Kim Cang Tát Đỏa Bách Tự Tâm Chú

kimcang

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2006
Bài viết
511
Điểm tương tác
69
Điểm
28
Kim Cang Tát Đỏa Bách Tự Tâm Chú

Kim Cang Tát Đỏa Bách Tự Tâm Chú

Om Vajrasattva Samayam, Manupalaya, Vajrasattva Tenopatita, Dridho Mebhava, Sutokayo Mebhava, Supokayo Mebhava, Anurakto Mebhava, Sarva Siddhi Me Praya Cha, Sarva Karma Su Cha Me, Cittam Shiriyam, Kuru Hum, Ha Ha Ha Ha Ho, Bhagavan, Sarva Tathagata, Vajra Ma Me Muncha, Vajra Bhava, Maha Samayasattva, Ah Hum Phat.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

toan_91

Registered
Phật tử
Tham gia
2 Thg 10 2009
Bài viết
26
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Địa chỉ
h� n?i
xin thay KIM CANG dich bai chu nay sang tieng viet cho de tu de thuoc hon,cam on thay nhieu!
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
nguyenvanhoc2006 đã viết:
Kính các bạn !
Về chú VAJRASATTVA (Kim-Cang Tát-đoả) còn được gọi là chú trăm âm, chú bách tự (Hundred-Syllable Mantra of Vajrasattva)Ngài Guru C. M. Chen đã ghi âm như vầy :


OM VAJRASATTVA SAMAYA
MANUPALAYA
VAJRASATTVA TVENOPATISTA
DRITHO ME BHAVA
SUTOKEYU ME BHAVA
SUPOKEYU ME BHAVA
ANURAKTO ME BHAVA
SARVA SIDDHI ME DRAYATA
SARVA KARMA SUCA ME
CITTAM SREYAH KURU HUM
HA HA HA HA HOH
BHAGAVAN SARVA TATHAGATA VAJRAMA ME MUNCA
VAJRA BHAVA
MAHA SAMAYASATVA
AH HUM PHAT.


Hẵn các bạn còn nhớ Ngài ORGYEN KUSUM LINGPA có khuyên chúng ta :

hãy tụng đọc thần chú trăm âm ít nhất bảy, hai mươi mốt hay một trăm lẻ tám lần.(mỗi ngày)

May mắn v/h có được đĩa ghi âm giọng tụng của Ngài HUNGKAR DORJE RINPOCHE, xin được phiên âm một cách "rất Việt" để cho chúng ta dễ học thuộc lòng (sẵn đây xin đính kèm phần nghĩa) :


1. OM BEN-JRƠ SAT-TÔ SA-MA-DA
(Tán thán Giới Nguyện của Kim-Cang Tát-Đỏa)

2. MA-NƠ PA-LA-DA
(Hởi Ngài Kim-Cang Tát-Đoả !)

3. BEN-JRƠ SAT-TÔ TÊ-NÔ-PA
(Hãy hộ trì Giới Nguyện của con)

4. TÍT-THRA ĐRƠN-ĐÔ MÊ- BA-QUA
(Xin thường trụ trong con)

5. SUT-TO KHAY-DÔ MÊ-BA-QUA
(Cho con đạt mọi nguyện ước)

6. SU-PÔ KHAY-DÔ MÊ-BA-QUA
(Xin trưởng dưỡng thiện tâm của con)

7. A-NƠ-RẮT-TÔ MÊ-BA-QUA
(Hãy mở lòng Từ-Bi với con)

8. SA-QUA SÍT-ĐI MÊ-DRA-DAT-SA
(Ban cho con mọi thành tựu)

9. SÁ-QUA KAT-MA SUT-XA-MÊ
(Cho con thấy tất cả nghiệp. Hãy chuyển)

10. XIT-TAM SRI-DAM GU-RU HUNG..
(tâm con thành tốt lành ! _ HUNG : chủng tự tâm yếu của Kim-Cang Tát-đoả)

11. HA HA HA HA HÔ
(HA HA HA HA : Biểu tượng 4 Vô lượng tâm, 4 Quán đảnh, 4 loại Hỷ Lạc.
HÔ : biểu lộ hoan-hỉ nơi thành-tựu nầy.)


12. BA-GA-QUĂN
(Hởi đức Thế-Tôn !)

13. SA-QUA TA-THA-GA-TA BEN-JRA MA-MÊ MÂN-XƠ
(Hiện thân của tất cả Kim-Cang Như-Lai, xin đừng rời xa con)

14.BEN-JRA BA-QUA MA-HA SA-MA-DA SAT...TÔ...
(Hỡi bậc Đại Thủ Hộ Giới Nguyện, cho con chứng đạt Kim-Cang Tánh)

15. AH ... (HUM ... PHAT).
(Xin cho con thể nhập với Ngài.)

(Ghi chú :
_ hai âm HUM...PHAT chìm lắng trong đĩa nầy.
_ Chú Trăm âm nầy ai tụng cũng được, càng nhiều càng tốt, không đòi hỏi hành-giả phải thọ quán đảnh mới tụng trì được.)

http://www.hinhdongphatgiao.org/forum/posting.php?mode=quote&p=32479
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

toan_91

Registered
Phật tử
Tham gia
2 Thg 10 2009
Bài viết
26
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Địa chỉ
h� n?i
thank bac nguyenvanhoc2006 nhieu lam :smt007
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên