếp nhau ... như từng năm đang xảy ra vậy [smile]


vậy trong Phật Đạo .. nó là gì ? [smile]
-Khà Khà.
-Cái Này : Trong PHẬT PHÁP Gọi Là VÔ MINH HÀNH (TƠ TRỜI )(-> Tuy Gọi Là VÔ MINH (VÔ TRI VÔ GIÁC ) Nhửng Rất " THIỆN SẢO"-> TINH TẾ
-Nếu =TƯỞNG NHỚ " NƯƠNG THEO "...Gọi Là : LỐI MÒN TƯƠNG TỤC (NGHIỆP LỰC )--->Tùy Theo NHẬN THỨC & ÁP DỤNG TẠO TÁC=VẤN ĐỀ NÀY-> NÔNG -SÂU== DẪN ĐẾN THÂN CĂN CHUYỂN ĐỔI==CÓ CÁC TỐ CHẤT TƯƠNG ƯNG ( TƠ LÒNG )==TƯƠNG TÁC ...Và ĐỒNG HÀNH.==TRONG VÔ ĐỊNH !
#- Khi TƠ TRỜI Và TƠ LÒNG(Của CHÚNG HỮU TÌNH )== TƯƠNG TÁC==SẼ "DỆT" NÊN MỌI HIỆN TƯỢNG TRONG VŨ TRỤ Và...CÙNG NHAU CHUYỂN ĐỔI Trong " THIỆN SẢO "...Để ĐỒNG HÀNH
@-PHẬT PHÁP Là GIẢI THOÁT (THOÁT KHỎI BỊ CHI PHỐI & ĐIỀU HÀNH )==Để CÓ TỰ CHỦ
-Muốn ĐƯỢC GIẢI THOÁT...Phải CÓ TRI KIẾN GIẢI THOÁT ! ???
....ĐOẠN DIỆT ->TẠO TÁC ->ĐIỀU HÀNH CÁC PHÁP-> ! ???---LÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC ! ???
....VẬY---> chỉ Còn Cách ==NGỪNG " DỆT" Và CHUYỂN ĐỔI & HÓA GIẢI =="TƠ LÒNG "Của CHÍNH TỰ THỂ
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên