hoasen

Trường Đai Mộng

hoasen

Registered

Phật tử
Tham gia
22/4/06
Bài viết
68
Điểm tương tác
0
Điểm
6
TRƯỜNG ĐẠI MỘNG


MINH TÂM KIẾN TÁNH ẤY CHƠN TÂM
TAY CHỈ MẶT TRĂNG CHẲNG LẠC LẦM
PHẬT TÁNH CHÚNG SANH LUÔN SẲN CÓ
TỰ MÌNH SOI CHIẾU BỔN LAI TẦM
MỘT TRƯỜNG ĐẠI MỘNG CƯỜI VỠ MỘNG
MUÔN PHÁP KHÔNG HAI PHÁP THẬM THÂM
BIỂN KHỔ QUAY ĐẦU LIỀN ĐẾN BẾN
THUYỀN TỪ BÁT NHÃ NGỘ KHÔNG TÂM

THIỆN DŨNG 14-7-2006
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên