Các giáo lý Phật Học Chuyên Đề

  • Dán lên cao
  • Article
Trước hết, xin phép thầy @admin, thầy @vienquang6, @Bạch Vân Nhi, @Ba Tuần, @Tịch Nhiên ... cùng toàn thể các thành viên trong Ban Quản Trị và các thành viên của Diễn Đàn. Thời gian vừa qua...
Trả lời
39
Xem
13K
Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Đại sư Pháp Vân giảng) Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Đại sư Pháp Vân giảng)_ video 1 https://www.youtube.com/watch?v=z6ezVZXLLpo...
Trả lời
0
Xem
2K
span style=font-family: Times New Roman; font-size:16ptspan style=color: blue; CENTERBNGŨ ÂM TRONG PHẨM PHỔ MÔN KINH PHÁP HOA/B I(Trích sách: Phật Pháp Căn Bản, tác giả: Minh...
Trả lời
0
Xem
2K
span style=font-family: Times New Roman; font-size:16ptspan style=color: blue; CENTERChương Tám BBỒ TÁT/B I(Trích sách: Phật Pháp Căn Bản, tác giả: Minh Không, Trung Tâm Magnolia...
Trả lời
5
Xem
3K
DUY MA CẬT SỞ THUYẾT KINH Trực Chỉ Đề Cương Thích Từ Thông Pháp sư TẬP I LỜI TỰA Kinh Duy Ma Cật là bộ kinh thuộc hệ tư tưởng Đại thừa Viên đốn, là thứ giáo lý mãn tự. Giáo lý kinh Duy Ma...
Trả lời
35
Xem
13K
Thành Phật có Pháp Hoa, Khai mở trí huệ có Lăng Nghiêm kinh. Trong tất cả hệ thống kinh Đại Thừa, chúng ta không thể nào không nhắc tới Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh Quan Trọng nhất Kinh này...
Trả lời
1
Xem
4K
10 Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền Một là Lễ kính chư Phật. Hai là Xưng tán Như Lai. Ba là Quảng tu cúng dường. Bốn là Sám hối nghiệp chướng. Năm là Tùy hỷ công đức. Sáu là Thỉnh...
Trả lời
0
Xem
5K
  • Đã khóa
QUÁN PHÁP GIỚI QUA THẬP NHƯ THỊ THÍCH ĐỨC TRÍ Giáo lý Thập như thị xuất xứ ở phẩm Phương tiện, kinh Diệu pháp liên hoa. Đây là bộ kinh Đại thừa xiển dương tinh thần Nhất thừa, con đường hướng...
Trả lời
1
Xem
3K
GIỚI THIỆU KINH HOA NGHIÊM Cao Quán Như ; CS. Định Huệ dịch (Trích từ TRUNG QUỐC PHẬT GIÁO tập 3) Kinh Hoa Nghiêm, gọi đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, là bộ kinh điển trọng yếu...
Trả lời
1
Xem
4K
LUẬN QUAN ĐIỂM SẮC TRONG THÀNH THẬT LUẬN Lời nói đầu Tác phẩm Thành thật luận (Luận thành thật), do Ha Lê Bạt Ma (Harivarman) người Ấn Độ biên soạn. Vào hậu Tần, năm 411 - 412 Tây...
Trả lời
1
Xem
3K
  • Đã khóa
MƯỜI TƯ TƯỞNG PHÁP HOA TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY Đương Đạo Thiện Tri Thức, 2003 Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Mở Đầu Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đưa người ta đến một sự chuyển hóa toàn...
Trả lời
11
Xem
6K
KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải Hoà Thượng Thích Thanh Từ Việt Dịch Thiền Viện Thường Chiếu DUYÊN KHỞI LĂNG-GIÀ TÂM ẤN Người sớ kinh này là Lôi Phong lão nhân, vốn là móng...
Trả lời
16
Xem
11K
TỪ BI QUÁN - Hãy chú tâm vào hơi thở của bạn trong giây lát. - Hãy soi lòng mình xem có điều gì lo âu, sợ hãi, đau đớn, ganh ghét, ăn năn, chán nản, khó xử, bất an không. Nếu có, hãy để chúng...
Trả lời
0
Xem
3K
BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM Chi 1. - Thuật lại chỗ tu-chứng. Khi bấy-giờ, ngài Quán-thế-âm Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh-lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Thưa Thế-tôn, tôi nhớ vô-số...
Trả lời
9
Xem
7K
  • Đã khóa
tabletrtd/tdtdaaaaaaaaaa/tdtdaaaaaAaaaaa/td/tr/table 1. MỪNG NGÀY PHẬT ÐẢN AAAAAHằng năm, vào tháng 4 là con lại hân hoan náo nức chờ ngày kỹ niệm Phật giáng thế. Con...
Trả lời
27
Xem
15K
Bên trên