A Di Đà Phật.

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,351
Điểm tương tác
1,072
Điểm
113
ha ha ha [smile]

kakakakakak (ahahahahahah .. Ahahahahaha) .. là cái cố tật NÓI LÁO của CON BÒ CƯỜI VNBN mỗi khi BIẾT NÓI LÁO mà hỏng biết ngượng .. vô tàm vô quý [smile]

cho nên ông PHẬT bảo đảm người nói láo thành tật .. chính là NGƯỜI TÀ ÁC là vậy [smile]
A hahahahah... đúng là CÁI NGU CỦA của MOD NICK XANH TỊNH ĐỘ VNBN CON BÒ CƯỜI là hỏng biết [smile] ... tại sao [smile]

Vật chất, tinh thần là biến hiện của chân tâm chứ không phải chân tâm - MOD NICK XANH CON BÒ CƯỜI VNBN

CHÂN TÂM hỏng có vật chất tinh thần gì .. thì lấy gì biến hiện ra VẬT CHẤT [smile]

CHUỒNG BÒ CƯỜI HÔ ... BIẾN [smile] ... là có nhỉ [smile] ... mà nói NHẬN NGU thì cãi lia lia [smile]


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,

Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra.

Vị ấy tạo một thân khác ---> từ nơi thân này,

===> cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. - Kinh Trường Bộ [smile]


*** hỏng biết tại sao ..NỔ ... NGU ĐẦN mới chính là giới hạn .. là TƯ TƯỞNG HẸP HÒi nhỉ [smile]

A ahahhahahah .. Ahahahahahah ... DÍ TẬN MẶT CON BÒ CƯỜI VNBN ==> vẫn ngu [smile]
cốc cốc cố cốc .. XÁ LỢI TỬ .. SẮC tức thị KHÔNG .. KHÔNG tức thị SẮC ... thọ tưởng hành thức .. diệc phục như thị..

cốc cốc cốc cái ĐẦU BÒ CƯỜI VNBN luôn [smile] ... DÍ TẬN MẶT VẪN NGU


ờ mà đúng hông? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,621
Điểm tương tác
698
Điểm
113
ha ha ha [smile]

kakakakakak (ahahahahahah .. Ahahahahaha) .. là cái cố tật NÓI LÁO của CON BÒ CƯỜI VNBN mỗi khi BIẾT NÓI LÁO mà hỏng biết ngượng .. vô tàm vô quý [smile]

cho nên ông PHẬT bảo đảm người nói láo thành tật .. chính là NGƯỜI TÀ ÁC là vậy [smile]
A hahahahah... đúng là CÁI NGU CỦA của MOD NICK XANH TỊNH ĐỘ VNBN CON BÒ CƯỜI là hỏng biết [smile] ... tại sao [smile]

Vật chất, tinh thần là biến hiện của chân tâm chứ không phải chân tâm - MOD NICK XANH CON BÒ CƯỜI VNBN

CHÂN TÂM hỏng có vật chất tinh thần gì .. thì lấy gì biến hiện ra VẬT CHẤT [smile]

CHUỒNG BÒ CƯỜI HÔ ... BIẾN [smile] ... là có nhỉ [smile] ... mà nói NHẬN NGU thì cãi lia lia [smile]


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,

Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra.

Vị ấy tạo một thân khác ---> từ nơi thân này,

===> cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. - Kinh Trường Bộ [smile]


*** hỏng biết tại sao ..NỔ ... NGU ĐẦN mới chính là giới hạn .. là TƯ TƯỞNG HẸP HÒi nhỉ [smile]

A ahahhahahah .. Ahahahahahah ... DÍ TẬN MẶT CON BÒ CƯỜI VNBN ==> vẫn ngu [smile]
cốc cốc cố cốc .. XÁ LỢI TỬ .. SẮC tức thị KHÔNG .. KHÔNG tức thị SẮC ... thọ tưởng hành thức .. diệc phục như thị..

cốc cốc cốc cái ĐẦU BÒ CƯỜI VNBN luôn [smile] ... DÍ TẬN MẶT VẪN NGU


ờ mà đúng hông? [smile]
kakakakakaka, ngu mà siêng nữa thì là gì nhỉ....
Bởi vậy cứ thích làm ra nhiều thân sắc pháp để mà làm ra nhiều thuốc độc bộc đường hơn nữa.

Chứ họ không thích Vô Sự như Phật, như Tổ đâu.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,351
Điểm tương tác
1,072
Điểm
113
ha ha ha [smile]

kakakakakak (ahahahahahah .. Ahahahahaha) .. là cái cố tật NÓI LÁO của CON BÒ CƯỜI VNBN mỗi khi BIẾT NÓI LÁO mà hỏng biết ngượng .. vô tàm vô quý [smile]

cho nên ông PHẬT bảo đảm người nói láo thành tật .. chính là NGƯỜI TÀ ÁC là vậy [smile]
A hahahahah... đúng là CÁI NGU CỦA của MOD NICK XANH TỊNH ĐỘ VNBN CON BÒ CƯỜI là hỏng biết [smile] ... tại sao [smile]

Vật chất, tinh thần là biến hiện của chân tâm chứ không phải chân tâm - MOD NICK XANH CON BÒ CƯỜI VNBN

CHÂN TÂM hỏng có vật chất tinh thần gì .. thì lấy gì biến hiện ra VẬT CHẤT [smile]

CHUỒNG BÒ CƯỜI HÔ ... BIẾN [smile] ... là có nhỉ [smile] ... mà nói NHẬN NGU thì cãi lia lia [smile]


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,

Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra.

Vị ấy tạo một thân khác ---> từ nơi thân này,

===> cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. - Kinh Trường Bộ [smile]


*** hỏng biết tại sao ..NỔ ... NGU ĐẦN mới chính là giới hạn .. là TƯ TƯỞNG HẸP HÒi nhỉ [smile]

A ahahhahahah .. Ahahahahahah ... DÍ TẬN MẶT CON BÒ CƯỜI VNBN ==> vẫn ngu [smile]
cốc cốc cố cốc .. XÁ LỢI TỬ .. SẮC tức thị KHÔNG .. KHÔNG tức thị SẮC ... thọ tưởng hành thức .. diệc phục như thị..

cốc cốc cốc cái ĐẦU BÒ CƯỜI VNBN luôn [smile] ... DÍ TẬN MẶT VẪN NGU


ờ mà đúng hông? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,621
Điểm tương tác
698
Điểm
113
ha ha ha [smile]

kakakakakak (ahahahahahah .. Ahahahahaha) .. là cái cố tật NÓI LÁO của CON BÒ CƯỜI VNBN mỗi khi BIẾT NÓI LÁO mà hỏng biết ngượng .. vô tàm vô quý [smile]

cho nên ông PHẬT bảo đảm người nói láo thành tật .. chính là NGƯỜI TÀ ÁC là vậy [smile]
A hahahahah... đúng là CÁI NGU CỦA của MOD NICK XANH TỊNH ĐỘ VNBN CON BÒ CƯỜI là hỏng biết [smile] ... tại sao [smile]

Vật chất, tinh thần là biến hiện của chân tâm chứ không phải chân tâm - MOD NICK XANH CON BÒ CƯỜI VNBN

CHÂN TÂM hỏng có vật chất tinh thần gì .. thì lấy gì biến hiện ra VẬT CHẤT [smile]

CHUỒNG BÒ CƯỜI HÔ ... BIẾN [smile] ... là có nhỉ [smile] ... mà nói NHẬN NGU thì cãi lia lia [smile]


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,

Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra.

Vị ấy tạo một thân khác ---> từ nơi thân này,

===> cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. - Kinh Trường Bộ [smile]


*** hỏng biết tại sao ..NỔ ... NGU ĐẦN mới chính là giới hạn .. là TƯ TƯỞNG HẸP HÒi nhỉ [smile]

A ahahhahahah .. Ahahahahahah ... DÍ TẬN MẶT CON BÒ CƯỜI VNBN ==> vẫn ngu [smile]
cốc cốc cố cốc .. XÁ LỢI TỬ .. SẮC tức thị KHÔNG .. KHÔNG tức thị SẮC ... thọ tưởng hành thức .. diệc phục như thị..

cốc cốc cốc cái ĐẦU BÒ CƯỜI VNBN luôn [smile] ... DÍ TẬN MẶT VẪN NGU


ờ mà đúng hông? [smile]
kakakakaka, người ngu cộng thêm với nuôi dưỡng độc thì làm sao biết Chân Tâm và Niết Bàn của Phật.

Vật chất là vật chất của cả vũ trụ pháp giới chứ không riêng gì thân ai.
Còn riêng về cá nhân thì ngay cả khi ý thức của họ chưa có, vật chất ở họ cũng đã có rồi. Rồi khi có ý thức thì vật chất biến theo ý thức thôi.

Sự hiểu biết của bạn còn rất nông cạn, chấp lấy về tinh thần. Thế nên, bạn mới quan niệm Phật tánh chỉ có ở hữu tình, không có ở vô tình. Nếu không có ở vô tình thì chắc họ sống với cái thân và tâm tách rời nhau nhỉ?! Hài thật!

 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,351
Điểm tương tác
1,072
Điểm
113
ha ha ha [smile]

kakakakakak (ahahahahahah .. Ahahahahaha) .. là cái cố tật NÓI LÁO của CON BÒ CƯỜI VNBN mỗi khi BIẾT NÓI LÁO mà hỏng biết ngượng .. vô tàm vô quý [smile]

cho nên ông PHẬT bảo đảm người nói láo thành tật .. chính là NGƯỜI TÀ ÁC là vậy [smile]
A hahahahah... đúng là CÁI NGU CỦA của MOD NICK XANH TỊNH ĐỘ VNBN CON BÒ CƯỜI là hỏng biết [smile] ... tại sao [smile]

Vật chất, tinh thần là biến hiện của chân tâm chứ không phải chân tâm - MOD NICK XANH CON BÒ CƯỜI VNBN

CHÂN TÂM hỏng có vật chất tinh thần gì .. thì lấy gì biến hiện ra VẬT CHẤT [smile]

CHUỒNG BÒ CƯỜI HÔ ... BIẾN [smile] ... là có nhỉ [smile] ... mà nói NHẬN NGU thì cãi lia lia [smile]


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,

Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra.

Vị ấy tạo một thân khác ---> từ nơi thân này,

===> cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. - Kinh Trường Bộ [smile]


*** hỏng biết tại sao ..NỔ ... NGU ĐẦN mới chính là giới hạn .. là TƯ TƯỞNG HẸP HÒi nhỉ [smile]

A ahahhahahah .. Ahahahahahah ... DÍ TẬN MẶT CON BÒ CƯỜI VNBN ==> vẫn ngu [smile]
cốc cốc cố cốc .. XÁ LỢI TỬ .. SẮC tức thị KHÔNG .. KHÔNG tức thị SẮC ... thọ tưởng hành thức .. diệc phục như thị..

cốc cốc cốc cái ĐẦU BÒ CƯỜI VNBN luôn [smile] ... DÍ TẬN MẶT VẪN NGU


ờ mà đúng hông? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,621
Điểm tương tác
698
Điểm
113
ha ha ha [smile]

kakakakakak (ahahahahahah .. Ahahahahaha) .. là cái cố tật NÓI LÁO của CON BÒ CƯỜI VNBN mỗi khi BIẾT NÓI LÁO mà hỏng biết ngượng .. vô tàm vô quý [smile]

cho nên ông PHẬT bảo đảm người nói láo thành tật .. chính là NGƯỜI TÀ ÁC là vậy [smile]
A hahahahah... đúng là CÁI NGU CỦA của MOD NICK XANH TỊNH ĐỘ VNBN CON BÒ CƯỜI là hỏng biết [smile] ... tại sao [smile]

Vật chất, tinh thần là biến hiện của chân tâm chứ không phải chân tâm - MOD NICK XANH CON BÒ CƯỜI VNBN

CHÂN TÂM hỏng có vật chất tinh thần gì .. thì lấy gì biến hiện ra VẬT CHẤT [smile]

CHUỒNG BÒ CƯỜI HÔ ... BIẾN [smile] ... là có nhỉ [smile] ... mà nói NHẬN NGU thì cãi lia lia [smile]


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,

Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra.

Vị ấy tạo một thân khác ---> từ nơi thân này,

===> cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. - Kinh Trường Bộ [smile]


*** hỏng biết tại sao ..NỔ ... NGU ĐẦN mới chính là giới hạn .. là TƯ TƯỞNG HẸP HÒi nhỉ [smile]

A ahahhahahah .. Ahahahahahah ... DÍ TẬN MẶT CON BÒ CƯỜI VNBN ==> vẫn ngu [smile]
cốc cốc cố cốc .. XÁ LỢI TỬ .. SẮC tức thị KHÔNG .. KHÔNG tức thị SẮC ... thọ tưởng hành thức .. diệc phục như thị..

cốc cốc cốc cái ĐẦU BÒ CƯỜI VNBN luôn [smile] ... DÍ TẬN MẶT VẪN NGU


ờ mà đúng hông? [smile]
kakakaka, đã nói hết rồi, bạn có hiểu được đâu.
Lấy cục đá đập vô đầu bạn xem, nó do ý nào của bạn sanh ra nhỉ.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,351
Điểm tương tác
1,072
Điểm
113
ha ha ha [smile]

kakakakakak (ahahahahahah .. Ahahahahaha) .. là cái cố tật NÓI LÁO của CON BÒ CƯỜI VNBN mỗi khi BIẾT NÓI LÁO mà hỏng biết ngượng .. vô tàm vô quý [smile]

cho nên ông PHẬT bảo đảm người nói láo thành tật .. chính là NGƯỜI TÀ ÁC là vậy [smile]
A hahahahah... đúng là CÁI NGU CỦA của MOD NICK XANH TỊNH ĐỘ VNBN CON BÒ CƯỜI là hỏng biết [smile] ... tại sao [smile]

Vật chất, tinh thần là biến hiện của chân tâm chứ không phải chân tâm - MOD NICK XANH CON BÒ CƯỜI VNBN

CHÂN TÂM hỏng có vật chất tinh thần gì .. thì lấy gì biến hiện ra VẬT CHẤT [smile]

CHUỒNG BÒ CƯỜI HÔ ... BIẾN [smile] ... là có nhỉ [smile] ... mà nói NHẬN NGU thì cãi lia lia [smile]


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,

Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra.

Vị ấy tạo một thân khác ---> từ nơi thân này,

===> cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. - Kinh Trường Bộ [smile]


*** hỏng biết tại sao ..NỔ ... NGU ĐẦN mới chính là giới hạn .. là TƯ TƯỞNG HẸP HÒi nhỉ [smile]

A ahahhahahah .. Ahahahahahah ... DÍ TẬN MẶT CON BÒ CƯỜI VNBN ==> vẫn ngu [smile]
cốc cốc cố cốc .. XÁ LỢI TỬ .. SẮC tức thị KHÔNG .. KHÔNG tức thị SẮC ... thọ tưởng hành thức .. diệc phục như thị..

cốc cốc cốc cái ĐẦU BÒ CƯỜI VNBN luôn [smile] ... DÍ TẬN MẶT VẪN NGU


ờ mà đúng hông? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,621
Điểm tương tác
698
Điểm
113
ha ha ha [smile]

kakakakakak (ahahahahahah .. Ahahahahaha) .. là cái cố tật NÓI LÁO của CON BÒ CƯỜI VNBN mỗi khi BIẾT NÓI LÁO mà hỏng biết ngượng .. vô tàm vô quý [smile]

cho nên ông PHẬT bảo đảm người nói láo thành tật .. chính là NGƯỜI TÀ ÁC là vậy [smile]
A hahahahah... đúng là CÁI NGU CỦA của MOD NICK XANH TỊNH ĐỘ VNBN CON BÒ CƯỜI là hỏng biết [smile] ... tại sao [smile]

Vật chất, tinh thần là biến hiện của chân tâm chứ không phải chân tâm - MOD NICK XANH CON BÒ CƯỜI VNBN

CHÂN TÂM hỏng có vật chất tinh thần gì .. thì lấy gì biến hiện ra VẬT CHẤT [smile]

CHUỒNG BÒ CƯỜI HÔ ... BIẾN [smile] ... là có nhỉ [smile] ... mà nói NHẬN NGU thì cãi lia lia [smile]


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,

Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra.

Vị ấy tạo một thân khác ---> từ nơi thân này,

===> cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. - Kinh Trường Bộ [smile]


*** hỏng biết tại sao ..NỔ ... NGU ĐẦN mới chính là giới hạn .. là TƯ TƯỞNG HẸP HÒi nhỉ [smile]

A ahahhahahah .. Ahahahahahah ... DÍ TẬN MẶT CON BÒ CƯỜI VNBN ==> vẫn ngu [smile]
cốc cốc cố cốc .. XÁ LỢI TỬ .. SẮC tức thị KHÔNG .. KHÔNG tức thị SẮC ... thọ tưởng hành thức .. diệc phục như thị..

cốc cốc cốc cái ĐẦU BÒ CƯỜI VNBN luôn [smile] ... DÍ TẬN MẶT VẪN NGU


ờ mà đúng hông? [smile]
kakakaka, đành chịu, khả năng của bạn chỉ có bấy nhiêu thôi, tự đóng lối ngộ nhập đại đạo.
Ca này, VNBN xin bó tay!
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,351
Điểm tương tác
1,072
Điểm
113
ha ha ha [smile]

kakakakakak (ahahahahahah .. Ahahahahaha) .. là cái cố tật NÓI LÁO của CON BÒ CƯỜI VNBN mỗi khi BIẾT NÓI LÁO mà hỏng biết ngượng .. vô tàm vô quý [smile]

cho nên ông PHẬT bảo đảm người nói láo thành tật .. chính là NGƯỜI TÀ ÁC là vậy [smile]
A hahahahah... đúng là CÁI NGU CỦA của MOD NICK XANH TỊNH ĐỘ VNBN CON BÒ CƯỜI là hỏng biết [smile] ... tại sao [smile]

Vật chất, tinh thần là biến hiện của chân tâm chứ không phải chân tâm - MOD NICK XANH CON BÒ CƯỜI VNBN

CHÂN TÂM hỏng có vật chất tinh thần gì .. thì lấy gì biến hiện ra VẬT CHẤT [smile]

CHUỒNG BÒ CƯỜI HÔ ... BIẾN [smile] ... là có nhỉ [smile] ... mà nói NHẬN NGU thì cãi lia lia [smile]


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,

Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra.

Vị ấy tạo một thân khác ---> từ nơi thân này,

===> cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. - Kinh Trường Bộ [smile]


*** hỏng biết tại sao ..NỔ ... NGU ĐẦN mới chính là giới hạn .. là TƯ TƯỞNG HẸP HÒi nhỉ [smile]

A ahahhahahah .. Ahahahahahah ... DÍ TẬN MẶT CON BÒ CƯỜI VNBN ==> vẫn ngu [smile]
cốc cốc cố cốc .. XÁ LỢI TỬ .. SẮC tức thị KHÔNG .. KHÔNG tức thị SẮC ... thọ tưởng hành thức .. diệc phục như thị..

cốc cốc cốc cái ĐẦU BÒ CƯỜI VNBN luôn [smile] ... DÍ TẬN MẶT VẪN NGU


ờ mà đúng hông? [smile]
 

chichi

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 2 2023
Bài viết
71
Điểm tương tác
2
Điểm
8
ha ha ha [smile]

ÚI CHỜI .. chết cha .. nhà thơ XUÂN QUỲNH này thật thà quá [smile]

chỉ hỏi được 2 câu .. rùi chỉ tự trả lời được 1 CÂU ===> RÙI BÍ [smile]

trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn

(1)Từ nơi nào sóng lên?
- Sóng bắt đầu từ gió

(2) Gió bắt đầu từ đâu?
- Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau

mới câu số 2 ===> ĐÃ XẠO [smile] ... là nổi tiếng thôi .. AI CŨNG VẬY MÀ [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
[smile]
- sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ ... (1), ... (1) bắt đầu từ ... (2), ... (2) bắt đầu từ ... (n), ... (n) bắt đầu từ sóng -> thành một vòng lặp, lặp vô hạn. người ta thường hỏi, điểm bắt đầu là gì? điểm kết thúc là gì? và khi 0 trả lời được, thì vòng lặp sẽ được sinh ra để lý giải điều đó. vì là một vòng vô tận, nên ko có điểm bắt đầu và kết thúc ... mình thấy đức phật cũng hay dùng những vòng lặp để giải thích cho các đệ tử. ~

- cái vòng thứ nhất: sanh, lão, bệnh, tử... thứ 2: lục đạo luân hồi, thứ 3: thập nhị nhân duyên. toàn là những mấu chốt của đạo. nói vậy thì công bằng ở đâu?? dù có cố gắng, bao nhiêu... rất nhiều... nhưng... rồi ai cũng phải chết. con người bất lực trước quy luật tự nhiên. phải thế không? ~

- có mâu thuẫn... ở hiền gặp lành. nghĩa là luật nhân quả, nhân nào thì quả đó. vậy tại sao khi cứu người, ta không được bất tử? (đời sau hưởng thụ thành quả á? nếu nói: tôi ko cần. tôi muốn cộng dồn vào đời hiện tại thì sao?... vẫn là tự nhiên chiến thắng, ko một ý muốn chủ quan của con người nào có thể làm thay đổi những quy luật đó cả). vòng lặp nhân - quả là vòng lặp ngắn nhất rồi đúng 0 lunglinh? nó được mệnh danh là cán cân công lý vậy mà còn chứa những điểm mù... ~

- giả sử con người dùng ý niệm chủ quan của bản thân, mặc định là sẽ làm ác mãi mãi... ko bao giờ thay đổi thì sao? như thế sẽ ko thể thành phật -> lời phật nói sẽ sai (tất cả chúng sanh sẽ thành phật). mà phật ko thể nói dối, cho nên đức thích ca mâu ni ko phải phật. mà chính "ý niệm chủ quan" của con người mới là "phật"... nó có quyền quyết định muốn làm phật hay 0. ~

- từ lẽ đó, ý niệm trong lành của đức thích ca mâu ni chỉ định mình là phật, và các chúng sanh cũng sẽ thế. có thể buông bỏ cái tôi để giác ngộ ko? rõ ràng "cái tôi" đó là cái cốt lõi để phân biệt loài có tri giác và loài vô tri giác... nó cũng là cái đưa ra mọi quyết định, nó cũng cho rằng tự nhiên luôn chống lại nó, ko cho nó được trường tồn... nó có khát khao, hy vọng... và sau khi cái thân xác mà nó mượn tạm này úa tàn... cũng là khi ta chết. khi mà nó biết được câu trả lời cũng là lúc thân xác vật chất kia đã rời xa nó, nó ko thể mượn xác để nói được nữa... nó im lặng :( ~

- nó là gì? tâm? ý thức? cái quyết định có tư duy? nhận thức? câu trả lời nằm sau cái chết nhỉ? hoặc có thể ko cần đợi đến lúc đó... nhưng vì trăm nghe 0 bằng 1 thấy nên vẫn phải đợi... để trải nghiệm... để biết rằng cuộc sống này 0 vô nghĩa. luôn tồn tại một câu trả lời phía trước... dù là đã biết trước đáp án đi chăng nữa. các a la hán đã chứng đạo giác ngộ, tức là biết được đáp án. nhưng vẫn phải đợi qua trải nghiệm... mới gọi là "niết bàn".... ~

- lưu ý: những lời trên là quan điểm cá nhân của mình, là những suy nghĩ do mình tự nghĩ nên lunglinh có đọc và thấy 0 đồng tình thì cứ mạnh tay chê nha. bởi vì, chưa chắc mình đã đúng ... ahahaha... chúc lunglinh ngủ ngon. a di đà phật. ~
[smile]
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,351
Điểm tương tác
1,072
Điểm
113
ha ha ha[smile]

THỨC --> DANH/SẮC ---> SANH (lục đạo luân hồi ) ---> SANH LÃO BỊNH TỬ

Ờ ... CC chưa có cảm nhận sâu sắc gì về khám phá của ông Phật Thích CA [smile]

- CC nói người ác mãi mãi không thay đổi sao ? [smile]

---> Có đầy những tấm gương đó mà [smie] ..


nó tồn tại ở dạng những chí sĩ yêu nước ... tướng chết theo thành ... không phải là mãi mãi .. nhưng là rất là khó .. rất là lâu .. (vô lượng kiếp sống .. ông PHẬT cũng chịu ngồi đếm mà nói ra mà .. .phải thế hông? )

nó tồn tại ở trong những người theo đưổi 1 lý tưởng .. quyết không bao giờ đổi thay [smile] như là Khổng Phu Tử miêu tả:

nhân sinh tự cổ thùy vô tử

lưu thủ đan tâm .. chiếu hãn thanh


cái đan tâm mà ông KHỔNG TỬ nói tới .. cũng hệt như cái ĐAN TÂM .. mà luân hồi sinh tử được miêu tả trong THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN [smile]


Ờ mà đúng rồi ... CC có thể nói .. cái ĐAN TÂM ấy tốt mà [smile] .. có gia đình có dân tộc .. có ước mơ .. có lý tưởng .. có con người theo đuổi lý tưởng ấy [smile]


Ờ mà đúng rồi [smile] ... cái TÂM làm ra những ĐAN TÂM tâm ấy [smile ] ... lại có thể có diệu dụng càng tốt hơn [smile]

tui từng có 1 vị đại ca .. hồi đó lúc tui khúc mắc chỗ này .. thì đại ca có dạy tui 1 thí dụ chân thật

đó là CHU VĂN AN .. ổng từng làm quan .. từng thất chí từ quan .. từ đó .. .ở trong cương vị của 1 SĨ TỬ .. ổng là vị thầy đáng kính đào tạo ra biết bao thế hệ đệ tử khác
22 Quyền (THỨC --> DANH/SẮC ...---> SANH ... đầy đủ 22 quyền .. ĐAN TÂM như HẬN ĐỒ BÀN .. ôm ấp chí hờn căm .. khó tan ) [smile]

Quyền (indriya) là những pháp căn bản đóng vai trò chủ yếu cho đời sống chúng sinh trong Tam Giới. Chính các pháp này đã làm nên sự khác biệt giữa Phàm với Thánh, Dục giới với Đáo đại, Nam với Nữ, đời sống tinh thần và vật chất.


ờ mà đúng hông? [smile]
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,351
Điểm tương tác
1,072
Điểm
113
ha ha ha[smile]

- cái vòng thứ nhất: sanh, lão, bệnh, tử... thứ 2: lục đạo luân hồi, thứ 3: thập nhị nhân duyên. toàn là những mấu chốt của đạo. nói vậy thì công bằng ở đâu?? dù có cố gắng, bao nhiêu... rất nhiều... nhưng... rồi ai cũng phải chết. con người bất lực trước quy luật tự nhiên. phải thế không? ~

Ờ ... CC có bao giờ TỰ QUAN SÁT:

 • Ông Phật Thích CA Mâu Ni .. và hàng ngàn đại đệ tử
 • biết bao đời tôn sư .. tông chủ khai môn lập phái, nhân vật đáng kính trọng

---> họ đâu hết rồi [smile] ...

cho nên ... tuy thân thể vật lý của họ đúng là đã chết [smile] ... nhưng "HÓA TÂM" của họ vẫn còn [smile] .... .. sao mà chết được [smile] ... bởi vì vậy mới nói là CHÂN TÂM THƯỜNG TRỤ đó [smile]ờ mà đúng hông? [smile]
 

chichi

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 2 2023
Bài viết
71
Điểm tương tác
2
Điểm
8
ha ha ha[smile]

THỨC --> DANH/SẮC ---> SANH (lục đạo luân hồi ) ---> SANH LÃO BỊNH TỬ

Ờ ... CC chưa có cảm nhận sâu sắc gì về khám phá của ông Phật Thích CA [smile]

- CC nói người ác mãi mãi không thay đổi sao ? [smile]

---> Có đầy những tấm gương đó mà [smie] ..


nó tồn tại ở dạng những chí sĩ yêu nước ... tướng chết theo thành ... không phải là mãi mãi .. nhưng là rất là khó .. rất là lâu .. (vô lượng kiếp sống .. ông PHẬT cũng chịu ngồi đếm mà nói ra mà .. .phải thế hông? )

nó tồn tại ở trong những người theo đưổi 1 lý tưởng .. quyết không bao giờ đổi thay [smile] như là Khổng Phu Tử miêu tả:

nhân sinh tự cổ thùy vô tử

lưu thủ đan tâm .. chiếu hãn thanh


cái đan tâm mà ông KHỔNG TỬ nói tới .. cũng hệt như cái ĐAN TÂM .. mà luân hồi sinh tử được miêu tả trong THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN [smile]


Ờ mà đúng rồi ... CC có thể nói .. cái ĐAN TÂM ấy tốt mà [smile] .. có gia đình có dân tộc .. có ước mơ .. có lý tưởng .. có con người theo đuổi lý tưởng ấy [smile]


Ờ mà đúng rồi [smile] ... cái TÂM làm ra những ĐAN TÂM tâm ấy [smile ] ... lại có thể có diệu dụng càng tốt hơn [smile]

tui từng có 1 vị đại ca .. hồi đó lúc tui khúc mắc chỗ này .. thì đại ca có dạy tui 1 thí dụ chân thật

đó là CHU VĂN AN .. ổng từng làm quan .. từng thất chí từ quan .. từ đó .. .ở trong cương vị của 1 SĨ TỬ .. ổng là vị thầy đáng kính đào tạo ra biết bao thế hệ đệ tử khác
22 Quyền (THỨC --> DANH/SẮC ...---> SANH ... đầy đủ 22 quyền .. ĐAN TÂM như HẬN ĐỒ BÀN .. ôm ấp chí hờn căm .. khó tan ) [smile]

Quyền (indriya) là những pháp căn bản đóng vai trò chủ yếu cho đời sống chúng sinh trong Tam Giới. Chính các pháp này đã làm nên sự khác biệt giữa Phàm với Thánh, Dục giới với Đáo đại, Nam với Nữ, đời sống tinh thần và vật chất.


ờ mà đúng hông? [smile]
[smile]
 • hả.... vậy "quyền" kia là gì? lunglinh nói rõ hơn đi. nay trời mưa to lắm, mây rất nhiều, sương giăng đầy... lunglinh mà ko nói rõ... thì nắng ko thể chiếu qua làn mây, gió ko thể đẩy đi màn sương và lời lunglinh sẽ luôn bị tiếng mưa lấn áp mất :) ... hahaaha ~
 • a di đà phật. ~
[smile]
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,351
Điểm tương tác
1,072
Điểm
113
ha ha ha[smile]

- giả sử con người dùng ý niệm chủ quan của bản thân, mặc định là sẽ làm ác mãi mãi... ko bao giờ thay đổi thì sao? như thế sẽ ko thể thành phật -> lời phật nói sẽ sai (tất cả chúng sanh sẽ thành phật). mà phật ko thể nói dối, cho nên đức thích ca mâu ni ko phải phật. mà chính "ý niệm chủ quan" của con người mới là "phật"... nó có quyền quyết định muốn làm phật hay 0. ~ CC

vấn đề ở đây [smile] .. chính là sự giới hạn của "TÂM TRÍ" [smile]

Thức --> DANH/SẮC --> SANH [smile]

đây chính là sự miêu tả .. của sự giới hạn của tâm tới sinh ra 1 thân NGŨ UẨN khác ... từ nơi thân này [smile] - Kinh Trường Bộ

cho nên .. nó vốn là 1 sự giới hạn [smile] .. cho sự đối đãi với nguồn gốc của KHỔ .. cho nên THIỀN GIẢ: TRỰC CHỈ CHÂN TÂM [smile] .. không có bị giới hạn đó [smile] ... chẳng phải ông PHẬT nói đúng sao ? [smile]thí dụ: CC cũng là 1 con người như mọi người trên thế giới thôi ... ---> nhưng tại sao CC lại tự hào là người VN [smile]

con người CC gọi là NGƯỜI VN sinh ra bằng cái gì ? [smile] ...

bằng sự huân tập ... bằng những lời ca ru .. bằng dòng sữa mẹ (MẸ cũng VN nhỉ ? smile) .. bằng tự biết yêu tiếng nước tôi[smile]

hay đơn cử những tín đồ tông phái hay tôn giáo đi chẳng hạn
.. .người theo Thiên Chúa Giáo hỏng thể vào chùa .. hỏng dám ăn đồ cúng [smile]

đó đều là biến hiện của 22 QUYỀN [smile] ... do TẬP KHÍ làm nên hết [smile] ... CC tự đi tham khảo 22 QUYỀN ---> coi VI DIỆU PHÁP đó [smile]

đơn của MOD TỊNH ĐỘ VNBN ... có phải bị trói buộc rất nặng tinh thần tông phái .. dù chảng hiểu tông phái đó dạy gì .. là gì nhỉ ?[smile] ... phải hông? [smile]Xoa tay [smile] .. XONG

bi giờ đổi CC sang làm NGƯỜI QUỐC TỊNH NƯỚC MAN DI [smile] .. chịu hông? [smile]

ờ mà đúng hông [smile]
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,351
Điểm tương tác
1,072
Điểm
113
ha ha ha[smile]

đã mang lấy nghiệp vào thân

cũng đừng trách lẫn trời gần .. trời xa

thiện căn .. ở tại LÒNG TA

chữ TÂM kia mới bằng 3 chữ TÀI - Nguyễn Du

cốc cốc cốc cốc

thê gian vô thường

quốc độ nguy thúy

t ứ đại khổ không

ngũ ấm vô ngã

sinh diệt biến di

hư ngụy vô chủ

tâm thị ÁC NGUYÊN

hình vi tội tẩu

như thị quán sát

tiệm ly sinh tử - Kinh Bát Đại Nhân Giác- Tâm Thị Ác Nguyên: ... CC có đếm được trong CC .. đã sinh ra biết bao nhiêu "CHỦNG TỬ = TẬP KHÍ" .. những con người "gọi là CHICHI là như thế đấy không ? [smile]

và CC mỗi lần bị khổ tâm khổ não .. đau khổ vì những con người ấy .. SỰ ĐAU KHỔ .. BẾ TẮC ĐÓ [smile] .. .có phải là GIỚI HẠN BỞI TẬP KHÍ mà ra không? [smile]

cho nên .. 22 QUYỀN đó .. nó huận tập bằng tai nghe .. bẳng mắt thấy ..bằng gia giáo .. bằng ước thúc xã hội .. của mẹ cha .. của chính CC muốn tự làm nữa .. .. bẳng quen thuộc ăn uống .. thói quen .. cá tính [smile]

vậy hỏng phải đều là QUYỀN SAO? [smile] ..

chúng nó bảo CC đi ĐÔNG . thì CC đi ĐÔNG

chúng nó bảo CC đi TÂY .. thì CC đi TÂY
(À ... ngon thử đi đường khác coi .. thân bất tự chủ nhỉ ) [smile]
cho nên .. KHỔ --> TẬP --> DIỆT --> ĐẠO ... TỨ DIỆU ĐẾ mà ông PHẬT đề nghị .. có khó hiểu gì ? [smile]

A hahahahahah .. A hahahaha

ờ mà đúng hông? [smile]
 

chichi

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 2 2023
Bài viết
71
Điểm tương tác
2
Điểm
8
ha ha ha[smile]

- giả sử con người dùng ý niệm chủ quan của bản thân, mặc định là sẽ làm ác mãi mãi... ko bao giờ thay đổi thì sao? như thế sẽ ko thể thành phật -> lời phật nói sẽ sai (tất cả chúng sanh sẽ thành phật). mà phật ko thể nói dối, cho nên đức thích ca mâu ni ko phải phật. mà chính "ý niệm chủ quan" của con người mới là "phật"... nó có quyền quyết định muốn làm phật hay 0. ~ CC

vấn đề ở đây [smile] .. chính là sự giới hạn của "TÂM TRÍ" [smile]

Thức --> DANH/SẮC --> SANH [smile]

đây chính là sự miêu tả .. của sự giới hạn của tâm tới sinh ra 1 thân NGŨ UẨN khác ... từ nơi thân này [smile] - Kinh Trường Bộ

cho nên .. nó vốn là 1 sự giới hạn [smile] .. cho sự đối đãi với nguồn gốc của KHỔ .. cho nên THIỀN GIẢ: TRỰC CHỈ CHÂN TÂM [smile] .. không có bị giới hạn đó [smile] ... chẳng phải ông PHẬT nói đúng sao ? [smile]thí dụ: CC cũng là 1 con người như mọi người trên thế giới thôi ... ---> nhưng tại sao CC lại tự hào là người VN [smile]

con người CC gọi là NGƯỜI VN sinh ra bằng cái gì ? [smile] ...

bằng sự huân tập ... bằng những lời ca ru .. bằng dòng sữa mẹ (MẸ cũng VN nhỉ ? smile) .. bằng tự biết yêu tiếng nước tôi[smile]

hay đơn cử những tín đồ tông phái hay tôn giáo đi chẳng hạn
.. .người theo Thiên Chúa Giáo hỏng thể vào chùa .. hỏng dám ăn đồ cúng [smile]

đó đều là biến hiện của 22 QUYỀN [smile] ... do TẬP KHÍ làm nên hết [smile] ... CC tự đi tham khảo 22 QUYỀN ---> coi VI DIỆU PHÁP đó [smile]

đơn của MOD TỊNH ĐỘ VNBN ... có phải bị trói buộc rất nặng tinh thần tông phái .. dù chảng hiểu tông phái đó dạy gì .. là gì nhỉ ?[smile] ... phải hông? [smile]Xoa tay [smile] .. XONG

bi giờ đổi CC sang làm NGƯỜI QUỐC TỊNH NƯỚC MAN DI [smile] .. chịu hông? [smile]

ờ mà đúng hông [smile]
[smile]
 • ahahaaha... cảm ơn lunglinh, giờ mình đi ngủ, mai sẽ tham khảo liền... ~
 • "Xoa tay [smile] .. XONG" :) đây cũng là giới hạn nè, đúng 0 ? :) hahaa... lunglinh nói ... rất là lung linh...
 • a di đà phật!
[smile]
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,351
Điểm tương tác
1,072
Điểm
113
ha ha há [smile]

Ờ .. đừng hí hửng nằm mơ bay tận mây xanh .. tỉnh đậy .. vốn chỉ là TÉ GIƯỜNG [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 

chichi

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 2 2023
Bài viết
71
Điểm tương tác
2
Điểm
8
ha ha há [smile]

Ờ .. đừng hí hửng nằm mơ bay tận mây xanh .. tỉnh đậy .. vốn chỉ là TÉ GIƯỜNG [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
[smile]
- ha ha ha.. ha.. ha, ha.. ha.. ha.. ha.... haaa, haa.. haaaa... haa.. ahaaa, haha.. haa .. haa haa.. hahaha :) ... cứu mình với lunglinh ơi... 22 quyền đó... chỉ là ... ahaha... haa.. mình ko hiểu, thật sự ko hiểu ấy ạ. với lại lunglinh nhắc đến giấc mơ mình mới nhớ. mơ bằng thân hay bằng tâm vậy nhỉ? rõ ràng mơ có thể thấy hình ảnh, mà có mở mắt ra đâu? cũng nghe được âm thanh, mà trong đêm tĩnh lặng làm gì có âm thanh nào mà nghe? "nằm mơ bay tận mây xanh"... là ai bay tận mây xanh? (trong mơ) những thứ trong mơ... nếu là do tâm tạo, vậy một người khi sinh ra bị mất đi 5 giác quan ... có mơ được 0? ~

- tâm vẫn có đó.. nhưng mà, có mơ được không nhỉ? lấy gì mà mơ đây ta? "tâm"- được mệnh danh là vị chúa sáng tạo, có thể tạo ra mọi thứ cơ mà. tại sao... tại sao mình lại nhắc đến giấc mơ? bởi vì gần đây, cảm xúc trong mình thay đổi nhiều lắm. haizz, biết là lunglinh sẽ nói... dục vọng phàm phu, chả có gì hay ho. nhưng mà tư duy là cái thấu hiểu và cảm xúc là cái cảm nhận. tu hành đương nhiên là quan trọng tư duy, nhưng ko có cảm xúc thì lấy động lực đâu mà tu đây? gạt bỏ cảm xúc và tiến tới trí tuệ cao thượng sao? đó là một sai lầm (theo quan điểm của mình thôi :) , bởi vì lúc trước mình cũng như vậy, luôn nghĩ rằng nếu để cảm xúc trôi theo thế giới này, ta sẽ bị lạc và 0 thể thoát ra. nhưng mình đã nghĩ lại... rằng con tim và lý trí đều quan trọng). ~

- để thành phật, phải có tình thương vô hạn và trí tuệ vô thượng. ngay lúc này, ngay bây giờ... ở ngoài kia có hằng trăm con robot được tạo ra bằng công nghệ AI (trí thông minh nhân tạo) ... 0 thể phủ nhận rằng tài năng và hiểu biết của nó. nó đánh bại con người trong gần như mọi lĩnh vực.. nhưng thực chất nó chỉ được tạo ra bởi 100% = lý trí, tư duy, qua những thuật toán và câu lệnh mà ko hề có thứ gì gọi là cảm xúc (đưa gì vào thì nó học đó thôi). à mà, lunglinh biết mình mơ thấy gì 0? trong mơ, mình thấy mình bị trôi vào vùng trời đầy màu sắc, xung quanh ko có gì... bỗng nhiên mình cảm thấy rất yêu cuộc sống này, rất muốn tỉnh dậy nhưng ko được... ~

- thế đó, lunglinh có câu chuyện nào xúc động và mang một ý nghĩa sâu sắc không? kể mình nghe với. dù là dàiiiiiiiiiiii.... bao nhiêu cũng được... vì như thế, sẽ dễ hơn là... đọc về lý thuyết "22 quyền" .. ahahaha... haha... haa. phải để cho cảm xúc có chỗ để dùng nữa chứ! cảm ơn lunglinh. nam mô a di đà phật.~
[smile]
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,351
Điểm tương tác
1,072
Điểm
113
ha ha ha [smile]

- để thành phật, phải có tình thương vô hạn và trí tuệ vô thượng. ngay lúc này, ngay bây giờ...

ở ngoài kia có hằng trăm con robot được tạo ra bằng công nghệ AI (trí thông minh nhân tạo) ...(ahahahhahah)


0 thể phủ nhận rằng tài năng và hiểu biết của nó. nó đánh bại con người trong gần như mọi lĩnh vực.. nhưng thực chất nó chỉ được tạo ra bởi 100% = lý trí, tư duy, qua những thuật toán và câu lệnh mà ko hề có thứ gì gọi là cảm xúc (đưa gì vào thì nó học đó thôi). à mà, lunglinh biết mình mơ thấy gì 0? trong mơ, mình thấy mình bị trôi vào vùng trời đầy màu sắc, xung quanh ko có gì... bỗng nhiên mình cảm thấy rất yêu cuộc sống này, rất muốn tỉnh dậy nhưng ko được... ~UI CHỜI [smile] .. vấn đề của CHI CHI cũng giống như VV đang hỏi vậy thôi [smile]

- CHA NỘI VV hì hì hì hì [smile] .. rùi đặc câu hỏi là ... tu là sửa cái gì mà cuối cùng vẫn chỉ là sống với chết [smile]


vậy thì bắt đầu 1 câu chuyện nữa thôi [smile]

cái ông THÍCH CA THÁI TỬ đó .. thấy người ta sinh lão bịnh tử .. khổ quá chời [smile]

---> nên ổng đi tìm giải thoát [smile]


kết quả: cuối đời thì ông PHẬT cũng vẫn chết [smile] ... nhưng cái mà ổng tìm ra chính là 1 tâm thanh tịnh thản nhiên [smile] ... hỏng bị sợ hãi vì cái chết .. hỏng bị uy hiếp bởi cảm thọ của sinh lão bịnh tử .. rùi thể nào cũng rối rít lên om xòm phường xã [smile]

- CỨU TÔI VỚI .. CỨU TÔI DZỚI [smile]


để giải thoát con người ra khỏi những đau khổ "MẠNG CHUNG = CÁI CHẾT LỚN" như vậy .. ổng PHẬT nói người ta cần tu tập để "CHUYỂN HOÁ TÂM MÌNH" với những cái chết họ thường đối diện hơn [smile]... cũng như là .... sinh tử của những tâm sinh diệt (tâm ngũ uẩn)

--> CHẾT NHỎ ---> cũng hỏng biết lo .. (smile)

---> CHẾT TO .. thì .. chắc chắn là lắc lẻo CHÌM XUỒNG .. chết cả tông ti họ hàng [smile]


- cái chết của danh sắc .. do năng sinh và sở sinh .. cho nên sắc tục sinh (sắc do nghiệp tự tạo lại chính nó ) cũng có bốn loại ...

Sắc Tục Sinh cõi Vô Tưởng: toàn là hóa sinh (Opāpātika), thường vô hình, mắt trần không thể nhìn thấy được. Do nghiệp quá khứ chi phối, các chúng sanh này hóa hiện thình lình, không phải đi qua thời kỳ thai nghén. Thường thường các vị Ngạ Quỷ (Petas), Chư Thiện (Devas) và Phạm Thiên (Brahmā) thuộc loại hóa sanh. Ở cõi này chỉ có 17 Sắc Pháp là 9 Sắc thuộc bọn Sắc Mạng Quyền (Sotadasakakalāpa) và 8 Sắc Bất Ly (Avinibbhogarūpa).

Sắc Tục Sinh cõi Sắc Giới Hữu Tưởng: toàn là hóa sinh, có 14 Sắc Pháp là 8 Sắc Bất Ly, Sắc Mạng Quyền, Sắc Ý Vật (Sắc tim), Sắc Thần Kinh Nhãn, Sắc Thần Kinh Nhĩ, Sắc Hư Không và Sắc Sinh. Tính theo bọn có 4 bọn: Nhãn, Nhĩ, Sắc Tim và Sắc Mạng Quyền.

Sắc Tục Sinh cõi Dục Giới thuộc thai sanh và noãn sanh (Jalàbuja ca Añdaja) có 19 Sắc là: 8 Sắc Bất Ly, 5 Sắc Thần Kinh, 2 Sắc Trạng Thái, Sắc Ý Vật, Sắc Mạng Quyền, Sắc Hư Không và Sắc Sinh. Tính theo bọn thời khi sanh có 3 bọn là bọn Ý Căn, bọn Trạng Thái và bọn Thần Kinh Thân.

Sắc Tục Sinh cõi Dục Giới thuộc hóa Sanh và thấp Sanh (Opāpātika ca Samsedaja) có 19 Sắc Pháp: 8 Sắc Bất Ly, 5 Sắc Thần Kinh, 2 Sắc Trạng Thái, Sắc Ý Vật, Sắc Mạng Quyền, Sắc Hư Không và Sắc Sinh. Phân theo bọn thì có 7 bọn là 5 bọn Thần Kinh, 1 bọn Trạng Thái, 1 bọn Sắc Tim. - VI Diệu Pháp


cho nên ... nhìn theo quan niệm của ông phật về KHỔ ... là chính là tâm người ta ứng đối với khổ như thế nào ?

có phóng túng .. buông thả theo 22 quyền (những cái đám lôi kéo ... ha ha ahah) để tâm sinh ra bị dẫn dắt hêt khổ lần này tới khổ lần khác [smile]

hay là tâm có sự tu tập .. hỏng bị chi phối bởi khổ nữa [smile]


- cho nên ... khi cuối đời .. những bộ kinh cũng ghi nhận ... ông phật thản nhiên đối với cái chết bởi vì ổng tuần tự thực hành con đường giải thoát của ổng

 • nhập sơ thiền ... xả sơ thiền
 • nhập nhị thiền .. xả nhị thiền
 • nhập tam thiền .. xả tam thiền

- nhập không vô biên xứ . xả không vô biên xứ

và cuối cùng là xả luôn báo thân này luôn [smile] .. hỏng CARE [smile] ===> MÀ EASY phải hông ? [smile]

*** nếu CC muốn tìm hiểu thêm [smile] .. bắt đầu như thế nào [smile] ...
(1) thì những trói buộc 22 quyền khiến tâm người ta luân hồi .. bởi nghiệp trói buộc đó [smile] ... thường được gói gọi trong hai loại trói buộc có tên gọi quen thuộc hơn là: NGÃ CHẤP .. và PHÁP CHẤP

(2) còn nói tu tập tuần tự thứ lớp thì ông PHẬT giải thích phân loại thứ lớp là các cõi trong TAM GIỚI: DỤC, SẮC và VÔ SẮC [smile]


I.Dục Giới Thiên (có 6 cõi trời Dục giới)

Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Tu Diêm Ma Thiên, Đâu suất đà thiên, Lạc biến hoá thiên, Tha hóa tự tại

Sáu cõi trời như thế hình thức tuy khỏi động, nhưng tâm tính còn dính dấp ngũ dục. Từ các cõi trời ấy trở xuống gọi là Dục giới.


II/ Sắc giới:
các trời này thoát ly ngũ dục thường ở trong định, không dính dáng với trần cảnh, song chưa hết cái lụy hình hài nên gọi là sắc giới. Có 18 loài trời như

Trời Phạm chúng, Trời Phạm Phụ,
Trời Đại Phạm -> Sơ Thiền (ly sinh hỉ lạc địa)
Trời Thiểu Quang
Trời Vô Lượng
Trời Quang Âm ->Nhị Thiền (Định sinh hỉ lạc địa)
Trời Thiểu Tịnh
Trời Vô Lượng
Trời Biến Tịnh -> Tam Thiền (Ly hỉ diệu lạc địa)
Trời Phúc Sinh
Trời Phúc Ái
Trời Quảng Quả
Trời Vô Tưởng
Trời Vô Phiền
Trời Vô Nhiệt
Trời Thiện Kiến
Trời Thiện Hiện
Trời Sắc Cứu cánh -> Tứ thiền (Xả niệm thanh tịnh địa)

vì lý do như vậy .. cho nên ... ông PHẬT khi giảng giảng gải nói thẳng liền vào trọng tâm của giải thoát chính là


(1) TUỆ GIẢI THOÁT


CC mường tượng giải thoát phải là trí tuệ vô biên ... nhưng cái ý của ông phật về TRÍ TUỆ VÔ BIÊN .. là biết về chính mình đối với khổ .. như thế nào thôi [smile]

---> mắc mớ gì mí con ROBOTS chứ [smile]


Này Ananda, vị Tỷ-kheo như vậy được gọi là Tuệ giải thoát.

35. Này Ananda, có tám giải thoát. Thế nào là tám?

Tự mình có sắc, thấy các sắc; đó là sự giải thoát thứ nhất.

Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc; đó là sự giải thoát thứ hai.

Quán tưởng (sắc là) tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy; đó là sự giải thoát thứ ba.

Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không tác ý đến những tưởng khác biệt, với suy tư “hư không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ; đó là sự giải thoát thứ tư.

Vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy tư “thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ; đó là giải thoát thứ năm.

Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư “không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ; đó là sự giải thoát thứ sáu.

Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ; đó là sự giải thoát thứ bảy. Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng; đó là sự giải thoát thứ tám. - Kinh Trường Bộ [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 

chichi

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 2 2023
Bài viết
71
Điểm tương tác
2
Điểm
8
ha ha ha [smile]

- để thành phật, phải có tình thương vô hạn và trí tuệ vô thượng. ngay lúc này, ngay bây giờ...

ở ngoài kia có hằng trăm con robot được tạo ra bằng công nghệ AI (trí thông minh nhân tạo) ...(ahahahhahah)


0 thể phủ nhận rằng tài năng và hiểu biết của nó. nó đánh bại con người trong gần như mọi lĩnh vực.. nhưng thực chất nó chỉ được tạo ra bởi 100% = lý trí, tư duy, qua những thuật toán và câu lệnh mà ko hề có thứ gì gọi là cảm xúc (đưa gì vào thì nó học đó thôi). à mà, lunglinh biết mình mơ thấy gì 0? trong mơ, mình thấy mình bị trôi vào vùng trời đầy màu sắc, xung quanh ko có gì... bỗng nhiên mình cảm thấy rất yêu cuộc sống này, rất muốn tỉnh dậy nhưng ko được... ~UI CHỜI [smile] .. vấn đề của CHI CHI cũng giống như VV đang hỏi vậy thôi [smile]

- CHA NỘI VV hì hì hì hì [smile] .. rùi đặc câu hỏi là ... tu là sửa cái gì mà cuối cùng vẫn chỉ là sống với chết [smile]


vậy thì bắt đầu 1 câu chuyện nữa thôi [smile]

cái ông THÍCH CA THÁI TỬ đó .. thấy người ta sinh lão bịnh tử .. khổ quá chời [smile]

---> nên ổng đi tìm giải thoát [smile]


kết quả: cuối đời thì ông PHẬT cũng vẫn chết [smile] ... nhưng cái mà ổng tìm ra chính là 1 tâm thanh tịnh thản nhiên [smile] ... hỏng bị sợ hãi vì cái chết .. hỏng bị uy hiếp bởi cảm thọ của sinh lão bịnh tử .. rùi thể nào cũng rối rít lên om xòm phường xã [smile]

- CỨU TÔI VỚI .. CỨU TÔI DZỚI [smile]


để giải thoát con người ra khỏi những đau khổ "MẠNG CHUNG = CÁI CHẾT LỚN" như vậy .. ổng PHẬT nói người ta cần tu tập để "CHUYỂN HOÁ TÂM MÌNH" với những cái chết họ thường đối diện hơn [smile]... cũng như là .... sinh tử của những tâm sinh diệt (tâm ngũ uẩn)

--> CHẾT NHỎ ---> cũng hỏng biết lo .. (smile)

---> CHẾT TO .. thì .. chắc chắn là lắc lẻo CHÌM XUỒNG .. chết cả tông ti họ hàng [smile]


- cái chết của danh sắc .. do năng sinh và sở sinh .. cho nên sắc tục sinh (sắc do nghiệp tự tạo lại chính nó ) cũng có bốn loại ...

Sắc Tục Sinh cõi Vô Tưởng: toàn là hóa sinh (Opāpātika), thường vô hình, mắt trần không thể nhìn thấy được. Do nghiệp quá khứ chi phối, các chúng sanh này hóa hiện thình lình, không phải đi qua thời kỳ thai nghén. Thường thường các vị Ngạ Quỷ (Petas), Chư Thiện (Devas) và Phạm Thiên (Brahmā) thuộc loại hóa sanh. Ở cõi này chỉ có 17 Sắc Pháp là 9 Sắc thuộc bọn Sắc Mạng Quyền (Sotadasakakalāpa) và 8 Sắc Bất Ly (Avinibbhogarūpa).

Sắc Tục Sinh cõi Sắc Giới Hữu Tưởng: toàn là hóa sinh, có 14 Sắc Pháp là 8 Sắc Bất Ly, Sắc Mạng Quyền, Sắc Ý Vật (Sắc tim), Sắc Thần Kinh Nhãn, Sắc Thần Kinh Nhĩ, Sắc Hư Không và Sắc Sinh. Tính theo bọn có 4 bọn: Nhãn, Nhĩ, Sắc Tim và Sắc Mạng Quyền.

Sắc Tục Sinh cõi Dục Giới thuộc thai sanh và noãn sanh (Jalàbuja ca Añdaja) có 19 Sắc là: 8 Sắc Bất Ly, 5 Sắc Thần Kinh, 2 Sắc Trạng Thái, Sắc Ý Vật, Sắc Mạng Quyền, Sắc Hư Không và Sắc Sinh. Tính theo bọn thời khi sanh có 3 bọn là bọn Ý Căn, bọn Trạng Thái và bọn Thần Kinh Thân.

Sắc Tục Sinh cõi Dục Giới thuộc hóa Sanh và thấp Sanh (Opāpātika ca Samsedaja) có 19 Sắc Pháp: 8 Sắc Bất Ly, 5 Sắc Thần Kinh, 2 Sắc Trạng Thái, Sắc Ý Vật, Sắc Mạng Quyền, Sắc Hư Không và Sắc Sinh. Phân theo bọn thì có 7 bọn là 5 bọn Thần Kinh, 1 bọn Trạng Thái, 1 bọn Sắc Tim. - VI Diệu Pháp


cho nên ... nhìn theo quan niệm của ông phật về KHỔ ... là chính là tâm người ta ứng đối với khổ như thế nào ?

có phóng túng .. buông thả theo 22 quyền (những cái đám lôi kéo ... ha ha ahah) để tâm sinh ra bị dẫn dắt hêt khổ lần này tới khổ lần khác [smile]

hay là tâm có sự tu tập .. hỏng bị chi phối bởi khổ nữa [smile]


- cho nên ... khi cuối đời .. những bộ kinh cũng ghi nhận ... ông phật thản nhiên đối với cái chết bởi vì ổng tuần tự thực hành con đường giải thoát của ổng

 • nhập sơ thiền ... xả sơ thiền
 • nhập nhị thiền .. xả nhị thiền
 • nhập tam thiền .. xả tam thiền

- nhập không vô biên xứ . xả không vô biên xứ

và cuối cùng là xả luôn báo thân này luôn [smile] .. hỏng CARE [smile] ===> MÀ EASY phải hông ? [smile]

*** nếu CC muốn tìm hiểu thêm [smile] .. bắt đầu như thế nào [smile] ...
(1) thì những trói buộc 22 quyền khiến tâm người ta luân hồi .. bởi nghiệp trói buộc đó [smile] ... thường được gói gọi trong hai loại trói buộc có tên gọi quen thuộc hơn là: NGÃ CHẤP .. và PHÁP CHẤP

(2) còn nói tu tập tuần tự thứ lớp thì ông PHẬT giải thích phân loại thứ lớp là các cõi trong TAM GIỚI: DỤC, SẮC và VÔ SẮC [smile]


I.Dục Giới Thiên (có 6 cõi trời Dục giới)

Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Tu Diêm Ma Thiên, Đâu suất đà thiên, Lạc biến hoá thiên, Tha hóa tự tại

Sáu cõi trời như thế hình thức tuy khỏi động, nhưng tâm tính còn dính dấp ngũ dục. Từ các cõi trời ấy trở xuống gọi là Dục giới.


II/ Sắc giới:
các trời này thoát ly ngũ dục thường ở trong định, không dính dáng với trần cảnh, song chưa hết cái lụy hình hài nên gọi là sắc giới. Có 18 loài trời như

Trời Phạm chúng, Trời Phạm Phụ,
Trời Đại Phạm -> Sơ Thiền (ly sinh hỉ lạc địa)
Trời Thiểu Quang
Trời Vô Lượng
Trời Quang Âm ->Nhị Thiền (Định sinh hỉ lạc địa)
Trời Thiểu Tịnh
Trời Vô Lượng
Trời Biến Tịnh -> Tam Thiền (Ly hỉ diệu lạc địa)
Trời Phúc Sinh
Trời Phúc Ái
Trời Quảng Quả
Trời Vô Tưởng
Trời Vô Phiền
Trời Vô Nhiệt
Trời Thiện Kiến
Trời Thiện Hiện
Trời Sắc Cứu cánh -> Tứ thiền (Xả niệm thanh tịnh địa)

vì lý do như vậy .. cho nên ... ông PHẬT khi giảng giảng gải nói thẳng liền vào trọng tâm của giải thoát chính là


(1) TUỆ GIẢI THOÁT


CC mường tượng giải thoát phải là trí tuệ vô biên ... nhưng cái ý của ông phật về TRÍ TUỆ VÔ BIÊN .. là biết về chính mình đối với khổ .. như thế nào thôi [smile]

---> mắc mớ gì mí con ROBOTS chứ [smile]


Này Ananda, vị Tỷ-kheo như vậy được gọi là Tuệ giải thoát.

35. Này Ananda, có tám giải thoát. Thế nào là tám?

Tự mình có sắc, thấy các sắc; đó là sự giải thoát thứ nhất.

Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc; đó là sự giải thoát thứ hai.

Quán tưởng (sắc là) tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy; đó là sự giải thoát thứ ba.

Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không tác ý đến những tưởng khác biệt, với suy tư “hư không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ; đó là sự giải thoát thứ tư.

Vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy tư “thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ; đó là giải thoát thứ năm.

Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư “không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ; đó là sự giải thoát thứ sáu.

Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ; đó là sự giải thoát thứ bảy. Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng; đó là sự giải thoát thứ tám. - Kinh Trường Bộ [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
[smile]
- ơ... sao lunglinh biết mình sợ chết hay vậy? cơ mà ko những sợ chết, mà hơn cả đó chính là mình sợ thời gian trôi qua. mình 0 muốn già đi chút nào, mình muốn bất tử với thời gian. bởi vì ... muốn biết được "sự thật" về thế giới vô tận... ta cũng phải cần một sinh mạng vô tận. thế mà phật bảo "vị tỷ-kheo như vậy được gọi là tuệ giải thoát".... hmm,.. có gì vướng mắc ở đây ư? khi đạt đến "tuệ giải thoát" thì người ta đã vượt khỏi hoàn toàn "cái sợ già và chết" rồi... nhưng đổi lại gì? diệt hết suy tư... cũng tức là mất hết cảm xúc. vì vậy, điều này có thể khiến 0 sợ già và chết là 0 sai chút nào. ~

- lunglinh biết đấy, bây giờ mình đang cho rằng cảm xúc 0 thể thiếu nơi lý trí đạt đỉnh cao. đức phật dạy 8 tuệ giải thoát như vậy... nhưng khi đạt được thì đã "biến con người thành robots"... nơi có trí tuệ cao mà ko sợ chết (0 có cảm xúc). vậy phật dạy sai sao? phải thế ko nhỉ? từ từ đã nào... cuối đời phật thuyết kinh gì? kinh gì nhỉ? có pháp hoa 0? là đại thừa mà nhỉ? bao nhiêu người đã bỏ đi? tại sao? mình thử phân tích xem đúng không, lunglinh nhận xét ạ. ~

- các đệ tử ham mê trần tục, như lai lấy trí tuệ làm chỗ trú để các để tử để ngồi im ở đó dùng tâm thanh tịnh quan sát thế giới... (phật giảng cái mà lunglinh nói, mình cũng ko rõ, nhưng theo lunglinh là "8 giải thoát"). quan sát lâu dài, nhận thức thay đổi -> giác ngộ lần 2. nhưng 0 phải ai cũng làm được, nên trong đại thừa... ngài phải giúp họ một tay. làm gì? lấy lại cảm xúc mà khi trước đã mất đi nơi họ... làm "động lực" (vì sự quan sát thế giới của họ 0 bằng những vị đạt giác ngộ lần 2). lúc trước ta chỉ thích tùy duyên... y pháp mà hành... vô cảm biết bao nhiêu... rồi vô tâm bao nhiêu thì bây giờ lấy lại quan tâm bấy nhiêu. từ bỏ, nhàm chán với thế sự? để rồi sanh lòng yêu thương với tất cả... trên thế gian. ~

- tình yêu mù quáng với tình yêu trí tuệ khác nhau cũng ở điểm này. vô cảm và yêu thương thì sao? ... cũng vậy. cuối cùng, ko diệt thọ tưởng thì cái "sợ" vẫn còn... vẫn phải kêu cứu lunglinh ... hahaaha. nhưng diệt nó rồi.. sau này vẫn phải sanh nó lại. vậy nên làm sao? nên 0 thấy có nó thì hơn... chẳng cần diệt. và nếu trên con đường đi tìm "chân lý", "sự thật" mà vẫn phải gặp nó... đơn giản, hãy quan sát nó như một sự thật, chân lý chứ ko phải kẻ thù của ta là được... haaha.. lunglinh thấy sai đâu cứ nói, mình suy nghĩ lại ngay chứ 0 để lâu hình thành tư tưởng xấu. cảm ơn lunglinh, a di đà phật! ~
[smile]
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên