XÍCH LÔI CÂU (Lưỡi móc câu bằng Tia Sét Đỏ)

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

XÍCH LÔI CÂU


(Lưỡi móc câu bằng Tia sét đỏ)

LỜI NGUYỆN CẦU NĂNG LỰC

HK4.jpg

NAM-MÔ HUNGKAR DORJE RINPOCHE.

--oo O oo--

(Vào ngày 24 tháng 10 năm 2008
Ta : HUNGKAR DORJE RINPOCHE,
trong lúc rảnh-rang trên một hòn đảo tại xứ Việt Nam,
bỗng nhiên tin chắc Phật Mẫu Kurukulla hơn hẳn những bổn tôn khác
về mặt đem lại Trí-Tuệ và Từ-Bi.

Trong lúc thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên cô-tịch,
nghĩ tưởng đến công đức của Phật Mẫu Kurukulla,
với niềm Tin nơi Ngài,
Ta tự nhiên viết nên lời Nguyện này.

Vì lời Nguyện này được viết ra với tâm thành tín
và thể nghiệm thanh-tịnh,
bất cứ ai trì tụng với lòng thành kính,
ấn-tống và lưu truyền,
hoặc làm những nguyệt luân (khởi động bằng lửa hay gió)
thì tất cả công hạnh của họ
đều có được sự kiết tường kỳ-diệu
khiến đem lại thọ mạng, năng lực,
và Nguyện ước thành tựu.

Nguyện mọi sự kiết tường !.

HUNGKAR DORJE RINPOCHE. )
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

E Ma Hô !

Đây là Căn Bản Trí !

chính là thân Kim Cang siêu việt mọi biên kiến,

tự bổn nguyên đã đoạn dứt lưới khổ đau.


Hỡi Phật Mẫu Kurukulla,

Nguyện tiếng cười của Ngài,

là sự hiệp nhất của Lạc và Không

đẩy lui sự bám chấp nơi các pháp bởi vô minh.


Hỡi đức Di-Đà, Quán âm, Liên Hoa,

Mã đầu Orgyen Dzambhala, Tara, Varahi Đỏ, Karmaraja cùng phối thân,

các Ngài chính là kho năng lực Phẫn nộ và Đại-lạc.

xin hãy ban cho những thành tựu (tất địa) tối thắng và tương đối,

đó là sự hiệp nhất nhiệm mầu của Hữu và Không.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Bức màn "Hư-ảo Tự hữu Kỳ-diệu"

của Kim-Cang thân, khẩu, ý, đức và hạnh của chư Phật.

chính là khuôn mặt của thần lực,

là đại tạng mầu nhiệm của Trí-Tuệ,

Hỡi Phật Mẫu Kurukulla, con xin Nguyện với Ngài :


Nguyện cho những con sóng của biển vọng tưởng được an-định,

nó khiến chúng con bất lực trước những cãm thọ sướng hay khổ

bởi tập khí xấu chấp Thiện Ác là thật,

chú tâm vào đâu liền khởi ngay vọng tưởng.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Bởi tập khí hay chấp tướng như thực

nên chúng con bị quăng vào ngục tù của vọng tưởng sướng khổ

Là những chúng sinh bất lực chẳng được đoái giúp,

nên chúng con kêu lên xin quy-y nơi Phật-Mẫu,

vì chính Ngài là kho thần lực.


Bởi tâm tham muốn trói chặt, nên khí mạch loạn động,

làm năng lực thô-tháo của giọt nguyệt tinh (giọt tinh trắng) trồi sụt.

Nguyện cho những hạt nhân của vòng luân hồi này,

hoà tan vào những vi tử hư-huyễn của thân Phật Mẫu Kurukulla.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Thể nghiệm tối-thượng của giọt Bồ-Đề tinh trắng và đỏ,

tựa như những vầng mây Kim-Cang rực-rỡ,

trong nhụy hoa của điệu vũ hỉ-lạc bởi Hư-Không Chủ Mẫu (Yingchukma) vô-sinh,

Luân hồi và Niết bàn được bao bọc bởi Mật ấn Đại lạc.

Nguyện cho vòng luân chuyển của mọi hiện tượng huyễn hoá này được hiễn lộ.


Chiếu không hiệp nhất :

là những vẽ đẹp và tướng tốt,

cũng là sinh lực rực-rỡ của Luân-hồi và Niết bàn.


Thanh không hiệp nhất :

là những lời du-dương

là thị hiện của những ký tự,

và vũ điệu nhân duyên tương sinh.


Trí không hiệp nhất :

là Đại Bi vô-biên phổ cập nhất thiếp pháp.

Nguyện tất cả các pháp khắp hư-không thị hiện như Phật Mẫu Kurukulla.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Nguyện tất cả chúng con, cho đến khi thành Chánh Giác,

chẳng bao giờ bị năng lực của Ác Nghiệp và thói xấu bắt buộc,

và đạt được kho báu của Liên Hoa Bộ cùng thần lực nhiệm màu,

rồi tự thành tựu công hạnh vô tác làm lợi ích chúng sinh.


Nguyện những ai thấy, nghe, mong, nghĩ đến con

đều được sự phúc lạc diệu kỳ,

và được nhân duyên bất khả kháng

do oai lực thần kỳ của "Lưỡi câu bén" không gì thoát được,

và sự thị hiện từ năng lực của điệu vũ Lạc Không,

đó chính là sinh lực của Luân-hồi và Niết bàn.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Nguyện cho Trí-Tuệ và Từ-Bi vô trụ,

là yếu tố của viên ngọc báu tự hữu,

được như búp sen bừng nở do năng lực của ánh mặt trời,

và mãi trụ như hư-không thường trụ,

như kho phúc lạc của biển quốc độ chúng sinh.


Nguyện tất cả nạn như bệnh, Ma, chướng, yểm đều dứt tuyệt,

nguyện cho thọ-mạng, năng lực, tài khí, oai đức và phúc lạc đều sung mãn,

bởi tâm nguyện này, mà làm lợi lạc cho quyến thuộc của con và tất cả chúng sinh.

Và nguyện cho con được như Ngài, là người Mẹ duy nhất.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Khi tấm thân huyễn này,

là nơi thành quách của lý Nhân-Duyên Tương Sinh

đến lúc hoại diệt.


Nguyện rằng :

Trong vầng hào-quang đỏ của Phật Mẫu Đại Lạc Kurukulla Đỏ

và trong cảnh giới đầy hơi ấm của niềm hoan hỉ thuần nhất,

có được sự thể nghiệm nhất vị giọt "Đại Bồ-Đề Tinh" Bình đẳng.

kurukulla__the_red_tara_tm95.jpg

[marq=left:91119cbaf2]Nam-Mô Phật Mẫu Đại Lạc Kurukulla Đỏ, Nam-Mô Phật Mẫu Đại Lạc Kurukulla Đỏ, Nam-Mô Phật Mẫu Đại Lạc Kurukulla Đỏ.[/marq:91119cbaf2]
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

kurukulla_red_tara__the_goddess_who_casts_a_spell_tl43.jpg
[marq=left:94636bc05d]
NAM-MÔ PHẬT MẪU ĐẠI LẠC KURUKULLA ĐỎ, NAM-MÔ PHẬT MẪU ĐẠI LẠC KURUKULLA ĐỎ, NAM-MÔ PHẬT MẪU ĐẠI LẠC KURUKULLA ĐỎ.
[/marq:94636bc05d]
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

93-39-2.jpg
[marq=left:56c060bb71]
NAM-MÔ PHẬT MẪU ĐẠI LẠC KURUKULLA ĐỎ, NAM-MÔ PHẬT MẪU ĐẠI LẠC KURUKULLA ĐỎ, NAM-MÔ PHẬT MẪU ĐẠI LẠC KURUKULLA ĐỎ, NAM-MÔ PHẬT MẪU ĐẠI LẠC KURUKULLA ĐỎ, NAM-MÔ PHẬT MẪU ĐẠI LẠC KURUKULLA ĐỎ, NAM-MÔ PHẬT MẪU ĐẠI LẠC KURUKULLA ĐỎ.
[/marq:56c060bb71]
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên