THẦN THÔNG TRONG MẬT TÔNG

tran nguyen hoang tri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
2 Tháng 5 2006
Bài viết
210
Điểm tương tác
18
Điểm
18
Pháp Kim Cang Thừa thì có sự đặc biệt là hành giả khi tu tập đến một mức nào đó thì thường phát khởi thần thông.

Thần Thông có nhiều loại đó là:

1-Chứng Đắc Thần Thông
2-Báo Đắc Thần Thôn
3-Gia Trì Thần Thông
4-Thiền Định Thần Thông

1-Chứng Đắc Thần Thông:

Là nói các vị Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, A La Hán, Thánh Hiền

2-Báo Đắc Thần Thông

Là các vị Trời, Quỷ Thần do phước báo mà có thần thông

3-Gia Trì Thần Thông

Là do sức Thần Chú

4-Thiền Định Thần Thông

Các người chứng Bốn Thiền

Người tu Mật Tông lúc mới tu mà có Thần Thông đó là do sức Gia Trì của Thần Chú bởi vì Thần Chú là do 10 phương 3 đời Chư Phật truyền dạy gia trì và tất cả Chư Bồ Tát, Thánh Hiền hộ trì vì vậy mà hành giả nương sức của Thần Chú mà có Thần Thông.

Đây là do sức Tha Lực chứ không phải là do sự tự chứng

Người tu Mật Tông sau khi tu tập lâu thì có được Phước Huệ thì sẽ có hai loại Thần Thông do Tự Lực và do Tha Lực đó là Thiền Định Thần Thông và Gia Trì Thần Thông.

Người tu Mật Tông mà được thành tựu nhập vào Thánh Vị thì sẽ được Chứng Đắc Thần Thộng

Công Năng của Thần Chú là:

1-Tức Tai:

Là diệt tội chướng, trừ tai nạn, quỷ mị, tật bịnh, tù đày, giam cầm, bịnh dịch, quốc nạn, mưa nắng không đều, trùng tổn lúa nếp, năm thứ sao tinh ép ngặp bổn mạng, thảy đều trừ diệt, phiền não giải thoát v.v..

2-Tăng Ích

Tăng trưởng Phước Huệ, được lợi ích Thế Gian và Xuất Thế Gián

Là Pháp dường
3-Câu Triệu

Có 2 Phần:

1-Thỉnh Phật Bồ Tát, Thánh Hiền đến ban cho mình Pháp Gia Trì, Thỉnh Pháp v.v...

2-Kêu gọi Trời, Thần, Quỷ Mị, Tinh Quái v.v.. đến nghe theo lịnh của mình mà làm việc v.v...

4-Hàng Phục

Hàng phục các Ngoại Đạo, Thiên Ma, Trời, Thần, Quỷ Mị, Tinh Quái v.v...

Người tu theo Mật Tông thì thường chỉ thực hành Pháp Tức tai và Tăng Ích mà thôi.

Pháp Câu Triệu và Hàng Phục thì chỉ là các bậc Đạo Sư vì muốn chế phục Ngoại Đạo hay là Thiên Ma, Trời, Thần, Quỷ Mị, Tinh Quái v.v... để phát dương Phật Pháp.

Những người muốn tu theo Mật Tông mà không có Sự Gia Trì Của Kim Cang Pháp Sư thì thường khi có được chút ít thành thành tựu thì thường hay muốn làm Pháp Câu Triệu và Hàng Phục.

Đây là hiện tượng các người mới tu theo Mật Tông trong một thời gian ngắn có được chút ít thành tựu rồi thì đi Bắt Ma, Trị Tà, Chữa Bịnh, Trấn Yếm v.v...

Người hành Pháp Câu Triệu và Hàng Phục nếu mà bản thân chưa Phát Bồ Đề Tâm, chưa tu Từ Bi Hỷ Xả và các hạnh lành thì thường sẽ bị các thứ chướng nạn lạc vào Tà Đạo đến khi chết thì sa vào địa ngục.
 
S

Seagonz

Guest
Vậy là chúng ta vì muốn có được thần thông nên mới tu học teo Phật Giáo Mật Tông ư ???
 

tran nguyen hoang tri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
2 Tháng 5 2006
Bài viết
210
Điểm tương tác
18
Điểm
18
không hẳn là như thế đâu bạn ạ
 

tran nguyen hoang tri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
2 Tháng 5 2006
Bài viết
210
Điểm tương tác
18
Điểm
18
reply

đúng vậy !
có một vài người , chỉ là số ít , đến với mật tông là để tỉm được thần thông , sau đó áp dụng thần thông đó cũng như là mật tông vào mục đích xấu , không đúng như phật pháp , nhưng đó chỉ là số nhỏ thôi, còn phần lớn những người tu tập mật tông họ không màn đến chuyện có thần thông hay khong mà họ chỉ một lòng nương theo phật pháp để có thể cứu độ chúng sanh thôi , họ không cần đến những phép mầu nhiệm gì cả , họ chỉ cần đưa tất cả chúng sanh qua khỏi bể khổ , đó chính là tâm nguyện lớn nhất của một người tu mật tông
 
S

Seagonz

Guest
Nếu để cứu chúng sanh thoát khỏi bể khổ thì sao không tu theo Tinh Độ mau đắc mau chứng ???!!! :cry:
 

tran nguyen hoang tri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
2 Tháng 5 2006
Bài viết
210
Điểm tương tác
18
Điểm
18
reply

vậy theo bạn , tu theo tịnh độ , thì bao lâu bạn mới chứng được quả .
tại sao không thử nghĩ xem , với mật tông , chỉ cần bạn trì thần chú Tâm Đà La Ni 7 vạn biến là bạn có thể được phong làm chuyễn luân vương rồi
hãy nghĩ xem nhe
 

Liên Tử

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 6 2006
Bài viết
8
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Re: reply

tran nguyen hoang tri đã viết:
vậy theo bạn , tu theo tịnh độ , thì bao lâu bạn mới chứng được quả .
tại sao không thử nghĩ xem , với mật tông , chỉ cần bạn trì thần chú Tâm Đà La Ni 7 vạn biến là bạn có thể được phong làm chuyễn luân vương rồi
hãy nghĩ xem nhe
Tu Tịnh Độ, khi bỏ báo thân này, vãng sinh cõi Cực Lạc, cố gắng tu tập rồi thành Phật, không bị luân hồi sinh tử làm trở ngại hay gián đoạn quá trình tu tập.
Làm Chuyển Luân Thánh Vương như bạn Hoàng Trí nói, thì được bổ ích gì?
 

vuithoi

Registered
Phật tử
Tham gia
9 Thg 7 2006
Bài viết
3
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Kính chào mọi người,

Các loại thần thông trong Mật tông đã được liệt kê rất đầy đủ ở trên. Nơi đây chỉ nói về ứng dụng thần thông trong Mật tông và tương quan giữa Mật Tịnh.

Bước chân vào Mật Tông hành giả đã phát nguyện độ sanh thì việc sử dụng thần thông cũng không ngoài mục đích này. Nếu vì muốn đạt thần thông và muốn trở thành bất cứ ngôi vị gì mà không vì chúng sanh thì chính là Ma đạo.

Không phải chỉ có niệm Phật mới vãng sanh. Người tu Mật nếu muốn vãng sanh Tịnh độ thì nguyện đem tất cả công đức hồi hướng vãng sanh. Như người theo Hoa Nghiêm phát 10 nguyện Phổ Hiền cũng được vãng sanh vậy. Do vậy, bất kỳ tu tập pháp môn nào hồi hướng Tịnh độ đều được vãng sanh cả.

Các pháp môn khác nhau là để ứng hợp với căn cơ khác nhau. Mong rằng mọi người thấu được sự dung thông của các pháp môn với nhau để tránh những tranh luận vô ích.

Kính chúc mọi người an lạc,

vuithoi
 
S

Seagonz

Guest
Hoàn toàn chính xác những lời mà Seagonz muốn nói bị Liên Tử sư huynh giành hết rùi. Hic :cry:
 

tran nguyen hoang tri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
2 Tháng 5 2006
Bài viết
210
Điểm tương tác
18
Điểm
18
reply

chào bạn Liên Tử và bạn vuithoi

đầu tiên mình xin trả lời câu hỏi của bạn liên tử trước nha !
tu tịnh độ thì sau khi chúng ta mệnh chung sẽ được A Di Đà tiếp dẫn về tịnh thổ sau đó nếu cố gắng tu tập chúng ta sẽ được lên một bậc cao hơn , đó chính là thành phật , điều đó hoàn toàn đúng . Còn đối với mật tông ( cũng như tịnh độ )khi chúng ta được làm chuyển luân vương , nếu tu tập tiếp chúng ta cũng sẽ thành phật , nhưng lợi ích của ta khi làm chuyển luân vương là chúng ta có thể sữ dụng những oai lực do đức phật ban cho để chúng ta cứu độ chúng sanh ngay từ lúc ta còn đang sống và tu tập , không cần phải đợi khi ta viên tịch . đó chính là một lợi ích căn bản nhất khi ta được chư phật phong làm chuyển luân vương đó bạn ạ :wink:

còn bạn vuithoi ơi!
thật ra , khi được một vị kim cang pháp sư truyền dạy lại mật tông thì những người tu mật tông sẽ phải có một lời nguyện với tổ cũng như là chư phật rằng sẽ áp dụng mật tông cũng như là những pháp thuật đó để cứu độ chúng sanh , giúp chúng sanh vượt qua khổ ải , mau chóng đạt được chánh quả , còn những người nào mà áp dụng mật tông hay những pháp thuật vào việc xấu nhằm để trục lợi thì họ không những không phải là đệ tử phật mà họ đã bước chân vào tà ma rồi ! (với mình , khi được thầy truyền lại mật tông , mình phải đứng trước thầy , và trước bàn thờ tổ cùng Chư phật mà phát nguyện rằng sẽ sử dụng mật tông cùng những pháp thuật học được để cứu độ chúng sanh , gíup chúng sanh thoát khỏi luân hồi . đó chính là lời hứa của mình với chư phật cũng như là chư tổ )

như bạn đã nói , chúng ta tu pháp môn nào cũng vậy , chỉ cần một lòng từ bi với tất cả chúng sanh và hồi hướng tịnh độ thì chúng ta đều được vãng sanh

nhưng mình chỉ nói thế thôi , mỗi người chúng ta có một sự lựa chọn riêng mà phải không , đâu ai ép ai được, hãy xem mình có duyên với pháp môn nào mà tu tâp thôi , nhưng mục đích cuối cùng của tất cả các pháp môn mà ta học là được vãng sanh , giải thoát và cứu độ chúng sanh

Nam mô A Di Đà Phật

nguyện chư tam bảo gia hộ chao các bạn sớm ngày đạt được chánh giác
:wink:
 
S

Seagonz

Guest
Haha, thật vậy sao ??? Khi làm Chuyển Luân Thánh Vương mà có thể giúp người khác ư??? Đừng nói trước.
Có câu hào quý học đạo nan, nghèo khó học đạo nan.
Haha suy nghĩ cho kĩ nhen. :cry:
 

Liên Tử

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 6 2006
Bài viết
8
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Re: reply

tran nguyen hoang tri đã viết:
chào bạn Liên Tử và bạn vuithoi
đầu tiên mình xin trả lời câu hỏi của bạn liên tử trước nha !
......
nhưng lợi ích của ta khi làm chuyển luân vương là chúng ta có thể sữ dụng những oai lực do đức phật ban cho để chúng ta cứu độ chúng sanh ngay từ lúc ta còn đang sống và tu tập , không cần phải đợi khi ta viên tịch . đó chính là một lợi ích căn bản nhất khi ta được chư phật phong làm chuyển luân vương đó bạn ạ
"một lợi ích căn bản nhất khi ta được chư phật phong làm chuyển luân vương đó bạn ạ"
Chuyển Luân Thánh Vương là một chức tước được phong, được ban bố hả??? Đây là lần đầu tiên mà tôi được nghe như rứa à nheng. Tôi tưởng tất cả ngôi vị trên các tầng trời, hay bất cứ cái gì, cũng là do công đức nghiệp lực tạo nên chứ???

"nhưng lợi ích của ta khi làm chuyển luân vương là chúng ta có thể sữ dụng những oai lực do đức phật ban cho để chúng ta cứu độ chúng sanh ngay từ lúc ta còn đang sống và tu tập , không cần phải đợi khi ta viên tịch."
Bạn lại làm tôi hoang mang nữa.
Bạn muốn nói là chúng ta sẽ làm một Chuyển Luân Thánh Vương, có oai lực của một Chuyển Luân Thánh Vương ngay từ lúc chúng ta còn sống???
Tôi tưởng là chúng ta phải tu thập thiện, chết đi, sinh lên cõi trời, rồi mới làm Chuyển Luân Thánh Vương chứ??? Chuyển Luân Thánh Vương là còn thuộc trong ba cõi, hay là đã ra ngoài ba cõi, dục giới sắc giới vô sắc giới??? Tôi nghĩ như vậy có sai trật gì không???
Trong khi chờ đợi bạn Hoàng Trí giả nhời về định nghĩa của Chuyển Luân Thánh Vương, thì tôi xin hỏi tiếp:
Giá dụ như mình được làm và có oai lực của Chuyển Luân Thánh Vương đi, bộ cái oai lực đó bằng oai lực của Phật hay sao?
Nếu oai lực đó bằng oai lực của Phật, thì là Phật rồi, tại sao lại có danh hiệu khác?
Nếu oai lực đó chưa bằng oai lực của Phật, thì tại sao mình không thành Phật đàng hoàng, rồi mình độ chúng sinh cho rốt ráo, có phải là tốt hơn không? Như người chưa biết bơi, dù có dùng đò ngang phà dọc gì chăng nữa, cũng có cái nguy hiểm chết chìm theo nạn nhân. Sao bằng người biết bơi, dùng phương tiện gì cũng thành công cả.
 
S

Seagonz

Guest
Chuyển Luân Thánh Vương công đức không thể nghĩ bàn tất nhiên không bằng Đức Phật.
Nhưng thành Chánh Đản Chánh Giác tốt hơn Chuyển Luân Thánh Vương ở một chỗ là đã liễu thoát sanh tử, không còn trong luân hồi 6 nẻo.
Đây chỉ là cách giải thích tương đối thôi thật ra còn nhiều đều lắm.
 

vuithoi

Registered
Phật tử
Tham gia
9 Thg 7 2006
Bài viết
3
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Kính chào tran nguyen hoang tri,

Thật sự tôi không khỏi ngạc nhiên khi bạn viết về Mật tông như vậy. Oai lực của một người tu tập có thể như là Chuyển Luân Thánh Vương nhưng mà do chư Phật phong như bạn nói thì thật không biết từ kinh điển nào.

Kính mong được chỉ điểm.

Kính chúc bạn an lạc,

vuithoi
 

vuithoi

Registered
Phật tử
Tham gia
9 Thg 7 2006
Bài viết
3
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Kính chào bác Liên Tử,

Đức Địa Tạng chắc chắn chẳng bao giờ thành Phật bởi đại nguyện của ngài. Không phải chỉ ở địa vị Phật mới có thể độ sanh.

Tuy nhiên muốn thành Phật để độ sanh cũng là 1 nguyện vậy.

Kính chúc bác an lạc,

vuithoi
 

tran nguyen hoang tri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
2 Tháng 5 2006
Bài viết
210
Điểm tương tác
18
Điểm
18
reply

vuithoi ơi!
ve van de ma chư Phật phong cho người trì chú làm chuyển luân thánh vương là lời của đức Phật đã nói trong bộ kinh của mật tông đó bạn ạh
 

Liên Tử

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 6 2006
Bài viết
8
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Re: reply

tran nguyen hoang tri đã viết:
vuithoi ơi!
ve van de ma chư Phật phong cho người trì chú làm chuyển luân thánh vương là lời của đức Phật đã nói trong bộ kinh của mật tông đó bạn ạh
Xin phiền bạn Hoàng Trí chép những câu kinh nói về chuyện phong chức, cùng với cái link để chúng tôi học hỏi thêm.
 

tran nguyen hoang tri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
2 Tháng 5 2006
Bài viết
210
Điểm tương tác
18
Điểm
18
reply

Liên Tử ới ơi
những câu đó thì mình không biết trên mạng có hay không nên không thể đưa link cho bạn được . những câu đó mình lấy từ trong một cuốn sách mật tông ra đó chứ còn trên mạng thì mình chưa biết là có không , nếu như bạn biết trên mạng có đăng về vấn đề này thì post len cho mọi người cùng đọc nha
chúc bạn luôn vui vẻ
 

Liên Tử

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 6 2006
Bài viết
8
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Re: reply

tran nguyen hoang tri đã viết:
những câu đó mình lấy từ trong một cuốn sách mật tông ra đó chứ còn trên mạng thì mình chưa biết là có không , nếu như bạn biết trên mạng có đăng về vấn đề này thì post len cho mọi người cùng đọc nha
Thì bạn cứ chép nguyên văn những chứng cớ trong bài kinh đó cho mọi người xem nào.
Nguyên văn làm sao, chép y chang như vậy. Tựa đề là gì, tác giả là ai, dịch giả là ai, nhà xuất bản hay là nhà in là gì, in năm nào. Sách vở nào mà có sẵn trên mạng web thì dễ kiểm chứng, tra cứu. Không có thì đành phải liệt kê đủ thứ ra cho mọi người tra cứu.
Nếu bạn còn quyển sách quyển kinh đó trong tay, thì bạn cũng nên cho mọi người biết những câu bạn trích dẫn, nằm ở khoảng trang nào.
 

Chủ đề tương tự

Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên