Z

LỄ PHẬT

  • Thread starter zhang
  • Ngày bắt đầu
Z

zhang

Guest

CON HẾT LÒNG THÀNH KÍNH
LÀM LỄ DỨC THẾ TÔN
BẬC ỨNG CÚNG CAO THƯỢNG
BẬC CHÁNH GIAC HÒAN TÒAN
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

nguoithamlang

Registered

Phật tử
Tham gia
29/11/06
Bài viết
4
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Địa chỉ
TA BA
KÍNH LẠY PHẬT TỪ BI CỨU THẾ
ĐEM ĐẠO LÀNH PHỔ TẾ CHÚNG SANH
TRẦN GIAN BIẾT NẺO TU HÀNH
NHỜ ĐÈN TRÍ TUỆ QUANG MINH SOI ĐƯỜNG
:smt024
 

NA TIÊN

Registered

Phật tử
Tham gia
27/11/06
Bài viết
423
Điểm tương tác
79
Điểm
28
Xưng tụngPhật Bảo

Phật là đấng tối cao giác ngộ
Lập đạo tràng tế độ chúng sanh,
Luật nghiêm giới cấm ban hành,
Làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu

Cõi trần thế mịt mù tăm tối
Biết đâu là đường lối thoát thân
Đầu tiên một đấng siêu nhân
Cất mình thoát tục, bước chân lìa đời

Đây đệ tử là người mong mỏi
Dứt trần duyên theo dõi học hành
Kính dâng một tấm lòng thành
Phụng thờ Đức Phật lòng thành cao siêu
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên