Gương vốn có...

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,559
Điểm tương tác
807
Điểm
113
ha ha ha [smile]

CHỜI ĐẤT ƠI [smile] --> thôi đừng NAM MÔ [xmile]

đi từng bước CHẬM mà CHẮC trước [xmile]

(1) Có Diệt --> Mới Có Đường [smile] ... có DIỆT ĐẾ ... mới có ĐẠO ĐẾ [smile]

«BạchThếTôn, trong bốn thánh đế này, ba là vô thường, mộtlà thường.[598]

Vì sao?

Vì ba đế thuộc vào tướng hữu vi.[599]Những gì thuộc vào tướng hữu vi, là vô thường; nhữnggì vô thường, là pháp hư vọng.[600]

Những gì là pháp hư vọng, không phải là đế,[601] không phải là thường, khôngphải là chỗ quy y.

Do đó, khổ đế, tập đế, đạo đế ==> không phải là đệ nhất nghĩa đế,[602] không phải là thường,không phải là chỗ quy y.»[603]


Một khổ diệt đế lìa tướng hữu vi.[605] Lìa tướng hữu vi,nên là thường.

Thường nên, không phải là pháp hư vọng.[606]

Không phải là pháp hư vọng nên là đế, nên là thường,là chỗ quy y.

Cho nên diệt đế --> là đệ nhất nghĩa đế.»[607] - Thắng Man Giảng Luận, phần 2cốc cốc cốc cốc [smile]


Quán Tự Tại Bồ Tát

- hành thâm bát nhã .. ba la mật đa thời

chiếu kiến

- NGŨ UẨN --> GIAI KHÔNG

--> độ nhứt thiết khổ ách [smile]


vậy thì DIỆT cái gì ? ... .chẳng phải NGŨ UẨN ... là nguồn gốc của KHỔ sao ? [xmile]


vậy thì bi giờ ... NGŨ UẨN ĐÓ nhé [smile] ... UẨN có nghĩa là TỤ HỢP ...

--> vậy thì DO CÁI GÌ mà NGŨ UẨN tụ hợp ... rùi NGŨ UẨN tan ? [smile]


ờ mà đúng hông ? [xmile]
 
Last edited:

Tròn

Registered
Tham gia
27 Thg 6 2022
Bài viết
209
Điểm tương tác
4
Điểm
18
Địa chỉ
Aschenbrennerstr. 15
ha ha ha [smile]

CHỜI ĐẤT ƠI [smile] --> thôi đừng NAM MÔ [xmile]

đi từng bước CHẬM mà CHẮC trước [xmile]

(1) Có Diệt --> Mới Có Đường [smile] ... có DIỆT ĐẾ ... mới có ĐẠO ĐẾ [smile]

«BạchThếTôn, trong bốn thánh đế này, ba là vô thường, mộtlà thường.[598]

Vì sao?

Vì ba đế thuộc vào tướng hữu vi.[599]Những gì thuộc vào tướng hữu vi, là vô thường; nhữnggì vô thường, là pháp hư vọng.[600]

Những gì là pháp hư vọng, không phải là đế,[601] không phải là thường, khôngphải là chỗ quy y.

Do đó, khổ đế, tập đế, đạo đế ==> không phải là đệ nhất nghĩa đế,[602] không phải là thường,không phải là chỗ quy y.»[603]


Một khổ diệt đế lìa tướng hữu vi.[605] Lìa tướng hữu vi,nên là thường.

Thường nên, không phải là pháp hư vọng.[606]

Không phải là pháp hư vọng nên là đế, nên là thường,là chỗ quy y.

Cho nên diệt đế --> là đệ nhất nghĩa đế.»[607] - Thắng Man Giảng Luận, phần 2cốc cốc cốc cốc [smile]


Quán Tự Tại Bồ Tát

- hành thâm bát nhã .. ba la mật đa thời

chiếu kiến

- NGŨ UẨN --> GIAI KHÔNG

--> độ nhứt thiết khổ ách [smile]


vậy thì DIỆT cái gì ? ... .chẳng phải NGŨ UẨN ... là nguồn gốc của KHỔ sao ? [xmile]


vậy thì bi giờ ... NGŨ UẨN ĐÓ nhé [smile] ... UẨN có nghĩa là TỤ HỢP ...

--> vậy thì DO CÁI GÌ mà NGŨ UẨN tụ hợp ... rùi NGŨ UẨN tan ? [smile]


ờ mà đúng hông ? [xmile]
Hay lắm!
Lại nói:

Ngũ Uẩn vì tích tụ, cũng gọi là Ngũ Cái vì che đi, cũng gọi là Ngũ ấm, tức tính âm, thích giấu kín...
Hì hì vậy diệt cái gì nhỉ? Nếu nó không có gì, thì diệt gì nhỉ?
Haha
 

Tròn

Registered
Tham gia
27 Thg 6 2022
Bài viết
209
Điểm tương tác
4
Điểm
18
Địa chỉ
Aschenbrennerstr. 15
Nếu không có gì? Thì cái gì là nhiệm màu? Nếu không có cái nhiệm mầu thì sao lại có Ngũ uẩn, Ngũ Cái, Ngũ ấm...
vậy là diệt cái gì? Diệt cái không có, diệt cái có hoặc diệt cái nhiệm mầu?... muốn diệt từ chỗ nào vậy? Bánh xe pháp đang vận hành, khi đang quay, tiền bối chỉ được nó bắt đầu ở khúc nào chăng? "Khi nó tiếp đất? Khi nó rời đất? Khi nó trên không?"

Ha ha cho nên em mới cần cụ thể. Nói chuyện nêu hình tướng lên để làm cái gì?
Sao không học vĩnh gía Huyền Giác:

" Quyết định thuyết biểu chân thặng
Hữu nhân bất khẳng niệm tình trưng,
Trực triệt căn nguyên Phật sơ ấn,
Trích diệp tầm chi ngã bất năng."

Chúng ta đang ở thế kỷ 21 rồi, mong cầu tiến bôi cho ví dụ theo thiên kiến của tiền bối được chăng?
Hì hì bởi úy, nên chẳng vô Úy, vậy nên lấy lời xưa, áp thời này... Kinh giống như ánh sáng của Như Lai... Tứ Y đầy đủ, lấy gì để nói đây???
Hì hì
 

Tròn

Registered
Tham gia
27 Thg 6 2022
Bài viết
209
Điểm tương tác
4
Điểm
18
Địa chỉ
Aschenbrennerstr. 15
Hì hì đừng nói rằng áo có thể chịu được mấy lần giặt....thật đáng cười!
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,559
Điểm tương tác
807
Điểm
113
ha ha ha [smile]

ở đó mà hỏng có gì ... [xmile]

thiếu gì người 1 KIẾP NGƯỜI .. tu mãi chẳng xong

--> KIẾP SAU vẫn còn 1 THÂN ĐÓ --> TU MÃI KÌA [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

Tròn

Registered
Tham gia
27 Thg 6 2022
Bài viết
209
Điểm tương tác
4
Điểm
18
Địa chỉ
Aschenbrennerstr. 15
ha ha ha [smile]

ở đó mà hỏng có gì ... [xmile]

thiếu gì người 1 KIẾP NGƯỜI .. tu mãi chẳng xong

--> KIẾP SAU vẫn còn 1 THÂN ĐÓ --> TU MÃI KÌA [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
Quả vậy!

Em cũng 1 trong số đó vậy... Giống trong kinh MI Tiên vấn đáp vậy, Giống như súng ấy thông suốt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, nhưng lại chẳng biết dụng công ở chỗ nào cho thỏa đáng, có thuật ngữ trong chứng khoán là FOMO ( fear of missing out), lại Giống câu tục ngữ của dân ta là "đéo cày giữ đường" Hoặc giả câu chuyện xa xưa: có hai cha con, nhà nọ đi mua lừa vậy, chuyện như sau:

Hồi đó có hai cha, con nhà nọ tiết kiệm lâu dài, có một số tiền, rồi muốn đi chợ mua một con lừa, để công việc bớt khó khăn hơn, khi ra chợ mua được con lừa rồi đi về. Hai cha con dắt lừa đi, thì người ta nói: " có lừa, mà chẳng cưỡi, sao ngu vậy?", nghe vậy con nhường cha, lên cưỡi. Đi được đoạn lại có người nói: " cha chẳng nhường con, thật không có Đức!"
Nghe vậy người cha, cho con lên cưỡi lừa, đi được một đoạn lại có người nói: " con thật bất hiếu, chẳng cho cha cưỡi lừa".

VẬY cái gì là chẳng có?
Rồi nếu có, thì DIỆT, bắt đầu ở đâu ạ?
Ở khúc nào? ở chỗ nào? Cái gốc, đáy, tận cùng... để em dụng công ở đâu vậy nhỉ?
Kính tròn!
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,559
Điểm tương tác
807
Điểm
113
ha ha ha [smile]

Ờ .. cũng cái câu chuyện đó ... tại vì ĐỨA CON LỚN QUÁ

- cưỡi lừa ... mặc kệ ÔNG CHA ... [smile]

- tại vì ở nhà nó cũng nuôi 1 con chó cưng nữa [smile]

nên đời sau mới có câu:

"sinh CON --> rùi mới sinh CHA
sinh CHÓ giữ nhà --> rùi mới sinh ÔNG" [xmile]

chữ DIỆT ... là chỗ nối liền hai luồng tập khí SANH TỬ [smile]


tất cả thế gian .. sống chết nối nhau, sống theo đường thuận, chết theo đường khác, khi vừa mệnh chung, chưa dứt hơi ấm, thiện ác 1 đời .. đồng thời hiện ra

--> cái thuận của sống

--> cái nghịch của chết

2 luồng tập khí ... xen kẽ lẫn nhau - Kinh Thủ Lăng Nghiêmvậy thử hỏi 1 KIẾP NGƯỜI ... 1 đời người .. "HAI LUỒNG TẬP KHÍ" đó xảy ra khi nào ?

--> TẮT THỞ QUA ĐỜI ? [xmile] ... theo VNBN thì là VẬY ĐÓ --> vào thế giới bên kia TU TIẾP .. ĂN CƠM .. CÚNG HOA [smile]ông Phật đặt chỗ SANH TỬ ... ở chỗ sinh diệt của NGŨ UẨN [smile]


--> vậy thì DIỆT xảy ra ở đâu ? [xmile]


nghĩa CHẾT này có giống nghĩa chết ở trên không ? [xmile]

ờ mà đúng hông ? [xmile]
 

Tròn

Registered
Tham gia
27 Thg 6 2022
Bài viết
209
Điểm tương tác
4
Điểm
18
Địa chỉ
Aschenbrennerstr. 15
Vô tự kinh = kinh không chữ...

Luôn muốn lấy cái hữu hình để ví dụ cái không thể dùng lời, chữ để tả...

Cuối cùng lại là : " uống trà đi"...

" Quân bất kiến?!
Tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân
Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân
Vô minh thực tính, tức Phật tính
Ảo hóa Vô thân, tức pháp thân"

Hì hì em có thể hiểu được, tuy nhiên không thể thấy.... vướng mắc đúng là chỗ này!
Kính tiền bối chỉ điểm cụ thể hơn!
Kính tròn.
Nam mo A Di Đà Phật!
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,559
Điểm tương tác
807
Điểm
113
ha ha ha [smile]

làm gì có KINH không chữ [smile] ..

chỉ có người "CHỨNG KIẾN SỰ TAN HỢP --> của từng bộ ngũ uẩn đó" LẬP KINH thôi [smile]

- dù là ở trong lòng .. hay là viết ra cho người ta coi [xmile]


nhưng mà KINH thì có mí ai đọc [xmile] ... nhứt là KHI PHẢI TU HẾT KIẾP NÀY --> KIẾP SAU CÒN ĐÚNG 1 THÂN ĐÓ TU TIẾP [smile] [xmile]

thì nhập dòng thánh đạo ... bao xa ? [xmile]

--> nên mới nói là TÂY PHUƠNG VẠN THẬP TRÌNH [xmile]NGŨ UẨN ... TAN và HƠP ... SANH và TỬ ở trong TÂM ...

--> cho nên cũng nơi TÂM này ... là có nhìn thấy tổng thể .. tất cả những sanh tử của TAM GIỚI [smile] ... gọi là NHỨT THIẾT [tổng thể] ...ờ mà đúng hông ? [xmile]
 

Tròn

Registered
Tham gia
27 Thg 6 2022
Bài viết
209
Điểm tương tác
4
Điểm
18
Địa chỉ
Aschenbrennerstr. 15
ha ha ha [smile]

Ờ .. cũng cái câu chuyện đó ... tại vì ĐỨA CON LỚN QUÁ

- cưỡi lừa ... mặc kệ ÔNG CHA ... [smile]

- tại vì ở nhà nó cũng nuôi 1 con chó cưng nữa [smile]

nên đời sau mới có câu:

"sinh CON --> rùi mới sinh CHA
sinh CHÓ giữ nhà --> rùi mới sinh ÔNG" [xmile]

chữ DIỆT ... là chỗ nối liền hai luồng tập khí SANH TỬ [smile]


tất cả thế gian .. sống chết nối nhau, sống theo đường thuận, chết theo đường khác, khi vừa mệnh chung, chưa dứt hơi ấm, thiện ác 1 đời .. đồng thời hiện ra

--> cái thuận của sống

--> cái nghịch của chết

2 luồng tập khí ... xen kẽ lẫn nhau - Kinh Thủ Lăng Nghiêmvậy thử hỏi 1 KIẾP NGƯỜI ... 1 đời người .. "HAI LUỒNG TẬP KHÍ" đó xảy ra khi nào ?

--> TẮT THỞ QUA ĐỜI ? [xmile] ... theo VNBN thì là VẬY ĐÓ --> vào thế giới bên kia TU TIẾP .. ĂN CƠM .. CÚNG HOA [smile]ông Phật đặt chỗ SANH TỬ ... ở chỗ sinh diệt của NGŨ UẨN [smile]


--> vậy thì DIỆT xảy ra ở đâu ? [xmile]


nghĩa CHẾT này có giống nghĩa chết ở trên không ? [xmile]

ờ mà đúng hông ? [xmile]
Hay lắm!
Quả Thực có chuyện như vầy:

Để tử hỏi thầy:
-làm sao có thể không sinh tử?

Thầy nói:
- ngay chỗ sinh tử, mà đạt không sinh tử!

Theo tứ Y, em hiểu được lý,... tuy nhiên rõ lý, lại bất khả hành... nghĩa, lý có thể thông, chỉ là hành lại có vấn đề...

Không biết tiền bối có lời khuyên nào chăng?
Kính, tròn!
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,559
Điểm tương tác
807
Điểm
113
ha ha ha [smile]

đó là đoạn pháp thoại của hai thiền sư VIỆT NAM [xmile] .. người có thể LẬP KINH đấy [smile]

Thiện Hội có lần bảo Sư Vân Phong:

Sống chết là việc lớn, cần phải giải quyết ngay.


Sư hỏi: Khi sống chết đến, làm sao tránh khỏi?

Hội đáp: Hãy nắm lấy chỗ không sống chết mà tránh.


Sư hỏi: Thế nào là chỗ không sống chết?

Hội đáp: Ngay trong sống chết nắm lấy nó mới được.


1 người tới lúc cuối đời .. trăm năm mệt mỏi .. tắt thở tới nơi


--> bảo NẮM CÁI KHÔNG SỐNG KHÔNG CHẾT --> thì là NẮM CÁI GÌ ? [xmile]


cho nên ... phật đạo vốn không phải là như vậy [xmile] [xmile]

chỗ nắm CÁI CHẲNG SỐNG CHẲNG CHẾT --> chính là TÂM BẤT SINH ... [xmile] vì nó BẤT SINH thì là BẤT TỬ [smile]


phải có nhiều lần sanh tử thống thiết .. thì nắm được nhiều lần [smile](1) ngày xưa .. Hoàng Đế phong lưu Đoàn Thị xuống tóc đi tu [xmile]

mí bà cô nhà ổng nói ... Ơ --> đó là HOÀNG THƯỢNG mà [xmile]


thế là ĐOÀN tôn giả nói ....

- không .. các chị lầm rùi ... HOÀNG THƯỢNG đã --> QUA ĐỜI [xmile]
ờ mà đúng hông ? [xmile]
 

Tròn

Registered
Tham gia
27 Thg 6 2022
Bài viết
209
Điểm tương tác
4
Điểm
18
Địa chỉ
Aschenbrennerstr. 15
Lại nói:

Trong bài pháp của cố HT Tịnh Không: có đề cập đến vấn đề là tâm chúng sanh, hiện tại đã không đầy đủ?!
Vì thời Bụt tại thế, thì phước/công Đức của chúng sanh tròn đầy, nên mới có cơ hội cùng sinh trong thời ấy, sau đấy là thời tượng pháp, khi 28 đời ở Thiên chúc, rồi chuyền 6 đời ở Trung Quốc thì không truyền Y bát( Thiền tông) nữa... rồi đến hiện tại là thời nay là mạt pháp, nên chỉ có thể niệm Phật ( tịnh độ tông) ...

Khá băn khoăn ạ.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,559
Điểm tương tác
807
Điểm
113
ha ha ha [smile]

TRÒN chưa bao giờ thấy TAM GIỚI ? [xmile]

Tam giới ở đâu ... .. ba nghìn đại thế giới ở đâu ? [xmile]

tam tánh tam lượng thông tam cảnh
tam giới --> luân thời --> dị khả tri [xmile - có thể biết]

tương ưng -> tâm sở ngũ thập nhất
thiện ác lâm thời biệt phối chi - Duy Thức Họcđừng nghe người ta nói .. mà chạy theo ... CĂN NGUYÊN CHI ĐỊA là ở ngay chính mình [xmile] --> nên mới gọi là TÂM ĐẠO --> chứ cả TÂM cũng hỏng biết .. thì ĐƯỜNG ĐÂU mà tâm ý ... đi đi về về [xmile]

--> LẬP ĐỊA NGAY TẠI TRỰC TÂM [xmile] ... lo gì hỏng hiểu lời người ta nói [xmile]

học đạo phật .. thì .. cũng phải là học đạo phật .. chứ không phải là học lung tung [xmile] ... [xmile] x x x x x

ờ mà đúng hông ? [xmile]
 

Tròn

Registered
Tham gia
27 Thg 6 2022
Bài viết
209
Điểm tương tác
4
Điểm
18
Địa chỉ
Aschenbrennerstr. 15
ha ha ha [smile]

TRÒN chưa bao giờ thấy TAM GIỚI ? [xmile]

Tam giới ở đâu ... .. ba nghìn đại thế giới ở đâu ? [xmile]


đừng nghe người ta nói .. mà chạy theo ... CĂN NGUYÊN CHI ĐỊA là ở ngay chính mình [xmile]

--> LẬP ĐỊA NGAY TẠI TRỰC TÂM [xmile] ... lo gì hỏng hiểu lời người ta nói [xmile]

ờ mà đúng hông ? [xmile]
Hì hì tiền bối nói hay lắm!

Tuy nhiên bậc mới học Phật pháp như em, sao có thể bỏ qua lời nói của các vị Trưởng Lão, Hòa Thượng!

Tuy vẫn luôn canh cánh Tứ Y:
1. Y pháp, bất Y nhân.
2. Y nghĩa, bất Y ngữ.
3. Y trí, bất Y thức.
4. Y liễu nghĩa kinh, bất Y bất liễu kinh.

Bỏ ngoài tai, sao có thể?
Nếu bỏ qua, thì bài ca chứng đạo, của tổ Vĩnh Gia Huyền Giác, thật tiếc lắm sao?
Hì hì
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,559
Điểm tương tác
807
Điểm
113
ha ha ha [xmile]

A ha hahahaha .. bỏ hết mí đống chữ đó đi [xmile]

--> đi CON ĐƯỜNG THỰC DỤNG [xmile]


như Bồ Đề Đạt Ma nói:

--> đi theo ÁNH SÁNG của TÂM [smile]

phải đối diện với sanh tử ... phải cái thống thiết của SANH TỬ xảy ra nơi TỤ - TAN của NGŨ UẨN [xmile]

chứ hông phải ... là hông biết gì ... rùi nói là học theo phật đạo .. cái gì cũng chi li cặn kẽ .. khôn dò trầm tĩnh


hơn nữa ... TRÒN nói về MẠT PHÁP sai rùi [xmile]

--> thời này ... ĐẠI HÀNH PHẬT ĐẠO .. người thật sự BIẾT ĐẠO cũng chẳng ít [smile]như bộ phim này do TỔNG HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN PHÁT HÀNH [xmile] .. nội dung đúng là đúng với phật đạo

đoạn sau thì Bồ Đề Đạt Ma ... nói Y BÁT truyền tới 6 đời .. tới LỤC TỔ [smile]

--> không cần truyền nữa .. bởi vì lúc đó pháp môn thiền tông đã lan rộng tỏa khắp nơi


ờ mà đúng hông ? [xmile]
 

Tròn

Registered
Tham gia
27 Thg 6 2022
Bài viết
209
Điểm tương tác
4
Điểm
18
Địa chỉ
Aschenbrennerstr. 15
Lại quay lại vấn đề chính:

"DIỆT" là diệt cái gì?
"DIỆT" ở chỗ nào?
"DIỆT" bắt đầu ở đâu?

Kính, tròn!
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,559
Điểm tương tác
807
Điểm
113
ha ha ha [smile]

đúng rùi đó ... TRÒN TỰ ĐI KIẾM

--> cái NGŨ UẨN gì SANH ra cái KHỔ ... mà TRÒN đang có đi [xmile]

phải có TẬP KHÍ .. ... có KHỔ .. có nguyên nhân của KHỔ ..

thì mới có KHỔ DIỆT chứ [smile] ... mí cái này CĂN BẢN THÔI [xmile]


DIỆT ở đây ... là "TÂM Ý" đã DIỆT CÁI KHỔ đó rùi [smile]

--> cho nên .. sau đó ... là TÂM CÓ ĐƯỜNG ĐI .. gọi là ĐẠO [xmile][


chẳng phải các bộ kinh NGUYÊN THỦY nói hồi xưa BỒ TÁT "VIPASSI" cũng MINH SÁT TUỆ như vậy sao ? --> ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG mới biết SANH TỬ nghĩa là gì [xmile]


TẬP KHÍ thì theo CHỦNG LOÀI ... CHÚNG SANH mà có [xmile]

--> cho nên mỗi lần KHỔ DIỆT thì cứ hỏi [xmile] --> ĐỨA NÀO ĐÃ CHẾT ? [xmile]

- tận mắt chứng kiến sanh tử của CHÚNG SANH mới có TÚC MẠNG MINH chứ [smile]

ờ mà đúng hông ? [xmile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,657
Điểm tương tác
576
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha hahahahahah ... đang cười VNBN nữa đấy [smile]

cái gì BỒ TÁT BIẾT CÓ ĐỘC VẪN ĂN [smile] ... hèn chi các vị bồ tát của thế gian đều sợ GẶP NGƯỜI NHƯ VNBN --> cứ đưa độc họ cũng ăn [smile] ... [smile] x x x x x x

BỒ TÁT cả THIỆN PHÁP còn bỏ

huống gì là ÁC PHÁP
--> hỏng chạy cho lẹ ... phi nước đại .. chứ còn hăm he chạy vào

--> nên mới nói BỒ TÁT nên lìa xa TỨ TƯỚNG [smile]

cho nên .. VNBN đúng là cái CỬA KHẨU --> hỏng thua gì SƯ TỬ TRÙNG [smile]

ờ mà đúng hông ? [xmile]
Lấy và bỏ đều là nhị nguyên, tùy duyên dùng mới là đạo.
Độc ở đây chính là dục vọng.
Bồ Tát vào thế gian không phải bản thân có dục vọng mà là vì để giúp chúng sanh tiêu trừ tâm dục nên nhận lấy cái thân đồng như thân chúng sanh, thọ dụng vọng, rồi từ trong dục vọng bức phá giải thoát làm gương để chúng sanh noi theo.

Bồ Tát đối với thiện pháp không hề khởi tâm lấy hay bỏ, còn khởi tâm lấy bỏ như ông bạn thì chưa phải bồ tát thực thụ. Lấy, bỏ đều là trụ pháp.

Bồ Tát biết rằng mọi pháp tướng vốn rỗng rang lặng lẽ nhưng không hề bỏ các pháp lành. Như Phật dạy: Bồ tát với tâm không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả mà làm tất cả pháp lành hay Ưng vô sợ trụ mà sanh tâm.

Như vậy, ông bạn vẫn chưa tỏ có tri kiến rốt ráo vậy, vẫn còn sở lập tri.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,559
Điểm tương tác
807
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha hahahah ... đang cười VNBN nữa đấy [smile]

TÙY DUYÊN ... hỏng phải là THẤY CÓ ĐỘC VẪN ĂN [smile] --> đó là NGU [xmile]

lấy TỨ DIỆU ĐẾ làm đối chiếu thì rõ ràng ... định nghĩa TÙY DUYÊN TẦM BẬY của VNBN chẳng có nghĩa lý gì rùi [xmile]

KHỔ --> TẬP --> DIỆT --> ĐẠO

KHỔ .. nguyên nhân của DUYÊN KHỞI đem đến là sự TÍCH TỤ của NGŨ UẨN [xmile]

bi giờ TÙY DUYÊN ... xem ĐỘC vào NGŨ UẨN ... xây dựng bản thân [xmile] ... đó không phải là nghĩa TÙY DUYÊN --> mà THANH TỊNH [xmile] của phật đạo ...tùy duyên sanh diệt --> thanh tịnh bất biến [smile]

--> là năng lực THANH TỊNH của TÂM [xmile] .... tự nó "THANH TỊNH" chứ không phải là ĐEM BẢN THÂN ĐI ĐẦU ĐỘC rùi nói đó là TÙY DUYÊN


vì vậy mới nói

-> THIỆN PHÁP --> khi nó ÁC ... cũng còn bỏ

huống gì

--> ÁC PHÁP --> nó vốn ÁC HIỆN TIỀN luôn rùi --> mà VNBN RẤT LÀ THAM ĂN UỐNG ĐỘC [xmile]


*** ... .mỗi lần VNBN đúng thiệt là SƯ TỬ TRÙNG [xmile] .... và VNBN đúng thiệt là chưa bao giờ biết CỤ THỂ gì về những ĐỀ TÀI mà VNBN tham gia [smile]

nói GƯƠNG .. VNBN biết gì về GƯƠNG [smile]

nói TRUNG ĐẠO .. VNBN biết gì về TRUNG ĐẠO

nói TÁNH .. VNBN biết gì về TÁNH [smile]


nhưng TỪNG CỤC CỤC CỤC CỤC tư duy chẳng nghĩa lý gì cả thì VNBN có rất nhiều [xmile]

Ờ mà đúng hông ? [xmile]
 
Last edited:
Bên trên