TAM VÔ LẬU HỌC

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
175
Điểm tương tác
9
Điểm
18
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Qua trải nghiệm và Kinh nghiệm của mình mình xin được trình bầy với nhận thức như sau:
Mình chưa được học chính quy về Giáo Lý PHẬT chỉ là tự tìm tòi học tập qua KINH,SÁCH phát hành nơi đại chung nên chưa hiểu sâu về TAM VÔ LẬU học
-Theo nhận thức của mình thì ĐỨC PHẬT chỉ Dẫn PHÁP PHƯƠNG TIỆN THIỆN SẢO để làm phương tiện TRỰC NHẬP sâu hơn nơi GIÁO LÝ PHẬT.Đây là PHÁP PHƯƠNG TIỆN tối ưu nhất để đạt được CẢNH GIỚI CAO trong lộ trình tiến tới PHẬT QUẢ ---Có thể TƯƠNG ĐƯƠNG với cảnh giới TÂM THỨC : BẢN LAI VÔ NHẤT VẬT mà Tổ Huệ Năng miêu tả.,Với cảnh giới này nhiều môn phái và đạo giáo bằng nhưng phương pháp rất khó khăn và phức tạp cũng đã thấy và cho là cảnh giới TỐI CAO của TÂM THỨC nên dừng TRỤ và triển khai HỌC THUYẾT của họ.Khi trình kệ Ngũ Tổ đã thầm nhận ngài Huệ Năng đã THẤY TÁNH chứ chưa KIẾN TÁNH =THẤY TƯỚNG TRẠNG VÀ TÁNH CHẤT của sự vật và sự việc...và Theo nhận thức của mình thì cảnh giới TÂM THỨC ẤY tương đồng cảnh giới HÓA THÀNH,(ý chỉ trong KINH PHÁP HOA.
-Đến KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN... PHẬT cũng thuyết về VẤN ĐỀ NÀY và nói rõ ,nếu DỪNG TRỤ
TÂM THỨC do THÀNH QUẢ tu tập mãnh liệt TAM VÔ LẬU HỌC là MÔT TRONG VÔ GIÁN TÔI->LÀM THÂN PHẬT CHẨY MÁU!
-Theo nhận thức của mình thì TAM VÔ LẬU HỌC chỉ là PHÁP PHƯƠNG TIỆN giúp người TU HỌC QUA SÔNG,khi qua sồng thì nên BỎ THUYỀN ĐI TIẾP
-cũng theo nhạn thức của mình thì ĐÂY LÀ PHÁP PHƯƠNG TIỆN như khi bị rắn cán thì phải rạch vết rắn cắn và nặn máu độc để cứu MẠNG SỐNG.
nên khi ĐẠT ĐƯỢC CẢNH GIỚI TÂM THỨC này phải LÊN ĐƯỜNG ĐI TIẾP để THẤY ĐƯỢC cảnh giới KHÔNG NGỜ CÁC PHÁP HAY SANH PHÁP.>KHÔNG NGỜ CÁC PHÁP NGUYÊN THANH TỊNH khi được trao truyền Y,BÁT.

Xin Chư Thiện Trí Thức chỉ dẫn
 

VNBN

Registered
Tham gia
13 Thg 6 2017
Bài viết
69
Điểm tương tác
16
Điểm
8
Qua trải nghiệm và Kinh nghiệm của mình mình xin được trình bầy với nhận thức như sau:
Mình chưa được học chính quy về Giáo Lý PHẬT chỉ là tự tìm tòi học tập qua KINH,SÁCH phát hành nơi đại chung nên chưa hiểu sâu về TAM VÔ LẬU học
-Theo nhận thức của mình thì ĐỨC PHẬT chỉ Dẫn PHÁP PHƯƠNG TIỆN THIỆN SẢO để làm phương tiện TRỰC NHẬP sâu hơn nơi GIÁO LÝ PHẬT.Đây là PHÁP PHƯƠNG TIỆN tối ưu nhất để đạt được CẢNH GIỚI CAO trong lộ trình tiến tới PHẬT QUẢ ---Có thể TƯƠNG ĐƯƠNG với cảnh giới TÂM THỨC : BẢN LAI VÔ NHẤT VẬT mà Tổ Huệ Năng miêu tả.,Với cảnh giới này nhiều môn phái và đạo giáo bằng nhưng phương pháp rất khó khăn và phức tạp cũng đã thấy và cho là cảnh giới TỐI CAO của TÂM THỨC nên dừng TRỤ và triển khai HỌC THUYẾT của họ.Khi trình kệ Ngũ Tổ đã thầm nhận ngài Huệ Năng đã THẤY TÁNH chứ chưa KIẾN TÁNH =THẤY TƯỚNG TRẠNG VÀ TÁNH CHẤT của sự vật và sự việc...và Theo nhận thức của mình thì cảnh giới TÂM THỨC ẤY tương đồng cảnh giới HÓA THÀNH,(ý chỉ trong KINH PHÁP HOA.
-Đến KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN... PHẬT cũng thuyết về VẤN ĐỀ NÀY và nói rõ ,nếu DỪNG TRỤ
TÂM THỨC do THÀNH QUẢ tu tập mãnh liệt TAM VÔ LẬU HỌC là MÔT TRONG VÔ GIÁN TÔI->LÀM THÂN PHẬT CHẨY MÁU!
-Theo nhận thức của mình thì TAM VÔ LẬU HỌC chỉ là PHÁP PHƯƠNG TIỆN giúp người TU HỌC QUA SÔNG,khi qua sồng thì nên BỎ THUYỀN ĐI TIẾP
-cũng theo nhạn thức của mình thì ĐÂY LÀ PHÁP PHƯƠNG TIỆN như khi bị rắn cán thì phải rạch vết rắn cắn và nặn máu độc để cứu MẠNG SỐNG.
nên khi ĐẠT ĐƯỢC CẢNH GIỚI TÂM THỨC này phải LÊN ĐƯỜNG ĐI TIẾP để THẤY ĐƯỢC cảnh giới KHÔNG NGỜ CÁC PHÁP HAY SANH PHÁP.>KHÔNG NGỜ CÁC PHÁP NGUYÊN THANH TỊNH khi được trao truyền Y,BÁT.

Xin Chư Thiện Trí Thức chỉ dẫn
Tại sao xuất hiện một An Long? Trước khi trái đất này chưa có, An Long ở đâu?
 

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
175
Điểm tương tác
9
Điểm
18
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Tại sao xuất hiện một An Long? Trước khi trái đất này chưa có, An Long ở đâu?
- Chào Bạn
À...An Long hay..... Long An gì đo!.<>
NGỦ/////>MÔT NIỆM BẤT GIÁC Đánh THỨC
CÁI NIỆM BẤT GIÁC ẤY ,,,,,,TỪ ĐÂU VẬY NHỈ?????
-ĐI HỎI ÔNG HÀNG XÓM ẤY!????...>>>>>
DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY !
-
Ôi ....VIỄN TƯỞNG THẾ NÀY:SAO KIM MẤT+SAO MỘC RƠI+SAO THỦY RỤNG>>>>CÓ MỘT TRÁI ĐẤT TỰ LƠ LỬNG KHÔNG NHỈ????
Kính Cáo
 

VNBN

Registered
Tham gia
13 Thg 6 2017
Bài viết
69
Điểm tương tác
16
Điểm
8
- Chào Bạn
À...An Long hay..... Long An gì đo!.<>
NGỦ/////>MÔT NIỆM BẤT GIÁC Đánh THỨC
CÁI NIỆM BẤT GIÁC ẤY ,,,,,,TỪ ĐÂU VẬY NHỈ?????
-ĐI HỎI ÔNG HÀNG XÓM ẤY!????...>>>>>
DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY !
-
Ôi ....VIỄN TƯỞNG THẾ NÀY:SAO KIM MẤT+SAO MỘC RƠI+SAO THỦY RỤNG>>>>CÓ MỘT TRÁI ĐẤT TỰ LƠ LỬNG KHÔNG NHỈ????
Kính Cáo
"Lúc ông ngủ, mọi người vẫn làm việc, những người ấy đều biết ông ngủ nhưng riêng ông lại chẳng biết, ông chẳng biết ông đang tồn tại. Tuy ông ngủ nhưng ông vẫn vận hành nhân duyên, đủ duyên niệm bất giác khởi dậy sự thấy biết, dần đần ông có ý thức về sự tồn tại của ông, ông tìm đến các ông lão đã dứt hết sự đời rồi học hỏi theo họ, đủ nhân duyên ông nhận ra đâu là sự tồn tại đích thực của ông, rồi ông bắt đầu gầy dựng cuộc sống đích thực của mình bằng cách chủ động tạo tác đúng nhân quả, nhân duyên hoàn mãn ông được sống với chính bản chất thực sự xưa nay của mình. Câu chuyện nằm mơ đến đây đã hết rồi. "

Trong câu chuyện trên, chữ "ông" đó là cái gì?
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
715
Điểm tương tác
242
Điểm
63
"Lúc ông ngủ, mọi người vẫn làm việc, những người ấy đều biết ông ngủ nhưng riêng ông lại chẳng biết, ông chẳng biết ông đang tồn tại. Tuy ông ngủ nhưng ông vẫn vận hành nhân duyên, đủ duyên niệm bất giác khởi dậy sự thấy biết, dần đần ông có ý thức về sự tồn tại của ông, ông tìm đến các ông lão đã dứt hết sự đời rồi học hỏi theo họ, đủ nhân duyên ông nhận ra đâu là sự tồn tại đích thực của ông, rồi ông bắt đầu gầy dựng cuộc sống đích thực của mình bằng cách chủ động tạo tác đúng nhân quả, nhân duyên hoàn mãn ông được sống với chính bản chất thực sự xưa nay của mình. Câu chuyện nằm mơ đến đây đã hết rồi. "

Trong câu chuyện trên, chữ "ông" đó là cái gì?
Là ông đó!
Ông THẤY ông nằm mơ cũng là ông.
Ông THẤY ông trong mơ cũng là ông.
Ông THẤY người khác cũng là ông THẤY trong mơ.

Ông VỌNG TƯỞNG ông là "CHỮ " gì cũng là ông VỌNG TƯỞNG thì ông HỎI gì cũng là ông xưa nay THẬT vốn đã CÓ là ông đó.
Ông THẬT là ông không KHÁC một mảy may.
 

VNBN

Registered
Tham gia
13 Thg 6 2017
Bài viết
69
Điểm tương tác
16
Điểm
8
Là ông đó!
Ông THẤY ông nằm mơ cũng là ông.
Ông THẤY ông trong mơ cũng là ông.
Ông THẤY người khác cũng là ông THẤY trong mơ.

Ông VỌNG TƯỞNG ông là "CHỮ " gì cũng là ông VỌNG TƯỞNG thì ông HỎI gì cũng là ông xưa nay THẬT vốn đã CÓ là ông đó.
Ông THẬT là ông không KHÁC một mảy may.
kkkk, ủa chứ chẳng phải "ông thấy hay vọng tưởng bất kì cái gì thì cái đó đều không phải là ông" sao!? Ông luôn luôn là chủ thể không bao giờ là đối tượng bị thấy bị biết. Trái lại, gọi là trạng thái "ngu si lầm nhận".

Cho nên từ "ông" trên là chỉ về cái thật tánh của mỗi người gồm hai mặt: mặt bất động bất khả xâm phạm, mặt thứ hai là không tồn tại tách biệt mà luôn trong tương tác. Mặt bất động làm nền tiên thiên cho các tương tác xảy ra nhưng nó không bị hư hoại gì, nhân chúng ta gieo thì ta nhận chứ không ai khác. Mặt tương tác nói lên hiện thực tồn tại của mặt bất động, nói lên cái bất động là cái có thật bất khả xâm phạm chứ không phải là cái rỗng không đoạn diệt.

Nếu nói "ông" chỉ là mặt bất động thì ông đâu có sanh diệt thì làm sao có cái là hiện thân hiện tại này để nói "ông nằm chiêm bao".
Nếu nói "ông" chỉ là mặt tương tác thì càng không thể định đoạt vì hiện thân chúng ta hiện nay với ngũ uẩn này trong đó có chỗ nào là xác định được là ông.

Tóm lại, ÔNG = CÁI: BẤT ĐỘNG + TƯƠNG TÁC.
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
715
Điểm tương tác
242
Điểm
63
kkkk, ủa chứ chẳng phải "ông thấy hay vọng tưởng bất kì cái gì thì cái đó đều không phải là ông" sao!? Ông luôn luôn là chủ thể không bao giờ là đối tượng bị thấy bị biết. Trái lại, gọi là trạng thái "ngu si lầm nhận".

Cho nên từ "ông" trên là chỉ về cái thật tánh của mỗi người gồm hai mặt: mặt bất động bất khả xâm phạm, mặt thứ hai là không tồn tại tách biệt mà luôn trong tương tác. Mặt bất động làm nền tiên thiên cho các tương tác xảy ra nhưng nó không bị hư hoại gì, nhân chúng ta gieo thì ta nhận chứ không ai khác. Mặt tương tác nói lên hiện thực tồn tại của mặt bất động, nói lên cái bất động là cái có thật bất khả xâm phạm chứ không phải là cái rỗng không đoạn diệt.

Nếu nói "ông" chỉ là mặt bất động thì ông đâu có sanh diệt thì làm sao có cái là hiện thân hiện tại này để nói "ông nằm chiêm bao".
Nếu nói "ông" chỉ là mặt tương tác thì càng không thể định đoạt vì hiện thân chúng ta hiện nay với ngũ uẩn này trong đó có chỗ nào là xác định được là ông.


Tóm lại, ÔNG = CÁI: BẤT ĐỘNG + TƯƠNG TÁC.
Ông hỏi, ông nói dài dòng Cái Gì.. đó…đó... Rồi ông trả lời luôn Cái Gì...đó..đó... là ông hỏi, ông nói, ông trả lời không phải là ông đó sao???

Ông hỏi, ông nói dài dòng Cái Gì.. đó…đó... Rồi ông trả lời luôn Cái Gì...đó... cũng là ông hỏi, ông nói, ông trả lời thì ông có cần phải chia ông ra làm 2 để xác định MẶT này là ông Cái Gì...đó….đó..., MẶT kia là Ngũ Uẩn làm chi vậy???


Ông là ông trong CẢNH GIỚI của ông nên tất cả những Cái Gì ...đó...đó... ông hỏi, ông nói, ông trả lời trong CẢNH GIỚI của ông chỉ là HIỆN TƯỢNG Sanh Tử.

Ông đang THỨC TỈNH CHIÊM BAO.
 

VNBN

Registered
Tham gia
13 Thg 6 2017
Bài viết
69
Điểm tương tác
16
Điểm
8
Ông hỏi, ông nói dài dòng Cái Gì.. đó…đó... Rồi ông trả lời luôn Cái Gì...đó..đó... là ông hỏi, ông nói, ông trả lời không phải là ông đó sao???

Ông hỏi, ông nói dài dòng Cái Gì.. đó…đó... Rồi ông trả lời luôn Cái Gì...đó... cũng là ông hỏi, ông nói, ông trả lời thì ông có cần phải chia ông ra làm 2 để xác định MẶT này là ông Cái Gì...đó….đó..., MẶT kia là Ngũ Uẩn làm chi vậy???


Ông là ông trong CẢNH GIỚI của ông nên tất cả những Cái Gì ...đó...đó... ông hỏi, ông nói, ông trả lời trong CẢNH GIỚI của ông chỉ là HIỆN TƯỢNG Sanh Tử.

Ông đang THỨC TỈNH CHIÊM BAO.
kkk, mọi hiện tượng đều là sanh diệt. Phật nói chuyện với chúng sanh, chúng sanh nói chuyện với Phật thì sự nói năng đều là các hiện tượng sanh diệt, tuy nhiên Phật là không còn sanh tử, chúng sanh lại còn sanh tử.

Đức Phật cũng là bất động +tương tác, một chúng sanh cũng là bất động + tương tác. Nhưng sự tương tác của Phật là sự tương tác của trí tuệ sáng ngời không còn chỗ lầm nhận hoặc chưa biết nên chẳng bị các hiện tượng làm Ngài dấy động, còn sự tương tác của chúng sanh thì tướng tác trong sự mê lầm tham đắm các pháp, nên Phật phải xuất hiện để Khai, Thị, Ngộ, Nhập Phật tri kiến cho chúng sanh thì chúng sanh mới biết đường mà từ từ sửa lại sự tương tác của mình.

Tóm lại, tương tác y như tánh bất động thì gọi là Phật, chưa được vậy thì gọi là chúng sanh. Phật hay là chúng sanh cũng là mình vậy, chỉ do trình độ tương tác khác nhau nên sanh ra hiện thực sai biệt nơi mỗi cá nhân.

Tất cả những gì Vo Minh đang viết ở đây cũng là đang thể hiện trình độ tương tác của chính ông vậy. Vo Minh nói chuyện theo kiểu duy thức thì chẳng lẽ Vo Minh không tự biết được mình là cái gì hay sao? Nếu đã không biết mình là cái gì thì Vo Minh đang nói chuyện một cách vô minh rồi?
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
715
Điểm tương tác
242
Điểm
63
kkk, mọi hiện tượng đều là sanh diệt. Phật nói chuyện với chúng sanh, chúng sanh nói chuyện với Phật thì sự nói năng đều là các hiện tượng sanh diệt, tuy nhiên Phật là không còn sanh tử, chúng sanh lại còn sanh tử.

Đức Phật cũng là bất động +tương tác, một chúng sanh cũng là bất động + tương tác. Nhưng sự tương tác của Phật là sự tương tác của trí tuệ sáng ngời không còn chỗ lầm nhận hoặc chưa biết nên chẳng bị các hiện tượng làm Ngài dấy động, còn sự tương tác của chúng sanh thì tướng tác trong sự mê lầm tham đắm các pháp, nên Phật phải xuất hiện để Khai, Thị, Ngộ, Nhập Phật tri kiến cho chúng sanh thì chúng sanh mới biết đường mà từ từ sửa lại sự tương tác của mình.

Tóm lại, tương tác y như tánh bất động thì gọi là Phật, chưa được vậy thì gọi là chúng sanh. Phật hay là chúng sanh cũng là mình vậy, chỉ do trình độ tương tác khác nhau nên sanh ra hiện thực sai biệt nơi mỗi cá nhân.


Tất cả những gì Vo Minh đang viết ở đây cũng là đang thể hiện trình độ tương tác của chính ông vậy. Vo Minh nói chuyện theo kiểu duy thức thì chẳng lẽ Vo Minh không tự biết được mình là cái gì hay sao? Nếu đã không biết mình là cái gì thì Vo Minh đang nói chuyện một cách vô minh rồi?
Vấn Đề ở đây là ông với Vô Minh ĐANG ở trong VỌNG TƯỞNG của ông phải không nào???
Tôi là ai???
 

Bantoioi

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
301
Điểm tương tác
111
Điểm
43
Tại sao học tu bấy nhiêu năm mà chẳng nhận lẽ CHÂN, vì sao ?
 

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
175
Điểm tương tác
9
Điểm
18
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
-Bây giờ tôi cùng các Bạn từ "BẤT ĐỘNG" mà trực nhập nhé:
[ [-
BẤT ĐỘNG-> Là TƯỚNG trạng bị thấy biết do KIẾN CHẤP =[ (Thông tin huân tập=TÀNG THỨC =( THẤY<> BIẾT) QUĂ KHỨ)]] --->=I
{{ -Thực TƯỚNG của BẤT ĐỘNG là: [[VẬN ĐỘNG PHÙ HỢP Trong MÔI TRƯỜNG mà nó TƯƠNG TÁC để ĐỒNG HÀNH CÙNG NHỊP ĐIỆU (Cũng có thể nói là SỰ TỰ CÂN BẰNG]]->phần [[.....]] là TÍNH CHẤT của nó!}}...=II

{{{--CHỨNG MINH : Cái CÙ lúc "NGỦ TÍT "là lúc QUAY NHANH NHẤT khi nó đủ năng lượng
-Qua KIẾN THỨC thu nạp được THÔNG TIN của các nhà KHOA HỌC chúng ta BIẾT được TRÁI ĐẤT >ĐƯỢC ỔN ĐỊNH (TƯỚNG trạng BẤT ĐỘNG) là do =[[SỰ TỰ VẬN ĐỘNG một CÁCH THÍCH NGHI (tự nhiên=VÔ MINH HÀNH) +SỰ TƯƠNG TAC với TỪ LỰC HẤP DẪN của MÔI TRƯỜNG HIÊN TẠI ĐỒNG HÀNH CÙNG NÓ (đây là trùng trùng DUYÊ).... }}}.....={{{......)))=III

[[[[-Phần: [.....] =I = KIẾN-VĂN -GIÁC-TRI =[ THỨC=THÔNG TIN QUÁ KHỨ]=VÔ MINH
-phần{{.....}}=II =[THÔNG TIN mới BIẾT (Trí Huệ)]=(MINH hay cũng có thể gọi là SỰ GIÁC NGỘ >Biết được cái chưa biết)-->CÓ ĐƯỢC =(do KHỞI ĐỘNG KIẾN -VĂN-GIÁC-TRI)=VÔ MINH]]]]

--- QUÁ TRÌNH : I =VÔ MINH (KIẾN-VĂN-GIÁC-TRI)}=
NHÂN

............... II =có sự kiểm soát của MINH (TRI->KIẾN -VĂN-GIÁC-TRI)=QUẢ

QUÁ TRÌNH: ... I + II ,NGAY TỨC THÌ .TRỞ THÀNH =THỨC và ĐƯƠC LƯU TRỮ VÀO TÀNG THỨC=LÀM NHÂN..>>> + THẤY BIẾT TIẾP THEO [(sự cập nhật thông tin mới)] =DUYÊN>>>CÓ SỰ THẤY BIẾT MỚI LÀM CHUYỂN ĐỔI NHẬN THỨC QUÁ KHỨ...=III =TRI
TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH....I + II+ III....KIẾN -VĂN-GIÁC-TRI-TRI...Cũng ngay tức (NẾU KHÔNG CÓ CẬP NHẬT THÔNG TIN ..TƯƠNG TỤC!)>TRỞ THÀNH ; KIẾN-VĂN-GIÁC-TRI

....TOÀN BỘ THÔNG TIN TRÊN(Sản phẩm của KIẾN-VĂN-GIÁC-TRI) Sẽ chuyển đổi NHẬN THỨC CỦA Các Bạn giúp các bạn THOÁT KHỎI NHỮNG ĐỊNH KIẾN không tương thích để rồi gặp RẮC RỐI....Có thể gọi là(Đây là NHÂN) Của sự
GIẢI THOÁT TRI KIẾN không...

Kính cáo
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
715
Điểm tương tác
242
Điểm
63
Hahaha... Bởi vì,,, lâu nay nhận THỨC THẦN !!!
Nguồn gốc hơn thua từ vô thỉ !!!
Đức Phật nói Vạn vật VÔ NGÃ mà ông TU HỌC bao lâu rồi vẫn "BỎ CHÂN theo VỌNG là sao ta???

Xem ra lời Đức Phật nói như " Đàn gãy tai TRÂU " phải không ta???

Nói BA CÂU với khuclunglinh chỉ là NHAI LẠI BÃ MÍA mỏi cả răng làm chi vậy ta???
 

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
175
Điểm tương tác
9
Điểm
18
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
-Bây giờ tôi cùng các Bạn từ "BẤT ĐỘNG" mà trực nhập nhé:
[ [-BẤT ĐỘNG-> Là TƯỚNG trạng bị thấy biết do KIẾN CHẤP =[ (Thông tin huân tập=TÀNG THỨC =( THẤY<> BIẾT) QUĂ KHỨ)]] --->=I
{{ -Thực TƯỚNG của BẤT ĐỘNG là: [[VẬN ĐỘNG PHÙ HỢP Trong MÔI TRƯỜNG mà nó TƯƠNG TÁC để ĐỒNG HÀNH CÙNG NHỊP ĐIỆU (Cũng có thể nói là SỰ TỰ CÂN BẰNG]]->phần [[.....]] là TÍNH CHẤT của nó!}}...=II

{{{--CHỨNG MINH : Cái CÙ lúc "NGỦ TÍT "là lúc QUAY NHANH NHẤT khi nó đủ năng lượng
-Qua KIẾN THỨC thu nạp được THÔNG TIN của các nhà KHOA HỌC chúng ta BIẾT được TRÁI ĐẤT >ĐƯỢC ỔN ĐỊNH (TƯỚNG trạng BẤT ĐỘNG) là do =[[SỰ TỰ VẬN ĐỘNG một CÁCH THÍCH NGHI (tự nhiên=VÔ MINH HÀNH) +SỰ TƯƠNG TAC với TỪ LỰC HẤP DẪN của MÔI TRƯỜNG HIÊN TẠI ĐỒNG HÀNH CÙNG NÓ (đây là trùng trùng DUYÊ).... }}}.....={{{......)))=III

[[[[-Phần: [.....] =I = KIẾN-VĂN -GIÁC-TRI =[ THỨC=THÔNG TIN QUÁ KHỨ]=VÔ MINH
-phần{{.....}}=II =[THÔNG TIN mới BIẾT (Trí Huệ)]=(MINH hay cũng có thể gọi là SỰ GIÁC NGỘ >Biết được cái chưa biết)-->CÓ ĐƯỢC =(do KHỞI ĐỘNG KIẾN -VĂN-GIÁC-TRI)=VÔ MINH]]]]

--- QUÁ TRÌNH : I =VÔ MINH (KIẾN-VĂN-GIÁC-TRI)}=
NHÂN

............... II =có sự kiểm soát của MINH (TRI->KIẾN -VĂN-GIÁC-TRI)=QUẢ

QUÁ TRÌNH: ... I + II ,NGAY TỨC THÌ .TRỞ THÀNH =THỨC và ĐƯƠC LƯU TRỮ VÀO TÀNG THỨC=LÀM NHÂN..>>> + THẤY BIẾT TIẾP THEO [(sự cập nhật thông tin mới)] =DUYÊN>>>CÓ SỰ THẤY BIẾT MỚI LÀM CHUYỂN ĐỔI NHẬN THỨC QUÁ KHỨ...=III =TRI
TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH....I + II+ III....KIẾN -VĂN-GIÁC-TRI-TRI...Cũng ngay tức (NẾU KHÔNG CÓ CẬP NHẬT THÔNG TIN ..TƯƠNG TỤC!)>TRỞ THÀNH ; KIẾN-VĂN-GIÁC-TRI

....TOÀN BỘ THÔNG TIN TRÊN(Sản phẩm của KIẾN-VĂN-GIÁC-TRI) Sẽ chuyển đổi NHẬN THỨC CỦA Các Bạn giúp các bạn THOÁT KHỎI NHỮNG ĐỊNH KIẾN không tương thích để rồi gặp RẮC RỐI....Có thể gọi là(Đây là NHÂN) Của sự
GIẢI THOÁT TRI KIẾN không...
 

VNBN

Registered
Tham gia
13 Thg 6 2017
Bài viết
69
Điểm tương tác
16
Điểm
8

VNBN

Registered
Tham gia
13 Thg 6 2017
Bài viết
69
Điểm tương tác
16
Điểm
8

Bantoioi

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
301
Điểm tương tác
111
Điểm
43
Đức Phật nói Vạn vật VÔ NGÃ mà ông TU HỌC bao lâu rồi vẫn "BỎ CHÂN theo VỌNG là sao ta???

Xem ra lời Đức Phật nói như " Đàn gãy tai TRÂU " phải không ta???

Nói BA CÂU với khuclunglinh chỉ là NHAI LẠI BÃ MÍA mỏi cả răng làm chi vậy ta???
Hí hí,,, bạn cứ buộc bạn vào vọng đó thôi. Vì sao ? Vì thật tánh của vọng tức chân ! Nghĩa là tâm chân là bạn vẫn đang hiện tiền và vận dụng... nhưng vì đối chứng với thức uẩn mà thành ra vọng !

BUÔNG CHẤP MỌI PHẠM TRỤ 5 UẨN !!!
 
Bên trên