Tánh giác tự sáng, thấy có điều kiện để xuất hiện tánh giác thì là tánh giác hư vọng

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,098
Điểm tương tác
639
Điểm
113
Xin phép mượn lời của một đạo hữu:
khuclunglinh đã viết:
PHẬT = PHẬT TÁNH ... cho loài hữu tình
VÔ TÌNH làm gì có tánh giác [smile]

GIÁC đòi hỏi sự có mặt của THẬP BÁT GIỚI .. và căn bản nhât là tri giác [xmile] .. tức là LỤC CĂN s[mile] .... bởi vì thập bát giới chính là 18 khu vực của hiện tượng Vạn Pháp - Kinh Thủ Lăng NGhiêm

Tư tưởng trên hết sức sai lầm căn bản vậy.
Cần quán triệt về tánh giác:
TÁNH GIÁC (PHẬT TÁNH) là cái vốn có, trước tất cả vạn pháp, tự sáng chứ không nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu rọi,không do vô tình, hữu tình,lục căn ,,, tạo nên.
GIÁC là SỰ GIÁC NGỘ VỀ TÁNH GIÁC, cần có điều kiện tu học (TRUNG ĐẠO) tâm niệm rỗng lặng thì TÁNH GIÁC vốn có xưa nay phóng chiếu ra bên ngoài nơi mỗi tâm niệm.


Điều này, được Đức Phật giảng rõ trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm:

Phật dạy:
– Ý thầy thế nào? Khi nói “giác minh”, tức là, vì tánh giác vốn tự sáng nên gọi là “giác”, hay là vì tánh giác vốn không tự sáng, phải dùng tánh “minh” soi sáng mà gọi là “minh giác”?
Tôn giả Phú Lâu Na thưa:
– Cái giác thể này nếu không nhờ được soi sáng (minh) thì chỉ gọi là “giác” mà thôi, chứ không có gì là “minh” cả.
Phật dạy:
– Thầy nói: nếu không nhờ được soi sáng thì không phải là “minh giác”. Nếu vậy thì ý nghĩa đích thật của “giác”“minh” đều mất hết, vì sao? Tánh giác mà phải được soi sáng thì không phải là tánh giác; và nếu không được soi sáng thì tánh giác ấy không sáng; mà không sáng thì lại không phải là tánh giác vốn trong lặng sáng suốt. Cho nên, tánh giác mà phải được soi sáng, như thầy nói, đó chỉ là tánh giác và tánh sáng của vọng tưởng phân biệt. Thật ra, tánh giác vốn tự sáng suốt, chứ không phải nhờ được soi sáng mới sáng, –có nghĩa, tánh giác không phải là cái “sở minh”. Do vọng tưởng phân biệt mà tánh giác trở thành cái “sở minh”. Do cái “sở minh” đã hư vọng lập nên mà sinh khởi cáiĐoạn Kinh này, Phật dạy quá rõ ràng rồi, VNBN không cần nói gì thêm.
Trở lại, phát biểu trên chủa khuclunglinh:
- Đạo hữu khuclunglinh thấy Tánh Giác = Giác thì không hiểu rõ về Tánh Giác vốn tự minh mà Phật đã dạy. Bởi vậy, đạo hữu ấy đòi hỏi phải có cái hữu tình, rồi lục căn,.... thì mới có Tánh giác, thành ra đó chỉ là tánh giác hư vọng mà thôi.


- Cần phải hiểu rằng: hữu tình, vô tình, lục căn,.... là những điều kiện giúp Tánh Giác là sự hiển lộ, chứ chúng nó không tạo ra tánh giác.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
5,595
Điểm tương tác
912
Điểm
113
ha ha ha [smile ]

Ahahahhaha ... ĐẠO HỮU của CON BÒ CƯỜI VNBN chỉ ở trong HỌC VIỆN CHUỒNG BÒ thôi [smile] x x x x

Cần phải hiểu rằng: hữu tình, vô tình, lục căn,.... là những điều kiện giúp Tánh Giác là sự hiển lộ, chứ chúng nó không tạo ra tánh giác. - VNBN

Thật vậy, nếu Phật Tánh của ông chỉ ở hữu tình thì phần thân (vô tình)phần tâm (hữu tình) của ông chẳng dính dáng gì tới nhau. - VNBN

kakaka, thiển cận quá bạn à, người ta đang nói cái thân tứ đại, chứ không phải thân căn. - VNBN (A hhahahahha) (xmile)

Thân căn mượn tứ đại làm cơ sở giao tiếp nhưng thân căn không đi theo thân tứ đại, ---> khi chết rồi thân căn mượn thân tứ đại khác để giao tiếp. - VNBN

---> A hahahahah ... CON BÒ CƯỜI NÀY THIỆT là QUÁ NGU DUY THỨC HỌC [smile] ... ... cái này mới là KHẨU PHẬT TÂM XÀ nè: NAM MÔ A DI .. ĐÍA NỔ SỢ CHI [smile]ông PHẬT ngày xưa tu hành cũng luôn chú trọng tinh thần thực nghiệm [smile] ... cho nên ... khi khám phá ra ... THÂN NGŨ UẨN [smile] ... ổng cũng thực nghiệm luôn điều đó [smile]

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,

Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm
---> đến sự hóa hiện ---> một thân do ý làm ra.

Vị ấy tạo một thân khác ---> từ nơi thân này,

cũng là sắc pháp, --> do ý làm ra, ---> đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào
Kinh Trường Bộ [smile]

cho nên ... chỉ có MOD CON BÒ CƯỜI DỐT TÂM HỌC mới nổ cho mí chú bò của học viện chuồng bò nghe chung thôi [smile]
(1) CHỈ CẦN BIẾT ---> MOD NICK XANH TỊNH ĐỘ VNBN NGU NHƯ BÒ thôi [smile]


THẤY CON BÒ --> BIẾT ĐÓ là CON BÒ .. mới là có Ý THỨC về CON BÒ CƯỜI qua đôi mắt nhìn thấy nhỉ [smile]


Chỉ có loài NGU NHƯ BÒ mới nói THÂN TỨ ĐẠI = VÔ TÌNH [smile]

trong khi TỨ ĐẠI ---> Vốn là KHỔ KHÔNG [smile] (kinh Bát Đại Nhân Giác, THỨ NHÂT GIÁC NGỘ) .. và TỨ NIỆM XỨ [smile]


do đó [smile] ... MOD NICK XANH về HỌC VIỆN CHUỒNG BÒ NHỜ MÍ NGƯỜI CHĂN BÒ dạy cho [smile] thêm chút chút nhỉ [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,098
Điểm tương tác
639
Điểm
113
ha ha ha [smile ]

Ahahahhaha ... ĐẠO HỮU của CON BÒ CƯỜI VNBN chỉ ở trong HỌC VIỆN CHUỒNG BÒ thôi [smile] x x x x

Cần phải hiểu rằng: hữu tình, vô tình, lục căn,.... là những điều kiện giúp Tánh Giác là sự hiển lộ, chứ chúng nó không tạo ra tánh giác. - VNBN

Thật vậy, nếu Phật Tánh của ông chỉ ở hữu tình thì phần thân (vô tình)phần tâm (hữu tình) của ông chẳng dính dáng gì tới nhau. - VNBN

kakaka, thiển cận quá bạn à, người ta đang nói cái thân tứ đại, chứ không phải thân căn. - VNBN (A hhahahahha) (xmile)

Thân căn mượn tứ đại làm cơ sở giao tiếp nhưng thân căn không đi theo thân tứ đại, ---> khi chết rồi thân căn mượn thân tứ đại khác để giao tiếp. - VNBN

---> A hahahahah ... CON BÒ CƯỜI NÀY THIỆT là QUÁ NGU DUY THỨC HỌC [smile] ... ... cái này mới là KHẨU PHẬT TÂM XÀ nè: NAM MÔ A DI .. ĐÍA NỔ SỢ CHI [smile]ông PHẬT ngày xưa tu hành cũng luôn chú trọng tinh thần thực nghiệm [smile] ... cho nên ... khi khám phá ra ... THÂN NGŨ UẨN [smile] ... ổng cũng thực nghiệm luôn điều đó [smile]

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,

Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm
---> đến sự hóa hiện ---> một thân do ý làm ra.

Vị ấy tạo một thân khác --->
từ nơi thân này,


cũng là sắc pháp, --> do ý làm ra, ---> đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào
Kinh Trường Bộ [smile]

cho nên ... chỉ có MOD CON BÒ CƯỜI DỐT TÂM HỌC mới nổ cho mí chú bò của học viện chuồng bò nghe chung thôi [smile]
(1) CHỈ CẦN BIẾT ---> MOD NICK XANH TỊNH ĐỘ VNBN NGU NHƯ BÒ thôi [smile]


THẤY CON BÒ --> BIẾT ĐÓ là CON BÒ .. mới là có Ý THỨC về CON BÒ CƯỜI qua đôi mắt nhìn thấy nhỉ [smile]


Chỉ có loài NGU NHƯ BÒ mới nói THÂN TỨ ĐẠI = VÔ TÌNH [smile]

trong khi TỨ ĐẠI ---> Vốn là KHỔ KHÔNG [smile] (kinh Bát Đại Nhân Giác, THỨ NHÂT GIÁC NGỘ) .. và TỨ NIỆM XỨ [smile]


do đó [smile] ... MOD NICK XANH về HỌC VIỆN CHUỒNG BÒ NHỜ MÍ NGƯỜI CHĂN BÒ dạy cho [smile] thêm chút chút nhỉ [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
kakakaka,đó là thực nghiệm đấy chứ, tại bạn thực nghiệm chưa tới, hiểu chỉ trên thức và văn tự nên hết sức nông cạn. Chẳng hạn, 6 căn được tạo ra như thế nào thì đó là thực tế nhưng bạn chẳng biết. Tánh giác thể hiện như thế nào, bạn thấy chỉ có ở hữu tình mà không có ở vô tình thì đó là chưa liễu tri.

Ngay cả việc trích Kinh cũng ẩu tả, chẳng tôn trọng lời Phật, xen cả lời phàm phu của bạn vào thì Niết Bàn thành ra luân hồi snah tử. Mượn lời Phật để biện minh cho sự ngu dốt mà thôi.

Bạn nói "sắc pháp do ý làm ra" thì đó là tư tưởng của ngoại đạo: Thượng đế dùng ý niệm tạo ra vật. Sắc pháp là cả toàn bộ hiện tượng vật chất của vũ trụ vạn vật,nay bạn nói chỉ do ý của bạn làm ra thì ngu hết chỗ nói.

Bạn nói "THẤY CON BÒ --> BIẾT ĐÓ là CON BÒ" thì pháp tu càng xa rời đại thừa, hơn nữa càng không đúng Phật Pháp. Vì sao? vì bạn thấy con bò,rồi trong tâm bạn khởi niệm đó là con bò. Ngay chỗ khởi niệm là con bò thì đã mất tâm định tĩnh rồi. Biết nhưng chẳng khởi niệm định danh,phân bua thì mới đúng là thánh trí. Ngay chỗ thấy con bò, ngay đó biết như thị, tâm chẳng động, khởi niệm ghi nhận đó là con bò thì lọt hầm rồi.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
5,595
Điểm tương tác
912
Điểm
113
ha ha ha[smile]

(1) HỌC VIỆN CHUỒNG BÒ của MOD NICK XANH TỊNH ĐỘ VNBN

NGUYÊN NHÂN gì đẫn đến
Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh. Khi nguyên nhân ấy được đoạn trừ ---> thì lập tức xuất hiện tượng Thường Lạc Ngã Tịnh.

NGÃ ở trang thái vô thỉ vô minh,
tiếp duyên “ngẫu nhiên”,
dần dần thu thập các hành tác ngoại lai,
có tính định hình theo quy luật nào đó,
đó là trạng thái của đất, nước, lửa, gió, cỏ cây,…. bắt đầu nằm trong phạm vi nắm bắt của thức tánh.VỪA -- - NGHĨ

Bạn nói "THẤY CON BÒ --> BIẾT ĐÓ là CON BÒ" ---> thì pháp tu càng xa rời đại thừa, hơn nữa càng không đúng Phật Pháp. Vì sao? vì bạn thấy con bò,rồi trong tâm bạn khởi niệm đó là con bò. Ngay chỗ khởi niệm là con bò thì đã mất tâm định tĩnh rồi. Biết nhưng chẳng khởi niệm định danh,phân bua thì mới đúng là thánh trí. Ngay chỗ thấy con bò, ngay đó biết như thị, tâm chẳng động, khởi niệm ghi nhận đó là con bò thì lọt hầm rồi. CON BÒ CƯỜI VNBN


A ahahahah .. khi CON BÒ CƯỜI MOD NICK XANH VNBN NỔ ĐẠI THỪA .. thì đúng thiệt là NGU NHƯ BÒ nhỉ [smile] ...

- THẤY CON BÒ XÂY HỌC VIỆN CHUỒNG BÒ .. BIẾT NÓ ĐỊNH NUÔI MÍ CON BÒ CON [smile]


Người không thân cận thiện tri thức, không biết được NHƯ LAI TÀNG, nên chỉ biết tu vô ngã. ·

Hạng chưa phải thánh nhân xuất thế, dầu nói có ngã, nhưng chẳng biết được tánh chân thực của ngã. - Kinh Đại Niết Bàn

(1) MOD NICK XANH CON BÒ CƯỜI ... MỞ HỌC VIỆN CHUỒNG BÒ [smile]

A lại da thức, tất cả các loài hữu tình và vô tình đều có. Nó là một kho tạng lưu giữ tất cả quá trình tiếp duyên của mỗi chúng sanh ấy. - VNBN

Theo như bạn nói: hữu tình mới có A LẠI DA THỨC. Nhưng bạn có biết: hữu tình (lục thức) từ đâu mà sanh? Vậy trước khi thức hữu tình chưa sanh, a lại da thức ở đâu? (hahahahhaha)

Bạn nên biết: không chỉ hữu tình mà cả vô tình đều có a lại thức. Chỉ là vô tình thì chưa có mạt na thức và lục thức. VNBN


---> đúng là ĐẠI THỪA BÒ [smile] ... mới CÓ THÊM NGU NHƯ BÒ CON và mở học viện chuồng bò [smile] x x x x x
Hữu tình chúng sanh
có bốn tướng: sanh, lão, bệnh, tử.

Vô tình chúng sanh có bốn tướng: sanh, trụ, dị, diệt.


hoạt dung của vô tình chúng sanh làm gì có năng tàng .. sở tàng . ngã ái chấp tàng [smile]

A Lại Đa Thức: NĂng Tàng, Sở Tàng, Ngã Ái Chấp Tàng [smile]


Đức Phật dạy: Này Thiện Namtử !

NGÃ --- > đồng nghĩa với --> NHƯ LAI TÀNG.

NHƯ LAI TÀNG ---> đồng nghĩa với ---> PHẬT TÁNH.


Tất cả chúng sanh đều có PHẬT TÁNH ấy - Kinh Đại Niết Bàn [smile](1) PHẬT TÁNH ---> là tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng sanh HỮU TÌNH.

(2) PHÁP TÁNH --->
là tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng sanh VÔ TÌNH

Bởi vì Bồ tát có nghĩa là: Đại đạo tâm thành tựu chúng sanh.

- Hữu tình giác.

- Giác hữu tình. - KINH ĐẠI NIẾT BÀN

*** smile .. xx x .. bời vì BÒ NGU PHẬT LÝ .. chảng học gì .. nên chẳng hiểu gì là TÁNH GIÁC .. hay NHỨT THIẾT CHỦNG TRÍ [smile] ... biết đó là gì hông? [smile]


ờ mà đúng hông? [smile]
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,098
Điểm tương tác
639
Điểm
113
ha ha ha[smile]

(1) HỌC VIỆN CHUỒNG BÒ của MOD NICK XANH TỊNH ĐỘ VNBN

NGUYÊN NHÂN gì đẫn đến
Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh. Khi nguyên nhân ấy được đoạn trừ ---> thì lập tức xuất hiện tượng Thường Lạc Ngã Tịnh.

NGÃ ở trang thái vô thỉ vô minh,
tiếp duyên “ngẫu nhiên”,
dần dần thu thập các hành tác ngoại lai,
có tính định hình theo quy luật nào đó,
đó là trạng thái của đất, nước, lửa, gió, cỏ cây,…. bắt đầu nằm trong phạm vi nắm bắt của thức tánh.VỪA -- - NGHĨ

Bạn nói "THẤY CON BÒ --> BIẾT ĐÓ là CON BÒ" ---> thì pháp tu càng xa rời đại thừa, hơn nữa càng không đúng Phật Pháp. Vì sao? vì bạn thấy con bò,rồi trong tâm bạn khởi niệm đó là con bò. Ngay chỗ khởi niệm là con bò thì đã mất tâm định tĩnh rồi. Biết nhưng chẳng khởi niệm định danh,phân bua thì mới đúng là thánh trí. Ngay chỗ thấy con bò, ngay đó biết như thị, tâm chẳng động, khởi niệm ghi nhận đó là con bò thì lọt hầm rồi. CON BÒ CƯỜI VNBN


A ahahahah .. khi CON BÒ CƯỜI MOD NICK XANH VNBN NỔ ĐẠI THỪA .. thì đúng thiệt là NGU NHƯ BÒ nhỉ [smile] ...

- THẤY CON BÒ XÂY HỌC VIỆN CHUỒNG BÒ .. BIẾT NÓ ĐỊNH NUÔI MÍ CON BÒ CON [smile]


Người không thân cận thiện tri thức, không biết được NHƯ LAI TÀNG, nên chỉ biết tu vô ngã. ·

Hạng chưa phải thánh nhân xuất thế, dầu nói có ngã, nhưng chẳng biết được tánh chân thực của ngã. - Kinh Đại Niết Bàn

(1) MOD NICK XANH CON BÒ CƯỜI ... MỞ HỌC VIỆN CHUỒNG BÒ [smile]

A lại da thức, tất cả các loài hữu tình và vô tình đều có. Nó là một kho tạng lưu giữ tất cả quá trình tiếp duyên của mỗi chúng sanh ấy. - VNBN

Theo như bạn nói: hữu tình mới có A LẠI DA THỨC. Nhưng bạn có biết: hữu tình (lục thức) từ đâu mà sanh? Vậy trước khi thức hữu tình chưa sanh, a lại da thức ở đâu? (hahahahhaha)

Bạn nên biết: không chỉ hữu tình mà cả vô tình đều có a lại thức. Chỉ là vô tình thì chưa có mạt na thức và lục thức. VNBN


---> đúng là ĐẠI THỪA BÒ [smile] ... mới CÓ THÊM NGU NHƯ BÒ CON và mở học viện chuồng bò [smile] x x x x x
Hữu tình chúng sanh
có bốn tướng: sanh, lão, bệnh, tử.

Vô tình chúng sanh có bốn tướng: sanh, trụ, dị, diệt.


hoạt dung của vô tình chúng sanh làm gì có năng tàng .. sở tàng . ngã ái chấp tàng [smile]

A Lại Đa Thức: NĂng Tàng, Sở Tàng, Ngã Ái Chấp Tàng [smile]


Đức Phật dạy: Này Thiện Namtử !

NGÃ --- > đồng nghĩa với --> NHƯ LAI TÀNG.

NHƯ LAI TÀNG ---> đồng nghĩa với ---> PHẬT TÁNH.


Tất cả chúng sanh đều có PHẬT TÁNH ấy - Kinh Đại Niết Bàn [smile](1) PHẬT TÁNH ---> là tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng sanh HỮU TÌNH.

(2) PHÁP TÁNH --->
là tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng sanh VÔ TÌNH

Bởi vì Bồ tát có nghĩa là: Đại đạo tâm thành tựu chúng sanh.

- Hữu tình giác.

- Giác hữu tình. - KINH ĐẠI NIẾT BÀN

*** smile .. xx x .. bời vì BÒ NGU PHẬT LÝ .. chảng học gì .. nên chẳng hiểu gì là TÁNH GIÁC .. hay NHỨT THIẾT CHỦNG TRÍ [smile] ... biết đó là gì hông? [smile]


ờ mà đúng hông? [smile]
kkkkk, tuy bạn mượn lời Phật nhưng tri kiến của bạn quả thật chưa liễu, Ngã và Tự tánh của Ngã bạn chưa biết rõ. Tuy nhiên VNBN cũng sẽ vì bạn mà cố gắng để nói, chắc tại VNBN rảnh quá! kakakaka

Bạn khăng khăng cố chấp chỉ hữu tình có Phật Tánh thì sai rồi đó, bạn trích Kinh mà chẳng hiểu Kinh nói gì, đem tư tưởng cá nhân sai lầm xen tạp vào trong ấy.Hãy xem lời dạy của Phật trong Kinh ấy:


Nầy Thiện-nam-tử ! Ngã cùng vô ngã tánh và tướng không có hai thứ, ông phải trân trọng thọ trì như vậy, ông cũng phải ghi nhớ giữ gìn kinh điển nầy. Như ta ngày trước trong kinh Đại-Bát-Nhã cũng nói ngã và vô ngã không có hai thứ.

Nầy Thiện-nam-tử ! Như do sữa thành lạc, do lạc thành sanh-tô, do sanh-tô thành thục-tô, do thục-tô đặng chất đề-hồ. Chất lạc đó là từ sữa sanh ra, hay là nó tự sanh, hoặc do cái khác sanh ư, nhẫn đến đề-hồ cũng lại như vậy. Nếu từ cái khác sanh, thời là lẽ ra chẳng phải do sữa mà thành. Nếu chẳng phải từ nơi sữa sanh, thời sữa thành vô dụng đối với lạc, bởi sữa vốn không có lạc. Nếu lạc, tự nó sanh lấy nó, lẽ ra chẳng từ sữa lần lần biến thành lạc. Nếu lần lần biến thành, thời là chẳng sanh chung. Nếu chẳng sanh chung thời cả năm thứ không đồng một thời. Dầu chẳng đồng một thời nhưng quyết định chẳng phải từ nơi chỗ khác mà có

Phải biết trong chất sữa đã có tướng của chất lạc. Vì nhiều vị ngọt nên chẳng thể tự biến, Nhẫn đến chất đề-hồ cũng lại như vậy.

Do con bò cái ăn cỏ, uống nước, huyết mạch chuyển biến mà đặng có sữa. Nếu nó ăn cỏ ngọt thời sữa nó nhiều vị ngọt. Nếu nó ăn cỏ đắng, thời sữa nó có lẫn vị đắng. Núi Tuyết có thứ cỏ tên là Phì-Nhị. Bò cái ăn cỏ Phì-Nhị, thời đặng thuần chất đề-hồ, không có những màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen.

Do cỏ lúa làm nhơn duyên mà sữa bò có màu vị khác nhau. Cũng vậy, các chúng sanh do minh cùng vô minh, vì nghiệp làm nhơn duyên mà sanh có hai tướng. Nếu vô minh chuyển thời biến làm minh. Tất cả những pháp thiện, bất thiện, v.v…, cũng lại như vậy, không có hai thứ.”

Ca-Diếp Bồ-Tát bạch Phật : “ Thế-Tôn ! Như lời Phật nói, trong sữa có tướng lạc,
nghĩa đó như thế nào ? Thế-Tôn ! Nếu nói rằng trong sữa quyết định có tướng lạc, do vì vi tế chẳng thấy được, thế sao lại nói từ nơi sữa mà thành lạc. Phàm trước vốn không mà nay có thời gọi đó là sanh. Như lạc đã vốn có, sao lại nói là sanh. Nếu nói trong sữa quyết định có tướng lạc, thời trong cỏ lúa lẽ ra cũng có sữa, và trong sữa lẽ ra cũng có cỏ lúa.

Nếu nói trong sữa quyết định không có lạc, thế sao nhơn sữa mà đặng thành lạc. Nếu trước vốn không, sau mới sanh ra có, thời cớ gì trong sữa chẳng sanh ra cỏ lúa ?

_ Thiện-nam-tử ! Chẳng nên nói quyết định trong sữa có lạc hay trong sữa không lạc, cũng chẳng nên nói từ nơi khác mà sanh.

Nếu nói trong sữa quyết định có lạc, thời chất và vị của hai thứ sao lại khác nhau. Vì thế nên chẳng nên nói trong sữa quyết định có chất lạc.

Nếu nói trong sữa quyết định không có lạc, cớ sao trong sữa chẳng sanh vật khác. Đem chất độc pha vào trong sữa, lúc sữa đó thành lạc, thời chất lạc đó giết chết người, vì thế nên chẳng nên nói rằng trong sữa quyết định không có chất lạc.

Nếu nói chất lạc từ nơi khác mà sanh, thời cớ gì trong nước lã chẳng sanh chất lạc, mà phải từ nơi sữa, vì thế nên chẳng nên nói chất lạc từ nơi khác mà sanh.


Nầy Thiện-nam-tử ! Bò cái kia ăn cỏ tiêu hoá biến thành bạch huyết, do phước lực của chúng sanh, cỏ huyết biến thành sữa. Sữa nầy dầu từ nơi cỏ huyết mà ra, nhưng chẳng đặng nói là hai thứ, chỉ đặng gọi là từ nhơn duyên mà sanh. Chất lạc, nhẫn đến đề-hồ cũng lại như vậy.
Do nhơn duyên nên sau khi sữa mất biến thành chất lạc, ủ đông, hâm nóng, đó là nhơn duyên. Nhẫn đến đề-hồ cũng lại như vậy. Vì thế nên chẳng đặng nói quyết định rằng trong sữa không có tướng lạc.

Nếu nói từ nơi khác mà sanh, thời ngoài sữa không do đâu để có chất lạc.


Vì thế tư tưởng sai lầm của bạn là :"quả quyết chỉ hữu tình mới có Phật Tánh, còn vô tình thì không".
Như ở trên Phật đã phê phán những ai: cho rằng "trong sữa quyết định có lạc" và "trong sữa quyết định không có lạc". Bạn vi phạm cả hai điều mà Phật phê phán.

Bạn nên biết rằng: hữu tình, vô tình cũng chỉ đều là biến hiện nơi chân tâm vốn có (Ngã). Hữu tình và Vô Tình vốn thật không phải hai thứ khác biệt như bạn nói. Tại vì bạn thiếu duyên với Phật, Thánh nên bị các tri kiến sai lầm che đậy chẳng thể thấu tỏ được.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
5,595
Điểm tương tác
912
Điểm
113
ha ha ha[smile]

Vì thế tư tưởng sai lầm của bạn là :"quả quyết chỉ hữu tình mới có Phật Tánh, còn vô tình thì không".
Như ở trên Phật đã phê phán những ai: cho rằng "trong sữa quyết định có lạc" và "trong sữa quyết định không có lạc". Bạn vi phạm cả hai điều mà Phật phê phán. - CON BÒ CƯỜI VNBN

Ha ha hah ah ... cứ mỗi lần CON BÒ CƯỜI LÝ LUẬN NGU NHƯ BÒ .. là lại thêm 1 VÍ DỤ VỀ NGU NHƯ BÒ ... vì CON BÒ đường như không nhớ nổi đó là KINH PHẬT [smile] [smile](1) HỌC VIỆN CHUỒNG BÒ của MOD NICK XANH TỊNH ĐỘ VNBN

NGUYÊN NHÂN gì đẫn đến
Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh. Khi nguyên nhân ấy được đoạn trừ ---> thì lập tức xuất hiện tượng Thường Lạc Ngã Tịnh. - CON BÒ CƯỜI VNBN

NGÃ ở trang thái vô thỉ vô minh,
tiếp duyên “ngẫu nhiên”,
dần dần thu thập các hành tác ngoại lai,
có tính định hình theo quy luật nào đó,
đó là trạng thái của đất, nước, lửa, gió, cỏ cây,…. bắt đầu nằm trong phạm vi nắm bắt của thức tánh.VỪA -- - NGHĨ

Bạn nói "THẤY CON BÒ --> BIẾT ĐÓ là CON BÒ" ---> thì pháp tu càng xa rời đại thừa, hơn nữa càng không đúng Phật Pháp. Vì sao? vì bạn thấy con bò,rồi trong tâm bạn khởi niệm đó là con bò. Ngay chỗ khởi niệm là con bò thì đã mất tâm định tĩnh rồi. Biết nhưng chẳng khởi niệm định danh,phân bua thì mới đúng là thánh trí. Ngay chỗ thấy con bò, ngay đó biết như thị, tâm chẳng động, khởi niệm ghi nhận đó là con bò thì lọt hầm rồi. CON BÒ CƯỜI VNBN


A ahahahah .. khi CON BÒ CƯỜI MOD NICK XANH VNBN NỔ ĐẠI THỪA .. thì đúng thiệt là NGU NHƯ BÒ nhỉ [smile] ...

- THẤY CON BÒ XÂY HỌC VIỆN CHUỒNG BÒ .. BIẾT NÓ ĐỊNH NUÔI MÍ CON BÒ CON [smile]


Người không thân cận thiện tri thức, không biết được NHƯ LAI TÀNG, nên chỉ biết tu vô ngã. ·

Hạng chưa phải thánh nhân xuất thế, dầu nói có ngã, nhưng chẳng biết được tánh chân thực của ngã. - Kinh Đại Niết Bàn

(1) MOD NICK XANH CON BÒ CƯỜI ... MỞ HỌC VIỆN CHUỒNG BÒ [smile]

A lại da thức, tất cả các loài hữu tình và vô tình đều có. Nó là một kho tạng lưu giữ tất cả quá trình tiếp duyên của mỗi chúng sanh ấy. - VNBN

Theo như bạn nói: hữu tình mới có A LẠI DA THỨC. Nhưng bạn có biết: hữu tình (lục thức) từ đâu mà sanh? Vậy trước khi thức hữu tình chưa sanh, a lại da thức ở đâu? (hahahahhaha)

Bạn nên biết: không chỉ hữu tình mà cả vô tình đều có a lại thức. Chỉ là vô tình thì chưa có mạt na thức và lục thức. VNBN


---> đúng là ĐẠI THỪA BÒ [smile] ... mới CÓ THÊM NGU NHƯ BÒ CON và mở học viện chuồng bò [smile] x x x x x
Hữu tình chúng sanh
có bốn tướng: sanh, lão, bệnh, tử.

Vô tình chúng sanh có bốn tướng: sanh, trụ, dị, diệt.


hoạt dung của vô tình chúng sanh làm gì có năng tàng .. sở tàng . ngã ái chấp tàng [smile]

A Lại Đa Thức: NĂng Tàng, Sở Tàng, Ngã Ái Chấp Tàng [smile]


Đức Phật dạy: Này Thiện Namtử !

NGÃ --- > đồng nghĩa với --> NHƯ LAI TÀNG.

NHƯ LAI TÀNG ---> đồng nghĩa với ---> PHẬT TÁNH.


Tất cả chúng sanh đều có PHẬT TÁNH ấy - Kinh Đại Niết Bàn [smile](1) PHẬT TÁNH ---> là tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng sanh HỮU TÌNH.

(2) PHÁP TÁNH --->
là tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng sanh VÔ TÌNH

Bởi vì Bồ tát có nghĩa là: Đại đạo tâm thành tựu chúng sanh.

- Hữu tình giác.

- Giác hữu tình. - KINH ĐẠI NIẾT BÀN

*** smile .. xx x .. bời vì BÒ NGU PHẬT LÝ .. chảng học gì .. nên chẳng hiểu gì là TÁNH GIÁC .. hay NHỨT THIẾT CHỦNG TRÍ [smile] ... biết đó là gì hông? [smile]


ờ mà đúng hông? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,098
Điểm tương tác
639
Điểm
113
ha ha ha[smile]

Vì thế tư tưởng sai lầm của bạn là :"quả quyết chỉ hữu tình mới có Phật Tánh, còn vô tình thì không".
Như ở trên Phật đã phê phán những ai: cho rằng "trong sữa quyết định có lạc" và "trong sữa quyết định không có lạc". Bạn vi phạm cả hai điều mà Phật phê phán. - CON BÒ CƯỜI VNBN

Ha ha hah ah ... cứ mỗi lần CON BÒ CƯỜI LÝ LUẬN NGU NHƯ BÒ .. là lại thêm 1 VÍ DỤ VỀ NGU NHƯ BÒ ... vì CON BÒ đường như không nhớ nổi đó là KINH PHẬT [smile] [smile](1) HỌC VIỆN CHUỒNG BÒ của MOD NICK XANH TỊNH ĐỘ VNBN

NGUYÊN NHÂN gì đẫn đến
Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh. Khi nguyên nhân ấy được đoạn trừ ---> thì lập tức xuất hiện tượng Thường Lạc Ngã Tịnh. - CON BÒ CƯỜI VNBN

NGÃ ở trang thái vô thỉ vô minh,
tiếp duyên “ngẫu nhiên”,
dần dần thu thập các hành tác ngoại lai,
có tính định hình theo quy luật nào đó,
đó là trạng thái của đất, nước, lửa, gió, cỏ cây,…. bắt đầu nằm trong phạm vi nắm bắt của thức tánh.VỪA -- - NGHĨ

Bạn nói "THẤY CON BÒ --> BIẾT ĐÓ là CON BÒ" ---> thì pháp tu càng xa rời đại thừa, hơn nữa càng không đúng Phật Pháp. Vì sao? vì bạn thấy con bò,rồi trong tâm bạn khởi niệm đó là con bò. Ngay chỗ khởi niệm là con bò thì đã mất tâm định tĩnh rồi. Biết nhưng chẳng khởi niệm định danh,phân bua thì mới đúng là thánh trí. Ngay chỗ thấy con bò, ngay đó biết như thị, tâm chẳng động, khởi niệm ghi nhận đó là con bò thì lọt hầm rồi. CON BÒ CƯỜI VNBN


A ahahahah .. khi CON BÒ CƯỜI MOD NICK XANH VNBN NỔ ĐẠI THỪA .. thì đúng thiệt là NGU NHƯ BÒ nhỉ [smile] ...

- THẤY CON BÒ XÂY HỌC VIỆN CHUỒNG BÒ .. BIẾT NÓ ĐỊNH NUÔI MÍ CON BÒ CON [smile]


Người không thân cận thiện tri thức, không biết được NHƯ LAI TÀNG, nên chỉ biết tu vô ngã. ·

Hạng chưa phải thánh nhân xuất thế, dầu nói có ngã, nhưng chẳng biết được tánh chân thực của ngã. - Kinh Đại Niết Bàn

(1) MOD NICK XANH CON BÒ CƯỜI ... MỞ HỌC VIỆN CHUỒNG BÒ [smile]

A lại da thức, tất cả các loài hữu tình và vô tình đều có. Nó là một kho tạng lưu giữ tất cả quá trình tiếp duyên của mỗi chúng sanh ấy. - VNBN

Theo như bạn nói: hữu tình mới có A LẠI DA THỨC. Nhưng bạn có biết: hữu tình (lục thức) từ đâu mà sanh? Vậy trước khi thức hữu tình chưa sanh, a lại da thức ở đâu? (hahahahhaha)

Bạn nên biết: không chỉ hữu tình mà cả vô tình đều có a lại thức. Chỉ là vô tình thì chưa có mạt na thức và lục thức. VNBN


---> đúng là ĐẠI THỪA BÒ [smile] ... mới CÓ THÊM NGU NHƯ BÒ CON và mở học viện chuồng bò [smile] x x x x x
Hữu tình chúng sanh
có bốn tướng: sanh, lão, bệnh, tử.

Vô tình chúng sanh có bốn tướng: sanh, trụ, dị, diệt.


hoạt dung của vô tình chúng sanh làm gì có năng tàng .. sở tàng . ngã ái chấp tàng [smile]

A Lại Đa Thức: NĂng Tàng, Sở Tàng, Ngã Ái Chấp Tàng [smile]


Đức Phật dạy: Này Thiện Namtử !

NGÃ --- > đồng nghĩa với --> NHƯ LAI TÀNG.

NHƯ LAI TÀNG ---> đồng nghĩa với ---> PHẬT TÁNH.


Tất cả chúng sanh đều có PHẬT TÁNH ấy - Kinh Đại Niết Bàn [smile](1) PHẬT TÁNH ---> là tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng sanh HỮU TÌNH.

(2) PHÁP TÁNH --->
là tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng sanh VÔ TÌNH

Bởi vì Bồ tát có nghĩa là: Đại đạo tâm thành tựu chúng sanh.

- Hữu tình giác.

- Giác hữu tình. - KINH ĐẠI NIẾT BÀN

*** smile .. xx x .. bời vì BÒ NGU PHẬT LÝ .. chảng học gì .. nên chẳng hiểu gì là TÁNH GIÁC .. hay NHỨT THIẾT CHỦNG TRÍ [smile] ... biết đó là gì hông? [smile]


ờ mà đúng hông? [smile]
Kakakakaka, nói hoài mà bạn lại cố chấp nên chẳng hiểu.
Hữu tình và Vô Tình đều là biến hiện từ Như Lai Tạng cả, đều nơi bản tánh NHƯ mà ra.

Thế mà bạn lại chia ra: Hữu Tình có riêng bản chất là Phật Tánh mà vô tình không có thì thành ra hữu tình và vô tình rốt ráo lại có 2 tánh riêng biệt. Mà hai tánh riêng biệt thì chẳng thể do cùng một thứ là Như Lai Tạng biến hiện ra được.

Bạn nên biết, Như Lai Tạng Tánh chính là Kho Tạng Chân Tâm với tánh bản nhiên là Phật Tánh. Vốn không trụ vào đâu, mà đâu cũng chẳng ngoài Phật Tánh ấy. Bạn thấy Phật Tánh trụ ở hữu tình là còn tình chấp nơi ý thức.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
5,595
Điểm tương tác
912
Điểm
113
ha ha ha [smile]

ha ha ha[smile]

Vì thế tư tưởng sai lầm của bạn là :"quả quyết chỉ hữu tình mới có Phật Tánh, còn vô tình thì không".
Như ở trên Phật đã phê phán những ai: cho rằng "trong sữa quyết định có lạc" và "trong sữa quyết định không có lạc". Bạn vi phạm cả hai điều mà Phật phê phán. - CON BÒ CƯỜI VNBN

Ha ha hah ah ... cứ mỗi lần CON BÒ CƯỜI LÝ LUẬN NGU NHƯ BÒ .. là lại thêm 1 VÍ DỤ VỀ NGU NHƯ BÒ ... vì CON BÒ đường như không nhớ nổi đó là KINH PHẬT [smile] [smile](1) HỌC VIỆN CHUỒNG BÒ của MOD NICK XANH TỊNH ĐỘ VNBN

NGUYÊN NHÂN gì đẫn đến
Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh. Khi nguyên nhân ấy được đoạn trừ ---> thì lập tức xuất hiện tượng Thường Lạc Ngã Tịnh. - CON BÒ CƯỜI VNBN

NGÃ ở trang thái vô thỉ vô minh,
tiếp duyên “ngẫu nhiên”,
dần dần thu thập các hành tác ngoại lai,
có tính định hình theo quy luật nào đó,
đó là trạng thái của đất, nước, lửa, gió, cỏ cây,…. bắt đầu nằm trong phạm vi nắm bắt của thức tánh.VỪA -- - NGHĨ

Bạn nói "THẤY CON BÒ --> BIẾT ĐÓ là CON BÒ" ---> thì pháp tu càng xa rời đại thừa, hơn nữa càng không đúng Phật Pháp. Vì sao? vì bạn thấy con bò,rồi trong tâm bạn khởi niệm đó là con bò. Ngay chỗ khởi niệm là con bò thì đã mất tâm định tĩnh rồi. Biết nhưng chẳng khởi niệm định danh,phân bua thì mới đúng là thánh trí. Ngay chỗ thấy con bò, ngay đó biết như thị, tâm chẳng động, khởi niệm ghi nhận đó là con bò thì lọt hầm rồi. CON BÒ CƯỜI VNBN


A ahahahah .. khi CON BÒ CƯỜI MOD NICK XANH VNBN NỔ ĐẠI THỪA .. thì đúng thiệt là NGU NHƯ BÒ nhỉ [smile] ...

- THẤY CON BÒ XÂY HỌC VIỆN CHUỒNG BÒ .. BIẾT NÓ ĐỊNH NUÔI MÍ CON BÒ CON [smile]


Người không thân cận thiện tri thức, không biết được NHƯ LAI TÀNG, nên chỉ biết tu vô ngã. ·

Hạng chưa phải thánh nhân xuất thế, dầu nói có ngã, nhưng chẳng biết được tánh chân thực của ngã. - Kinh Đại Niết Bàn

(1) MOD NICK XANH CON BÒ CƯỜI ... MỞ HỌC VIỆN CHUỒNG BÒ [smile]

A lại da thức, tất cả các loài hữu tình và vô tình đều có. Nó là một kho tạng lưu giữ tất cả quá trình tiếp duyên của mỗi chúng sanh ấy. - VNBN

Theo như bạn nói: hữu tình mới có A LẠI DA THỨC. Nhưng bạn có biết: hữu tình (lục thức) từ đâu mà sanh? Vậy trước khi thức hữu tình chưa sanh, a lại da thức ở đâu? (hahahahhaha)

Bạn nên biết: không chỉ hữu tình mà cả vô tình đều có a lại thức. Chỉ là vô tình thì chưa có mạt na thức và lục thức. VNBN


---> đúng là ĐẠI THỪA BÒ [smile] ... mới CÓ THÊM NGU NHƯ BÒ CON và mở học viện chuồng bò [smile] x x x x x

*** MOD NICK XANH CON BÒ CƯỜI VỐN RẤT LÀ NGU PHẬT LÝ [smile] .... ... mà KHOÁI NỔ [smile] ... CHO CHỪA [smile] x x x x

NHƯ LAI TÀNG ---> đồng nghĩa với ---> PHẬT TÁNH. - Kinh Đại Niết Bàn

*** LOÀI VÔ TÌNH làm sao có NHƯ LAI TÀNG: bao gồm những gì ? ... CON BÒ CƯỜI cứ tiếp tục nhé [smile]


Hữu tình chúng sanh
có bốn tướng: sanh, lão, bệnh, tử.

Vô tình chúng sanh có bốn tướng: sanh, trụ, dị, diệt.


hoạt dung của vô tình chúng sanh làm gì có năng tàng .. sở tàng . ngã ái chấp tàng [smile]

A Lại Đa Thức: NĂng Tàng, Sở Tàng, Ngã Ái Chấp Tàng [smile]


Đức Phật dạy: Này Thiện Namtử !

NGÃ --- > đồng nghĩa với --> NHƯ LAI TÀNG.

NHƯ LAI TÀNG ---> đồng nghĩa với ---> PHẬT TÁNH.


Tất cả chúng sanh đều có PHẬT TÁNH ấy - Kinh Đại Niết Bàn [smile](1) PHẬT TÁNH ---> là tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng sanh HỮU TÌNH.

(2) PHÁP TÁNH --->
là tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng sanh VÔ TÌNH

Bởi vì Bồ tát có nghĩa là: Đại đạo tâm thành tựu chúng sanh.

- Hữu tình giác.

- Giác hữu tình. - KINH ĐẠI NIẾT BÀN

*** smile .. xx x .. bời vì BÒ NGU PHẬT LÝ .. chảng học gì .. nên chẳng hiểu gì là TÁNH GIÁC .. hay NHỨT THIẾT CHỦNG TRÍ [smile] ... biết đó là gì hông? [smile]


ờ mà đúng hông? [smile]
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên