NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

halo_2615

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 1 2008
Bài viết
60
Điểm tương tác
0
Điểm
6
DUOCSUPHAT1.jpg

DUOCSUPHAT10.jpg

DUOCSUPHAT11.jpg

DUOCSUPHAT12.jpg

DUOCSUPHAT13.jpg

DUOCSUPHAT14.jpg

DUOCSUPHAT15.jpg

DUOCSUPHAT2.jpg

DUOCSUPHAT3.jpg

DUOCSUPHAT4.jpg

DUOCSUPHAT5.jpg

DUOCSUPHAT6.jpg

DUOCSUPHAT7.jpg

DUOCSUPHAT8.jpg

DUOCSUPHAT9.jpg

DUOCSUPHAT.jpg

lan34.jpg
 
G

GIÁC NGỘ

Guest
200832793543458_2.jpg
Đức giáo chủ Đông Phương,

Mười hai nguyện hoằng dương,

Cứu muôn loài thoát khổ,

Khai diễn pháp chân thường.

Bốn chín ngày đèn hương,

Trang nghiêm khắp đạo trường,

Trì danh và đảnh lễ,

Tiêu tai, thọ miên trường.​
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


lamps.gif
lamps.gif
lamps.gif
 
G

GIÁC NGỘ

Guest
Hinh-Duc-Duoc-Su-Luu-Ly-Qua_jpg.jpg

2008101381548705_2.jpg

2008101381449130_2.jpg

2008117905050_2.jpg

TINHLUULY-2.gif

tinhluuly-1.jpg

bhaishajyaguru-buddha-dharani1280.jpg


Kính lạy đức Dược sư,
chánh giác rất vi diệu,
ở cõi Tịnh lưu ly,
thuộc phía đông cõi này ;
Ngài thật khó nghĩ bàn,
đủ ba vô số kiếp,
và không ai sánh bằng,
với mười hiệu tôn xưng.
Trong nhân đã phát ra
mười hai môn đại nguyện
trong quả đã viên mãn
trăm ngàn loại tướng hảo ;
biển từ bi rộng lớn
khó ai lường cho nổi,
núi công đức cao cả
không thể khen cho cùng.


Nam mô Đông phương Tịnh lưu ly giới,Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, phật , thế tôn
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.


thg13.gif
thg13.gif
thg13.gif
thg13.gif
thg13.gif

folder_nonew.gif
folder_nonew.gif
folder_nonew.gif
folder_nonew.gif
folder_nonew.gif
folder_nonew.gif
folder_nonew.gif

dot_lotus3.gif
dot_lotus3.gif
dot_lotus3.gif
dot_lotus3.gif
dot_lotus3.gif12249ca1aac2d056.gif
12249ca1aac2d056.gif
12249ca1aac2d056.gif
12249ca1aac2d056.gif
12249ca1aac2d056.gif
12249ca1aac2d056.gif
12249ca1aac2d056.gif

12249dd78f101116.gif
12249dd78f101116.gif
12249dd78f101116.gif


lamps.gif
lamps.gif
lamps.gif


12247ca8727e5496.gif
12247ca8727e5496.gif
12247ca8727e5496.gif
12247ca8727e5496.gif
12247ca8727e5496.gif
12247ca8727e5496.gif
12247ca8727e5496.gif
12247ca8727e5496.gif
12247ca8727e5496.gif
12247ca8727e5496.gif


 
Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên