KIẾN TÁNH theo Tổ Đạt Ma

vienquang6.Đã từ nhiệm

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,877
Điểm tương tác
835
Điểm
113
NTL (tt)..- Tức Tâm Tức Phật
Chánh Văn:

* Tâm sanh tất cả pháp ?


Kinh Hoa Nghiêm dạy:

"Nhược nhơn dục liễu tri,
Tam thế nhất thiết Phật.
Ưng quán pháp giới tánh.
Nhất thiết do tâm tạo"

Nghĩa:

Nếu người muốn biết rõ
tam thế tất cả Phật,
phải quán pháp giới tánh,
tất cả do tâm tạo.

Vậy thì cái "Tâm" nào tạo ra được cả pháp giới này ?

Vong tâm tạo ra ư ? KHÔNG. Vì vọng thì đâu có thật thì không tạo ra được.

Thức Tâm tạo ra ư ? KHÔNG. Vì thức chỉ là Vô minh hiện thì không tạo ra được.

Tâm Ý tạo ra ư ? KHÔNG. Vì ý chỉ là Thức thì không tạo ra được.

Chơn tâm tạo ra ư ? KHÔNG. Vì Vọng chơn đồng nhị vọng thì không tạo ra được.

Tất cả các Tâm v.v... đều không tạo ra được pháp giới.

* Nhưng tánh của tất cả pháp trong pháp giới đều không có tự tánh. Tánh không là tánh chung của vạn pháp. Do tánh không này mà có vạn pháp.

* Tánh không chính là NHƯ TÂM. Như Tâm là cái tâm sanh ra vạn pháp mà kinh Hoa Nghiêm đã nói, và cũng là Tâm mà kinh hoa Nghiêm đã nói.

* Ở Kinh hoa Nghiêm. Phẩm Nhập pháp giới nói rộng thêm:

Bồ-tát Nhất Thiết Huệ thừa oai lực của Phật, quán sát khắp mười phương rồi nói kệ:

… Quán sát nơi các pháp Đều không có tự tánh
Tướng chúng có sanh diệt Chỉ là danh thuyết giả.
Tất cả pháp vô sanh. Tất cả pháp vô diệt
Thấu hiểu được như vậy Chư Phật thường hiện tiền.
Pháp tánh vốn không tịch Vô thủ cũng vô kiến
Tánh Không tức là Phật . Chẳng thể nghĩ lường được.

Như Tâm là Phật, nên ở đây luận dạy.- Tức Tâm, tức Phật vậy.

Kiến được TÁNH này, lập tức thành Phật. (chứ còn Phật nào khác nữa mà thành ?)
 

hoiquang

Banned
Tham gia
30 Tháng 5 2021
Bài viết
120
Điểm tương tác
32
Điểm
28
Địa chỉ
ĐỒNG THÁP
ngoại đạo không thiện ý
Thật vậy,,, như kinh nói: Bản giác vốn trong sạch chẳng dính một mảy trần...

Cho nên,,, nhận lại cái chân thật mình thì biết kinh nói chẳng sai!!! Vì vốn viên mãn chẳng thêm bớt vào được cái gì nữa. (Tự Tri)

Trực Chỉ: "Nhận được Tánh rồi tâm tự buông".

Lời này chân thật chẳng dối gạt nhau...
Mà lạ nhỉ,,, ai cũng là Phật mà... không biết.
Lại nghĩ mình cần phải hoàn thiện thêm cái gì đó thì mới thành Phật,,, Nghĩ đó là điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn...!!!

Đang tỉnh thức... Trong M.
Cung kính.

*************************************

VQ. Chúc mừng Bạn được Thấy Phật Tánh.

View attachment 7878

NGÀY 6/7/2021

BANTOIOI ĐÃ ĐƯỢC KIẾN TÁNH (THẤY PHẬT TÁNH) ĐÃ CÓ ẤN CHỨNG CỦA TỔ VIENQUANG6.

Dạ, ngoại đạo Hoiquang mấy bửa nay thật có lỗi quá, đọc bài của TỔ VIÊNQUANG6 đã ẤN CHỨNG, đã truyền TÂM ẤN cho BẠN BANTOIOI mà tôi chưa đọc kỹ chỗ này nên không hề hay biết, nên tôi vô tình quên chưa kịp chào hỏi và thưa kính lễ bái....

Vậy nay, muộn còn hơn không, tôi xin vào đây chiêm ngưỡng và xin lễ bái bạn BANTOIOI đã được KIẾN TÁNH, đã được TỔ VIENQUANG6 ẤN CHỨNG!

Xin quí vị trên diễn đàn và toàn thể giới PHẬT TỬ gần xa hoan hỉ, lễ bái, chiêm ngưỡng và loan tin ạ. Mọi người hãy nhân đôi niềm vui này ạ!

Dạ, chúc diễn đàn ngày có nhiều PHẬT TỬ được TỔ VIENQUANG6 ẤN CHỨNG KIẾN TÁNH.

Cung kính, cung kính!
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,406
Điểm tương tác
749
Điểm
113
ha ha ha [smile]

theo tui thì bạn HQ nên tự mình Xám Hối đi [smile] .. bởi vì thấy được như vậy ... [smile]

- vốn là THẮNG PHÁP của TỲ KHEO GIỚI [smile]

hơn nữa, đó là kết quả của thiền định mà [smile] ... sao bạn HQ hỏng biết nhỉ [smile]

có nhiều khi, bạn HQ nên tự lùi mình 1 bước mới thấy được trời cao đất rộng [smile] ... nghi tình của bạn HQ đã chất thành núi [smile] .. càng đi đường đi khó vì tự bạn HQ đang NGĂN SÔNG CÁCH NÚI đó [smile]

cho nên tui thiệt có lòng khuyên bạn đừng BỠN CỢT với những hòa thượng trong thiên hạ [smile] .. họ tu thiệt thì là chứng tánh cũng thiệt đó [smile]

(1) Thiên nhĩ thông --> Thiên Nhĩ Trí Chứng --> Thắng Pháp của Tỳ Kheo [dibbasotañāṇa] (smile)

“Vị ấy với tâm đã định, thanh tịnh không cáu bẩn, nhu nhuyến, khéo điều phục, an trú bất động địa, nhất tâm tu tập chứng thiên nhĩ trí. Vị ấy, với thiên nhĩ thanh tịnh vượt qua lỗ tai con người, nghe được hai loại tiếng: tiếng Chư Thiên và tiếng loài người.

Cũng như trong thành có đại giảng đường, cao lớn, rộng rãi, có người thính tai ở trong giảng đường; những âm thanh có trong giảng đường, không phải cố gắng để nghe, người ấy nghe rõ hết.

Cũng vậy, Tỳ-kheo do tâm đã định, với thiên nhĩ thanh tịnh, nghe được hai thứ tiếng. Ma-nạp, đó là thắng pháp thứ tư của Tỳ-kheo. (smile) - Kinh Trường A Hàm


(2) Tha tâm trí (cetopariyañāṇa)


“Vị ấy với tâm đã định, thanh tịnh không cáu bẩn, nhu nhuyến, khéo điều phục, an trú bất động địa, nhất tâm tu tập chứng tha tâm trí. Vị ấy đúng như tâm của người, có dục hay không dục, có cấu uế hay không cấu uế, có si hay không si, tâm rộng hay hẹp, tâm lớn hay nhỏ, tâm định hay loạn, tâm bị trói buộc hay cởi mở, tâm cao thượng hay hạ liệt,… (cho đến), tâm vô thượng, thảy đều biết hết.

Cũng như một người rọi bóng mình trong nước trong, đẹp hay xấu đều xét biết cả.

Tỳ-kheo như vậy, vì tâm định tĩnh cho nên có thể biết tâm người. Ma-nạp, đó là thắng pháp thứ năm của Tỳ-kheo. - Kinh Trường A Hàm [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
 

Bantoioi

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
249
Điểm tương tác
107
Điểm
43
Chào bạn hoiquang mến.

Sao bạn đứng ở hiện tượng giới mà hì hục thế! Tất cả chỉ là tướng biểu hiện thôi... Phải coi lời nói bên trong có đứng ở pháp giới nhất chân và vạn pháp đồng như,,, hay không!

Mà tất cả pháp biểu hiện đều là nhân quả và nhân duyên cả chứ,,, với hoiquang bạn vẫn không ngoại lệ,,, chắc chắn...!!!

Lời của bậc Tăng Bảo,,, bậc trưởng thượng,,, Bantoioi rất hoan hỷ lắng nghe,,, nhất là với các vị đã được truyền tâm ấn (rất hiếm xưa nay).

Tất cả chúng sanh là Phật đã thành!
Mô Phật.
 

vienquang6.Đã từ nhiệm

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,877
Điểm tương tác
835
Điểm
113
NTL (tt)..-Thuyết Vô Sở Thuyết
Chánh Văn:

- Tất cả ngôn ngữ không gì chẳng phải là Phật pháp.
- Nếu có thể không được chỗ nói kia thì dầu trọn ngày nói luôn mà vẫn là đạo.
- Nếu là có nơi chỗ nói kia thì dầu trọn ngày nín lặng mà vẫn là phi đạo.
- Thế nên Đức Như Lai nói năng chẳng nương nơi nín lặng. Đức Như Lai nín lặng chẳng nương nơi nói năng. Đức Như Lai nói năng chẳng rời lìa nín lặng.
- Người tỏ ngộ được ý của sự nói nín này thì đều ở tại chánh định.

PHỤ CHÚ

Kinh dạy rằng: Không có pháp nói được gọi là thuyết pháp.
Không ngã không pháp rời tứ tướng, nói mà không nói không dạy, nghe cũng không nghe không được, kinh Bát Nhã gọi đó là chơn Bát Nhã vậy.
Nói năng chẳng rời lìa nín lặng. Đó là nơi ở tại nín, là chiếu mà tịch.
Kinh Tịnh Danh có câu: Chẳng khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi.
Phó Đại Sĩ lên pháp tọa im lặng vỗ thủ xích rồi bước xuống. Bửu Chí Công nói: Đại sĩ đã giảng xong kinh Kim Cang.

.........................................---o0o---

Tư duy:

* Ngôn ngữ và nín lặng đều là biểu hiện của Tâm Như. Nên luận dạy:

- Tất cả ngôn ngữ không gì chẳng phải là Phật pháp.

Nhưng nếu người chưa khế hợp Chơn Như thì nói hay nín đều là phi đạo. vì vậy luận dạy:

- Thế nên Đức Như Lai nói năng chẳng nương nơi nín lặng. Đức Như Lai nín lặng chẳng nương nơi nói năng. Đức Như Lai nói năng chẳng rời lìa nín lặng.
- Người tỏ ngộ được ý của sự nói nín này thì đều ở tại chánh định.
 

vienquang6.Đã từ nhiệm

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,877
Điểm tương tác
835
Điểm
113
NTL (tt)..- Duy Tâm sở hiện

Chánh văn:
Duy Tâm

*
Phàm thì thấy tất cả pháp đều là pháp phàm.
Thánh thì thấy tất cả pháp đều là pháp thánh.

- Thấy thánh pháp gọi là thánh nhơn.
- Thấy phàm pháp gọi là phàm phu.
- Nếu bỏ phàm pháp đến thánh pháp thì phàm phu liền thành thánh nhơn vậy.
- Kẻ ngu trong đời chỉ muốn cầu tìm bực thánh mà họ chẳng tin chính tâm trí huệ là thánh nhơn.
- Kinh dạy: Với người vô trí chớ giảng nói kinh này.
- Kinh lại dạy: Tâm là pháp.
- Người vô trí không tin tâm mình thấy pháp liền thành thánh nhơn, họ chỉ mong mỏi cầu tìm học thánh nơi ngoài. Người này sa vào tà kiến thất tâm cuồng loạn.
- Kinh dạy: Nếu thấy các tướng là chẳng phải tướng, đó là thấy Như Lai pháp thân.
- Tám muôn bốn ngàn pháp môn đều phát khởi từ một tâm. Nếu trong tâm tất cả tướng đều sạch dường như hư không thì rời khỏi tám muôn bốn ngàn phiền não. Trong thân tâm dứt hết gốc bịnh.

PHỤ CHÚ:

Tâm thánh là thánh nhơn. Tâm phàm là phàm phu.
Phàm thì thấy tất cả pháp đều là pháp phàm.
Thánh thì thấy tất cả pháp đều là pháp thánh.
Ngài Thường Bất Khinh bảo tất cả tứ chúng đều sẽ thành Phật. Cũng như Đức Như Lai lúc thành Chánh giác, Phật nhãn thấy tất cả chúng sanh bổn lai là Phật.
Nhẫn đến loài Ngạ quỷ thấy lửa thấy máu cam chịu đói khát. Loài người thấy sóng thấy nước đành chịu trôi chịu chìm. Chư Thiên thấy lưu ly thất bảo ngồi đứng tự tại.
Những sự việc trên đây đủ để xác minh rằng: Tất cả pháp duy tâm sở hiện vậy.

........................................---o0o---

Tư duy về duy Tâm .

Thông thường chúng sanh dùng tư kiến của mình để nhìn sự vật và Tha nhân.
Một người thường gạt gẩm người khác, thì thấy chung quanh mình ai cũng đáng ngờ !
Mình là người phàm phu tục tử, thì chẳng thấy ai đáng mặt Thánh nhân.
Người ác, thì thấy được những cái ác của người khác.
Người thật tu, thì thấy tha nhân vẫn còn chỗ hiền hòa.
Chư Bồ tát thì thấy chúng sanh sẽ thành Phật,
Đức Phật thì thấy chúng sanh bản lai là Phật đó.

Đó là vì, chúng sanh thấy theo nghiệp của mình. Kinh dạy. Cũng là dòng sông nước chảy, nhưng loài Ngạ quỷ thấy lửa thấy máu cam chịu đói khát. Loài người thấy sóng thấy nước đành chịu trôi chịu chìm. Chư Thiên thấy nước này là lưu ly thất bảo ngồi đứng tự tại.

Những sự việc trên đây đủ để xác minh rằng: Tất cả pháp duy tâm sở hiện .
 
Bên trên