Nghi thức sám hối

vanduccanh

Registered
Tham gia
29 Thg 7 2021
Bài viết
5
Điểm tương tác
5
Điểm
3
Địa chỉ
Ho chi minh
Thắp một nén nhang lên bàn thờ, quỳ xuống chắp tay trước ngực, niệm Nam mô A Di Đà Phật( 03 lần, mỗi lần 1 lạy) rồi đọc nghi thức sau:

Phát nguyện sám hối.
Nam mô A Di Đà Phật( 03 lần). Hôm nay, ngày… tháng…năm… Con thắp nén nhang thơm với tấm lòng thành. Chí tâm xin được sám hối hết thảy mọi tội lỗi đã gây ra cho Pháp giới chúng sinh, trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Con biết mình nghiệp sâu chướng nặng, phước mỏng huệ cạn. Do không hiểu nhân quả, từ vô lượng kiếp đến nay đã tạo vô biên các nghiệp bất thiện.

Lại trước đây con đã phạm tội….(Tội gì đó, đã gây cho ai, nói rõ ràng ra)…Hết thảy nay con xin sám hối! Nguyện từ nay đến tận cùng vị lai sau, thề không tái phạm. Dù cảnh thuận hay nghịch cũng nguyện giữ thân tâm thiện lương. Con cầu nguyện Tam Bảo chứng minh và gia bị con sớm được tiêu tai mọi tội lỗi và chướng nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật( 03 lần).

Lạy Phật sám hối.
Bạn cần nhớ rằng lạy Phật là phải gieo năm vóc, chí tâm và cung kính. Cách lạy thì trên mạng nhiều hướng dẫn rồi, Tuệ Tâm không nhắc lại nữa. Bạn tùy theo sức khỏe và thời gian mình có mà lạy Phật. Lần đầu tiên nên lạy khoảng 1 giờ. Chỉ lưu ý là: Thân lạy Phật, còn miệng thì nên niệm Phật.( niệm đủ sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật đấy nhé). Trong mỗi lạy niệm bao nhiêu câu Phật hiệu đó tùy theo sức của mình, chớ để tâm buông lung suy nghĩ bậy bạ.

Kết thúc.
Con nguyện hồi hướng toàn bộ công đức lạy Phật này cho khắp pháp giới chúng sanh cùng lìa khổ được vui. Cùng nương vào Bản nguyện của đức Từ phụ A Di Đà Phật. Cùng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật( 03 lần, mỗi lần 1 lạy rồi lui ra).

Cách sám hối tại nhà chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu có điều kiện, bạn nên sám hối hàng ngày, lúc sáng sớm và trước khi đi ngủ. Ngoài ra, để cuộc sống được bình an và công việc thuận lợi, chúng ta nên phát tâm niệm Phật.
 

Bantoioi

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
254
Điểm tương tác
108
Điểm
43
Thắp một nén nhang lên bàn thờ, quỳ xuống chắp tay trước ngực, niệm Nam mô A Di Đà Phật( 03 lần, mỗi lần 1 lạy) rồi đọc nghi thức sau:

Phát nguyện sám hối.
Nam mô A Di Đà Phật( 03 lần). Hôm nay, ngày… tháng…năm… Con thắp nén nhang thơm với tấm lòng thành. Chí tâm xin được sám hối hết thảy mọi tội lỗi đã gây ra cho Pháp giới chúng sinh, trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Con biết mình nghiệp sâu chướng nặng, phước mỏng huệ cạn. Do không hiểu nhân quả, từ vô lượng kiếp đến nay đã tạo vô biên các nghiệp bất thiện.

Lại trước đây con đã phạm tội….(Tội gì đó, đã gây cho ai, nói rõ ràng ra)…Hết thảy nay con xin sám hối! Nguyện từ nay đến tận cùng vị lai sau, thề không tái phạm. Dù cảnh thuận hay nghịch cũng nguyện giữ thân tâm thiện lương. Con cầu nguyện Tam Bảo chứng minh và gia bị con sớm được tiêu tai mọi tội lỗi và chướng nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật( 03 lần).

Lạy Phật sám hối.
Bạn cần nhớ rằng lạy Phật là phải gieo năm vóc, chí tâm và cung kính. Cách lạy thì trên mạng nhiều hướng dẫn rồi, Tuệ Tâm không nhắc lại nữa. Bạn tùy theo sức khỏe và thời gian mình có mà lạy Phật. Lần đầu tiên nên lạy khoảng 1 giờ. Chỉ lưu ý là: Thân lạy Phật, còn miệng thì nên niệm Phật.( niệm đủ sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật đấy nhé). Trong mỗi lạy niệm bao nhiêu câu Phật hiệu đó tùy theo sức của mình, chớ để tâm buông lung suy nghĩ bậy bạ.

Kết thúc.
Con nguyện hồi hướng toàn bộ công đức lạy Phật này cho khắp pháp giới chúng sanh cùng lìa khổ được vui. Cùng nương vào Bản nguyện của đức Từ phụ A Di Đà Phật. Cùng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật( 03 lần, mỗi lần 1 lạy rồi lui ra).

Cách sám hối tại nhà chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu có điều kiện, bạn nên sám hối hàng ngày, lúc sáng sớm và trước khi đi ngủ. Ngoài ra, để cuộc sống được bình an và công việc thuận lợi, chúng ta nên phát tâm niệm Phật.

Hí hí,,, bản ngã sám hối...
 
Bên trên