S

Long Hoa Giới Đức - Giới Đức đạo và đời hợp nhất do phật Di Lạc truyền xuống

shopoga

Registered
Phật tử
Tham gia
2/11/23
Bài viết
17
Điểm tương tác
1
Điểm
3
Tiền thân Đức Phật Di Lạc chính là Quốc Tô Hùng Vương.
Long Hoa Giới Đức: Là sống theo lời dạy của Cha Trời, sống có Kỷ Cương. Sống theo khuôn phép Đạo Luật. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Minh Chính nằm trong cơ bản Quyền con người, mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho. Những quyền bất khả xâm phạm.

Nhờ sống có Kỷ Cương. Sống theo Long Hoa Giới Đức lời dạy của Cha Trời. Nên Thuận Thiên, không phạm Thiên Ý Cha Trời. Nhờ vậy mà mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thần thông trí huệ vô biên, làm vua, làm chúa trên khắp các tầng trời. Biện tài vô ngại ít ai sánh kịp. Giáo hóa vô lượng Thiên Chúng Phước Đức không thể nghĩ bàn.

Long Hoa Giới Đức chính là Kỷ Cương Đạo Luật. Ngăn cản không cho con người đi ngược lại Thiên Ý. Vì đi ngược lại Thiên Ý nhất định sa đọa vào con đường ác, trở thành Quỉ dữ Yêu Tinh không mong gì thành Phật, Thánh, Tiên được nữa, cũng như không còn con đường để về trời. Long Hoa Giới Đức còn ví như con thuyền lớn vượt qua biển Mê đến bờ Giác. Long Hoa Giới Đức cũng là con đường về Trời nhanh nhất gần nhất. Không có pháp môn nào hơn được pháp môn Long Hoa Giới Đức nầy. Phải nói con đường tu tắc rút ngắn hàng vạn ức kiếp tu luyện nhanh nhất thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Kỷ Cương mất. Kỷ Luật không còn, thời coi như bức tường ngăn cản đi ngược lại Thiên Ý đã bị phá bỏ. Con người sa đọa vào ác đạo. Gây ra không biết bao nhiêu là tội ác. Nhận lấy quả báo không bao giờ dứt, đọa lạc triền miên. Luân hồi mãi mãi Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh chịu lấy sự khốn khổ là vô tận. Kỷ Cương mất, Kỷ Luật không còn ví như tàu thuyền bị thủng đáy chìm lỉm hết mong vượt sông mê đến bờ giác. Không có Kỷ Cương, không còn Kỷ Luật thời nhất định con người rơi vào ác Đạo đi ngược lại Thiên Ý. Dù cho Tu Thiền, Luyện Khí đến đâu. Thần Thông Pháp Thuật cỡ nào. Cũng không sao tránh khỏi Huyền Cơ Thiên Luật Vũ Trụ xây chuyển giáng họa. Linh Hồn Sa Đọa xuống các Tầng Địa Phủ. Chịu nhiều sự khốn khổ, không biết thuở nào ra.
Long Hoa Giới Đức là kim chỉ Nam. Cho những ai muốn thoát khổ. Giải trừ kiếp nạn tai họa. Gặt hái nhiều Phước Báo. Cũng như mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Siêu sanh về Trời sống mãi trong thế giới Châu Báu. Thế giới của sự giàu có, thế giới của sự Vàng, Bạc, Ngọc Ngà, Trân Châu, Kim Cương, Pha Lê, Lưu Ly, San Hô, Xà Cừ, Hổ Phách. Nhiều không kể xiết. Cung Vàng Điện Ngọc, kỳ quan bảo tháp san sát cùng khắp cõi nước trời. Thế giới sang giàu hơn vạn lần Vua, Chúa nhân gian. Muốn gì cũng có. Tưởng ăn có Ăn. Tưởng mặc có mặc. Nói chung là muốn gì được nấy. Đi tới đâu thời Cung Vàng Điện Ngọc hiện theo tới đó. Hơn hẳn kiếp sống Vua Chúa Trần Gian gấp trăm nghìn lần.

Quý vị có thể nghiên cứu thêm văn hóa cội nguồn Rồng Tiên là văn hóa đại đồng, văn hóa cao nhất của phật thánh tiên thần chúa
 

Đính kèm

  • LONG HOA GIỚI ĐỨC.docx
    121.2 KB · Xem: 20
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 2)
Bên trên