T

MƯỜI LỢI ÍCH CỦA VIỆC CHẾ GIỚI

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27/10/06
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
MƯỜI LỢI ÍCH CỦA VIỆC CHẾ GIỚI​

1. NHIẾP THỦ Ư TĂNG: Vì kiện toàn Tăng già thành chúng thanh tịnh.

2.LINH TĂNG HOAN HỶ: Vì tất cả chúng Tăng cùng tu hành Phạm hạnh nên thiện tâm được tăng trưởng, do vậy mà chúng Tăng hoan hỷ với nhau.

3 LINH TĂNG AN LẠC: Vì hoan hỷ nên được an lạc nơi thiền định, trong tự tâm.

4. LINH VỊ TÍN GIẢ TÍN: Khiến người chưa có long 2tin am bảo, thấy chu tăng tu hành Phạm hạnh thanh tịnh mà sinh lòng tin.

5. DĨ TÍN GIẢ LINH TĂNG TRƯỞNG: ĐốI với người đã có lòng tin rồi, khiến lòng tin của họ càng thêm tăng trưởng.

6. NAN ĐIỀU GIẢ LINH ĐIỀU THUẬN: Người khó điều phục khiến được điều phục.

7. TÀM QUÝ GIẢ ĐẮC AN LẠC: Khiến người biết hổ thẹn được an vui.

8. ĐOẠN HIỆN TẠI HỮU LẬU: vì đoạn hết phiền não hiện tại.

9. ĐOẠN VỊ LAI HỮU LẬU:vÌ đoạn hết phiền não ở vị lai.

10. LINH CHÍNH PHÁP CỬU TRỤ: vì tu Phạm hạnh mà chánh pháp được trường tồn lâu dài.


(Theo LUẬT TẠNG)
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên