N

KINH RẢI TÂM BÁC ÁI ĐẾN TẤT CẢ HƯỚNG

NA TIÊN

Registered

Phật tử
Tham gia
27/11/06
Bài viết
423
Điểm tương tác
79
Điểm
28
KINH RẢI TÂM BÁC ÁI ĐẾN TẤT CẢ HƯỚNG​

(SABBADISÀSU METTAPHARANAM)

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông Nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừngcó bịnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi , xin đừng cho có khổ; đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ; đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc.


(Nguồn: Kinh Nhật Tụng Cư sĩ)
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

zelda

Registered

Phật tử
Tham gia
20/10/06
Bài viết
291
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
Ph?t Gi�o Nguy�n Thu?
Bài kinh này nói lên:
Thấy chết kô khổ vì thấy chết .
Thấy bệnh kô khổ vì thấy bệnh
Thấy sinh kô khổ vì thấy sinh
Thấy lão kô khổ vì thấy lão.

Sợ hãi thương sót kinh sợ là quả bởi tham ái cả .
Do vậy bài kinh này bác luôn lập luận Bồ Tát Đạo ( PGBT ).
Ăn nghĩ nghĩ đều thương xót đến chúng sinh thì thật sai lầm,.
 

NA TIÊN

Registered

Phật tử
Tham gia
27/11/06
Bài viết
423
Điểm tương tác
79
Điểm
28
THÁNH ĐIỂN PALI - KINH NHẬT TỤNG CƯ SĨ - TK TĂNG ĐỊNH Biên soạn - NXB TỔNG HỢP TPHCM 2004, trang 49.
Thực hiện: chùa Kỳ Viên

Email:kyvientu@hcm.vnn.vn
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên