N

Ngẫu hứng

nhukhong

Registered

Phật tử
Tham gia
24/9/07
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
ĐẠO và ĐỜI
Đạo và đời tuy hai mà một
Không có đời đạo chẳng lập nên
Thân vào đời tuy có cái tên
Tâm nhận biết từ muôn luỹ kiếp
Bước vào đời vì những nhân duyên
Chẳng tu thiên ,chẳng tạo phước điền
Chẳng tạo ác ,nghiệp đâu đeo mãi
Thân tự tại ,tự đi ,tự đến
Tâm chẳng ràng buộc bởi chi chi
Bụi u mê từng quét bất tư nghì
Lòng chẳng vướng giàu sang hèn mọn
Đường cứ đi... muôn đời đã chọn
Tu vô tu ,hành hạnh chẳng vì
Đến hay đi chẳng ghi dấu vết

NK

 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

nhukhong

Registered

Phật tử
Tham gia
24/9/07
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
ĐẠO
A Di Đà vang lên khắp pháp giới
Lư hương sạ nhiệt hương lòng hoà
Trong ngoài Đồng Thể chư Tam Bảo
Xuất Thế Gian và Thế Gian Trụ Trì
Chư tam thế Phật ưng vô sở trụ

NK
 

Luc An

Registered

Phật tử
Tham gia
14/2/08
Bài viết
148
Điểm tương tác
79
Điểm
28
Địa chỉ
viet nam
Tâm như đài gương sáng
Thân là cây Bồ Đề.
Hút thu những uế, trược,
Nhả tịnh quang an lành.
Mà cây hằng tươi xanh,
Kìa chim chóc chuyền cành,
Lứu lo hoà tiếng Pháp.
Xin tịnh Tâm lắng nghe,
Đâu khác chi cực lạc!

Lục An:Kính
 

nhukhong

Registered

Phật tử
Tham gia
24/9/07
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
ĐỜI
Tiếng chim và hoa cỏ
Nghe gió thổi vi vu
Tầng cao mây lơ lững
Hoa rơi mãi thơm tho!

Suối từ nhè nhẹ chảy
Côn trùng cất nĩ non
Ra đi từ dạo ấy
Nay về nào có hay!

Kính tặng: Lục An

 

Luc An

Registered

Phật tử
Tham gia
14/2/08
Bài viết
148
Điểm tương tác
79
Điểm
28
Địa chỉ
viet nam
Lục An có mấy vần ngẫu hứng kính trình chư Đạo hữu.
-Khi Ta còn là Ta.
Ta là Ta,Phật là Phật.
Đừng lấy Phật che Ta.
Lấy Ta ra che Phật
Lý nhân quả nghiêm ngặt,
Phật chẳng cứu được Ta.
Khổ đau đến:kêu la.
Phật chỉ giơi nước mắt.
Xin mấy lời chân thật,
cùng Đạo Hữu gần xa,
Xin yêu lấy Quỷ,Ma.
Như là Ta yêu Phật.
Vì tất cả vạn vật,
Đều Tỳ Lô Xá Na,
Theo Phật dậy:Quỷ,Ma!
Là Ông ,Cha Ta đó.
Vì nuôi Ta khốn khó.
Nên phạm luật quả nhân.
Làm người không đủ thân,
Nên đoạ đường Ma,Quỷ.
Chánh Pháp chớ phạm huỷ.
Vì mê tham phúc phần,
Không tu công đức thân!
Lấy cái gì mà hưởng?
Xin bỏ điên đảo tưởng,
Phân biệt cùng chẻ chia.
Làm Thân Phật rời lìa.
Vô minh:công thành tội,
Xin nghĩ suy chớ vội,
Ca ngợi...hoặc...chê bai.
Hãy kéo dài nhân quả.
Để đốn phà vô minh,
Cho trí tuê nẩy sanh.
Tất cả toang trước Mặt.
Lục An:Kính.
 

nhukhong

Registered

Phật tử
Tham gia
24/9/07
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
CÓ- KHÔNG

Vô tình ai lạc bước
Đi vào cỏi trần ai
Hạt bụi chẻ chia hai
Khép đời hai là một
Một người gọi là không
Một người gọi là có

Không ,có củng không không
Có, không củng có có

Thấy có rồi lại không
Thấy không rồi lại có
Có, không hai là một
Có một mà là hai ...

Một thề tựu về không
Vạn thể củng trong không
Thấy không động mà có
Thấy có động mà không
Biến sanh ra muôn tướng
Tướng tướng... tuỳ diệu dụng
Như như bất động không
Như không động mà có
Động động trong cái không !

NK

 

nhukhong

Registered

Phật tử
Tham gia
24/9/07
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
Bao nhiêu năm đạo đường ta đã bước
Bao nhiêu năm đạo đường ta đã đi
Nếu ai hỏi ta chẳng còn nhớ chi
Ta chỉ biết từng ngày đi và bước
Ta chỉ biết từng ngày thấy là làm
.....
Nk

 

Luc An

Registered

Phật tử
Tham gia
14/2/08
Bài viết
148
Điểm tương tác
79
Điểm
28
Địa chỉ
viet nam
Ngẫu hứng.

Suy tìm Tam thân Phật.
-Giữa chốn phồn hoa,
Nghe xa,hoan ca tiếng nhạc,
Gần gần:cờ bạc,số đề.
Phá con đê:
-Chấp mê thiện,ác.
Bỏ áo khoác:
-Đỏ,trắng,vàng,sanh.
Chăm chú canh,
Lẳng lặng nghe:
-Cái chẳng từng nghe.
Chăm chăm nhìn:
-Cái chưa từng thấy.
Tất cả thời như dại,như ngây,
Lúc trống rỗng,
Lúc tơ dây!
Lúc voi dầy,ngựa xé.
Lúc ép ngặt,
Lúc căng đầy.
Cứ như thế -Hư không tan thành bụi.
Cứ như vậy -Các mảnh xé tan.
Rồi đến lúc có ngày tuôn chẩy
Nghe nhựng gì chưa từng được nghe,
Thấy những gì chưa từng được thấy.
Có giỏi hoang tưởng đến mấy
-Chưa từng như vậy
Soi ánh Lăng Già
Mới biết thế nào là:Tam Thân Phật.
Lật Hoa Nghiêm ,kiếm Bát Nhã
Giong buồm thư thả nhắm hướng sao Mai.
Theo dấu Người:Ta đau lưng quá!.
Lục An:kính.
 

Luc An

Registered

Phật tử
Tham gia
14/2/08
Bài viết
148
Điểm tương tác
79
Điểm
28
Địa chỉ
viet nam
Ngẫu hứng.

Ngẫu hứng:có phải nhân tứ trí.
-Nam Mô A Di Đà
Lặng yên tâm ,khí.
Có phải Nhân:
Bình đẳng tính Trí?
Thấy thật diệu vi,
Quán sát chi ly,
Chẻ tư sợi tóc,
Xem từ hạt thóc,
Thành cơm ra sao?
Tu Di thế nào?
Nói cao,gọi thấp?
Nghĩ suy kỹ lưỡng,
Thật nghĩa vô lượng.
Nào là bát,đĩa,
Nào là dĩa ,dao...
Tuy khác ,lao xao
Hợp thành bàn tiệc.
Đó có phải việc,
Diệu quan sát không?
Tuy dị thấy đồng.
Trí thành sở tác ?
Tác thế có tác?
Hiện trọn cả mâm.
Tội gì âm thầm
Mà ôm một bát,
Thấy tất cả Pháp,
Phật hiện ra thôi.
Cũng chỉ một Ngôi:
TỪ BI -TRÍ TUỆ.
Bây giờ thây kệ
Chẳng còn nghĩ suy,
Cứ thế mà đi
Tới vườn Phật quả.
-Đây chỉ là thơ ngẫu hứng ,có gì thiếu sót Lục An xin được lượng thứ và góp ý chì bảo .
Lục An :Kính.
 

nhukhong

Registered

Phật tử
Tham gia
24/9/07
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
Re: Ngẫu hứng.

Chơi - chơi

Ta ở bờ này ,bạn ở bờ kia
Bạn nói ta say ,ta nói bạn tĩnh
Bạn nói ta tịnh ,ta nói bạn sân
....
Ta chạy quanh sân ,bạn ngồi một chổ
Bạn ngồi yên yên ,ta lặng lặng đi

NK

 

nhukhong

Registered

Phật tử
Tham gia
24/9/07
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
Re: Ngẫu hứng.

Mẹ Cha

Tôi nhặt hạt bụi la đà
Ngộ ra bao kiếp đây là Mẹ Cha
Đời này tôi được sanh ra
Trong tôi muôn ức Mẹ Cha hợp thành
Tôi ăn thịt cá rau xanh
Mẹ Cha tôi đó hoá thành nuôi tôi
Cô hồn lạc lối lẽ loi !
Sẽ lăn vào đó sáng soi cho người
Thiên Ma quỹ dử chẳng lười
Vào xem họ có cần người như tôi
Nhờ họ tôi sẽ vào ngôi
Niết bàn tịch tĩnh như lời Phật răn !

NK

 

nhukhong

Registered

Phật tử
Tham gia
24/9/07
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
Re: Ngẫu hứng.

.......

Nếu không có gió nước sao động?
Nếu tâm chẳng động lòng sao sóng ?
Địa tâm ôi thật mênh mông !
Nghiệp trần duyên khởi chớ mong vọng cầu !
Như thị là những nhiệm mầu ,
Muốn không , không muốn tìm cầu nhọc công !

NK

 

MinhKinh

Registered

Phật tử
Tham gia
27/2/08
Bài viết
68
Điểm tương tác
0
Điểm
6
Ngẫu hứng...

Con dao để trước mặt kia !
Tự nó thiện-ác? Ly lìa con dao?
Hoá ra thiện ,ác :Tâm tao.
Xin lỗi dao nhé,tâm tao đâu mày.
Gặp khi rừng lạc cây dầy,
Dao ơi giúp nhé chặt cây thoát rừng.
Còn không...Dao nhé xin đừng.
-Hì hì...Nhớ kỹ xin đừng hỏi dao,
Mà phải hỏi cái :Tâm tao.
Làm lành lánh ác,tâm tao đâu mày.
Cứ như thế suốt đêm ngày...
Chăm chăm,chú chú:hiện ngay tâm mình.
Minh Kính:Kính chào và xin tha lỗi...
 

nhukhong

Registered

Phật tử
Tham gia
24/9/07
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
Re: Ngẫu hứng...

........

Chẳng bỏ nhà vẫn gọi xuất gia
Không cà sa vẫn đệ tử Phật
Khi giao tiếp rỏ lời chân thật
Lời khen chê chọn nghĩa vị tha

Lục đạo trong cỏi Ta Bà
Vào ra sáng tỏ ,Di Đà sáng soi .

NK

 

Luc An

Registered

Phật tử
Tham gia
14/2/08
Bài viết
148
Điểm tương tác
79
Điểm
28
Địa chỉ
viet nam
Ngẫu hứng...

Một mình trên đỉnh núi,
Gom Hư không thành khối.
Đập nát tan thành bụi.
Bắt Hư không phải nói,
Dệt Hư không thành lưới,
Thong dong tiến bước tới.
Nếu Ai dại cùng...Mời.

Tưởng nhớ các Ân Sư.
Lục An :Kính.
 

thanhphuong

Registered

Phật tử
Tham gia
8/2/08
Bài viết
176
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Re: Ngẫu hứng...

Luc An đã viết:
Một mình trên đỉnh núi,
Gom Hư không thành khối.
Đập nát tan thành bụi.
Bắt Hư không phải nói,
Dệt Hư không thành lưới,
Thong dong tiến bước tới.
Nếu Ai dại cùng...Mời.

Tưởng nhớ các Ân Sư.
Lục An :Kính.

Lâu lâu mới thấy dc vị như thế này! Thật hi hữu, tuy không nói, khi noi ra cả một vùng trống trãi cao thâm. Kính!
 

thanhphuong

Registered

Phật tử
Tham gia
8/2/08
Bài viết
176
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Re: Ngẫu hứng...

Luc An đã viết:
Một mình trên đỉnh núi,
Gom Hư không thành khối.
Đập nát tan thành bụi.
Bắt Hư không phải nói,
Dệt Hư không thành lưới,
Thong dong tiến bước tới.
Nếu Ai dại cùng...Mời.

Tưởng nhớ các Ân Sư.
Lục An :Kính.

Lâu lâu mới thấy dc vị như thế này! Thật hi hữu, tuy không nói, khi noi ra cả một vùng trống trãi cao thâm. Kính!
 

nhukhong

Registered

Phật tử
Tham gia
24/9/07
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
Re: Ngẫu hứng...

Tiếng ai thét làm con cá đang ngủ trong vũng nước chân trâu ,
phải thức dậy
 

nhukhong

Registered

Phật tử
Tham gia
24/9/07
Bài viết
281
Điểm tương tác
89
Điểm
28
Re: Ngẫu hứng...

Đạo tự nó không lời
Đạo củng chẳng gọi mời
Như nắng ấm ban mai
Soi rọi từ xưa nay

****

Để đến với hạ nhân
Đạo mượn lời ,mượn tiếng
Có lặn ngụp giữa biển
Biết đạo chẳng chia phân

*****

Con cá ngủ dưới nước
Mây bay trên tầng cao
Lá hỏi gió xôn xao
Đạo lớn đang chổ nào
Cứ uống trà tự biết
Trà hương vị ra sao
là đang đi trên đạo

NK
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn

Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
Re: Ngẫu hứng...

nhukhong đã viết:
Tiếng ai thét làm con cá đang ngủ trong vũng nước chân trâu ,
phải thức dậy
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên