LỤC THÔNG

  • Thread starter imported_Trung Buu
  • Ngày bắt đầu
I

imported_Trung Buu

Guest
LỤC THÔNG

Thiên nhãn thông suốt đất trời
Mắt thần nhìn khắp ba thời diệt sanh
Thiên nhĩ thông dịch viên thanh
Nghe thấu tam giới ngữ ngành tiết âm
Tha tâm thông đạt cõi âm
Lòng người đen bạc cao thâm biết liền
Thần túc ứng hiện vô biên
Đông tây kim cổ biến thiên vô lường
Túc mạng thông hết muôn đường
Vào ra lên xuống sáu phương bốn loài
Lậu tận vắng mặt luân hồi
Khổ đau bức bách ngừng trôi sạch rồi
Ma vương chỉ có năm thôi
Lậu thông chẳng chứng đứng ngồi bất an
Thường hay ưu não buộc ràng
Bày mưu quỷ kế sẵn sàng hại nhân
Ảo thuật huyễn hóa trăm thân
Hù dọa phái yếu cùng bần tin theo
Gạt gẫm những kẻ đói nghèo
Ban phước giáng họa làm eo nhiễu phiền
Tạo nghiệp thập ác triền miên
Giáo chủ thiên hạ vô duyên chi bằng
Vàng thau lẫn lộn khác chăng
Lục thông Phật quả vầng trăng sáng ngời.


http://timta.tk
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
Re : LỤC THÔNG


Lục thông Phật quả
Vầng trăng sáng ngời
Là quả tất đến
Khi thành Pháp thân

Bước cuối cùng là
Bước quan trọng nhất
Phân biệt chánh tà
Tu đúng đường không

Bỏ thông thứ sáu
Ngũ thông quả báu
Không là mục đích
Nếu muốn đúng đường ...

PTD/ Kính
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên