KÍNH DÂNG THẦY NGƯỜI DẪN CON VÀO ĐẠO!

nhukhong

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 10 2007
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
Nam Mô A Di Đà Phật.
Lời dạy của thầy :
CÁI THẤY CỦA NGƯỜI HỌC ĐẠO THIỀN
1. Mới học đạo thì thấy người ta quấy mình phải
2. Học lâu lâu một chút thì thấy người ta có quấy có phải ,mình cũng có quấy có phải
3. Học lâu hơn nữa thì thấy thiên hạ không ai quấy hết ,mình có quấy hay không quấy thì thôi!
 

nhukhong

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 10 2007
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
Lời Thầy dạy cho con và con đã làm:
* Tự quy y tam bảo:-Tự quy y Phật :" linh giác " trong con
-Tự quy y pháp :Vạn pháp trong thế gian (hửu và vô vi)
-Tự quy y tăng :Luôn sống hoà hợp
*Làm sao biết con đi đúng đường đạo?
-Tự :Văn ,tư ,tu
-Thân, tâm : Cuộc sống con đi dần vào an lạc ,tức là con đang đi vào cỏi tịnh độ ,niết bàn !
 

nhukhong

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 10 2007
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
Lời thầy dạy giảng :

"....CHƠN TÁNH HỬU VI KHÔNG
DUYÊN SANH CỐ NHƯ HUYỄN
VÔ VI, VÔ KHỞI DIỆT
BẤT PHẬT NHƯ KHÔNG QUA
NGÔN VỌNG HIỄN CHI CHƠN
VỌNG CHƠN ĐỒNG NHỊ VỌNG ...!"
 

nhukhong

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 10 2007
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
Thầy luôn nhắc con hãy nhớ và thấy TAM BẢO THƯỜNG TRỤ:

-ĐỒNG THỂ TAM BẢO
-XUẤT THẾ GIAN TAM BẢO
-THẾ GIAN TRỤ TRÌ TAM BẢO

"Khi nào con "thấy" có cái thấy là cái "thấy" chưa trọn vẹn !
"Biết "mà có cái "biết" là cái biết chưa hoàn hảo!
"nghe" mà có cái "nghe" là cái nghe chưa hoàn toàn !"

"Vậy con là gì?con là ai?Phật ở đâu?"
 

nhukhong

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 10 2007
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
Nam Mô A Di Đà Phật

Thầy luôn nhắc nhở con rằng:

Những gì Thầy giảng thuyết con hãy chớ vội tin ngay ,con hãy tư duy ,quán chiếu rồi hãy tin .Con có thể bỏ tất cả mà không hề sợ tội lổi !
 

nhukhong

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 10 2007
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
Nam Mô A Di Đà Phật

Thầy đã nói với con :

" Làm thế nào để bước nhanh trên đường đạo lý ? "

Thầy nói :
-Từ bé đến giờ con bước được bao nhiêu bước ?
- Ai thấy thời gian không giới hạn là tâm trí ,họ sẽ tiến nhanh ;còn ai xác định một mục đích trong tâm trí và cố gắng đạt đến mục đích đó ,họ sẽ tiến rất chậm .
- Ai biết tâm trí là vật thể của đường đi họ sẽ tiến nhanh ;còn ai để ý thời gian và khởi hành theo một tiêu chuẩn nào đó tuỳ thuộc ảo giác của chính họ !
 

nhukhong

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 10 2007
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
Như Không !

Chẳng dính ngoài mà củng chẳng dính trong
Chẳng dính không mà củng chẳng dính có

Có không, không có đống bòng bong
Chẳng bước theo xưa vết ngựa hồng

Thong dong một cỏi thong dong
Bát phong cuốn tới tán như không
 

nhukhong

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 10 2007
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
Kính Thầy vừa dạy con pháp môn :

Ngù trong tĩnh thức!
 

nhukhong

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 10 2007
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
Thầy nói :"Đạo bổn vô ngôn ,ngôn sanh lý tán "
Thầy kể câu chuyện về Bồ Đề Đạt Ma hỏi các học trò sau một thời gian xuất gia học đạo với ngài ,có chỗ sở đắc gì hãy nói ra .Trong các vị học trò lần lượt bước ra thưa :

- Đạo Phó nói : " con hiểu chẳng chấp văn tự và củng chẳng lìa văn tự ,đó là đạo dụng "
*Bồ Đề Đạt Ma nói :" Ngươi đạt phần da của ta "
-Ni tổng Trì thưa :"chổ con thấy giống như ngài Khánh Hỷ ,chỉ thấy cõi nước Phật A Súc có một lần không thể thấy lần thứ hai nữa .
*Bồ Đề Đạt Ma nói :" Ngươi đã được phần thịt cũa ta "
-Đạo Dục Thiền Sư thưa:" Tứ đại vốn không ,ngũ uẩn chẳng có ,con thấy không có một pháp gì có thể đạt được ,như thế là đạo"
*Bồ Đề Đạt Ma nói:" Ngươi đạt được phần xương của ta "
-Cuối cùng ,Huệ Khả bước ra đãnh lễ ngài ba lạy rồi về chổ củ ,không nói lời nào cả .
*Bồ Đề Đạt Ma liền nói : " Ngươi đạt phần cốt tuỷ của đạo ta rồi " rồi truyền y bát cho Huệ Khả làm Tổ Sư để nối tiếp truyền đạo cho đời sau .
 

nhukhong

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 10 2007
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
Đãnh lễ thập phương chư Phật , Bồ Tát ,Hộ Pháp

Nam Mô tự tánh tam bảo
Nam Mô thế gian trụ trì tam bảo
Nam Mô xuất thế gian tam bảo
Nam Mô đồng thể tam bảo


********************************
NK _ Kính dâng Thầy & các bậc thiện tri thức

(Con chưa "liễu sanh tử ,xuất tam giới xin mạo muội )


Vô minh rừng huyễn hoá
Dương thịnh chỉ quán thiền
Dọn đường chém sạch gốc
Niệm Phật tam muội liền !

NAM MÔ ADIĐÀ PHẬT

Balamật pháp nhiệm mầu !
Dương suy Phật hộ trì
DiĐà tự tánh hiện
Bất thoái chuyển phàm phu
Kỳ duyên hiện nói pháp
Thiền tịnh liền tổng trì !
 
Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên