Z

Xin giúp đỡ

  • Thread starter zhang
  • Ngày bắt đầu
Z

zhang

Guest

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !

KÍNH LẠY CHƯ TĂNG NI HỆ PHÁI KHẤT SĨ TRONG DIỄN ĐÀN !
KÍNH THƯA QUÝ PHẬT TỬ HỆ PHÁI KHẤT SĨ TRONG DIỄN ĐÀN !

VỚI TINH THẦN HỌC PHÁP , VÀ MONG MUỐN TINH TẤN TRONG VIỆC HỌC VÀ NGHIÊN CỨU , KÍNH MONG CHƯ TĂNG , NI , QÚI PHẬT TỬ HỆ PHÁI KHẤT SĨ GIÚP ĐỠ CON , TƯ VẤN , GIẢI THÍCH CHO CON ĐƯỢC THÔNG SUỐT TRONG QUÁ TRÌNH ĐỌC MỘT SỐ KINH SÁCH CÓ ĐIỀU CHƯA RÕ . VÌ THẾ MONG CHƯ VỊ ĐỂ LẠI NICK YAHOO CHO CON TIỆN BỀ LIÊN LẠC

NAM MÔ HOAN HỈ TẠNG BỒ TÁT !
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên