VUA TRỜI LỄ THẬP PHƯƠNG (Tương Ưng Bộ I, chương XI )

lele

Trưởng Ban Tin Tức
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
19 Thg 10 2006
Bài viết
1,366
Điểm tương tác
77
Điểm
48
VUA TRỜI LỄ THẬP PHƯƠNG​


Ta đã nghe rõ như vầy
Thuở nọ Đế Thích xuát rày ngoại cung.
Chấp tay muời hướng bái cùng
Vị trời hộ giá tuỳ tùng quỳ tâu:
Lễ bái mười hướng bởi đâu?
Cúi xin hoàng thượng đuôi đầu tỏ phân
Đế Thích khi ấy phân trần:
Lễ bái mười hạng người nhân đức dày:


1. Hạng người làm phước hàng ngày.
Bố thí để bát vật hay thường dùng,
Đến Bậc có giới sạch trong.

2. Hạng người thập thiện giữ xong đó mà!
3. Hạng người biết kính trọng cha
4. Hạng người trọng mẹ nên ta kính vì

5. Hạng người đã có Tam Quy.
Nương theo Phật Pháp Tăng Ni trọng gìn.

6. Hạng người trì giới đinh ninh
Ngũ, Bát hoặc Thập đinh ninh thực hành.

7. Hàng người làm được việc lành
Rồi đem hồi hướng quả lành chư Thiên
Và cũng hồi hướng thêm liền,
Quyến thuộc quá vãng được quyền lãnh thâu.
Bằng ai xa cách nơi đâu
Cầu xin Thiên chúng mách hầu được ngay.

8. hạng người biết kính trong Thầy,
Các bậc trưởng thượng giới hầu nghiêm trang.

9. Hạng người thương sót gia đàng,
Vợ con tiếp độ vẹn toàn thuỷ chung.

10. Hạng người phụ nữ kính chồng,
Đêm ngày tôn trong không hề dễ duôi


Mười hạng ta đã kể rồi,
Thường được tấn hoá, an vui đến mình,
Và đến kẻ khác việc lành,
Nên ta lễ bái đó, khanh khá tường ./
.

(TK PHÁP MINH phổ thơ)
 

zelda

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 10 2006
Bài viết
291
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
Ph?t Gi�o Nguy�n Thu?
Rất cám ơn bạ lele đã pots bài này .
 
Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên