Xin giúp đỡ

Z

zhang

Guest
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !

KÍNH LẠY CHƯ TĂNG NI HỆ PHÁI KHẤT SĨ TRONG DIỄN ĐÀN !
KÍNH THƯA QUÝ PHẬT TỬ HỆ PHÁI KHẤT SĨ TRONG DIỄN ĐÀN !

VỚI TINH THẦN HỌC PHÁP , VÀ MONG MUỐN TINH TẤN TRONG VIỆC HỌC VÀ NGHIÊN CỨU , KÍNH MONG CHƯ TĂNG , NI , QÚI PHẬT TỬ HỆ PHÁI KHẤT SĨ GIÚP ĐỠ CON , TƯ VẤN , GIẢI THÍCH CHO CON ĐƯỢC THÔNG SUỐT TRONG QUÁ TRÌNH ĐỌC MỘT SỐ KINH SÁCH CÓ ĐIỀU CHƯA RÕ . VÌ THẾ MONG CHƯ VỊ ĐỂ LẠI NICK YAHOO CHO CON TIỆN BỀ LIÊN LẠC

NAM MÔ HOAN HỈ TẠNG BỒ TÁT !
 
Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên